Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg Integredig (BEng)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r rhaglen Peirianneg Integredig yn rhoi addysg beiriannol eang i chi sy’n cynnwys amrywiaeth o egwyddorion perianneg sef y mecanyddol, cynhyrchu, peirianneg electronig a thrydanol, technoleg gywbodaeth a dylunio cyfrifiadurol.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

The complexity and sophistication of modern engineering requires a multidisciplinary approach. Industry is therefore seeking engineers with broad knowledge and skilled in more than one of the traditional engineering disciplines. 

The Integrated Engineering degree embraces many aspects of electrical, electronic, mechanical and manufacturing engineering. By completing this course you will qualify as an engineer of the highest quality: your broad knowledge of various aspects of engineering will ensure you can interact with engineers from all the traditional engineering disciplines in any multidisciplinary environment.

You will also become familiar with the role of engineering within the business environment, as particular attention is paid to economics, management and law.

Note that if Chartered status is important to you, a four-year Cardiff MEng course may offer a quicker, more direct route than this BEng course.

Other Cardiff University Integrated Engineering courses available may include:

 • the opportunity to follow a sandwich year in industry if you choose the relevant four-year BEng or five-year MEng degree option
 • the opportunity to study abroad at a partner institution for one semester if you choose the relevant MEng (International) degree option
 • the opportunity to study a language if you choose the relevant MEng degree option with a sandwich year at a university in France, Germany or Spain

Nodweddion nodedig

The distinctive features of the course include:

 • The opportunity to learn from leaders in their fields, through direct access to academic staff, many of whom are Chartered Engineers or have worked in industry
 • This course is accredited by the Institution of Mechanical Engineers, the Institution of Engineering and Technology and the Energy Institute.
 • Some external scholarships may be available from the UK Power Academy and UK Electronic Skills Foundation UKESF (Cardiff is a member of both schemes).

Achrediadau

Côd UCASH110
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has approx 230 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives approx 1270 applications.

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Gofynion mynediad

AAB - ABB including Grade B Mathematics. If you are studying a science A level, a pass in the practical element (where applicable) will be required. Please note, General Studies will not be accepted.  

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DD in BTEC plus grade A in Maths A-Level.

34 - 32 points including 5 or above in Higher Level Mathematics, or 666 in 3 Higher Level subjects to include Mathematics.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Peirianneg.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE Maths grade C or 4. GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£21,950Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

No specific equipment is needed. The University will provide resources such as computers and associated software and laboratory equipment (including any safety equipment).

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a three-year full-time degree. The course includes a carefully chosen balance of core modules and optional modules. Most modules are worth 10 credits, some are worth 20, and the individual project is worth 40 credits. You need to earn 120 credits a year.

There are two semesters each year, each semester consisting of 11 teaching weeks, one revision week and an examination period.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Year one consists of a series of lectures underpinned by practical laboratory sessions.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Network AnalysisEN106410 credydau
LaboratoryEN107220 credydau
Professional EngineeringEN107910 credydau
Analogue Communications SystemsEN108110 credydau
Electrical and Electronic Engineering 1EN108210 credydau
Power Engineering and Electrical MaterialsEN108510 credydau
Engineering Mathematics 1EN109320 credydau
Engineering ComputingEN109410 credydau
MechanicsEN110220 credydau

Blwyddyn dau

Year two again consists of a series of lectures underpinned by practical laboratory sessions.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Control EngineeringEN205810 credydau
Microcontroller Applications and Embedded DesignEN208110 credydau
Engineering Mathematics 2EN209010 credydau
Materials and ManufactureEN210120 credydau
ThermofluidsEN210320 credydau
Programming and Microcontroller ApplicationsEN270710 credydau
Machine and Power ElectronicsEN270810 credydau
Power Systems AnalysisEN270910 credydau
Integrated Product DesignEN281020 credydau

Blwyddyn tri

Year three includes a major project, totalling 40 credits.  For this you will work individually, alongside a supervising staff member. 

There are other core modules and a choice of some optional modules, building upon the foundations established in the earlier years.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Engineering Project ManagementEN302410 credydau
Thermodynamics and Heat TransferEN304210 credydau
Automatic ControlEN305710 credydau
Power ElectronicsEN305810 credydau
Individual ProjectEN340040 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Commercialising InnovationEN300610 credydau
Solid MechanicsEN303710 credydau
Robotics and Image ProcessingEN306210 credydau
Object Oriented Engineering ComputingEN308510 credydau
Embedded SystemsEN308710 credydau
Biomechanics 2EN345010 credydau
Fluid Power and ControlEN351310 credydau
Power Systems AEN370110 credydau
Electrical Machines and Drives AEN370210 credydau
Renewable Energy TechnologiesEN370810 credydau
Grid Integration of RenewablesEN370910 credydau
Product DesignEN390610 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Teaching is through lectures, examples classes and extensive laboratory, IT and practical work. The taught modules in the first two years are largely compulsory, but options are usually available in year three. All students must complete a 40 credit individual project in year three, for which they are allocated a supervisor from among the teaching staff. There are opportunities for interactions with potential employers.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

42%

Astudio annibynnol dan arweiniad

58%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

38%

Astudio annibynnol dan arweiniad

63%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

31%

Astudio annibynnol dan arweiniad

69%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be assigned a personal tutor who is a member of the academic staff associated with your degree course. Your tutor will be there to advise you on academic, non-academic and personal matters in a confidential and informal manner when you need some guidance. We aim to help you overcome any problem, however big or small, as smoothly and quickly as possible.

For the 40-credit project in year three, you will be allocated a supervisor in the broad area of research specialism and meet regularly.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback in classes like design and project work and via return of marked coursework.

The opportunity to test your knowledge and understanding will be provided throughout the semester via class tests in Years 1 and 2, plus feedback on written assessments.  Occasionally, peer assessment of an individual’s contribution to a group may be used, and you may also receive oral feedback on presentations and contributions to group activities.

Sut caf fy asesu?

Your progress in each module is usually assessed at various stages through each semester (through a short test) to give you feedback on your progress, then finally at the end of the appropriate semester. Assessment is undertaken using methods including formal written examinations, case studies, assignments and project work.

Examinations count for 60% to 70% of all assessment throughout the course, depending on the options chosen. The remainder is mainly project work and larger pieces of coursework, plus performance in laboratories.

The opportunity to test knowledge and understanding is given through class tests throughout Year 1, plus feedback on written assessments. Occasionally, peer assessment of an individual’s contribution to a group may be used, and students may also receive oral feedback on presentations and contributions to group activities.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

73%

Arholiadau ymarferol

2%

Gwaith cwrs

25%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

75%

Arholiadau ymarferol

4%

Gwaith cwrs

21%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

65%

Arholiadau ymarferol

5%

Gwaith cwrs

30%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

This course is accredited via the Engineering Council, meaning the core competencies of UK-SPEC (UK Standard for Professional Engineering Competence) are integrated throughout the taught years of the course. 

Through lab work you will develop practical skills focused on the application of a range of engineering principles to real-life technological, regulatory and ethical problems encountered in the engineering profession.

You will also:

 • Enhance your communication skills, both orally and in writing through a series of reports and assignments
 • Develop your knowledge, skills and confidence to solve multidisciplinary problems in a engineering context
 • Enhance your team-working skills, ability to exercise original thought and good professional judgement.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 95% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

Our integrated engineering graduates hold key positions in leading firms such as Halcrow, Atkins, BP, BAE Systems, RWE npower, Mott McDonald, Network Rail, Rolls Royce, Ford, Tata Steel, Nokia, Bosch and beyond. Our graduates have also moved on to work within local government, UK and international utility companies and organisations such as Climate Energy and GlaxoSmithKline.

Being at the forefront of engineering research means Cardiff has excellent links with industry. These links have been developed with companies, both in the UK and overseas, through our Year in Industry schemes and through consultancy work by staff. This involves advising on matters such as energy policy, bridge design, magnetic materials and semiconductor devices.

Swyddi

 • Civil Engineer
 • Project Manager
 • Technology Analyst
icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais