Ewch i’r prif gynnwys

Cerddoriaeth gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BA)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae ein rhaglenni i israddedigion yn caniatáu i chi arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

A violinist and a pianist.

Trosolwg y cwrs

This flexible and challenging programme allows you to specialise and develop your musical interests while developing a solid, broad-based education in aesthetics, analysis, composition, ethnomusicology, music history and performance.

As well as the key foundations of an education in music, this programme offers you a flexible and diverse range of modules. You may also be able to study topics in other Schools, subject to availability. If you would prefer to focus solely on music, consider our BMus course (which includes composition and performance as third-year major projects) as an alternative.

You will spend the third year of this four-year course studying abroad, taking modules in music and other subjects where available. At your host university, you will learn different perspectives and approaches to studying music. You will complete your studies in Cardiff in the fourth year.

Nodweddion nodedig

The distinctive features of the course include:

 • instrumental tuition which is fully funded by the School of Music on your principal study instrument for students taking a Practical Musicianship module
 • Business of Music modules which offer a short work placement
 • composition workshops, performance masterclasses, the University concert series, the John Bird lectures presented by visiting academics and the careers talks which provide many opportunities for contact with active music professionals
Côd UCASG84D
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has 70 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives 350 applications.

Gofynion mynediad

AAB-BBB, including a B in Music. Please note Critical Thinking and General Studies will not be accepted. Please also see ‘Other requirements’ below. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM - DMM in Music. Please also see ‘Other requirements’ below. 

IB Dploma with 32-31 points, including 6 in HL Music.Please also see ‘Other requirements’ below.   

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Cerddoriaeth.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE Maths at grade C/4, and GCSE English or Welsh Language at grade C/4 or an accepted English Language equivalent You will be required to have, or be working towards, Grade 8 Music Practical in an instrument or voice.  You will also be required to attend an audition.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£17,700Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Other than your principal study instrument, you will not need any specific equipment.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2020. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2020 i ddangos y newidiadau.

Our undergraduate programmes allow you to specialise and develop your own musical interests.

This is a four-year full-time degree, consisting of 120 credits a year. Each year in Cardiff is divided into an autumn and a spring semester and has a modular structure. Most Cardiff modules are worth 10 or 20 credits Depending on where you spend your year abroad, the semester and module structure may differ in Year 3 of the programme.

The modules shown are an example of the typical curriculum and will be reviewed prior to the 2017/18 academic year. The final modules will be published by September 2017.
 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

The first year in Music provides the foundations for you to take advantage of the creative and intellectual benefits of higher education. You will be offered instruction in analysis, harmony and counterpoint, history of music, composition and practical musicianship. As a BA student you will take a free choice from these topics, subject to availability. 

You will take a minimum of 80 credits and a maximum of 120 credits in Music in year one. You may choose to take modules outside of Music, subject to availability.

Note that some modules are ‘prerequisites’, providing essential preparation for more advanced modules if you wish to pursue them in later years.

To complement your academic study, you are actively encouraged to join the University Choir or Orchestra and other ensembles.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Composition 1AMU110710 credydau
Ethnomusicology 1: Music in Human LifeMU112410 credydau
Elements of Tonal Music 1MU112520 credydau
The Full WorksMU112710 credydau
Elfennau 1MU113520 credydau
Composition 1BMU120810 credydau
A History of Popular MusicMU122610 credydau
Elements of Tonal Music 2MU122720 credydau
From Page to Stage: Dramaturgy in Musical TheatreMU123010 credydau
Composing the LandscapeMU123110 credydau
Elfennau 2MU123720 credydau
Practical Musicianship 1MU131410 credydau
Repertoire StudiesMU131720 credydau
Cerddoriaeth Ymarferol IMU132410 credydau
Astudiaethau RepertoireMU132720 credydau

Blwyddyn dau

In year two, courses are more advanced and you will focus on more specialist topics, choosing from four groups: composition and electroacoustic studies, written and practical musicianship, analytical and critical skills, and historical studies.

Our year two modules on the Business of Music I/II are designed to help you better understand different branches of the music profession and give an opportunity for a short placement in an area related to music or the arts, either in one block or as a series of regular workplace visits.

You will take a minimum of 100 credits in Music in year two and can choose to study modules outside of Music, subject to availability.

 

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

The Year of Study Abroad is a ‘stand-alone’ year, in which you pursue music related modules at one of our partner universities in Europe or the United States. The curriculum abroad will equate exactly to 120 Cardiff credits, and you will be assessed according to the norms established at the partner university

 

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Study AbroadMU2400120 credydau

Blwyddyn pedwar

In year four, you choose again from the four subject groups, and pursue at least one (but no more than two) of the three major academic projects: Dissertation, Project in Ethnomusicology, or Project in Music Analysis. 

You will take a minimum of 100 credits in Music in year three and can choose to study modules outside of Music, subject to availability.

Unlike BMus students, BA students do not have the option to undertake a 30-credit composition portfolio (Composition III) or public performance (Recital), though they may complete a shorter (20-credit) composition portfolio (Composition IV) and/or an 'open' recital in front of examiners and an invited audience (Practical Musicianship IV).

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

You will be taught by academic staff with expertise across composition, performance, musicology, ethnomusicology, and popular music.

Instrumental tuition is fully funded by the School on your principal study instrument if you are taking a Practical Musicianship module. This includes accompaniment at your final recital. You will receive 24 half-hour lessons over the course of the year.

We use a range of teaching and learning styles, including lectures, small-group seminars and workshops, individual tutorials, ensemble instrumental tuition, rehearsals and independent study.

Sut y caf fy nghefnogi?

At the start of each year you will be given a guide to module aims, learning outcomes, methods of assessment, module syllabuses, and reading and listening lists. Your allocated personal tutor will be able to provide advice and guidance on module choices and you will have regular meetings with them.

For the final-year projects you will have a supervisor to monitor progress and provide individual consultations by arrangement.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

For the Year of Study abroad, the School’s International Coordinator will provide you with guidance before, during, and after  your placement. Most partner universities provide a comprehensive induction programme, with a welcome session organized for the beginning of the year. For universities in Europe, if you require additional tuition in the native language of the institute, you are encouraged to enrol in classes suitable to your level of ability.

Sut caf fy asesu?

Methods of assessment vary from module to module and may include essay assignments, presentations, extended projects, performances, and written exams. For the Year of Study Abroad you will be assessed according to the norms established at the partner university.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, both discipline specific and more generic ‘employability skills’, such as:

 • advanced literacy
 • computer literacy
 • critical skills (reasoning, evaluating evidence, problem-solving, relating theory to practice)
 • oral and written communication skills
 • coping with uncertainty/complexity
 • creativity and innovative thinking
 • leadership, teamwork and self-management, embedded in practical musical activities
 • identifying, recording and communicating your relevant career attainments

As part of the Year of Study Abroad, you will acquire:

 • language skills
 • ability to negotiate cultural differences
 • ability to adjust to new institutional practices

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 95% of the School of Music’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

The skills developed within a music degree help our students to progress to a wide range of careers, both within and beyond the music profession.

Graduates have gone on to careers with the BBC, Arts Councils, Glyndebourne Opera, English National Opera, universities, Oxford University Press, the National Trust, and London Symphony Orchestra, along with a range of other industrial, commercial, and charitable organisations.

Employability skills are embedded in modules at the School of Music so that you will learn both music-specific and academic skills that are transferable to other domains, especially the workplace. Our second-year modules on the Business of Music are designed to help you better understand different branches of the music profession and provide an opportunity to undertake a short placement in a music-related or arts-related area.

Our annual series of talks on Careers in Music offer a great chance to meet professionals active in a range of fields such as performance, music education, music journalism, arts and artist management, production and licensing, and composing for media.

Lleoliadau

Year two modules on the Business of Music I/II give an opportunity for a short placement, either in one block or as a series of regular workplace visits.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 1% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais