Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg Fecanyddol gyda Blwyddyn yn Ewrop (Ffrainc) (MEng)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Peirianneg Fecanyddol yw'r cais yn greadigol o wyddoniaeth ac arbenigedd i ddyluniad, adeiladu a gweithredu cynnyrch a phrosesau.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Mechanical engineers are essential to the workings of the modern world, combining imagination and technology to offer innovative solutions across society and industry. They work across all industrial sectors, developing and manufacturing well-designed products through efficient manufacturing processes.

Choosing the MEng programme offers you a quicker, more direct route to Chartered Engineer status than the three-year BEng. It allows you to use years three and five to expand and strengthen your knowledge in mechanical engineering.

You will benefit from advanced learning in design and management and an appreciation of the techniques needed to manage and organise a multidisciplinary engineering design project.

An added advantage of this course is that you study the French language as part of the first three years and spend year four studying engineering at a partner university abroad before returning to Cardiff for the fifth year.

Other Cardiff University Mechanical Engineering courses include:

 • A thorough grounding in the fundamentals of mechanical engineering if you choose a BEng course
 • The opportunity to follow a sandwich year in industry if you choose the relevant four-year BEng or five-year MEng degree option
 • The opportunity to study abroad at a partner institution for one semester if you choose the relevant MEng (International) degree option

Nodweddion nodedig

The distinctive features of the course include:

 • Fast-track route to Chartered Engineer status
 • The opportunity to learn in a research-led teaching institution served by staff rated highly in the last Research Excellence Framework
 • The facilities that come with a successful research unit
 • The opportunity to learn from leaders in their fields, through direct access to academic staff, many of whom are Chartered Engineers or have worked in industry
 • Accreditation from the Institution of Mechanical Engineers
 • The opportunity to participate in the design, development, construction, testing and competition of a proven Formula Student racing car
 • An open and engaging culture between students and staff
 • The opportunity to improve your French language skills
 • A year spent studying at a French university

Achrediadau

Côd UCASH308
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd5 blwyddyn
Modd (astudio)Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has approx 230 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives approx 1270 applications.

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Gofynion mynediad

AAA - AAB including Mathematics. If you are studying a science A level, a pass in the practical element (where applicable) will be required. Please note, General Studies will not be accepted.  

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DD in BTEC plus grade B in Maths A-Level.

36 - 34 points including 5 or above in Higher Level Mathematics, or 665 in 3 Higher Level subjects to include Mathematics.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Peirianneg.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE Maths grade C or 4. GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£21,950Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

No specific equipment is needed. The University will provide resources such as computers and associated software, laboratory equipment (including any safety equipment) and a variety of other learning resources.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a five-year full-time degree, the fourth year of which is spent studying in France at the designated partner university. The course includes a carefully chosen balance of core modules and optional modules. Most modules are worth 10 credits, some are worth 20 and a few, including the year three and year five projects, are each worth 30. You need to attain 120 credits a year in order to continue your studies.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Year one consists of a series of lectures underpinned by practical laboratory sessions. The core modules include two language modules for French.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
French for Year in EuropeEN101610 credydau
French for Year in EuropeEN102110 credydau
Electrical TechnologyEN104010 credydau
Engineering ApplicationsEN104820 credydau
Professional EngineeringEN108610 credydau
Engineering AnalysisEN109020 credydau
Materials and ManufactureEN110120 credydau
MechanicsEN110220 credydau
ThermofluidsEN110320 credydau

Blwyddyn dau

Year two again consists of a series of lectures underpinned by practical laboratory sessions. The core modules include two language modules for French.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
French for Year in EuropeEN201610 credydau
French for Year in EuropeEN201910 credydau
Mechanical Engineering LabsEN202410 credydau
Control and InstrumentationEN203710 credydau
Thermofluids 2EN210420 credydau
Solid Mechanics and DynamicsEN210520 credydau
Computing 1EN210610 credydau
Engineering Analysis and Computing 2EN210720 credydau
DesignEN260220 credydau
Manufacturing Systems DesignEN290410 credydau

Blwyddyn tri

Year three includes a major project, with a value of a quarter of the overall year. For this you will work individually, alongside a supervising staff member. 

The core modules include two language modules for French and there are also optional modules.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
French for Year in EuropeEN301810 credydau
French for Year in EuropeEN302110 credydau
Industrial Project ManagementEN302610 credydau
ProjectEN310030 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Commercialising InnovationEN300610 credydau
Materials and ManufactureEN303310 credydau
Fluid MechanicsEN303410 credydau
Energy StudiesEN303610 credydau
Solid MechanicsEN303710 credydau
Thermodynamics and Heat TransferEN304210 credydau
Robotics and Image ProcessingEN306210 credydau
Object Oriented Engineering ComputingEN308510 credydau
Waste Management and RecyclingEN340110 credydau
Fluid Power and ControlEN351310 credydau
Automotive Power TransmissionEN360710 credydau

Blwyddyn pedwar: Blwyddyn Ryngosod

Year four is spent studying at the designated partner university in France, through the medium of French.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Year in EuropeEN3089120 credydau

Blwyddyn pump

Year five includes two group projects, which are linked to topical research. In total, these make up half of the overall assessment.

There are also several core and optional modules.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Applied Numerical Methods in EngineeringEN401810 credydau
Automotive DesignEN410130 credydau
Integrated Building DesignEN410230 credydau
Renewable Energy DesignEN410330 credydau
Biomechanics and Biomedical EngineeringEN410730 credydau
Mechatronics DesignEN411030 credydau
Energy ManagementEN460310 credydau
Cond Monitoring, Modelling and ForecastingEN460410 credydau
Risk and Hazard AssessmentEN460610 credydau
ControlEN461010 credydau
TribologyEN461110 credydau
Thermodynamics and Heat TransferEN462610 credydau
Fundamentals of NanomechanicsEN463010 credydau
Quality and ReliabilityEN464010 credydau
Theory and Applications of the Finite Element MethodEN464110 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Teaching is through lectures, examples classes and extensive laboratory, IT and practical work. The taught modules in the first two years are largely compulsory, but options are usually available in years three and five. All students must complete a 30-credit individual project in year three, for which they are allocated a supervisor from among the teaching staff. There are opportunities for interactions with potential employers.

The year abroad will be taught through the medium of French, using the delivery methods of the overseas institution, including lectures, seminars, workshops, group work and laboratories.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

38%

Astudio annibynnol dan arweiniad

62%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

37%

Astudio annibynnol dan arweiniad

63%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

null%

Astudio annibynnol dan arweiniad

null%

Lleoliadau ments

null%

Blwyddyn 4

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

0%

Astudio annibynnol dan arweiniad

0%

Lleoliadau ments

100%

Blwyddyn 5

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

null%

Astudio annibynnol dan arweiniad

null%

Lleoliadau ments

null%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be assigned a personal tutor who is a member of the academic staff associated with your degree course. Your tutor will be there to advise you on academic, non-academic and personal matters in a confidential and informal manner when you need some guidance. We aim to help you overcome any problem, however big or small, as smoothly and quickly as possible.

For the 30-credit project in year three, you will be allocated a supervisor in the broad area of research specialism and meet regularly.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback in classes like design and project work and via return of marked coursework.

The opportunity to test your knowledge and understanding will be provided throughout the semester via class tests in Years 1 and 2, plus feedback on written assessments. Occasionally, peer assessment of an individual’s contribution to a group may be used, and you may also receive oral feedback on presentations and contributions to group activities.

Sut caf fy asesu?

Your progress in each module is usually assessed at various stages through each semester (through a short test) to give you feedback on your progress, then finally at the end of the appropriate semester. Assessment is undertaken using methods including formal written examinations, case studies, assignments and project work.

Examinations count for 60% to 70% of all assessment throughout the course, depending on the options chosen. The remainder is mainly project work and larger pieces of coursework, plus performance in laboratories.

The opportunity to test knowledge and understanding is given through class tests throughout years one and two, plus feedback on written assessments. Occasionally, peer assessment of an individual’s contribution to a group may be used, and students may also receive oral feedback on presentations and contributions to group activities.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

62%

Arholiadau ymarferol

2%

Gwaith cwrs

36%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

68%

Arholiadau ymarferol

2%

Gwaith cwrs

30%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

null%

Arholiadau ymarferol

null%

Gwaith cwrs

null%

Blwyddyn 4

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

100%

Blwyddyn 5

Arholiadau ysgrifenedig

null%

Arholiadau ymarferol

null%

Gwaith cwrs

null%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

This course is accredited via the Engineering Council, meaning the core competencies of UK-SPEC (UK Standard for Professional Engineering Competence) are integrated throughout the taught years of the course. 

Through lab work you will develop practical skills focused on the application of a range of engineering principles to real-life technological, regulatory and ethical problems encountered in the engineering profession.

You will develop your French language skills and gain an understanding of the academic culture of Higher Education and professional practice in France.

You will also:

 • Enhance your communication skills, both orally and in writing through a series of reports and assignments
 • Develop your knowledge, skills and confidence to solve multidisciplinary problems in a engineering context
 • Enhance your team-working skills, ability to exercise original thought and good professional judgement

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 95% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

Many graduates work in product design for the automotive, aeronautical, communications and energy industries. Some work in medical engineering, some are travelling the world for the petrochemical industry, while others are involved in development, production and general management.

A few choose to use their degrees as a qualification to enable them to work in other disciplines. Those who have followed this route typically work in the Armed Forces, the financial sector, the legal profession, chartered accountancy or computing.

With such high-calibre and broad opportunities, a career in mechanical engineering is varied, challenging and rewarding.

Swyddi

 • Graduate mechanical engineer
 • Civil engineer
 • Project manager
icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais