Ewch i’r prif gynnwys

Iaith Saesneg (BA) Rhan-amser

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae gan yr Iaith Saesneg gymeriad nodedig. Byddwch yn cael eich dysgu gan ymchwilwyr blaenllaw yn yr Iaith Saesneg mewn disgyblaeth lle gallwch deilwra’ch cwrs i’ch anghenion.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

English

Trosolwg y cwrs

Mae ein gradd Iaith Saesneg yn canolbwyntio ar y croestoriad diddorol rhwng iaith a diwylliant, cymdeithas, gwleidyddiaeth a meddwl ac mae'n cynnig sylfaen gadarn ym mhob un o'r agweddau allweddol ar ddadansoddi iaith.

Fe ddysgwch chi arfau ieithyddol hanfodol fel ffoneteg, dadansoddi gramadeg a disgwrs, a hynny gan y rhai sy’n helpu i ddatblygu’r meysydd hynny. Mae ein hymagwedd yn eang a chynhwysol o agweddau megis dadansoddi testunau amlfoddol gan gyfuno delwedd geiriau a sain a geir mewn cymaint o’r cyfryngau cyfoes.

Mae ein gradd wedi'i threfnu i gyd-fynd ag ystod eang o opsiynau gyrfaol perthnasol. Mae modiwlau craidd yn rhoi sylfaen gadarn i chi. Yna byddwch yn cael eich arwain i adeiladu rhaglen sy’n gweddu i'ch diddordebau a datblygu arbenigedd, gan ddewis y modiwlau dewisol gorau i gyd-fynd â'ch cynlluniau.

Mae ein cymuned yn groesawgar, yn rhyngwladol ei safbwynt ac yn gartref i'r Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu a berchir yn fyd-eang. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn meithrin amgylchedd cyfeillgar, personol a chefnogol, gan eich cefnogi drwy gynnal cyfarfodydd un-i-un yn rheolaidd.

Nodweddion nodedig

The distinctive features of this part-time course include:

 • core modules that offer a solid base for all but then allow you, with advice from your personal tutor, to carve out a programme that will best fit your interests and career aspirations
 • teaching by leading researchers in the subject
 • individual meetings with academic staff, supportive academic progress meetings with your personal tutor and an opportunity to attend research seminars and careers activities

Cyflwyno cais ar gyfer 2019 neu 2020

Côd UCASMynediad uniongyrchol
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd6 blwyddyn
Modd (astudio)Rhan-amser
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School of English, Communication and Philosophy typically has 350 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School of English, Communication and Philosophy typically receives 1450 applications.

Gofynion mynediad

ABB-BBB. Please note: General Studies and Critical Thinking are not accepted. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

34 points including 6,5,5 in Higher Level subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Astudiaethau Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE English or Welsh Language at grade C or grade 4. Alternatively, IGCSE English First Language or English Second Language will be considered at grade C.  Applications from those offering alternative qualifications are welcome. 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Codir ffioedd ar gyfer y cwrs hwn fesul modiwl. Ewch i'n tudalen Cyrsiau a godir ffi fesul modiwl am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Codir ffioedd ar gyfer y cwrs hwn fesul modiwl. Ewch i'n tudalen Cyrsiau a godir ffi fesul modiwl am ragor o wybodaeth.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

You will not need any specific equipment.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is the part-time version of the full-time BA English Language course and can be taken over six years rather than the three years for full-time. Students normally take 60 credits per year (as opposed to full-time students who take 120 credits a year).

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Two core modules, Introduction to Language and Introduction to Language & Society, provide an excellent grounding in language description, analysis and interpretation, and in sociolinguistics. You will then choose from four optional modules to complete your credit requirement.

If you wish, you can choose to study up to two modules in English literature and/or philosophy instead of those listed above.

Part-time students normally take two years to complete this stage of the programme, following 60 credits per year. Please contact the School directly (encap@cardiff.ac.uk) in order to discuss the options available.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
How Language Works 1SE111320 credydau
How Language Works 2SE111420 credydau

Blwyddyn dau

Two core modules cover all the essential elements of phonetics, grammar and lexical semantics (word meaning), and all the major theories of discourse analysis, building a common stock of knowledge and understanding.

The optional ‘foundation’ modules in year two provide engaging introductions to a range of key areas of study in English language. Topics currently include sociolinguistics, language and culture, history of English, child language development, language and gender, research methods, stylistics and others.

The training provided by these modules prepares you to make your choice from among the more specialised, research-led ‘extension’ modules available in year three.

Part-time students normally take two years to complete this stage of the programme, following 60 credits per year. Please contact the School directly (encap@cardiff.ac.uk) in order to discuss the options available.

Blwyddyn tri

Third year modules are offered in the subject areas in which staff are currently working, giving you unique insight into some of the most up-to-date and innovative work in English language research. These modules often require you to gather and analyse your own data.

Currently the modules address areas such as communication disorders, forensic linguistics, persuasive communication, language learning and teaching, language and ideology, corpus linguistics, phonology and media discourse.

There are also opportunities to undertake a project (20 credits) or extended dissertation (40 credits) in your chosen area of research (subject to performance in year two).

Part-time students normally take two years to complete this stage of the programme, following 60 credits per year. Please contact the School directly (encap@cardiff.ac.uk) in order to discuss the options available.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DiscourseSE136220 credydau
Sound, Structure and MeaningSE141120 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Children, Language and CommunicationSE131220 credydau
Research MethodsSE131820 credydau
Sounds of SpeechSE133620 credydau
SociolinguisticsSE136920 credydau
Words and MeaningSE137020 credydau
History of EnglishSE139820 credydau
Digital Literacy and LanguageSE140520 credydau
Style and GenreSE141620 credydau

Blwyddyn pedwar

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Children, Language and CommunicationSE131220 credydau
Research MethodsSE131820 credydau
Sounds of SpeechSE133620 credydau
SociolinguisticsSE136920 credydau
Words and MeaningSE137020 credydau
History of EnglishSE139820 credydau
Digital Literacy and LanguageSE140520 credydau
Style and GenreSE141620 credydau
ENCAP Employability ModuleSE625520 credydau

Blwyddyn pump

Blwyddyn chwech

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

We offer a supportive learning environment, where you are enabled to acquire a range of skills and a wealth of specialist knowledge. Our courses foster intellectual skills such as critical thinking, close analysis, evaluating evidence, constructing arguments, using theory and the effective deployment of language in writing and in debate. We also help you gain experience in team working, independent research and time management

You will be taught both by lecture and seminar. Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas. Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lectures.

Seminars usually consist of about 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small-group work and student-led presentations.

Sut y caf fy nghefnogi?

Your scheduled contact hours will be supplemented by the opportunity for individual meetings with academic staff, by supportive academic progress meetings with your personal tutor and by the opportunity to attend research seminars and careers activities.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback during tutorials, personalised feedback on written work, feedback lectures, generic written feedback and feedback on tutorial performance

Coursework will be marked by your module tutor and your tutor will give you written feedback on your work. You will also have a feedback class after each assessment. Students will be given general feedback in relation to examinations following the May/June examination period and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor as part of the monitored student self-assessment scheme.

Sut caf fy asesu?

A range of formative and summative assessment methods are used, including essays, examinations, presentations, portfolios and creative assignments.

Essays and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments. Dedicated essay workshops and individual advice enable you to produce your best work, while written feedback on essays feeds forward into future work, enabling you to develop your strengths and address any weaker areas.

The optional final-year dissertation provides you with the opportunity to investigate a specific topic of interest to you in depth and to acquire detailed knowledge about a particular field of study, to use your initiative in the collection and presentation of material and present a clear, cogent argument and draw appropriate conclusions.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • grasp complex issues with confidence
 • ask the right questions of complex texts
 • have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically
 • identify and apply relevant data
 • propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence
 • communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech
 • work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time
 • learn from constructive criticism and incorporate its insights
 • work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving
 • use IT programmes and digital media, where appropriate
 • take responsibility for your own learning programme and professional development

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

We provide our students with a highly satisfying academic experience that assists their development as critically-minded, culturally-aware citizens whose high analytic skills, powers of expression and progressive self-reliance make them extremely attractive to employers.

Degrees in English Language combine the best of humanities skills (flexibility, communication, critique) and social science skills (technical analysis and systematic method). Common destinations include primary and secondary school teaching, teaching English as a foreign language, (digital) journalism, marketing and public relations, sales and advertising, the civil service and public administration.

In 2013/14, 91% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

Swyddi

 • Writer
 • Crime Intelligence Analyst
 • Lecturer
 • Teacher
 • Research Assistant
 • Army Officer
icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gwneud cais ar gyfer 2018 neu 2019