Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg Drydanol ac Electronig (MEng)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae astudio Peirianneg Drydanol ac Electronig yn golygu byddwch yng nghanol ddisgyblaeth Beirianneg fywiog.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Studying Electrical and Electronic Engineering puts you at the centre of a vibrant and fast-moving discipline of relevance to industries such as electronics, information technology, manufacturing, energy generation and supply, transport, and communications.

This four-year MEng Electrical and Electronic Engineering degree offers you a quicker, more direct route to Chartered Engineer status than the three-year BEng.

The MEng allows you to use the last two years to expand and strengthen your knowledge in electrical and electronic engineering. You will benefit from advanced learning in design and management and an appreciation of the techniques needed to manage and organise a multidisciplinary engineering design project.

The course is reviewed annually with input from our industrial partners to ensure that the modules taught are at the cutting edge and reflect the current state of the industry.

Other Cardiff University Electrical and Electronic Engineering courses include:

  • A thorough grounding in the fundamentals of electrical and electronic engineering if you choose a BEng course.
  • The opportunity to follow a sandwich year in industry if you choose the relevant four-year BEng or five-year MEng degree option.
  • The opportunity to study abroad at a partner institution for one semester if you choose the relevant MEng (International) degree option.

Nodweddion nodedig

The distinctive features of the course include:

  • Fast-track route to Chartered Engineer status.
  • The facilities that come with a successful research unit.
  • The opportunity to learn from leaders in their fields, through direct access to academic staff, many of whom are Chartered Engineers or have worked in industry
  • Some external scholarships may be available from the UK Power Academy and UK Electronic Skills Foundation UKESF (Cardiff is a member of both schemes).
  • An open and engaging culture between students and staff.

Achrediadau

Côd UCASH601
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has approx 230 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives approx 1270 applications.

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Gofynion mynediad

AAB - ABB including Mathematics. If you are studying a science A level, a pass in the practical element (where applicable) will be required. Please note, General Studies will not be accepted.    

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DD in BTEC plus grade B in Maths A-Level.

36 - 34 points including 5 or above in Higher Level Mathematics, or 665 in 3 Higher Level subjects to include Mathematics.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Peirianneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE English Language Grade C/4 and GCSE Maths Grade C/4.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

No specific equipment is needed. The University will provide resources such as computers and associated software, laboratory equipment (including any safety equipment) and a variety of learning resources.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a four-year full-time degree. The course includes a carefully chosen balance of core modules and optional modules. Most modules are worth 10 credits, some are worth 20 and a few, including the year three and year four projects, are each worth up to 40 credits. You need to earn 120 credits a year.

There are two semesters each year, each semester consisting of 11 teaching weeks, one revision week and an examination period.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Year one consists of a series of lectures underpinned by practical laboratory sessions.

Blwyddyn dau

Year two again consists of a series of lectures underpinned by practical laboratory sessions.

Blwyddyn tri

Year three includes a major project totalling 40 credits.  For this you will work individually, alongside a supervising staff member.

Core modules include Project Management but there is also a choice of optional modules, building upon the foundations established in the earlier years.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Engineering Project ManagementEN302410 credydau
Automatic ControlEN305710 credydau
Embedded SystemsEN308710 credydau
Individual ProjectEN340040 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Commercialising InnovationEN300610 credydau
Power ElectronicsEN305810 credydau
HF and RF EngineeringEN308210 credydau
Object Oriented Engineering ComputingEN308510 credydau
Power Systems AEN370110 credydau
Electrical Machines and Drives AEN370210 credydau
Renewable Energy TechnologiesEN370810 credydau
Grid Integration of RenewablesEN370910 credydau
Advanced Analogue IC DesignEN380510 credydau
Analogue and Digital Communication SystemsEN381820 credydau
Introduction to Magnetic MaterialsEN382010 credydau

Blwyddyn pedwar

Year four includes two group projects which are linked to topical research. In total, these make up half of the overall assessment.

There is also a core module in Management in Industry and a choice of optional modules.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Teaching is through lectures and tutorials, supplemented by practical laboratory and project-based work. The taught modules in the first two years are largely compulsory, but options are usually available in years three and four. All students must complete a 40 credit individual project in year three, for which they are allocated a supervisor from among the teaching staff. There are opportunities for interactions with potential employers.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

41%

Astudio annibynnol dan arweiniad

59%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

31%

Astudio annibynnol dan arweiniad

69%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

28%

Astudio annibynnol dan arweiniad

72%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 4

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

27%

Astudio annibynnol dan arweiniad

73%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be assigned a personal tutor who is a member of the academic staff associated with your degree course. Your tutor will be there to advise you on academic, non-academic and personal matters in a confidential and informal manner when you need some guidance. We aim to help you overcome any problem, however big or small, as smoothly and quickly as possible.

For the 40 credit project in year three, you will be allocated a supervisor in the broad area of research specialism and meet regularly.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback in classes like design and project work and via return of marked coursework.

The opportunity to test your knowledge and understanding will be provided throughout the semester via class tests in Years 1 and 2, plus feedback on written assessments.  Occasionally, peer assessment of an individual’s contribution to a group may be used, and you may also receive oral feedback on presentations and contributions to group activities.

Sut caf fy asesu?

Your progress in each module is usually assessed at various stages through each semester (through a short test) to give you feedback on your progress, then finally at the end of the appropriate semester. Assessment is undertaken using methods including formal written examinations, case studies, assignments and project work.

Examinations count for 60% to 70% of all assessment throughout the course, depending on the options chosen. The remainder is composed mainly of project work and larger pieces of coursework, plus performance in laboratories.

The opportunity to test knowledge and understanding is given through class tests throughout Year 1, plus feedback on written assessments. Occasionally, peer assessment of an individual’s contribution to a group may be used, and students may also receive oral feedback on presentations and contributions to group activities.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

73%

Arholiadau ymarferol

2%

Gwaith cwrs

25%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

68%

Arholiadau ymarferol

10%

Gwaith cwrs

21%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

67%

Arholiadau ymarferol

5%

Gwaith cwrs

28%

Blwyddyn 4

Arholiadau ysgrifenedig

28%

Arholiadau ymarferol

3%

Gwaith cwrs

68%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

This course is accredited via the Engineering Council, meaning the core competencies of UK-SPEC (UK Standard for Professional Engineering Competence) are integrated throughout the taught years

Through lab work you will develop practical skills focused on the application of a range of engineering principles to real-life technological, regulatory and ethical problems encountered in the engineering profession.

You will also:

  • Enhance your communication skills, both orally and in writing through a series of reports and assignments
  • Develop your knowledge, skills and confidence to solve multidisciplinary problems in a engineering context.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 95% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

Our electrical and electronic engineering graduates hold key positions in leading firms such as National Instruments, Babcock, BAE Systems, RWE npower, Network Rail, Rolls Royce, Ford, Nokia, Bosch and the National Grid.

Being at the forefront of engineering research means Cardiff has excellent links with industry. These links have been developed with companies, both in the UK and overseas, through our Year in Industry schemes and through consultancy work by staff. This involves advising on matters such as energy policy, bridge design, magnetic materials and semiconductor devices.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais