Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifiadureg gyda blwyddyn mewn diwydiant (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r byd diddorol a deinamig o gyfrifiadureg wrth galon nifer o agweddau o fywyd modern. Mae’r BSc Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol sydd ei angen i fod yn rhan o’r byd yma.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

This accredited degree provides both the theoretical and practical knowledge required to become a part of the exciting and dynamic world of computer science which lies at the heart of almost all aspects of modern life.

On this course you will develop transferable technical, analytical and professional skills, supported by a broad awareness of current technology trends. The course covers a mixture of core techniques and concepts and evolving, technology-based subject matter.

Graduates are able to objectively analyse problems and develop appropriate computational solutions. Your detailed understanding of technology will make you suitable for a range of professional careers and sought-after by employers.

The year in industry will give you the opportunity to broaden your experience, strengthen your transferable skills, and apply your knowledge to real-world problems.

Nodweddion nodedig

 • This degree requires no prior knowledge or experience of computer science. You will begin your studies with a month-long module which establishes core concepts and competencies and supports the transition from school to university.
 • Opportunity to develop your interest in specialist areas of computer science through project work and module options as you progress.
 • This degree offers the opportunity to take an industrial placement between taught years two and three.
 • This degree is accredited by the BCS, The Chartered Institute for IT.
 • Strong emphasis on employability with insight and feedback from successful figures from industry and academia.
 • Opportunity to study within internationally recognised strong and active research culture which informs and directs teaching.

Achrediadau

Côd UCASG401
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has around 200 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives around 1,200 applications.

Gofynion mynediad

ABB-BBB. You will not need to achieve these grades from any specific subjects. Please note that General Studies are not accepted for entry.    

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM - DMM in BTEC Information Technology (or Information Communication Technology), Computing and Engineering.

32-30 points or 655 in 3 Higher Level subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE Maths grade B/6. GCSE English Language grade C/4 or an accepted English Language equivalent

Dewis

All applications for a place on any of the Computer Science degree programmes must be made through the Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) application service. Applications can be made either in the English or the Welsh language. We recognise that if you are a Welsh speaker, you may feel more comfortable speaking to a Welsh speaking personal tutor. Provided there are Welsh speaking members of staff available, every effort will be made to allocate a Welsh speaker to you at any point in the application.

The School of Computer Science & Informatics assesses applications throughout the cycle. Each application is assessed by the admissions tutor who makes the decision whether or not to accept an applicant. After we have received and considered your application, we may invite you to visit the School some time during the period November to early March. This will include a guided tour of the School, Students’ Union and campus. You will meet students and staff, providing us with the opportunity of getting to know more about you and enabling you to find out what life is like as a computing student at Cardiff University.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£21,950Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

There may be additional costs associated with the year in industry such as travel or accommodation, which will need to be covered by the student. These are typically offset by the salary received from the placement.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

What the student should provide:

You will need to provide a calculator that satisfies Cardiff University examination regulations.

What the University will provide:

Computer laboratories equipped with modern computers. All software needed to undertake the taught modules at Cardiff University will be provided on these computers

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This four-year course begins by introducing basic computing skills and concepts which will underpin the degree. Short projects in year one are followed by a substantial team project in year two, when you use new skills and knowledge to design and implement a software system.  You will spend year three undertaking a salaried work placement. In year four, you focus on emerging technologies and research-led options, and undertake an individual project centred on your own interests.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Modules taught in the first two semesters will introduce fundamental computing skills and concepts that form the basis of your degree. This includes the programming of algorithms using languages such as Python and Java™, an understanding of Internet and web technologies, computer architecture and operating systems, software engineering principles and mathematics for computer science. You will be expected to develop new technical and professional skills, and to demonstrate individual creativity and originality throughout the year.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Computational ThinkingCM110120 credydau
Web ApplicationsCM110220 credydau
Problem Solving with PythonCM110320 credydau
Developing Quality SoftwareCM120220 credydau
Architecture and Operating SystemsCM120510 credydau
Maths for Computer ScienceCM120810 credydau
Object Oriented Java ProgrammingCM121020 credydau

Blwyddyn dau

Core modules taught in year two introduce advanced topics; some choice is introduced into the degree through optional modules. The structure and processing of data is further explored and simple algorithms are expanded into applications that are able to communicate via networks. Skills developed so far are applied during a team project to professionally design and implement a software system.

