Ewch i’r prif gynnwys

Daeareg Fforio ac Adnoddau (MESci)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau a rydych yn dysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

View of quarry

Trosolwg y cwrs

Globally there is an ever-increasing need for oil, gas, metals and construction materials in a world where resources are finite. Even renewable technologies depend on minerals, metals and other resources.

An exploration geologist needs a broad range of skills including an aptitude for fieldwork, good IT skills and the ability to make key decisions from limited information. These are the traits we aim to develop in our students through this applied degree programme.

This four-year MESci programme provides a strong basis for investigation and research in Exploration and Resource Geology. It is designed for highly qualified candidates who might aim to pursue a professional research career in academia, government or industry.

The MESci provides a similar applied education to our BSc programme in understanding the Earth’s natural resources and how to discover and manage them. Additionally, you will receive specialist training in hypothesis testing, critical analysis and problem solving, and learn about the process and outcomes of research. You will also be able to undertake a specialist research project in a subject area of your choice and undertake research in the field.

Nodweddion nodedig

This MESci degree will provide you with the opportunity to learn in a School which has a strong research focus with sophisticated analytical equipment routinely used on site.

This programme involves a common first term allowing you to experience aspects of Earth Sciences and geography before finally deciding upon which honours degree course you wish to pursue.

We currently offer two overseas fieldtrips on each programme with travel and accommodation costs covered by your tuition fees

The School has links with local consultancy companies and exploration companies worldwide and we have a thriving Society of Economic Geologists (SEG) chapter that links us to this international society and lets us attract specialist visiting lecturers and arrange field visits to working quarries and mines such as in Ireland and Scandanavia

In year four you will complete a master's research dissertation, working on a topic of your choice, which provides a range of skills beyond that provided by the BSc, and can widen your career opportunities.

Achrediadau

Côd UCASF623
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has approx 150 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives approx 740 applications.

Gofynion mynediad

ABB - BBB including one of the following STEM subjects: Chemistry, Physics, Maths, Geology, Biology, Geography, Computer Science, Environmental Science OR BBB - BBC including two of the following STEM subjects: Chemistry, Physics, Maths, Geology, Biology, Geography, Computer Science, Environmental Science. Please note that General Studies are not accepted for entry.  

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM - DMM in BTEC Applied Science, Sports and Exercise Science, Health Science, Animal Science or ICT.

34-32 points or 665 in Higher Level subjects to include one STEM Science subject (Chemistry, Physics, Maths, Geology, Biology, Geography, Computer Science, Environmental Science) OR 32-30 points or 655 in Higher Level subjects to include two STEM Science subjects (Chemistry, Physics, Maths, Geology, Biology, Geography, Computer Science, Environmental Science).

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE Maths Grade B/5 and GCSE English Language Grade C/4. 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

Although fieldwork is free you may be asked to make a small contribution if food is provided.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Specialist equipment for working in the field and any other equipment appropriate for your degree will be provided by the School.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2020. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2020 i ddangos y newidiadau.

This is a full-time four-year programme which follows the BSc route with the equivalent title for the first three years, but with additional small-group teaching on the methodology and philosophy of research. In year four you will undertake a major research project as well as taking specialised optional modules. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

All of our Earth and ocean science degree programmes share a common first semester. This is designed to give you a sound foundation in Earth sciences upon which to build. In total you will earn 120 credits for the year, through a mixture of 10-credit and 20-credit modules.

At the end of your first semester you will decide whether to continue with your original degree choice or choose another of our Earth science degrees.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Planet EarthEA120110 credydau
Earth Surface ProcessesEA120220 credydau
Dangerous EarthEA120310 credydau
Geographical Information SystemsEA120410 credydau
Earth Science Field SkillsEA120520 credydau
Georesources and EnergyEA120810 credydau
Earth MaterialsEA120920 credydau
Geological Maps and StructuresEA121010 credydau
History of LifeEA121110 credydau

Blwyddyn dau

You take a suite of modules aimed at providing the basic tools for understanding exploration geology and for fieldwork. In total you will earn 120 credits for the year, through a mixture of 10-credit and 20-credit modules.

Extensive field training during this year currently includes residential trips to Dorset, Cornwall and Spain. During these trips you will learn a wide range of practical skills that are an essential training for exploration geologists.

In your summer between years two and three you are encouraged to undertake an industrial placement project with an exploration company in the UK or overseas. Alternatively, you can complete an exploration project or geological mapping topic under our academic supervision.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Exploration Case StudiesEA220120 credydau
Solid EarthEA220420 credydau
Geological ResourcesEA220510 credydau
GeophysicsEA220610 credydau
Structural GeologyEA220710 credydau
Sedimentology and StratigraphyEA220820 credydau
Geoscience Data AnalysisEA220910 credydau
Field Mapping and Research TutorialEA222320 credydau

Blwyddyn tri

In your third year, you will write up a research report on your placement or mapping project. You will also follow core modules in both mineral and hydrocarbon resources, visit ore deposits (currently in North Wales) and take part in an overseas field course - currently to Cyprus.

You will meet visiting guest lecturers and learn to design a professional exploration project.

The core MESci research skills module demonstrates how research is initiated, funded and executed.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Exploration and Resource Geology ProjectEA320130 credydau
Exploration and Resource Geology FieldcourseEA320720 credydau
Ores and Ore GenesisEA321220 credydau
Petroleum Geology and Basin AnalysisEA321320 credydau
Research SkillsEA323710 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Isotope GeoscienceEA321410 credydau
Dynamic EarthEA321510 credydau
Volcanological processesEA321610 credydau
Applied MineralogyEA321710 credydau
Applied Structural GeologyEA321810 credydau
Advanced Sedimentology and StratigraphyEA321910 credydau
Engineering GeologyEA322010 credydau
GeohazardsEA322110 credydau
Environmental LawEA322210 credydau
Principles of HydrogeologyEA324110 credydau

Blwyddyn pedwar

You will complete a master's research dissertation in any Exploration and Resource Geology related topic that can be supervised in the School. You will work one-to-one with a research supervisor and may interact with a research group.

Since the School is large and of international research standard, this means you have a wide choice of dissertation topic. Many students develop their own topics and contact a researcher to see if they can supervise it. Alternatively a list of projects is published each year for you to choose from.

In consultation with staff, you may seek to publish the principal results of your research project in the scientific literature.

In addition the Research Project module, you will take the year four field course, where you design and carry out a field study, learn how computer modelling can be used in Earth sciences, and participate in a student-led module on the evolution of planet Earth.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
MESci Research ProjectEA420170 credydau
MESci FieldcourseEA420220 credydau
Numerical Modelling in Earth and Ocean SciencesEA420310 credydau
Building Planet EarthEA420420 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.
Pembrokeshire coast fieldwork
Our Exploration and Resource Geology programme is highly practical and incorporates specialist fieldwork and IT skills necessary to become a professional exploration geologist.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

The School of Earth and Ocean Sciences has an excellent tradition of teaching, delivered by lecturers who are at the cutting edge of international research. In addition the School is able to maintain a friendly and informal approach brought about by staff-student interactions during fieldwork.

The modular course structure enables the School to offer an exciting and relevant spectrum of vocational degree courses. These cover a wide range of modern geosciences from traditional geology to the more industry-focused exploration and resource geology, through to the equally applied environmental geoscience and water-borne marine geography.

The first semester is common to all degree programmes and you then confirm your chosen course in January of your first year. This offers you a chance to sample university teaching styles before committing to a particular degree or pathway.

Teaching in the School is conducted by a variety of methods:

 • formal lectures
 • laboratory practicals
 • IT practicals
 • fieldwork.

Formal lectures and practical classes have an emphasis on students taking ownership of their own learning programme and ‘learning how to learn’.

Fieldwork is a vital format for understanding the Earth sciences and all students go on one residential field trip during year 1 and two residential trips during each of years 2 and 3 as well as numerous specialist day trips.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

37%

Astudio annibynnol dan arweiniad

63%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

43%

Astudio annibynnol dan arweiniad

57%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

null%

Astudio annibynnol dan arweiniad

null%

Lleoliadau ments

null%

Blwyddyn 4

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

12%

Astudio annibynnol dan arweiniad

88%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

All students are assigned a personal tutor who will hold timetabled tutorials: fortnightly in year one and monthly during other years. Your tutor will be a specialist in your degree programme and will advise you on both academic and pastoral matters.

You will have a nominated supervisor for your major final year project.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module.

Where facilities exist your lectures will be videoed for you to further study in your own time.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Modern exploration geology has a heavy focus on GIS prospectivity evaluation, so there is space for professionals that are essentially desk bound. For disabled students we can offer a 3D modelling project instead of field mapping.

FEEDBACK

You will receive written feedback for written coursework assignments and oral feedback for assessed presentations.

Sut caf fy asesu?

Modules will be assessed to test knowledge and understanding through:

 • practical assignments
 • essay assignments
 • Fieldwork
 • Geological reports, technical data representation, geological map interpretation
 • oral presentations
 • dissertation
 • formal examinations.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

59%

Arholiadau ymarferol

19%

Gwaith cwrs

22%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

44%

Arholiadau ymarferol

20%

Gwaith cwrs

36%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

null%

Arholiadau ymarferol

null%

Gwaith cwrs

null%

Blwyddyn 4

Arholiadau ysgrifenedig

23%

Arholiadau ymarferol

2%

Gwaith cwrs

75%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • A rigorous understanding of the scientific process, including the design and testing of hypotheses, and the formulation of new concepts
 • A comprehensive understanding of the laboratory, field, and/or computational methodologies relevant to exploration and resource geology
 • Demonstrate knowledge and understanding of the field of geology and an appreciation of its wider context within Earth system science
 • Systematic understanding of the multi-disciplinary nature of geology and the need for integration of knowledge from cognate sciences

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to critically analyse the scientific literature, and synthesise current knowledge and understanding of geological topics
 • The ability to design appropriate methodology to tackle a research question
 • The ability to critically analyse and interpret data, and to use the data to support the development of new concepts
 • The ability to solve complex scientific problems both creatively and independently
 • The ability to use knowledge and scientific, evidence-based methods in data assessment and problem solving

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • An ability to independently plan complex projects
 • The ability to rigorously and effectively communicate scientific results in both oral and written formats
 • Practical geological skills, such as constructing a geological map and rock recognition, both in hand specimen and thin sections, and recognition of ore deposits
 • Practical skills in information technology, geographical information systems, digital geology applications, fieldwork, data and project management
 • The ability to go out into the field and explore for natural resources using all the techniques listed above, including geological mapping

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Collection, evaluation, synthesis and interpretation of qualitative and quantitative data
 • The ability to work effectively in a team and as an individual
 • Effective time management and organisational skills
 • Independent learning and research skills through your major research project and other modules
 • A commitment to lifelong learning through engaging in the process of personal development planning and ownership of your own learning
 • Personal and professional attributes consistent with a research career in academia, industry or government.
Exploration Geology fieldwork in Dolaucothi Gold Mine
On this programme you will learn about the mining legacy in the UK and how to manage existing natural resources.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Based on responses from the 2016-17 Destinations of Leavers from Higher Education (DLHE) survey 90% of Earth science graduates were in employment or engaged in further study within six months of graduation, with others taking time out to travel.

Employers included local government and companies and organisations such as Gemcom Software, SRK Exploration, Kuwait Oil Company and Anglo American.

Typical career destinations for graduates in Exploration Geology include engineering geologist, geological consultant, exploration geologist, field geologist, mineralogist, mineral exploration, geological consultant, field mapping, oil geologist, mining software analyst, geophysical surveying and the water industry.

Swyddi

 • Engineering Geologist
 • Geological Consultant
 • Exploration Geologist
 • Field Mapping
 • Mineralogist
 • Mineral Exploration
 • Field Geologist
 • Mining Software Analyst
 • Geophysical Surveying
icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais