Ewch i’r prif gynnwys

Daearyddiaeth Amgylcheddol (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae Daearyddiaeth Amgylcheddol yn ddisgyblaeth eang yn cynnwys yr agweddau sylweddol o wyddorau’r Ddaear sy’n rhoi sylw i faterion byd-eang.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Environmental Geography students in the Swiss Alps

Trosolwg y cwrs

Environmental geography is the study of the interaction between humans and the natural environment. Using their distinctive skills set, environmental geographers are able to explain how Earth functions as a system, one with a long history, an ever-changing present and a future affected by our actions.

The skills and understanding of environmental geographers make them uniquely placed to solve complex and wide-ranging environmental problems that arise in the landscape. This three-year BSc degree will help you to develop these skills and perspectives by providing opportunities for conducting fieldwork in a range of exciting environments and for conducting cutting-edge research with leading scientists in environmental geography.

Nodweddion nodedig

This programme involves a common first term allowing you to experience aspects of Earth Sciences and Geography before finally deciding upon which honours degree course you wish to pursue.

We currently offer two overseas fieldtrips on each programme with travel and accommodation costs covered by your tuition fees. Plenty of fieldwork is also carried out locally in South Wales and the UK.

South Wales is a fascinating area in which to explore environmental geography. From the mountains in the north to the great tidal estuary in the south, the area encompasses a huge range of natural environments and consequently provides us with abundant practical study opportunities.

A major summer project between years two and three actively encourages you to devise and design your own independent research.

Côd UCASK32H
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has approx 150 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives approx 740 applications.

Gofynion mynediad

ABB - BBB including one of the following STEM subjects: Chemistry, Physics, Maths, Geology, Biology, Geography, Computer Science, Environmental Science OR BBB - BBC including two of the following STEM subjects: Chemistry, Physics, Maths, Geology, Biology, Geography, Computer Science, Environmental Science. Please note that General Studies are not accepted for entry.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM - DMM in BTEC Applied Science, Sports & Exercise Science, Health Science, Animal Science, or ICT.

34-32 points or 665 in Higher Level subjects to include one STEM Science subject (Chemistry, Physics, Maths, Geology, Biology, Geography, Computer Science, Environmental Science) OR 32-30 points or 655 in Higher Level subjects to include two STEM Science subjects (Chemistry, Physics, Maths, Geology, Biology, Geography, Computer Science, Environmental Science).

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE Maths Grade B/5 and GCSE English Language Grade C/4. 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

Fieldwork is free but you may be asked to make a small contribution if food is provided.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Specialist equipment for working in the field and any other equipment appropriate for your degree will be provided by the School.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2020. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2020 i ddangos y newidiadau.

This is a three-year full-time degree. Years one and two contain compulsory modules and there are some options in year three.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

The programme structure is very flexible. All of our Earth and ocean science degree programmes share a common first semester. This is designed to give you a sound foundation in Earth sciences upon which we build your knowledge in environmental geography. In total you will earn 120 credits for the year, through a mixture of 10-credit and 20-credit modules.

At the end of your first semester you will decide whether to continue with your original degree choice or choose another of our Earth science degrees.

You will be given the framework for explaining the functioning of the Earth system, including the controls on global climate. You will also learn about anthropogenic issues such as pollution, including its causes, assessment, monitoring and clean-up.

You will study the basics of Earth science necessary for your degree as well as an introduction to maps, topological work and geomorphology. Your first year will also include modules in environmental chemistry and biological systems.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Planet EarthEA120110 credydau
Earth Surface ProcessesEA120220 credydau
Dangerous EarthEA120310 credydau
Geographical Information SystemsEA120410 credydau
Environmental Geography Field SkillsEA120620 credydau
Chemistry of the EnvironmentEA121210 credydau
Biological EnvironmentsEA121310 credydau
Geographical Data AnalysisEA121410 credydau
Science and Policy for GeographersEA121510 credydau
Fundamentals of Environmental GeographyEA121610 credydau

Blwyddyn dau

In year two the modules you will take are chosen to provide a wide knowledge base and transferable skills base to make you as employable as possible in a competitive job market. In total you will earn 120 credits for the year, through a mixture of 10-credit and 20-credit modules.

You will study a wide variety of modules that include basic terrestrial and marine ecology, soils, biogeochemistry and landscape evolution. There is an emphasis on skills in sampling, data collection and analysis, and much of this is field-based.

Other important training includes the use of Geographical Information Systems and the planning, execution and reporting of project work. Local fieldwork in the spring will bring many of these skills together in preparation for your main degree project.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Environmental Field SkillsEA221120 credydau
Pedology and GeoecologyEA221210 credydau
Process GeomorphologyEA221310 credydau
BiogeochemistryEA221410 credydau
Environmental PollutionEA221510 credydau
Ocean Atmosphere SystemEA221620 credydau
Marine EcosystemsEA221710 credydau
Coastal Processes and GeomorphologyEA221810 credydau
Water in the EnvironmentEA221920 credydau

Blwyddyn tri

In the final year, you will complete your project work, presenting it in the form of a professional report. There are a few compulsory modules, but most are optional, allowing you to follow your own interests and aspirations within environmental geography.

As in previous years, the final year consists of a mixture of taught knowledge and skills. In this final part of your degree, the emphasis is on synthesis, bringing together the separate strands, skills and interests to encourage a more holistic understanding of the subject.

Optional final-year modules will vary from year to year and there are sometimes restrictions in availability due to lack of demand, oversubscription, timetable clashes or the need for you to have taken certain other modules first. Examples might include e.g., Groundwater Science, Evolutionary Geoecology, Global Geomorphology, Glaciology, Environmental Management Science and Policy

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Environmental Geography DissertationEA320430 credydau
Global GeomorphologyEA322610 credydau
Environmental Case Studies EA323210 credydau
Environmental Geography FieldcourseEA324020 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Environmental LawEA322210 credydau
Evolutionary Geoecology EA322510 credydau
Marine MicrofossilsEA322710 credydau
GlaciologyEA322810 credydau
PalaeoclimateEA322910 credydau
Environmental Management Science and PolicyEA323010 credydau
Integrated Coastal ManagementEA323110 credydau
Marine Conservation ScienceEA323310 credydau
GeomicrobiologyEA323410 credydau
Coral Reef SystemsEA323610 credydau
Principles of HydrogeologyEA324110 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.
Students tecting water quality of a river
Environmental Geography students testing a lake in Wales for its water quality.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

The School of Earth and Ocean Sciences has an excellent tradition of teaching, delivered by lecturers who are experts in their field. In addition the School is able to maintain a friendly and informal approach brought about by staff-student interactions during fieldwork.

The modular course structure enables the School to offer an exciting and relevant spectrum of vocational degree courses. These cover a wide range of modern geosciences from the traditional geology approach to the more industry-focused exploration and resource geology, through to the equally applied environmental geoscience and water-borne marine geography.

The first semester is common to all degree programmes and you then confirm your chosen course in January of your first year. This offers you a chance to sample university teaching styles before committing to a particular degree or pathway.

Teaching in the School is conducted by a variety of methods:

 • formal lectures
 • laboratory practicals
 • IT practicals
 • fieldwork.

Formal lectures and practical classes have an emphasis on students taking ownership of their own learning programme and ‘learning how to learn’.

Fieldwork is a vital format for understanding the Earth sciences and all students go on at least one residential field trip each academic year as well as numerous specialist day trips. Currently Environmental Geography students take part in residential trips to:

 • Snowdonia National Park in year one to study the impacts of glaciations on the modern environment
 • the Netherlands in year two to study water management and coastal defences
 • the Alps, in the final year to further our understanding of geomorphology, hazards, soils, water, sustainability, climate and biomes

Students undertake a major summer project between years two and three, which involves independent research to develop knowledge and understanding of the physical, biological, and chemical controls on the environment.

The School offers a number of different potential projects from which you can choose, but students are actively encouraged to devise and design their own projects. Students often choose or devise projects that relate to the environment close to their homes, but some choose projects that take them abroad to the Mediterranean, Africa or the USA.

Sut y caf fy nghefnogi?

All students are assigned a personal tutor who will hold timetabled tutorials: fortnightly in year one and monthly during other years. Your tutor will be a specialist in your degree course and will advise you on both academic and pastoral matters.

You will have a nominated supervisor for your major final year project.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module.

Where facilities exist your lectures will be videoed for you to further study in your own time.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

FEEDBACK

You will receive written feedback for written coursework assignments and oral feedback for assessed presentations.

Sut caf fy asesu?

Modules will be assessed to test knowledge and understanding through:

 • practical assignments
 • essay assignments
 • fieldwork
 • oral presentations
 • dissertation
 • formal examinations.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • systematic understanding of the multi-disciplinary nature of Environmental Geography and the need for integration of knowledge from cognate sciences
 • use knowledge and scientific, evidence-based methods in data analysis, interpretation and presentation
 •  

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • knowledge and understanding, subject to a limited degree of student choice, on all aspects of Earth system science

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • show practical field skills covering a range of environments and circumstances and be able to place these in a spatial and temporal context
 • show practical skills in information technology and geographical information system applications, fieldwork, data collection techniques and project management

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • collect, evaluate, synthesise and interpret qualitative and quantitative data in a variety of problem-solving situations

 

Student working on a mapping exercise
Student completing a mapping exercise on Caerphilly Mountain.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Based on responses from the 2016-17 Destinations of Leavers from Higher Education (DLHE) survey 90% of  Earth and ocean science graduates were in employment or engaged in further study within six months of graduation, with others taking time out to travel.

Typical jobs for graduates include engineering geologist, environmental consultant, hydrogeologist, geotechnical engineer, exploration geologist, hydrographic surveyor and scientific diver.

Employers included local government plus companies and organisations such as the Environment Agency, BAM Construct UK, Airbus and Wales and West Utilities.

Swyddi

 • Environmental Advisor
 • Software Analyst
 • Environmental Consultant
 • Pollution Monitor

Lleoliadau

No

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais