Ewch i’r prif gynnwys

Nghadwraeth Gwrthrychau mewn Amgueddfeydd ac Archaeoleg (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Conservation of Objects in Museums and Archaeology offers students interested in arts, applied science and practical work an opportunity to combine all of these interests within an exciting and challenging degree programme.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Our BSc Conservation of Objects in Museums and Archaeology will equip you with the skill set required to be a practising conservator. As a graduate of this programme, you will be able to develop, execute, report and record evidence based strategies and actions for preserving historic and archaeological objects. 

We specialise in the conservation of historic and archaeological museum objects, using both preventive and interventive conservation procedures. All of our teaching is set against the cultural context of the objects undergoing treatment by students, which are genuine museum pieces. Working on these objects, you will consider the needs of owners, and current and future end users in designing your treatments.

Working in our laboratories from day one, you will have access to a wide range of state of the art conservation and scientific facilities.

This degree delivers a broad transferable skill set that encompasses discursive writing, imaging, practical work, communication and investigation using analytical instrumentation. Together these skills produce graduates who use evidence-based thought processes to deliver outcomes aimed at preserving our cultural heritage.

Nodweddion nodedig

 • You will work on archaeological and historical objects from museum collections in practical classes led by conservators accredited by ICON the Institute of conservation and the course learning outcomes are informed by ICON’s professional standards as set out in the PACR documents.
 • As part of the assessment for the practical projects modules in years two and three, you will be offered the opportunity to submit work for formal assessment. This can include a portfolio, publications such as book and conference reviews, conference papers and posters, public blogs or museums activities such as hands-on children’s introduction to conservation.  Many students use this as a starting point to build their personal profile and reputation in the field.
Côd UCASF482
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn

Gofynion mynediad

BBB-BBC or A in EPQ and BBC-BCC, excluding General Studies and Critical Thinking 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Achieve the IB Diploma with 665-655 in 3 HL subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate is accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects. Alternative qualifications may be accepted in line with the University policy on contextual data University minimum English Language requirements

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

You should be prepared to invest in some key text books and to cover the costs of photocopying. You may also want to buy copies of other books, either because they are particularly important for your course or because you find them particularly interesting. You may wish to consider taking out student membership of relevant conservation professional bodies which will gain access to additional on-line resources and events. Staff can advise you on this.

Software is provided on all networked PC’s and there are additional education discounts available to students purchasing software. Specialist software will be made accessible to students.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

What the student should provide:

Access to a laptop computer and camera would be advantageous.

What the University will provide:

You will need a tool kit for laboratory work and a laboratory coat. These are supplied to students during their first year. Networked computers with appropriate file space and all necessary software. Access to essential and background reading for each module plus a wide range of journals and other online resources. All course documents will be available online (via the VLE) and hard copies of essential documents will be provided if requested.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a three-year degree programme. You will take 120 credits in each year.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Year one conservation modules are designed to develop an underpinning knowledge of conservation theory and practice. This includes developing academic and practical skills within investigative practices such as x-radiography, microscopy, photography and instrumental analysis.

An introduction to archaeology is provided via 40 credits of optional modules which you select.

Blwyddyn dau

The second year focuses on studying the structure, decay and conservation of materials, accompanied by practical work on objects, which equips you for a fourth year that is based on gaining understanding of research via a group project and more advanced laboratory work conserving objects.

In this year you will undertake theory modules ensuring that over the course of your degree you will have covered a broad range of materials considering metals, organics, inorganics and wet and dry conditions.

The credit total is completed by selection of a 40 credits of archaeology modules including an optional employability module.

Blwyddyn tri

In your third year you will use the confidence and understanding gained from studying modules in year two and the skill set developed from laboratory work on objects, to work on more complex challenging conservation problems. You will also develop research skills by participating in the research modules where you will work with staff and students to design, deliver and evaluate a specific piece of conservation related research.

In your third year you will participate in the research module where you will work with staff and students to design, deliver and evaluate a specific piece of conservation related research.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Advanced Practical SkillsHS244730 credydau
Conservation Skills in the ProfessionHS244830 credydau
Research for ConservationHS244930 credydau
Conservation Research in PracticeHS245230 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

The School of History, Archaeology and Religion enables you to develop in a high-quality learning environment, supported by a student-orientated approach to the acquisition of knowledge and skills.

Teaching methods include lectures, seminars, practical, field trips, and one-to-one tutorials. You will also undertake independent study and research, with guidance from tutors.

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for generating treatment regimes in laboratory sessions where you conserve objects, as well as for contributing to seminars using your own ideas. Laboratory practice is taught using object-based learning techniques and one to one support in designated practical sessions, as all objects you work on are unique. Larger group teaching is in place for instructional classes on equipment use and data interpretation, as well as for lectures.

Sut y caf fy nghefnogi?

A personal tutor will guide you for the duration of your studies. The tutors are available to discuss progress and provide advice and guidance on your academic studies. The School office, located on the 4th Floor of the John Percival Building, is also open every day and can provide advice on how to access university services.

All modules within the course make use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) Learning Central, on which you will find course materials, links to related materials and information relating to assessment tasks including, for example, assessment criteria, links to past papers, and guidelines for submitting assessments.

Additional module-specific support is provided by seminar tutors, lecturers and/or module convenors. Students receive close support from conservation staff due to the large amount of contact time they spend with them in laboratory and skill set classes. Consequently, you will get to know your conservation lecturers and tutors very well.

Sut caf fy asesu?

Modules are assessed by various methods, including practical work, written reports, critical reviews, class tests, oral presentations, coursework, essays and examinations.

These assessments provide a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments. They also develop essential skill sets that are valued by employers and are essential for this vocational degree. 

Progression is built into assessment. Its format and difficulty is matched to the progressive development of skills and knowledge, gained as you deal with more complex conservation problems and build research skills through the degree. Coursework and modular data is provided electronically and assessments are submitted electronically.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

 

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Understanding of the key ideas, theories and principles used in conservation and the wider contexts of conservation.
 • How to integrate themes, theories and findings from cognate disciplines into conservation planning, practice and research.
 • Understanding of research methods and scientific thought processes used within conservation and the ethical, cultural, philosophical and management issues that inform their application in practice.
 • Understanding of the structure, properties and decay of metallic, inorganic and organic materials and how this knowledge informs conservation practice.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to critically evaluate existing knowledge, scholarship, standards and guidelines and research in conservation and use this knowledge to reach a balanced judgement about the merits and limitations of conservation procedures.
 • Knowledge and skills to understand, explain and modify conservation processes.
 • The ability to develop evidence based argument to identify and evaluate conservation options, consider a range of methods and approaches and to rationalise decision making processes.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to develop, execute, report and record evidence based strategies for preventive and interventive conservation of historic and archaeological objects.
 • The professional and personal skills, knowledge and experience needed to implement conservation measures ensuring high standards are maintained in professional conservation contexts.
 • The ability to critically evaluate, synthesise and interpret primary and secondary data generated using different methods, using specialist equipment and software where necessary.
 • The ability to work both individually collaboratively and on theoretically informed and empirically-grounded conservation projects that draw on appropriate and relevant research evidence.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Capacity for problem-solving, evidence based decision making and originality in thinking by using knowledge and skills to tackle familiar and unfamiliar problems.
 • Academic and personal skills such as critical thinking, writing, oral presentations, problem solving, group work, time-management, self-sufficiency, care of the cultural heritage and the use of information technology.
 • The ability to negotiate courses for action and communicate complex information in a variety of formats including reports, oral presentations, conversation, posters and dissertations.
 • The ability to investigate and transfer theory into practice using a range of motor skills, equipment and instrumentation.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Conservation is a vocational subject and Cardiff graduates often go on to work in the heritage sector. Alternatively, using the broad ranging skill set delivered by this degree, students are well equipped to pursue other career routes. Alternatively, using the broad ranging skill set delivered by this degree, students are well equipped to pursue other career routes. The combination of theory linked to proven practical ability, provided by this conservation degree, offers an educational package that is attractive to many employers.

We encourage our students to think about life beyond University from day one, offering modules and support to give you a competitive advantage on graduating. Turning theory into practical application and providing experience of the working world are important aspects of all our degree schemes and help prepare our graduates for life after higher education.

In 2016/17, the ‘Destinations of Leavers from Higher Education’ survey showed that 96% of School of History Archaeology and Religion graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation. Popular employments sectors for BSc conservation graduates include: museums, education, large charities, culture and heritage, finance, retail, marketing, and other professional sectors.

Swyddi

 • Conservator
 • Curator

Lleoliadau

The School of History, Archaeology and Religion has a dedicated Work Placements Officer who supports students with work experience opportunities both in and out of term time, while in the second year of study there is the option to take a credit-bearing module on employability which has placement opportunities.

Students on this degree will be offered support to undertake eight weeks of vacation placement in an approved conservation laboratory in the UK or abroad.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais