Ewch i’r prif gynnwys

Athro ym Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth gyda Blwyddyn o Leoliad Gwaith Proffesiynol (MMORS)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae hwn yn gyfuniad o Ystadegau ac Ymchwil Weithrediadol yn ogystal ag astudiaeth gyffredinol o Fathemateg mewn cwrs sydd wedi’i deilwra’n ofalus i anghenion y rhai sydd am gadw eu dewisiadau’n agored ac sy’n chwilio am gyfleoedd gyrfa ardderchog.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

The MMORS with a Professional Placement Year is a great choice if you would like to gain a deeper understanding of Mathematics, Operational Research and Statistics while gaining some real-world experience in a paid mathematician and/or statistician role. The course expands on the BSc to prepare you for high-level entry into relevant professions. It’s also a solid base for pursuing a research career. 

In a competitive graduate job market, a placement can help you gain extra skills and experience to make you stand out from the crowd. It could help you to secure a permanent role after you graduate, as well as providing real-world context to support your studies. If you're not sure what career path to follow, it's a great opportunity to explore your options. It might help you make those all-important decisions about your future.

Our current students are taking advantage of our strong industry links and completing exciting placements in:

 • HM Revenue & Customs
 • Ministry of Defence
 • NHS Wales
 • Nationwide
 • BAE Systems
 • IBM

Nodweddion nodedig

Lleoliad proffesiynol - Mae’r radd benodol hon yn caniatáu i chi dreulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant lle gallwch chi sicrhau’r sgiliau meddal - gwaith tîm, rheoli amser, arweinyddiaeth - y mae cyflogwyr graddedigion yn chwilio amdanynt;

Cyfle i sicrhau dyfarniad proffesiynol - Os byddwch chi’n cwblhau’r cyfnod hyfforddiant proffesiynol gallwch gael eich ystyried ar gyfer dyfarniad Trwyddedu uwch City and Guilds (LCGI).


Gwybodaeth arbenigol - Ochr yn ochr â dysgu technegau mathemategol uwch, byddwch chi’n cael yr wybodaeth arbenigol a’r sgiliau i ddelio gyda phroblemau data mawr, a yrrir gan ddata a gwneud penderfyniadau mewn sectorau megis busnes, gofal iechyd a chyllid;

Blwyddyn yn gweithio ar brosiect – Byddwch chi’n cwblhau prosiect mathemategol sylweddol ar lefel uwch yn ystod y bedwaredd flwyddyn.  Bydd hyn yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau rheoli prosiect y mae cyflogwyr graddedigion yn chwilio amdanynt;

Boddhad Myfyrwyr - Cawsom y nifer uchaf o bleidleisiau gan holl Brifysgolion Grŵp Russell yn y prif gategori o Fodlonrwydd Cyffredinol yn Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2018;

Lleoliadau gwaith - Rydym yn annog pob un o'n myfyrwyr i geisio profiad gwaith gwerthfawr ac interniaethau haf i ddatblygu'r sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm, arweinyddiaeth a hunanreoli y mae cyflogwyr graddedig yn eu ceisio;

Cymorth i fyfyrwyr - Yn ogystal â chael eich tiwtor personol eich hun ar ddechrau'r flwyddyn gyntaf, byddwch hefyd yn cael mynediad i diwtorialau wythnosol, labordai cyfrifiadurol dan oruchwyliaeth a sesiynau galw heibio ar gyfer cefnogaeth un-i-un bob dydd.

Côd UCASG901
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd5 blwyddyn
Modd (astudio)Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod

Gofynion mynediad

AAA - AAB including Grade A in Maths. Please note that General Studies are not accepted for entry.  

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DD in BTEC plus A in Maths at A-level. 

36 points or 666 in 3 Higher Level subjects, to include 6 in Higher level Maths or Higher Level Maths Analysis and Approaches. Higher Level Maths Applications and Interpretations will be considered on a case-by-case basis but is not accepted as standard for entry. 36 pwynt neu 666 mewn 3 phwnc Lefel Uwch, I gynnwys 6 mewn mathemateg lefel uwch neu 6 mewn dadansoddiadau dadansoddi. Bydd Ceisiadau a Dehongliadau Mathemateg Lefel Uwch yn cael eu hystyried fesul achos, ni fyddwn yn derbyn hyn fel safon mynediad.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Mathemateg.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent  

Dewis

There will be no interviews. Selection is based entirely on A level (or equivalent) performance. Contextual applicants will be guaranteed an offer and will be subject to additional consideration. All applicants will be invited to attend an Open day when they will visit the School of Mathematics. Offers will be made to all applicants who have the potential to satisfy the offer.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

In each year of the Programme, you will take Modules to the value of 120 credits. The first two years are spent studying Mathematics. The third year is spent on industrial placement and you return to complete your degree in year four. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

You will take 120 credits in Mathematics. Most modules are compulsory but there is an element of choice allowing you to select between modules in Mechanics or Finance. The modules in Mathematics cover the foundational areas of Calculus, Algebra, Analysis, Computing, Statistics and Probability.

You’ll be required to pass all first year modules with an average mark of at least 50% to be able to continue on the Professional Placement degree scheme.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Elementary Differential EquationsMA100110 credydau
GeometryMA100410 credydau
Foundations of Mathematics IMA100520 credydau
Foundations of Mathematics IIMA100620 credydau
Linear Algebra IMA100810 credydau
Introduction to Probability TheoryMA150010 credydau
Statistical InferenceMA150110 credydau
Computing for MathematicsMA170110 credydau
Fundamental skills for University and BeyondMA190010 credydau

Blwyddyn dau

Core modules in year two continue to build foundational knowledge in the areas of Calculus, Algebra and Analysis. There are also core modules in Statistics and Operational Research. There is a greater choice of optional modules in year two, including pure and applied mathematics, statistics and finance. The modules you select will inform the choices available to you in years four and five.

You are required to achieve at least a 55% average and pass at least 100 credits to continue their studies onto Year Three of the MMORS with Placement scheme. Students who fail to achieve the 55% average will be transferred onto the BSc MORS with Placement degree scheme. Students who fail to achieve 100 credits will not be able to progress to the Placement year.

During year two we will support you in applying for a placement, which can be undertaken with wide range of providers across industry and government including many in the professional and financial services, the pharmaceutical industry and organisations such as the Office for National Statistics.

If you are unable to obtain a placement, you will be transferred to the four year MMORS Mathematics, Operational Research and Statistics degree scheme.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Operational ResearchMA026120 credydau
Complex AnalysisMA200310 credydau
Series and TransformsMA200410 credydau
Real AnalysisMA200610 credydau
Linear Algebra IIMA200820 credydau
Multivariable and Vector CalculusMA201020 credydau
Foundations of Probability and StatisticsMA250020 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Modelling with Differential EquationsMA023210 credydau
GroupsMA201310 credydau
Programming and StatisticsMA250110 credydau
Mathematical Investigations with PythonMA276010 credydau
Finance II: Investment ManagementMA280010 credydau
Problem SolvingMA290010 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Year three is spent in salaried employment, working as a mathematician and/or statistician at an organisation in the UK or Europe.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Industrial TrainingMA9999120 credydau

Blwyddyn pedwar

The modules in year four are closely aligned to the research interests of the School. 120 credits of optional module are chosen. There are a broad range of modules available, enabling you to focus on areas of particular interest. At least 50% of your year four modules should be in the areas of Operational  Research or Statistics. There are code 20 credit modules in Optimisation and Regression and Experimental Design.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Regression Analysis and Experimental DesignMA350220 credydau
OptimisationMA360320 credydau

Blwyddyn pump

In year five the course develops research training and enhanced mathematical skills. There is also a major piece of project work, in which you will apply the knowledge and skills learnt in the first four years of the degree to tackle some practical or theoretical problems. There are a range of optional modules available in Pure Mathematics, Statistics and Operational Research.

This gives you the opportunity to develop presentation and communication skills, in addition to applying your mathematical skills to a research topic of your choice.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
MMath ProjectMA490040 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Core knowledge is taught through a mixture of lectures, exercise classes, small-group tutorials and guided study. Mathematics is a hierarchical discipline so the structure of the course is systematic, building on fundamental understanding. Increased independent learning is encouraged throughout the course.

In all years the classes are used to discuss theoretical concepts and essential mathematical techniques. You are encouraged to undertake additional reading outside of timetabled classes and reflect upon assessments and feedback.

The first two years are focussed on providing a foundational understanding.  The final two years cover a range of contemporary subject material, reflecting research interests in the School. Throughout the delivery of the programme, wherever possible, recent research results are used to illustrate and illuminate the subject.

In year one there are regular small-group tutorial sessions in all mathematics modules. Exercises are an integral part of all lecture-based modules, and these allow you to apply your knowledge and improve your problem-solving skills. Extra exercise or examples classes are currently held in all mathematics modules. In these a lecturer will discuss additional problems with you, give general oral feedback and model solutions for further reflection.

In year five, more student participation is expected as some lectures take the form of seminars.

Sut y caf fy nghefnogi?

At the start of each year you will be given a guide to module aims, learning outcomes, methods of assessment, module syllabuses, and reading lists. You will be allocated a personal tutor, a member of the academic staff who will provide pastoral support and academic advice during your course.

All lecturing staff can be contacted by email and have either an ‘open door’ policy for students with specific queries about course material, or a system to book meeting times. The School’s Director of Learning and Teaching of the School of Mathematics can advise you on academic issues, and each year of study has a year co-ordinator able to advise on administrative issues.

Further learning support is also available via the University wide Maths Support Service. This provides relaxed and informal daily drop-in sessions where students are encouraged to discuss any elements of their studies with a tutor on a one-to-one or small group basis.

While on placement, you will be visited a minimum of two times by Academic staff and Professional Services staff. There are named points of contact should you have any questions or problems. 

Sut caf fy asesu?

Many modules have written examinations at the end of the autumn or spring Semesters, with some also having an element of continuous assessment. This may include problem-solving exercises, written reports, computer programs and oral presentations.  Feedback on progress is typically provided through a combination of discussion in class, written comments on submitted work and review of outline solutions to problems. You are encouraged to discuss any queries related to specific modules with individual lecturers.

The Professional Placement year is assessed via a combination of a report, a poster and an oral presentation. You are required to reflect upon and provide evidence for your progress in the areas of Professional Standards, Communication and Information Management, Leadership, Professional Development, Working with Others, and Managing Customer Relations. You submit monthly formative journal entries for which feedback will be provided, thereby monitoring your progress.

Feedback:

Written feedback and outline solutions on in-course assessment give you an opportunity to reflect on your progress. Further feedback is provided in examples classes and tutorials (in Year One) to review problems in more detail and discuss potential solutions. You should discuss any queries related to specific modules with individual lecturers. There are a number of further feedback mechanisms in place to support your study; please see “How will I be supported?” below.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • An analytical approach to problem solving
 • An understanding of the ideas of proof, calculus, algebra, analysis and applied mathematics
 • An enhanced understanding of abstract mathematical concepts, logical arguments and deductive reasoning
 • Mathematical reasoning and manipulation
 • An ability to analyse and interpret data and to apply modern statistical methods
 • An ability to use some cutting edge operational research techniques to solve real life problems
 • An understanding of the underlying principles and mathematical theories underpinning modern statistics and operational research

The Placement additionally allows you to demonstrate:

 • Experience of applying mathematical concepts in an industrial environment
 • Awareness of professional and ethical responsibilities
 • Commitment to professional standards

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to formulate and solve mathematical models
 • The skills of using analytical and logical thinking to draw conclusions based on quantitative information.
 • Communication skills and the ability to communicate mathematical knowledge and understanding.
 • Plan and conduct a piece of novel research

The Placement year additionally allows you to demonstrate:

 • Self-reflection and motivation
 • Leadership
 • Self-direction in solving unseen problems

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate: 

 • Use of a number of modern software packages
 • Proficiency in performing experiments in laboratory classes, demonstrating analytical and investigative skills
 • The ability to assimilate and communicate detailed mathematical arguments
 • Report writing skills, the ability to write coherently and clearly and to give presentations.

The Placement Year allows you to demonstrate:

 • Use of software in an industrial setting

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Logical reasoning
 • Independent thinking
 • Critical thinking
 • The ability to apply mathematical skills to solve problems
 • Use of information technology and library resources
 • Time and workload management
 • Working with others
 • Self management and organisational skills.
 • The ability to conduct independent research

The Placement Year allows you to demonstrate:

 • Work experience in a Maths related job

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae graddedigion y cwrs MMORS yn aml yn symud ymlaen i wneud PhD ac uwch-astudiaethau eraill. Yn 2017-18, dywedodd 89% o raddedigion yr Ysgol a oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio. Mae rhai o’n cynfyfyrwyr bellach yn gweithio yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) a’r Swyddfa Feteorolegol.

Cefnogaeth Gyrfaoedd Mathemateg

Yn semestr gwanwyn eich blwyddyn gyntaf, bydd amrywiaeth o ddosbarthiadau meistr ar gael i chi i helpu i gefnogi eich rhagolygon gyrfa i’r dyfodol.  Mae’r dosbarthiadau’n ymdrin â phrofiad gwaith, CV a llythyrau esboniadol, ffurflenni cais, technegau cyfweliad, a chyflwyniad i LinkedIn.

Mae gennym ni fwrdd swyddi myfyrwyr sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd, gydag amrywiaeth o gyfleoedd i raddedigion, gwirfoddoli, interniaethau a lleoliadau. Ar ben hynny, rydym ni’n trefnu rhaglen lawn o gyflwyniadau gan fyfyrwyr a chyflogwyr bob blwyddyn gyda chyflogwyr fel Grŵp Bancio Lloyds, HSBC, PwC, Sefydliad a Chyfadran yr Actiwarïaid, Sainsburys, Network Rail, GSK, y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), Llywodraeth Cymru, y Weinyddiaeth Amddiffyn, Dŵr Cymru, a’r Swyddfa Feteorolegol.

Lleoliadau

A one year work placement is available on this programme,  to be taken after you have completed year two.

You will have support to apply for placements that appeal to you from a wide range of industrial partners. Placements are available in Cardiff, across the UK and also internationally and most have competitive salaries.

Recent placement providers have included: CGI, Department for Business, Energy and Industrial Strategy, Goldman Sachs, Ministry of Defence, National Air Traffic Service and Walt Disney.

When you are on placement, your work will be directly supervised by your placement provider. You will be working on real problems and using mathematics to produce results. You will also have close contact with our placement coordinators so they can discuss your progress and ensure you get the most out of the year. This will include visits as well as regular email contact.

We will support you in preparing for your work placement through a range of skills development programmes. 

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 36% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais