Ewch i’r prif gynnwys

Economeg ac Astudiaethau Rheoli gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cyfle i archwilio economeg a rheoli yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Economics student inside the trading room

Trosolwg y cwrs

Organisations are constantly having to reinvent themselves, by evolving the way they operate, in a challenging economic environment.

This means graduates with the ability to put economic theory into practice, and with knowledge of modern management practices, are in high demand.

Our BScEcon Economics and Management Studies focuses on the global economy and the organisations which operate within it, from multinational corporations to social enterprises and charities. This holistic approach ensures you develop the skills to respond to the evolving needs of all businesses, irrespective of sector.

You’ll develop economics and management expertise from our team of international researchers and business practitioners. They’ll introduce you to micro and macroeconomic theory while giving you the freedom to design a course around your interests.

Your Professional Placement Year is an opportunity to put your university knowhow into practice as you take up a paid accounting or management role and complement your academic study with exposure to real-world business scenarios.

Nodweddion nodedig

Distinctive features of the course include:

 • the involvement of research-active staff in Course design and delivery.
 • the emphasis on independent learning in a research-led environment.
 • the emphasis on acquisition of high quality practical skills and the development of innovative ideas.
 • flexibility, permitting graduates to pursue careers in a broad range of economic and financial areas or continue to postgraduate study.

Achrediadau

Côd UCAS5Q32
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Your year in industry, advanced analytical skills and management expertise will be in high demand for careers in the public sector, business, banking, accountancy or consultancy the world over.

Gofynion mynediad

AAB-ABB. Please note, General Studies, Critical Thinking and Citizenship Studies will not be accepted.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDD-DDM in Business only. 

IB 34-32, or 665-655 in 3 HL subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Busnes Caerdydd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE Maths grade B or 6. GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£18,450Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

The Economics and Management course is a full-time four year course of study, involving both compulsory and optional modules.  You would normally attain 120 credits each year and 480 in total.

A significant proportion of the modules included in the programme are taught by the School’s Economics Section while certain modules, notably in year one, are taught by other sections of the School. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

In year one you take four compulsory double modules, plus two compulsory single modules and one optional double module.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Applied Stats and Maths in Econ and BusinessBS150120 credydau
Management: Theory and EvidenceBS151120 credydau
MarketingBS152820 credydau
MicroeconomicsBS155120 credydau
MacroeconomicsBS165220 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Introduction to AccountingBS150320 credydau
People in OrganisationsBS152920 credydau
Contemporary Economic IssuesBS154520 credydau
Economic HistoryBS154620 credydau

Blwyddyn dau

In year two you take two compulsory double modules and four optional double modules.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Macroeconomic TheoryBS254920 credydau
Microeconomic TheoryBS255020 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Year three is spent on a Professional Placement. This can be a very valuable part of your programme as there are many benefits that you can gain from it:

 • you can access support throughout the application and recruitment process through tailored workshops and one-to-one advice.
 • you will be supported whilst on placement. Most students settle into their placements very quickly but we are on hand to help and to advise if you need us.
 • your academic performance should improve - students who complete a placement year generally demonstrate an improved performance in their final year.
 • you will gain an insight into an organisation and industry without any long-term obligations - this will help you with future career planning.
 • you may be able to enter an organisation at a higher level on completion of your studies
 • you will have the chance to earn whilst you study.
 • you will develop new skills and add to your CV.

It should be noted that acceptance onto this programme does not guarantee you a placement. Ultimate responsibility for securing a placement opportunity lies with the student, although our Careers and Employability team can assist you in sourcing something suitable, and in preparing you for the application and recruitment process.

We strongly advise that you start the process of finding a placement sooner rather than later. The recruitment process of many graduate employers opens around 12 months before the placements actually begin. There are often numerous stages to go through, including psychometric testing and assessment centres, and the whole process can take up to four months (sometimes longer) from beginning to end; it is really important that you start your search early.

We strongly encourage all students to source and secure paid work placements. However, we will consider unpaid placements providing it is evident that the experience allows you to meet the learning outcomes of the programme, and that you are fully aware of any financial implications.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Professional PlacementBS4020120 credydau

Blwyddyn pedwar

In year four all modules are optional; three double modules are selected from one group, and three double modules, or two double and two singles, from another group.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Contemporary Issues in Work and EmploymentBS300120 credydau
Entrepreneurship and Business Start-UpsBS300320 credydau
Strategic ManagementBS354320 credydau
Business ApplicationsBS354720 credydau
EconometricsBS355120 credydau
Financial EconomicsBS355420 credydau
International FinanceBS355520 credydau
International Economic HistoryBS355620 credydau
Labour EconomicsBS355820 credydau
Modern Business EnterpriseBS356120 credydau
Macroeconomic AnalysisBS356520 credydau
Microeconomic AnalysisBS356620 credydau
International TradeBS356820 credydau
Applied Macroeconomics and FinanceBS357020 credydau
Economics of BankingBS357120 credydau
Industrial EconomicsBS357220 credydau
Economic Statistics in Theory and PracticeBS357820 credydau
Development EconomicsBS359520 credydau
Ethics and Morality of BusinessBS372820 credydau
Cultural MarketingBS374710 credydau
Business DesignBS374810 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. While our internationally recognised faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learned from their most recent research into the classroom, giving you access to critical business thinking and contemporary real life examples and scenarios.

We will provide your teaching and learning resources, and will be responsive to your needs and views. For your part, you will need to put in the necessary amount of work both during and outside formal teaching sessions, and make good use of the facilities provided.

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials). 

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas. Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lectures. Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small-group work and student-led presentations.

Beth a ddisgwylir ohonof?

Students will be expected to attend all timetabled sessions and are also expected to engage in independent study.

Students are expected to adhere to the Cardiff University policy on Dignity at Work and Study.

Whilst on placement students are expected to comply with the School’s Code of Conduct for Placement Students as prescribed in the Professional Placement Handbook.

 

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; she/he will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. It is normally your personal tutor who writes references for job applications and therefore you should keep your personal tutor informed about how you are getting on. You are required to meet with your personal tutor three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Undergraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 8am to 6pm each weekday during term time to answer your questions.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with regular feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work, and generic written feedback.

You will be given general feedback in relation to examinations following the May/June examination period and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor. 

Sut caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, and individual and group projects.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • grasp complex issues with confidence
 • ask the right questions of complex texts
 • have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically
 • identify and apply relevant data
 • develop practical research skills
 • propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence
 • communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech
 • sourcing, interpreting and presenting relevant numerical information – to support the composition of projects reports and business cases
 • work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time
 • learn from constructive criticism and incorporate its insights
 • work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving
 • use IT programmes and digital media, where appropriate
 • take responsibility for your own learning programme and professional development

Gwybodaeth arall

Our Trading Room is used as part of some economics and accounting courses but is open to all Business School students. This facility is supervised by trained PhD students who will help you become familiar with the software and modelling techniques used in real-life trading rooms.

 

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Our business degrees give students a broad range of skills which are valued by a range of employers in the private and public sectors. In 2015/16, 92% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

In addition to the central University Careers Service, our students benefit from a dedicated on-site Careers and Placements service to help them find internships, job opportunities and to access business-industry specific advice, training and guidance.

Lleoliadau

Students are responsible for finding their own placements, though support will be given by the School’s employability team. Students unable to secure a suitable placement will be permitted to transfer to the equivalent ‘non-placement’ programme, assuming the relevant academic requirements are met. Placements can be conducted in English or in Welsh.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais