Ewch i’r prif gynnwys

Iaith Saesneg a Ieithyddiaeth (BA)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae gan iaith Saesneg yng Nghaerdydd gymeriad unigryw. Yn ogystal â rhoi sylfaen trylwyr mewn dadansoddi Iaith Saesneg, bydd y cwrs yn eich hyfforddi i ddadansoddi ffurf amlfoddol ar gyfathrebu – gair, delwedd a sain – sy’n amlwg mewn cyfryngau cyfoes.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

English

Trosolwg y cwrs

Our English Language and Linguistics degree combines the systematic study of the human capacity for language in all its expressions across the world with an added focus on the English language.

You will learn about all aspects of human language and how linguistic knowledge is acquired, produced and understood in different contexts. . You will discover what all languages have in common, what distinguishes them and how they change over time. You will also come to appreciate varieties in language, including historical changes, accents, distinct social registers as well as differences between spoken and written language.

Acquiring career-enhancing skills, you will become adept in producing multimodal texts (think websites, blogs and magazine covers) using specific software packages. You will gain skills from analysing numerical data or speech in phonetics to deciphering patterns in large collections of written and/or spoken language known as corpora.

We have specialist modules with careers in education, the media, health, and the legal process in mind.  Our community is welcoming, international in outlook and home to the globally respected Centre for Language and Communication Research. We pride ourselves on nurturing a friendly, personalised and supportive environment, with regular one-to-one meetings.

Studying for a degree in English Language and Linguistics develops abilities to analyse and critique the language that surrounds us but also helps develop a strong skillset. Our graduates are known for their ability to combine the best of humanities (like communicating effectively) with the best of social science skills (technical analysis through systematic and critical handling of data for instance).

Nodweddion nodedig

 • Lots of freedom to choose modules that suit your interests and requirements, including modules that are directly relevant to careers in language teaching, speech therapy, (digital) journalism, and the legal system.
 • Individual meetings with academic staff, supportive academic progress meetings with your personal tutor and the opportunity to attend research seminars and careers activities.
 • Opportunities to study abroad in Europe and beyond, including Canada and the United States. (for example, through Erasmus programmes).
Côd UCAS2HS6
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School of English, Communication and Philosophy typically has 350 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School of English, Communication and Philosophy typically receives 1450 applications.

Gofynion mynediad

BBB-BBC. Please note, General Studies and Critical Thinking will not be accepted. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM-DMM. Humanities and Social Science subjects required.

Award of the IB Diploma with 665-655 in 3 HL subjects

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Astudiaethau Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£17,700Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

What the University will provide:

Library, computer labs, specialist software. 

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

In each year of the Programme, you will take Modules to the value of 120 credits, totalling 360 credits for the three years of your degree.

You must pass each academic year before being allowed to proceed. The classification of your degree is based on the grades you achieve in years two and three.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

The first year consists of 120 credits, which must include 40 credits in the two linked core modules. These modules cover all the essential tools of linguistic analysis and introduce you to the basic skills needed for the next two years of your degree Programme. 

The remaining 80 credits are chosen from a list of optional modules. You may include up to 40 credits in English Literature and/or Philosophy in addition to your English Language choices.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
How Language Works 1SE111320 credydau
How Language Works 2SE111420 credydau

Blwyddyn dau

In your second year you will again study 120 credits, including 40 credits from compulsory modules.

You will take at least 40 credits from a choice of four or more relevant modules plus up to 40 credits from the range of other options in English language and linguistics.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sounds of SpeechSE133620 credydau
Words and MeaningSE137020 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Children, Language and CommunicationSE131220 credydau
Research MethodsSE131820 credydau
DiscourseSE136220 credydau
SociolinguisticsSE136920 credydau
History of EnglishSE139820 credydau
Digital Literacy and LanguageSE140520 credydau
Style and GenreSE141620 credydau
ENCAP Employability ModuleSE625520 credydau

Blwyddyn tri

In year three you will again study 120 credits.

Your final year will allow you a lot of freedom to tailor your degree to suit your chosen career path and to choose the modules you are most interested in.

You will take at least 20 credits from a choice of three or more options that are particularly relevant to the study of linguistics plus 100 credits from the range of English language and linguistics modules available.

You may also have the option to study a Dissertation (20 credits, 1 semester) or Extended Dissertation (40 credits, 2 semesters) on a topic of particular interest to you. This will depend on you meeting certain grade requirements.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

A diverse range of teaching and learning styles is used throughout the programme. You will attend lectures, participate in seminars and carry out independent research in preparation for each session. Modules usually last one semester and mostly consist of two lectures and one seminar per week, as well as independent study.

The learning activities will vary from module to module as appropriate, but may include such activities as: interactive lectures, seminar discussions of prepared texts/topics, student presentations or  group presentations and small-group work within seminars. You are expected to do the reading and other relevant preparation to enable you to take a full part in these activities and are encouraged to explore the resources of the library as appropriate.
If you choose to take a Dissertation or Extended dissertation in Year three you will do independent research on a topic of interest to you, with regular help and supervision from a lecturer with expertise in that topic area. 

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor who will help you reflect on your performance on the course and advise you on study techniques, module selection and career planning (in conjunction with the University’s Career Service). They will also provide a first point of contact if you experience any difficulties.  Each semester, you will have a scheduled “Academic Progress and Personal Development Meeting” with your personal tutor.

We have a designated Employability, Internships and Placements Officer, who ensures that any work experience and placement opportunities are advertised to all students. Another member of academic staff acts as Disability and Diversity Officer and ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities. There is also a Study Abroad Coordinator who facilitates the option of spending part of your study at an institution abroad.

All modules make extensive use of the University’s Virtual Learning Environment, Learning Central, where you can access discussion forums and find course materials including, for example, links to core readings and other relevant materials, online tests, past exam papers and examples of student work from previous years.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.  

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback during tutorials, personalised feedback on written work, feedback lectures, generic written feedback and feedback on tutorial performance

Coursework will be marked by your module tutor and your tutor will give you written feedback on your work. You will also have a feedback class after each assessment.

You will be given general feedback in relation to examinations following the May/June examination period and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor as part of the monitored student self-assessment scheme.

Sut caf fy asesu?

A range of formative and summative assessment methods are used, including essays, examinations, presentations, portfolios and creative assignments.

Essays and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments. Dedicated essay workshops and individual advice enable you to produce your best work, while written feedback on essays feeds forward into future work, enabling you to develop your strengths and address any weaker areas.

The optional final-year dissertation provides you with the opportunity to investigate a specific topic of interest to you in depth and to acquire detailed knowledge about a particular field of study, to use your initiative in the collection and presentation of material and present a clear, cogent argument and draw appropriate conclusions.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • Grasp complex issues with confidence.
 • Ask the right questions of complex texts.
 • Have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically.
 • Identify and apply relevant data.
 • Propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence.
 • Communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech.
 • Work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time.
 • Learn from constructive criticism and incorporate its insights.
 • Work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving.
 • Use IT programmes and digital media, where appropriate.
 • Take responsibility for your own learning programme and professional development.

Knowledge & Understanding:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • Ability to analyse and discuss core areas of English language and linguistics, including phonetics, grammar, semantics, pragmatics and discourse analysis.
 • Ability to identify and interpret a range of empirical linguistic phenomena and to use the relevant descriptive terminology.
 • Ability to conceptualize the central role of language in constructing and perpetuating structures of power.
 • Ability to analyse and assess how different social and cultural contexts affect the nature of language and meaning.

Intellectual Skills:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • Ability to critically evaluate ideas, arguments and empirical research.
 • Ability to present information and ideas clearly and coherently in both written and oral formats.

Professional Practical Skills:

Students completing the Programme will be able to:

 • Ability to collect, evaluate, synthesise and interpret qualitative and/or quantitative data.
 • Ability to evaluate the impact of language use in a given context.

Transferable/Key Skills:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • Ability to sustain a critical argument that is responsive to the particular conventions of the genre.
 • Confidence to tackle unfamiliar software packages and acquire new IT skills.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Rhagolygon gyrfa

We provide our students with a highly satisfying academic experience that assists their development as critically-minded, culturally-aware citizens whose high analytic skills, powers of expression and progressive self-reliance make them extremely attractive to employers.

Degrees in English Language and Linguistics combine the best of humanities skills (flexibility, communication, critique) and social science skills (technical analysis and systematic method). Common destinations include primary and secondary school teaching, teaching English as a foreign language, (digital) journalism, marketing and public relations, sales and advertising, the civil service and public administration.

The most common/popular employment options for graduates of this programme include:

 • English teacher.
 • Research assistant.
 • Media professional.
 • Editor.
 • Speech & language therapy assistant.
 • Business and public service professional.
 • Information technology and telecommunications professionals.
icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais