Ewch i’r prif gynnwys

Daearyddiaeth a Chynllunio Dynol (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Archwilio natur newidiol gofod a lle a helpu i ddatrys y prif broblemau cymdeithasol a datblygiadol sy’n effeithio ar gymunedau yn y DU a ledled y byd.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Geography and Planning student

Trosolwg y cwrs

The programme fosters an understanding of the main geographical trends in the world today, along with the analytical skills needed to study spatial change. You will examine the changing nature of spaces and places, the relationship between society and space, and the role of the state. Placing local and national issues in a global context, we cover topics from environmental change in the UK, and economic and social change in Wales, to regional and international development.

You will gain an understanding of global, national and local processes of change, key environmental, social, cultural, political and economic trends and the role that planning plays in shaping their effects on different places. While, detailed case study work through field study visits, away days and projects will give you an appreciation of transnational spatial change.

Recognising how competitive the job market is for graduates, the programme has been specifically designed to provide you with the key employability skills to help kickstart your career and make your mark in your chosen field.

We offer an RTPI-accredited version of this programme which you can transfer onto following enrolment and subject to module selection. For information on the module structure of the accredited pathway please visit the Human Geography and Planning with a Professional Placement Year listing – you would follow these modules but without the year in professional practice.

Nodweddion nodedig

The distinctive features of the course include:

 • a condensed but comprehensive coverage of both Human Geography and Planning
 • the opportunity to study in a School consistently highly rated for its research excellence
 • the involvement of internationally reputed research staff who are active in both scholarly and practitioner/policy networks
 • close links with planning institutions, especially in Wales
 • access to a laboratory with high-quality printing facilities, GIS (Geographic Information System) and Edina digimap mapping facilities
 • excellent library and access to online journals and databases
 • a field study visit option (currently a choice of destination between Hong Kong, Tanzania, Los Angeles and New York) to explore issues in a real world case study, and deploy skills acquired through the degree into practice
 • the facility to undertake assessments in the Welsh language if preferred.
Côd UCASLK74
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School admits c180 students each year to its undergraduate degree programmes.

Rydym ymysg y 100 prifysgol orau ar gyfer Daearyddiaeth (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yn ôl Pwnc 2019) ac yn yr 7fed safle ar gyfer Cynllunio Gwlad a Thref a Thirwedd (The Times/Sunday Times Good University Guide 2020).

Gofynion mynediad

ABB - BBB. Please note that Critical Thinking and General Studies will not be accepted.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM. All BTEC Extended Diplomas acceptable. 

665 from 3 Higher Level subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£17,450Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Field study visits are included in your fees in year one and year two, but you will be required to subsidise trips in year three.

In year two, one field trip to a European city is included in your fees.  In year three, the global cities field study visits are subsidised by 66%. Students have previously contributed around £400 to the costs.

You should expect to cover the costs of local travel and subsistence on all field study visits.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a three-year full-time degree. Year one modules are compulsory. Years two and three contain compulsory and optional modules. You will need to earn 120 credits a year. Modules are usually worth 20 credits, although some are worth 10 and the final-year dissertation is worth 30 credits.

There are four core modules on the RTPI-accredited route with a choice of seven optional.  For the non-accredited route there are two core and a choice of 11 optional.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Year one gives an introduction to the core areas of geography and planning. You will cover issues such as the nature of geographical thinking, globalisation, the core elements of planning and the developing world. You will also develop the essential skills for accessing and processing information.

Although you need to earn 120 credits, year one is an introductory year and the modules do not count towards the grade of your final degree.

Blwyddyn dau

The second year builds on year one, looking in more depth at the history of geographical thought, the economic and cultural sub-fields of geography, the core practical disciplines of planning, and planning’s application to a range of contemporary issues.

A stream on geographical research provides a review of research techniques and issues, and also acts as an introduction to the dissertation to be completed in the third year.

The Citizen Geographies module includes the possibility of a work placement.

Blwyddyn tri

Year three pulls together the modules on planning and on geography in a combined Geography and Planning module. You also work towards your research dissertation, under the guidance of a specialist academic supervisor.

You will then be able to choose the remaining modules from a range of options, which include one among a number of field study visits (FSVs) to various destinations. The options and FSVs are designed to enable you to specialise in particular topical areas and develop your own pathway through the degree.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Our approach is based upon a commitment to provide the highest quality teaching. As far as possible, we aim to teach in small groups because we believe this encourages a more positive learning environment between staff and students and among students themselves. Typically you will study six modules per year and will receive 15 hours of guided study per week.

We offer a supportive learning environment, where you are enabled to acquire a range of skills and a wealth of specialist knowledge. Our courses foster intellectual skills, such as critical thinking, close analysis, evaluating evidence, constructing arguments, using theory and the effective deployment of language in writing and in debate. We also help you gain experience in team working, independent research and time management.

Sut y caf fy nghefnogi?

As well as having regular feedback from your personal tutor in each course, you will have a reading week each semester for guided study and a chance to catch up on assessed work, reading and revision. These weeks are also used by staff to visit students on their year abroad.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback during tutorials, personalised feedback on written work, feedback lectures, generic written feedback and feedback on tutorial performance

Coursework will be marked by your module tutor and your tutor will give you written feedback on your work. You will also have a feedback class after each assessment. Students will be given general feedback in relation to examinations following the May/June examination period and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor as part of the monitored student self-assessment scheme.

Sut caf fy asesu?

A range of assessment methods are used, including essays, examinations, presentations, portfolios and creative assignments.

We encourage innovation and creativity in the delivery and assessment of teaching and learning, for example the use of digital media and field study visits. You will receive skills training from presentation of critical thinking through film-based assessments.

Essays and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments. Dedicated essay workshops and individual advice enable you to produce your best work, and written feedback on essays feeds forward into future work, enabling you to develop your strengths and address any weaker areas.

The final-year research project provides you with the opportunity to investigate a specific topic of interest to you in depth and to acquire detailed knowledge about a particular field of study, to use your initiative in the collection and presentation of material and present a clear, cogent argument and draw appropriate conclusions.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’.

These include:

 • communicating ideas, principles and theories effectively by oral and written means
 • work effectively in a team and as an individual
 • using the internet, databases, spreadsheets, word processing and graphic packages
 • effective time management and organisational skills
 • a commitment to lifelong learning through engaging in the process of personal development planning and ownership of your own learning
 • problem solving, reliability, loyalty, social conduct, tact, attitude to learning and research, leadership, resilience, decision-making and reasoning.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 91% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

Many of our graduates occupy key positions in national and local governments, business consultancies, sustainable energy centres, environmental agencies, housing strategy companies, construction, surveying and are active in both the public and private sectors.

There are numerous exciting and varied career opportunities for planning students. These include careers in planning, surveying, design and development, as well as fields such as transport, economic development and urban regeneration.

In particular, opportunities exist to practise in local planning authorities, central government, neighbourhood planning organisations, transport organisations, private planning consultancies, private developers and environmental organisations in the United Kingdom, mainland Europe and even further afield.

Lleoliadau

A work placement module is offered in year two.

Gwaith maes

In the School of Geography and Planning we place a great emphasis on practical learning. To this end there are field study visits available in each year of the undergraduate course.

In year one, these field study visits are local to the Cardiff city region. In year two, you can opt to enjoy a residential field study visit to a European city. In your final year, you can opt for a field study visit to a global city location. Please see the ‘additional costs’ section for more information.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais