Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg Ariannol gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r rhaglen bedair blynedd hon yn baratoad delfrydol ar gyfer gyrfa ariannol gyda thrydedd flwyddyn sy’n hybu cyflogadwyedd yn rôl mathemategydd neu ystadegydd cyflogedig.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

To manage the complex financial sector, banks and financial institutions need talented mathematicians who are fluent in the language of finance.

This course will provide you with a solid foundation in mathematics, whilst also developing knowledge and skills that are essential for jobs in the finance industry, including an understanding of modern financial markets, institutions, investments and policies. You will focus on issues and topics relevant to the computational and market design side of contemporary finance, such as:

 • Complex Systems
 • Trading (in particular high-frequency trading)
 • Fund Management
 • Analytics

This four-year version of the degree includes a year of paid work in a mathematician and/or statistician role during year three. You will return to Cardiff following the successful completion of your work placement at the start of the autumn semester ready for your final year of studies.

In a competitive graduate job market, a placement can help you gain extra skills and experience to make you stand out from the crowd. It could help you secure a permanent role after you graduate, as well as providing real-world context to support your studies. If you're not sure what career path to follow, it's a great opportunity to explore your options and might even help you make those all-important decisions about your future.

Our students have completed exciting placements at organisations including HM Revenue & Customs, the Ministry of Defence, Nationwide, BAE Systems and Lloyds Bank. 

Nodweddion nodedig

Professional Placement Year - You will spend your third year in paid work as a mathematician and/or statistician at an organisation of your choice. We have strong links with industry and a dedicated placements team to help you find and apply for a placement and provide support during your time there. 

Professional award consideration - If you complete the professional training period you can be considered for the City and Guilds Senior Licentiateship Award (LCGI).

Specialist knowledge - Alongside learning a broad range of mathematical techniques, you will gain the in-depth knowledge and skills required to secure a role in the finance, banking and insurance industries.

Student satisfaction - You will belong to a small and friendly community voted top among all Russell Group Universities in the main category of Overall Satisfaction in the National Student Survey 2018. 

Support facilities - You will have a personal tutor who is there to offer advice, in confidence, on both academic and non-academic matters, as well as access to weekly tutorials, supervised computer laboratories, and daily drop-in sessions for one-to-one support.

 

Achrediadau

Côd UCAS15R6
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod

Clywed beth oedd gan ein myfyrwyr cyfredol i’w ddweud am Gaerdydd a’r Ysgol Fathemateg.

Gofynion mynediad

AAB-ABB including Grade A in Maths. Please note that General Studies is not accepted for entry.  

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DD in BTEC plus A in Maths at A-level. 

36-34 points or 666-665 in 3 Higher Level subjects, to include 6 in Higher level Maths or Higher Level Maths Analysis and Approaches. Higher Level Maths Applications and Interpretations will be considered on a case-by-case basis but is not accepted as standard for entry. 36-34 pwynt neu 666-665 mewn 3 phwnc Lefel Uwch, I gynnwys 6 mewn mathemateg lefel uwch neu 6 mewn dadansoddiadau dadansoddi. Bydd Ceisiadau a Dehongliadau Mathemateg Lefel Uwch yn cael eu hystyried fesul achos, ni fyddwn yn derbyn hyn fel safon mynediad.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Mathemateg.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£21,950Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

No specific equipment is needed.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a four-year full-time degree with year three spent working in industry. The course includes a carefully chosen balance of core modules and optional modules. Modules are worth 10 or 20 credits and you need to earn 120 credits a year. The modules you choose in year two will inform the choices available to you in year three.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

All of our courses have a core of pure mathematics in Year 1 but you will also take modules in financial mathematics, statistics, computing and operational research.  The finance modules will introduce you to techniques and tools of corporate financial management at firm level. 

Blwyddyn dau

There is a choice of optional modules in year two and the modules you select will inform the choices available to you in year three.  Alongside specialist financial mathematics modules you will continue to broaden your knowledge of areas like statistics and operational research.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Operational ResearchMA026120 credydau
Calculus of Several VariablesMA200110 credydau
Series and TransformsMA200410 credydau
Linear Algebra IIMA200820 credydau
Foundations of Probability and StatisticsMA250020 credydau
Finance II: Investment ManagementMA280010 credydau
Econometrics for Financial MathematicsMA280110 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Modelling with Differential EquationsMA023210 credydau
Complex AnalysisMA200310 credydau
Real AnalysisMA200610 credydau
Programming and StatisticsMA250110 credydau
Mathematical Investigations with PythonMA276010 credydau
Problem SolvingMA290010 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Year three is spent in salaried employment, working as a mathematician and/or statistician at an organisation in the United Kingdom or Europe.

You will have support to apply for a placement and they can be undertaken with a wide range of providers across industry and government including many in the professional and financial services, the pharmaceutical industry and organisations such as the Office for National Statistics. If you complete the professional training period you can be considered for the City and Guilds Senior Licentiateship Award (LCGI).

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Industrial TrainingMA9999120 credydau

Blwyddyn pedwar

The modules available in year four are closely aligned to the research interests of the School. There are no compulsory modules and your options are wide-ranging. As well as taught modules, you may choose a 10-credit or 20-credit project, giving you the opportunity to develop communication and presentational skills and to learn how to apply your mathematical skills to an investigation of your choice.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Teaching is carried out through lectures, small-group tutorials and examples classes. Increased independent learning is encouraged throughout the course.

In all years the classes are used to discuss theoretical concepts and essential mathematical techniques. You are encouraged to undertake additional reading outside of timetabled classes and reflect upon assessments and feedback.

We have established the simulated trading room for students to have opportunities to implement what they have learned in the classroom and to gain a taste of the real financial world and investment decision making scenarios.

Sut y caf fy nghefnogi?

At the start of each year you will be given a guide to module aims, learning outcomes, methods of assessment, module syllabuses, and reading lists. You will be allocated a personal tutor, a member of the academic staff who will provide pastoral support and academic advice during your course.

All lecturing staff can be contacted by email and have either an ‘open door’ policy for students with specific queries about course material, or a system to book meeting times. The School Office can answer most administrative queries immediately.

During your placement in year three you will work under the day-to-day direction of a supervisor who is a member of the organisation providing the placement. If you are in the UK, university staff will visit you (typically two-three times during the year), to check how the placement is progressing.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Further learning support is also available via the University wide Maths Support Service. This provides relaxed and informal daily drop-in sessions where students are encouraged to discuss any elements of their studies with a tutor on a one-to-one or small group basis.

Feedback:

Written feedback and outline solutions on in-course assessment give you an opportunity to reflect on your progress. Further feedback is provided in examples classes and tutorials (in year one) to review problems in more detail and discuss potential solutions. You should discuss any queries related to specific modules with individual lecturers.

Sut caf fy asesu?

Many modules have written examinations at the end of the Autumn or Spring Semesters, with some also having an element of continuous assessment. This may include problem-solving exercises, written reports, computer programs and oral presentations.  Feedback on progress is typically provided through a combination of discussion in class, written comments on submitted work and review of outline solutions to problems. You are encouraged to discuss any queries related to specific modules with individual lecturers.

The grade of your final degree will be based on 20% from your year two studies, 10% from the year three placement and 70% from year four.

You are expected to write reflectively about your industrial placement and about the skills you have developed, and to present a poster on your professional training experience. Industrial supervisors will also be asked to assess your performance during the placement.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, both discipline specific and more generic employability skills. You will:

 • develop your knowledge of core mathematics including calculus, algebra, analysis and complex variable theory;
 • enhance your understanding of the principles and some of the techniques of proof;
 • develop the skills needed in mathematical reasoning and manipulation;
 • learn how to apply the principles and techniques of mathematical/statistical modelling and formulate and solve mathematical problems;
 • enhance your ability to perform mathematical calculations with attention to precision and logic;
 • develop your self-management and organisational skills;
 • develop your time management and presentational skills through independent and group working.
One of our students studying in the Quiet Area at the Maths library.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

You can use your BSc in Mathematics with a Professional Placement Year as a pathway to the workforce where you may meet our alumni working in traditional pursuits such as teaching, actuarial work, and accountancy through to IT, pharmaceutical research, engineering and more. Or, you might choose to widen your career options to include a range of related fields by completing postgraduate studies in mathematics, the sciences, computing or engineering.

In 2017/18, 89% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation. Some of our previous students are now working at the Office of National Statistics and the Meteorological Office.

Maths Careers Support

In the spring semester of your first year, there are a range of masterclasses available to you to help support your future career prospects. The classes cover work experience, CV and covering letters, application forms, interview techniques, and an introduction to LinkedIn.

We have a regularly-updated student jobs board featuring a range of volunteering, internship, placement, and graduate opportunities. Plus, we organise a full programme of student and employer presentations every year with employers, such as Lloyds Banking Group, HSBC, PwC, Institute and Faculty of Actuaries, Sainsburys, Network Rail, GSK, Office of National Statistics, Welsh Government, the MOD, Welsh Water, and the Met Office.

The School of Mathematics also has a Careers Management Skills Programme, presentations by students returning from industry and a range of sponsored prizes awarded for academic achievement.

Lleoliadau

The option of spending year three in industry extends the BSc degree to four years. If you decide not to do a placement abroad, you will have two options.  You can change to a three year BSc Mathematics programme, or a degree programme that includes a Year Abroad.  A year of studying abroad will keep the duration of your BSc degree at four years.  This option will be dependent on your academic performance and when you decide to change programmes.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 35% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais