Ewch i’r prif gynnwys

Tsieinëeg Fodern (BA)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r BA Tsieinëeg Fodern yn rhoi cyfle perffaith i ddysgu iaith ond hefyd manteisio diwylliant a gwlad ddiddorol wrth dreulio dwy flynedd yn Tsieina.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Two students speaking to each other

Trosolwg y cwrs

Our aim at the School of Modern Languages is to enable our students to become ‘global citizens’. Our graduates are highly skilled linguists with a comprehensive skillset which prepares them to work in a host of careers and professions nationally and internationally. 

Our BA Modern Chinese allows you to gain very high level language skills and an in-depth understanding of Chinese culture. This degree hones your language, your intercultural awareness and builds a valuable skill set for your CV in a job market thirsty for strong foreign language capability.

This four-year Modern Chinese programme is a unique and exciting opportunity to study a dual degree offered jointly with Beijing Normal University (BNU). Two years of the degree are spent in China (years 2 and 3), two years in Cardiff (years 1 and 4).

Chinese is a major language with a global reach, possessing a rich and sophisticated culture. By studying Chinese, you will gain a wealth of transferable skills and knowledge beneficial to the world of employment, making you competitive and attractive in an increasingly international workforce and opening the doors to a variety of career paths.

On completion of this four-year programme, you will have a high level of proficiency in the language, as well as a critical understanding of key aspects of Chinese history, culture, literature, politics and contemporary society.

Nodweddion nodedig

This programme is a unique and exciting opportunity for those attracted to China and Chinese, allowing you to study in Wales’ growing and multicultural capital, Cardiff and the political, cultural and educational heart of China, Beijing.

You will achieve dual certification from both Cardiff University and Beijing Normal University (BNU): receiving a BA in Modern Chinese from Cardiff and a BA in Chinese Language and Culture Studies from BNU.

As well as providing teaching in Mandarin to near native competency, this programme will allow you to become fully immersed in Chinese life via modules in Chinese history and modern day Chinese culture. These modules focus strongly on providing you with a great understanding of modern China, its culture, politics and economics.

Vocational employability is embedded in the course with an integral internship opportunity included in Year 3 in Beijing.

Côd UCASRC12
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe school typically has 185 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe school typically receives 600 applications.

Gofynion mynediad

Please contact the University.

Knowledge of Mandarin Chinese as a heritage language will also be considered alongside other A Levels.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Please contact the University.

Please contact the University.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Ieithoedd Modern.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Nodiadau:

Unlike our typical year abroad programmes, this unique opportunity to gain a dual degree from Cardiff University and Beijing Normal University, is supported by means of a bursary. Typically, tuition at BNU costs around £4500 per annum, however both Beijing Normal University and Cardiff University are providing a bursary for all students accepted onto this programme in the form of partial tuition fee contributions for Years 2 and 3. Students will therefore only be required to cover the standard Cardiff University year abroad fees for these two years.

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£18,200Dim

Nodiadau:

Unlike our typical year abroad programmes, this unique opportunity to gain a dual degree from Cardiff University and Beijing Normal University, is supported by means of a bursary. Typically, tuition at BNU costs around £4500 per annum, however both Beijing Normal University and Cardiff University are providing a bursary for all students accepted onto this programme in the form of partial tuition fee contributions for Years 2 and 3. Students will therefore only be required to cover the standard Cardiff University year abroad fees for these two years.

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

The four-year programme is divided across both institutions and is a unique and exciting opportunity for students interested in China and its culture. You will spend years one and four in Cardiff and years two and three in Beijing.

Before going to China, you will acquire a thorough grounding in Chinese history and culture as well as linguistic skills. While in Beijing, you will take part in classroom studies and undertake an internship, chosen from a wide range of options in the cultural sector which could range from private art galleries, book publishers and media design companies to state opera houses, for linguistic consolidation as well as research data collection.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Year one is spent in Cardiff University at the School of Modern Languages.

You will be introduced to the Chinese language, translation theory and methods and China via a variety of modules.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Introduction to Contemporary ChinaML119120 credydau
China in ContextML119220 credydau
Chinese CinemaML119420 credydau

Blwyddyn dau: Blwyddyn Ryngosod

Year two is spent in Beijing Normal University.

You will continue to learn Chinese. You will also study modern China, Chinese history, media, politics, economics and culture via a variety of modules. Modules will also be taught on China and the West and Ancient Chinese Thought. You will be required to take one physical education module in year two.

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Year three is spent in Beijing Normal University.

You will have the opportunity to choose modules on Ancient Chinese history, cities and villages in China, internet culture in China, business negotiation in Chinese, popular culture in China and will continue to study Mandarin Chinese at advanced level.

During the third year in Beijing you will spend one day per week on an internship, chosen from a wide range of options in the cultural sector which could range from private art galleries, book publishers and media design companies to state opera houses, for linguistic consolidation as well as research data collection.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
InternshipML128210 credydau
Advanced Mandarin Chinese 2ML128330 credydau
Advanced Mandarin Chinese 1ML128430 credydau
Popular Culture in ChinaML128510 credydau
Business Negotiation in ChineseML128610 credydau
Internet Culture in ChinaML128710 credydau
Cities and Villages in ChinaML128810 credydau
Ancient Chinese HistoryML128910 credydau

Blwyddyn pedwar

Year four is spent in Cardiff University at the School of Modern Languages.

You will study Mandarin Chinese Language at a further advanced level. You will also benefit from modules in Mandarin Chinese for business, management in China and domestic and international developments.

You will be required to write a dissertation as part of your fourth year. The dissertation will be undertaken in conformity with Cardiff University and the School of Modern Languages’ regulations for dissertations alongside Beijing Normal University’s (BNU) dissertation regulations. You will be provided with a list of suitable dissertation subjects in line with the laws and regulations which govern the delivery of higher education in China.

You will be fully informed, through a module kit, about the standards and outcomes expected, word limits, rules on plagiarism, submission deadlines, supervisory roles etc.

A final research topic and question is agreed upon, at the latest within three weeks of the start of the academic year. You will be advised to consider the research interests of supervisors available when considering the topic for investigation in order to benefit from cutting edge expertise. 

Please note, if a student chooses not to adhere to BNU’s dissertation guidelines, including list of suitable dissertation subjects, they may not be awarded the BA Chinese Language and Culture from BNU.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Most of our modules consist of a mixture of lectures, seminars and language classes that enable you to develop communication and analytical skills, and to develop critical thinking in a supportive environment.

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas.

Seminars provide an opportunity for you to engage critically with key ideas and explore the ideas outlined in lectures in a small group environment, usually consisting of around 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small group work and student-led presentations.

Language classes are taught in groups to enhance confidence and active learning. A varied timetable includes oral expression, aural comprehension and writing skills, which are taught in small groups to enhance confidence and active learning. These vital communication skills are practiced and developed through regular classwork exercises and written work. Our teaching methods allow you to engage with a range of language-learning technologies. Materials including textbooks, videos, films, novels, audio files and websites are supported by online resources that compliment classroom activities and promote and enable independent learning. Class materials include a range from literary and historical to contemporary journalistic texts, providing a broad insight into language and culture.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor when you arrive. Personal tutors are members of the academic staff who will be on hand to provide advice, guidance, help and feedback.

A reading week each semester allows for guided study and a chance to catch up on assessed work, reading and revision. These weeks are also used by staff to visit students on their year abroad. 

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

Our undergraduate Professional Services Team provides academic and student support for all programmes. The team are located in a dedicated ‘student hub’ within the school and provide information and guidance in response to any queries you may have. We also have a dedicated Student Support Administrative Officer within the School, who can provide you with the necessary advice and guidance in a supportive, caring and confidential environment.

We pride ourselves on the level of engagement we have with our student body, giving you the opportunity to express your opinions and be partners in School decision-making where possible. We survey students regularly to make sure we are always working in your best interests.   

Beyond the School, the University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, the Academic Skills Development Centre and excellent libraries and resource centres.

Due to the unique nature of the BA in Modern Chinese significant support is built into this programme to ensure that you have as much preparation as possible before travelling to China for your second and third years.

You will attend pre-departure meetings with the Academic Co-ordinator for Chinese as well as visiting scholars from BNU, the International Exchange and ERASMUS office at the School.  The meetings will provide important cultural information on manners and conduct in China, travelling, food and shopping, staying safe, Christmas and other practical matters.

You will also have access to your Student Case Officer whilst in Beijing Normal University. The Student Case Officer will be your first point of contact for any issues and will provide you with any guidance that you may need whilst in China. This will be clearly explained. You can email your Cardiff University tutor to discuss any issues that you are having .You will also have access to a Professional Services member who can communicate in Chinese in case of specific issues requiring Chinese.  Any extenuating circumstance that requires special attention can be brought up to the Student Case officer and this will be taken to the BNU academic council to review and address. This is done on a weekly basis so a prompt and attentive response will always be guaranteed

You will be allocated a personal tutor by Beijing Normal University while studying there. Support is also available from other structures, as described above. You will also have access to all online support and help provided by Cardiff University whilst in China. Academics will also have pastoral care over their students who are at BNU and you will have contact with named academics who will also perform pastoral care duties when visiting in China.

Feedback 

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work and general feedback in relation to examinations. You will also be able to discuss your overall performance with your personal tutor.

 

Sut caf fy asesu?

Essays, written examinations and oral presentations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capability to gather, organise, evaluate and communicate relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments.

Dedicated essay workshops and individual advice enable you to produce your best work for submission, while written feedback on submitted work feeds forward into future work, enabling you to develop your strengths and address any weaker areas.  You may also be provided with additional oral feedback. 

The optional final-year dissertation provides you with the opportunity to investigate a specific topic in depth and to acquire detailed knowledge about a particular field of study. You will develop your research skills by collecting and presenting material, and your evaluative skills by formulating a clear, cogent argument and drawing appropriate conclusions.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • develop your linguistic skills, as well as a broad appreciation of the culture, literature, and history of China
 • grasp complex issues with confidence
 • ask the right questions of complex texts
 • have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically
 • identify and apply relevant data
 • develop practical research skills
 • propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence
 • communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech
 • work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time
 • learn from constructive criticism and incorporate its insights
 • work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving
 • use IT programmes and digital media, where appropriate
 • take responsibility for your own learning programme and professional development

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 94% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

Many graduates enjoy their year overseas so much that they take time out for more travel, or go abroad on graduation in search of employment.    

Of those who choose to remain in the UK, many pursue postgraduate studies such as one of the School’s MA Translation degrees or a PGCE. Others start work immediately following their studies, and our graduates go on to secure excellent careers in international diplomacy, the Civil Service, teaching, business and journalism. Other employment options include roles as translators, language assistants, export assistants and proof-readers.   

.   

Swyddi

 • Interpreter
 • Banking and Finance
 • Teaching

Lleoliadau

During the third year in Beijing you will spend one day per week on an internship. Another option is to spend a month teaching English on BNU run scheme. You will be assessed by evaluation and report.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais