Ewch i’r prif gynnwys

Llenyddiaeth Saesneg (BA) Rhan-amser

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae gan Lenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd enw rhyngwladol a gan nad oes yna fodiwlau gorfodol, mae yna ddigonedd o ddewis.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

English literature student reading outdoors

Trosolwg y cwrs

Mae ein gradd yn cynnig mynediad at holl rychwant llenyddiaeth Saesneg, o gyfnod yr Eingl-Sacsoniaid hyd at yr unfed ganrif ar hugain. Yn hytrach na chael eich cyfyngu i'r gair printiedig, byddwch yn cael eich annog i wneud cysylltiadau rhwng llenyddiaeth, ffilm, celf, cerddoriaeth, hanes, iaith a diwylliant poblogaidd, wedi'u hysbrydoli gan addysgu sy'n adlewyrchu'r cysylltiadau diddorol hyn.

Mae gennych y rhyddid i siapio eich llwybr wrth i chi archwilio'r pwnc. Ar ôl blociau adeiladu Blwyddyn Un, mae gennych rwydd hynt i ddewis, heb unrhyw fodiwlau gorfodol o Flwyddyn Dau. Gallwch archwilio nifer o gyfnodau a genres mewn llwybr mwy traddodiadol neu gyfuno astudiaeth lenyddol gyda dadansoddiad o ffurfiau diwylliannol eraill.

Rydym yn ymdrin â phob genre, o ffuglen troseddol a hanesyddol gyfoes i farddoniaeth, drama, ffilm, cerddoriaeth ac ysgrifennu creadigol. Mae'r staff addysgu yn ymchwilwyr blaenllaw ym maes llenyddiaeth Saesneg gyda modiwlau sy'n adlewyrchu syniadau diweddaraf ein disgyblaeth.

Byddwch yn ymuno ag amgylchedd cyfeillgar a chefnogol sydd ag enw da yn rhyngwladol am addysgu ac ymchwil. Mae ein tîm ysgrifennu creadigol talentog yn ennill gwobrau cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd am eu nofelau a'u barddoniaeth, ac yn rhannu profiad o fyd theatr, teledu a ffilm gyda'i gilydd. Mae ein platfformau cyhoeddus, BookTalk Caerdydd ac Arbrawf Barddoniaeth Caerdydd yn boblogaidd ac yn ennyn llawer o ddiddordeb.

Gan ddod â chyfoeth o arbenigedd ar draws thema, cyfnod a genre, bydd ein darlithwyr yn rhannu'r syniadau diweddaraf yn yr ystafell ddosbarth, gan gynnwys eu hymchwil arloesol eu hunain.

Mae ein harbenigedd ymchwil yn ymestyn o'r dyniaethau digidol a hanes diwylliannol a llenyddol i rywedd, astudiaethau gothig ac ôl-drefedigaethol ac ymhell y tu hwnt. Mae’r Ganolfan Ymchwil Olygyddol a Rhyngdestunol a'r Ganolfan Theori Feirniadol a Diwylliannol ymhlith ein canolfannau rhagoriaeth.

Nodweddion nodedig

The distinctive features of the course include:

 • teaching across the whole chronological and geographical span of English literature, from the Anglo-Saxon period to the 21st century
 • research-led teaching, enabling you to engage with new ideas that are helping to shape the future of the discipline
 • flexibility - after year one there are no compulsory modules
 • a reputation for theoretically informed reading, bringing texts from all periods into dialogue with contemporary concerns about gender, identity, sexuality, nationality, race, the body, the environment and digital technology
 • a strong tradition in creative writing, taught by writers making their mark on today’s culture

Cyflwyno cais ar gyfer 2019 neu 2020

Côd UCASMynediad uniongyrchol
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd6 blwyddyn
Modd (astudio)Rhan-amser
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School of English, Communication and Philosophy typically has 350 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School of English, Communication and Philosophy typically receives 1450 applications.

Gofynion mynediad

ABB including an A in English Literature or English Literature and Language or Creative Writing. Please note: General Studies and Critical Thinking are not accepted.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

36 points, including 6,6,5 in Higher Level subjects to include English Literature.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Astudiaethau Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE English or Welsh Language at grade C or grade 4. Alternatively, IGCSE English First Language or English Second Language will be considered at grade C.  Applications from those offering alternative qualifications are welcome. 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Codir ffioedd ar gyfer y cwrs hwn fesul modiwl. Ewch i'n tudalen Cyrsiau a godir ffi fesul modiwl am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Codir ffioedd ar gyfer y cwrs hwn fesul modiwl. Ewch i'n tudalen Cyrsiau a godir ffi fesul modiwl am ragor o wybodaeth.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

You will not need any specific equipment.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2020. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2020 i ddangos y newidiadau.

This is the part-time version of the full-time BA English Literature course and can be taken over six years rather than the three years for full-time. Students normally take 60 credits per year (as opposed to full-time students who take 120 credits a year).

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Year one is a foundation year designed to equip you with the skills for advanced study and to give you an overview of the subject that will enable you to make informed choices from the modules available in years two and three.

If you wish, you may choose up to 40 credits in philosophy or in English language modules within the School to complete the 120-credit requirement for the year.

Part-time students normally take two years to complete this stage of the programme, following 60 credits per year. Please contact the School directly (encap@cardiff.ac.uk) in order to discuss the options available.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Critical Reading and Critical WritingSE214620 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Drama: Stage and PageSE213920 credydau
Star-cross'd Lovers: the Politics of DesireSE214020 credydau
Transforming Visions: Text and ImageSE214220 credydau
Creative ReadingSE214420 credydau
Creative WritingSE214520 credydau
Transgressive Bodies in Medieval LiteratureSE214720 credydau
Ways of ReadingSE214820 credydau

Blwyddyn dau

In year two there are no compulsory modules. You may select from a range of modules based on period, genre or theme in which you will be reading a variety of texts in their historical and cultural contexts.

Part-time students normally take two years to complete this stage of the programme, following 60 credits per year. Please contact the School directly (encap@cardiff.ac.uk) in order to discuss the options available.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Drama: Stage and PageSE213920 credydau
Star-cross'd Lovers: the Politics of DesireSE214020 credydau
Transforming Visions: Text and ImageSE214220 credydau
Creative ReadingSE214420 credydau
Creative WritingSE214520 credydau
Transgressive Bodies in Medieval LiteratureSE214720 credydau
Ways of ReadingSE214820 credydau

Blwyddyn tri

By year three you will have gained experience of a variety of literary periods, topics, genres and approaches, developing your critical faculties and your skills in analysing texts and contexts. You will therefore be in an excellent position to choose between a range of more specialised modules that engage with current issues in research and scholarship in relation to authors and texts both well-known and possibly less well-known to you.

Part-time students normally take two years to complete this stage of the programme, following 60 credits per year. Please contact the School directly (encap@cardiff.ac.uk) in order to discuss the options available.

 

Blwyddyn pedwar

Blwyddyn pump

Blwyddyn chwech

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

We offer a supportive learning environment, where you are enabled to acquire a range of skills and a wealth of specialist knowledge. Our courses foster intellectual skills such as critical thinking, close analysis, evaluating evidence, constructing arguments, using theory and the effective deployment of language in writing and in debate. We also help you gain experience in team working, independent research and time management

You will be taught both by lecture and seminar. Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas. Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lectures.

Seminars usually consist of about 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small-group work and student-led presentations.

Sut y caf fy nghefnogi?

Your scheduled contact hours will be supplemented by the opportunity for individual meetings with academic staff, by supportive academic progress meetings with your personal tutor and by the opportunity to attend research seminars and careers activities.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback during tutorials, personalised feedback on written work, feedback lectures, generic written feedback and feedback on tutorial performance

Coursework will be marked by your module tutor and your tutor will give you written feedback on your work. You will also have a feedback class after each assessment. Students will be given general feedback in relation to examinations following the May/June examination period and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor as part of the monitored student self-assessment scheme.

Sut caf fy asesu?

A range of formative and summative assessment methods are used, including essays, examinations, presentations, portfolios and creative assignments.

Essays and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments. Dedicated essay workshops and individual advice enable you to produce your best work, and written feedback on essays feeds forward into future work, enabling you to develop your strengths and address any weaker areas.

The optional final-year dissertation provides you with the opportunity to investigate a specific topic of interest to you in depth and to acquire detailed knowledge about a particular field of study, to use your initiative in the collection and presentation of material and present a clear, cogent argument and draw appropriate conclusions.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • grasp complex issues with confidence
 • ask the right questions of complex texts
 • have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically
 • identify and apply relevant data
 • propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence
 • communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech
 • work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time
 • learn from constructive criticism and incorporate its insights
 • work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving
 • use IT programmes and digital media, where appropriate
 • take responsibility for your own learning programme and professional development

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Rhagolygon gyrfa

We provide our students with a highly satisfying academic experience that assists their development as critically-minded, culturally-aware citizens whose high analytic skills, powers of expression and progressive self-reliance make them extremely attractive to employers.

English literature graduates have excellent analytic and communication skills that fit them for a full range of professions and further training. Their cultural expertise and intellectual abilities are valued in the public and private sector, and in contexts as varied as the classroom, the law courts or the media.

In 2013/14, 91% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

Swyddi

 • Army Officer
 • Crime Intelligence Analyst
 • Teacher
 • Writer
icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gwneud cais ar gyfer 2018 neu 2019