Your choice of optional modules in year two will allow you to begin to specialise your skills, focusing on either a ‘theoretical computer science’ pathway, an ‘applied/data analysis’ pathway or a ‘systems’ pathway. At the same time, your future career, employability or entrepreneurship and professional skills will be enhanced as you begin to look towards life after University.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Human Computer InteractionCM210110 credydau
Database SystemsCM210210 credydau
Enhancing your EmployabilityCM210610 credydau
Group ProjectCM230520 credydau
Communication NetworksCM230620 credydau
Object Orientation, Algorithms and Data StructuresCM230720 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Computational MathematicsCM210410 credydau
Data Processing and VisualisationCM210510 credydau
Systems ModellingCM210710 credydau
InformaticsCM220310 credydau
Introduction to the Theory of ComputationCM220710 credydau
Scientific ComputingCM220810 credydau
Distributed and Enterprise ArchitecturesCM221010 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Preparation begins during year two when you will be supported by our dedicated Placement Officer and other university services to help secure an appropriate salaried post, and ensure you have access to a broad variety of relevant placement opportunities. The School will also provide support and guidance during your placement year, in which you will be given the opportunity to enhance your CV and boost your employment prospects by gaining the valuable experience and skills that employers require.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
PlacementCM2500120 credydau

Blwyddyn pedwar

In year four you will focus on emerging technologies and advanced topics in computer science. The pathways chosen during year two will be continued and enhanced according to your specific interests, alongside a choice of additional research informed optional modules. Contemporary topics include computer security and forensics investigation, high performance computing, artificial intelligence, computer vision, graphics, and multimedia. You will complete an individual project under staff supervision, driven by your interests.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Emerging TechnologiesCM320220 credydau
One Semester Individual Project - 40CM320340 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
High Performance ComputingCM310320 credydau
Large-Scale DatabasesCM310420 credydau
MultimediaCM310620 credydau
Knowledge ManagementCM310720 credydau
Combinatorial OptimisationCM310910 credydau
SecurityCM311010 credydau
ForensicsCM311110 credydau
Artificial IntelligenceCM311210 credydau
Computer VisionCM311310 credydau
GraphicsCM311410 credydau
Project ManagementCM311510 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

The School of Computer Science & Informatics has a strong and active research culture, which informs and directs our teaching. We are committed to providing teaching of the highest standard. We received an excellent report in the most recent Quality Assurance Agency (QAA) review and BCS, the Chartered Institute for IT, regularly reviews and accredits our undergraduate degree courses.

Key skills such as programming are taught through a combination of lectures and lab-based practical sessions. Further support mechanisms are used to help digest material. These include example classes, tutorials and help sessions, amounting to a total of between 15-20 formal contact hours a week in year one. Teaching delivery in years two and four mirrors that of year one, but there are fewer formal contact hours as you will have acquired the skills needed to take control of your own learning by these latter stages of the course.

Most of your taught modules will have further information for you to study and you will be expected to work through this in your own time according to the guidance provided by the lecturer for that module.

Project

You will undertake project work throughout the course, with the opportunity to exercise increasing independence at each level.

In year one, you will participate in team project work. The tasks are well defined and enable you to put into practice knowledge and skills acquired earlier in the academic year.

In year two, you will undertake a group project fostering systems design, interpersonal and presentation skills. Each group is monitored by a supervisor with whom the group must keep in regular contact.

Year four individual projects give you the chance to demonstrate your ability to build upon and exploit knowledge and skills gained in earlier years. 

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

48%

Astudio annibynnol dan arweiniad

52%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

45%

Astudio annibynnol dan arweiniad

55%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

6%

Astudio annibynnol dan arweiniad

13%

Lleoliadau ments

82%

Blwyddyn 4

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

31%

Astudio annibynnol dan arweiniad

69%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

The School prides itself on offering a comprehensive support structure to ensure positive student/staff relationships.

We believe that providing suitable feedback mechanisms is crucial to ensure that the best programmes of study are available to our students. We have a student/staff panel consisting of elected student representatives and members of teaching staff who meet to discuss academic issues. In conjunction with the work of the panel, all students are provided with an opportunity to complete feedback questionnaires at the end of the Autumn and Spring semesters. These mechanisms allow the School to regularly review courses and ensure our students receive the best provision, delivered in a consistent manner, across all of our degrees.

The course makes use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) Learning Central to provide course materials, and additional information is provided online.

You will be assigned a member of staff to act as your personal tutor, who will serve as a point of contact to advise on both academic and personal matters in an informal and confidential manner. You will see your personal tutor on average once a month during your first year of study. There is a reduced schedule of contact sessions during the latter stages of the degree, which takes into account the increasing academic and time demands as you progress. Outside of scheduled tutor sessions, our Senior Personal Tutor runs an open-door policy, being on hand to advise and respond to any personal matters as they arise. Your Personal Tutor will monitor your academic progress and supply references in support of any job applications that you make.

During the year in Industry, our Placement Officer will maintain contact with the host organisation as well as with the student. Academic staff from the School will visit, which will give you an opportunity to maintain links with the School, and raise any concerns that you might have. You will also be able to remotely access all the above support mechanisms at Cardiff University, and will maintain contact with your Personal Tutor via email and/or Skype.

Sut caf fy asesu?

Progress in each module will be assessed during or at the end of the semester in which it is taught. All modules include assessments, including written examinations or assessed coursework, or a combination of both. The format of the assessments depends on the learning outcomes of each specific module.

Most modules include coursework elements for assessment. The importance of good referencing, use of libraries and web-based information retrieval as a prelude to critical, independent study is developed. Assessed essays and reports are used to encourage knowledge and understanding, critical analysis, development of reasoned argument and synthesis of conclusions.

Practical assignments assess programming and design skills. These typically address small, well-defined problems at the start of the course, and become progressively open-ended. Tests are also used to assess knowledge, skills and techniques, which a professional may be expected to use in a time-constrained situation. You can also be assessed by poster presentation. 

Your placement will be assessed via a reflective report and a poster presentation to staff, students and employers during enrolment week of year four.

Feedback:

Feedback on assessed work will normally be made available no later than four working weeks after the assessment deadline. We recognise the importance not only of assessing the quality of the work submitted, but also of giving useful feedback which will help you in your understanding of the subject being assessed.

Feedback is used to identify what has been done well, why a particular mark was given, and what can be done to improve in the future. Feedback is given in a variety of ways including oral feedback given by staff on an informal, ongoing basis, written feedback on individual submissions, and written or oral feedback given to students as a group in tutorials, discussion classes and problems classes.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

29%

Arholiadau ymarferol

13%

Gwaith cwrs

58%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

53%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

47%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

10%

Gwaith cwrs

90%

Blwyddyn 4

Arholiadau ysgrifenedig

47%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

53%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • An understanding of the broad range of concepts, principles and theories underpinning Computer Science
 • An ability to describe computing systems and solutions to problems
 • An understanding of the representation of data in structured forms and its interplay with the implementation of algorithms

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • An ability to critically appraise computing systems and solutions to problems
 • An ability to objectively analyse computational problems and develop appropriate, creative solutions
 • An ability to model complex scenarios to design computer systems that meet stated requirements
 • An ability to select, derive and analyse appropriate algorithms to solve computing problems
 • An ability to recognise and specify the constraints, requirements and trade-offs in the design of computer systems
 • An appreciation of how skills and concepts encountered in the degree are implemented and used within industry

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Awareness of relevant professional, ethical, legal and social issues that arise in the implementation of existing and future computer systems
 • An ability to pursue opportunities for career development and lifelong learning and appreciate the importance of commercial awareness

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • An ability to effectively communicate ideas, principles and theories by oral, written and electronic means
 • An ability to work effectively in a team and as an individual
 • An ability to make effective use of a range of IT systems

 

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Skilled computer scientists are in extremely high demand. This means the employment prospects for graduates in the computing and ICT industry are very strong. You will be equipped with transferrable skills that open doors to careers in many sectors.

In recent years, more than 90% of the School’s graduates were in employment or engaged in further study within six months of graduation.

Recent statistics show that the vast majority of our graduates are following their chosen career paths in roles such as Software Engineer, Web Developer, Computer Programmer, Associate Software Developer, Business Analyst and Systems Development Officer. They go on to work for companies including Airbus Group, Amazon, BBC, BT, Cardiff University, Capgemini, Confused.com, GCHQ, IBM, Lloyds Banking Group, MoD, Morgan Stanley, Sky, South Wales Police and Thomson Reuters. Others have chosen further study or research at Cardiff or other top universities.

Lleoliadau

Between years two and four you will have the opportunity to undertake a salaried placement year.

Preparation for the placement begins during year two when you will be supported by the School's dedicated Placement Officer and other university services to help you secure an appropriate salaried post, and ensure you have access to a broad variety of relevant placement opportunities. The School will also provide support and guidance during your placement year, in which you will be given the opportunity to enhance your CV and boost your employment prospects by gaining the valuable experience and skills that employers require.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais