Ewch i’r prif gynnwys

Cemeg (MChem)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r rhaglen MChem bedair blynedd hon yn mynd â chi at wraidd gwyddoniaeth fodern a thechnoleg ac yn cwmpasu mathemateg a ffiseg ar un law, a meddygaeth a gwyddorau bywyd ar y llall.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Phials of green liquid

Trosolwg y cwrs

The MChem Chemistry course aims to give you a detailed understanding of the knowledge and skills required to advance into a successful chemistry career.

This four-year degree incorporates a major research project worth 60 credits in the final year. You will spend year three in Cardiff, but have the opportunity to transfer to the MChem Chemistry with a Year in Industry or MChem Chemistry with a Year Abroad courses if you wish to spend year three in an industrial laboratory, or in a university research laboratory overseas.

A solid grounding across the whole subject of chemistry will be delivered, before you focus in depth on your specific areas of interest. This culminates in a major research project, working alongside subject experts within the School.

With more emphasis on analysis, synthesis and problem solving than BSc degrees, as well as significant opportunities to develop transferrable professional skills, you can acquire all the attributes needed to be a self-sufficient working chemist.

Nodweddion nodedig

 • Accredited by the Royal Society of Chemistry
 • MChem graduates are eligible for full membership of the Royal Society of Chemistry (MRSC), and may apply for the title of Chartered Chemist (CChem) after further experience in a relevant job
 • Students who are interested in a placement abroad or in industry may request a transfer to the MChem with a Year in Industry, or MChem with a Year Abroad
 • Availability of opportunities to undertake summer research projects in Cardiff under academic staff supervision.

Achrediadau

Côd UCASF103
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has around 170 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives around 600 applications.

Gofynion mynediad

AAB-ABB including Grade B in Chemistry with (where applicable) a pass in the practical element of the A-level. Please note that General Studies is not be accepted. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM - DMM in BTEC Applied Science.

30 - 34 points including Chemistry

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Cemeg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE English Language Grade C/4 and GCSE Maths Grade C/4.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

The School covers the cost of everything that is an essential part of the programme, this will be clearly detailed in all programme information and in any verbal instructions given by tutors. You may be required to cover additional costs that are either not essential or are basic costs that a student should be expected to cover themselves. This includes but is not limited to laptop computers, calculators, general stationery, textbooks (assumed to be available in the library), and basic copying/ printing.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

You do not need any specific equipment. We will provide you with a lab coat, a pair of safety glasses, a laboratory notebook and a molecular modelling kit. Chemical drawing software, ChemDraw is available on all university computers, and you will be able to download it to your own computers for free.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2020. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2020 i ddangos y newidiadau.

All our chemistry degrees share a common first and second year. At the end of year one or two it is possible to transfer to MChem Chemistry with a Year in Industry or MChem Chemistry with a Year Abroad.

This four-year MChem Chemistry course builds on the strong platform of the common first two years to explore particular areas in greater detail later on. This gives an enhanced level of insight and deeper knowledge on which to base your research and further study.

This degree has met the Royal Society of Chemistry requirements for accreditation, which means that MChem graduates are eligible for full membership of the society (MRSC), and may apply for the title of Chartered Chemist (CChem) after further experience in a relevant job.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Our year one modules aim to stimulate your interest in the subject, whilst giving a solid knowledge base to build upon in the following years. Our core chemistry modules are based around five principal subject areas (analytical inorganic, organic, physical and solid state chemistry), and include coverage of key skills for chemists.  These are complemented by a range of optional modules, allowing you to exercise choice over your studies and extend your breadth of experience.

You may also take optional modules in disciplines such as biological sciences, physics or modern languages.

Students must obtain a year 1 average of ≥55% overall in order to progress into year 2 of the MChem programme. Students who do not achieve a year 1 average of ≥55% will be required to transfer to the BSc programme.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Forensic ChemistryCH211210 credydau
Chemistry of the CosmosCH211510 credydau
Mathematical Methods for ChemistryCH211610 credydau
Environmental ChemistryCH211710 credydau
Energy Resources and MaterialsCH211810 credydau
Communicating ChemistryCH312010 credydau

Blwyddyn dau

In year two, core material is rigorously developed across all of the main areas of chemistry through compulsory modules.

You may transfer to the three-year BSc Chemistry course at any point prior to the start of year three. Students must obtain a year 2 average of ≥55% overall in order to progress into year 3 of the MChem programme. Students who do not achieve a year 2 average of ≥55% will be required to transfer to the BSc programme.

If a placement abroad or in industry appeals to you, you will need to register an interest by the start of year two, and transfer to the corresponding MChem course by the start of year three.  There are also opportunities for several students to undertake summer research projects in Cardiff, under staff supervision.

Blwyddyn tri

Year three practical work is formed by two separate modules, one in each semester.  You will take a compulsory theory module in four branches of the subject: biological, inorganic, organic, physical; and you will select from a range of optional modules.

Blwyddyn pedwar

A substantial year-long research project in an area of your choosing gives you the chance to develop and demonstrate new skills through research.  There are no compulsory theory modules in year four, which will enable you to select available modules that match your interests.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.
Chemistry student in laboratory
Lectures are supplemented with practical work in our well-equipped laboratory facilities.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

We aim to provide an exceptional environment for chemical education and undergraduate degrees reflect our current research strengths and interests, with final-year projects fully integrated in research groups. Your course of study has been carefully designed to enable you to realise your maximum potential. We aim to deliver expert teaching, and comprehensive pastoral care.

Teaching is undertaken through a series of lectures, tutorials, workshops and practical classes. These are supported by material hosted on Learning Central, the University’s virtual learning environment.

Lectures

The major element of staff teaching is through lectures, typically 10-12 per week of 50 minutes duration. Subject matter is supported in various ways depending on the topic. This can include slides, computer presentations, handouts and course summaries.

Laboratory work

The second part of teaching involves practical classes, again typically averaging about 10-12 hours each week. In year one the emphasis is on basic techniques and simple but accurate recording of observations. Skills are taught by practical demonstrations and supported by a range of e-learning resources freely available and readily accessible to all students.

Self-testing offers insight into different practical techniques, and the chance to correct mistakes before attending laboratory sessions.

Laboratory work progresses towards substantial experiments that need careful planning, analysis and interpretation of results, as well as professional standard reporting. Practical work is integrated into each core module in the first two years, providing experience in all the main laboratory procedures and techniques. Training is designed progressively to extend your level of proficiency in practical chemistry, preparing you to undertake an independent research project at the end of your degree.

Small-group teaching

Small group tutorial classes are given in the first three years, allowing practice, discussion and analysis of the lecture material, as well as the development of communication skills. Sessions are delivered by three allocated staff members, typically with one specialist in each of the areas of organic, inorganic and physical chemistry. The same tutors usually remain assigned to each group throughout your degree.

Research project

All our Chemistry courses have a major element of independent, supervised research. In MChem Chemistry, this takes the form of a 60 credit module in year four, taking about two full days per week of both semesters. This includes planning, experimental work, analysis of results and reporting in a thesis. Working under the guidance of an expert in the field, you will present results of your work orally and in writing. In the past, this has led to undergraduates co-authoring published papers.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

37%

Astudio annibynnol dan arweiniad

64%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

42%

Astudio annibynnol dan arweiniad

58%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

37%

Astudio annibynnol dan arweiniad

63%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 4

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

45%

Astudio annibynnol dan arweiniad

55%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

Every student three academic tutors, one of whom also acts as your personal tutor. You will see one of your tutors each week in the first three years, either as part of a small tutorial group or on a one-to-one basis in a personal tutorial. All staff operate an open-door policy, meaning you can always approach staff with issues, academic or otherwise. 

You will be given access to a comprehensive handbook appropriate to your year of study, containing details of the School’s procedures and policies.

We make extensive use of the University’s Virtual Learning Environment (Learning Central) to share information.  Marks for in-course assessment will be available via Learning Central within three weeks of the deadline.

Feedback

You will receive regular oral and written feedback on your progress throughout the course. Feedback is usually given on coursework such as practical scripts, workshops and tutorials. You will also have the opportunity to discuss your results and feedback with your tutor in more depth at weekly tutorials and regular personal tutorials.

Sut caf fy asesu?

Formative and summative assessments are carried out during each year of study. This gives a measure of performance to inform you, us as staff and potential future employers about your progress and achievement. It can also help the learning process by highlighting areas of success and areas needing more attention. Assessment for the MChem degree involves methods that are selected to suit the particular outcomes of each module and the course as a whole. These methods include the following:

 • Formal examinations with fixed time-limits
 • Class tests
 • Reports on laboratory work
 • Planning, conduct and reporting of project work
 • Essays
 • Problem-solving exercises (as workshop assignments)
 • Oral presentations
 • Preparation and display of posters.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

60%

Arholiadau ymarferol

17%

Gwaith cwrs

23%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

52%

Arholiadau ymarferol

25%

Gwaith cwrs

23%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

47%

Arholiadau ymarferol

32%

Gwaith cwrs

22%

Blwyddyn 4

Arholiadau ysgrifenedig

40%

Arholiadau ymarferol

30%

Gwaith cwrs

30%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge and Understanding

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate systematic knowledge and a critical comprehensive understanding of essential facts, concepts, principles and theories relating to the subject area of chemistry. Specifically,

 • Chemical terminology, nomenclature, conventions and units.
 • The structural and stereochemical features of chemical elements and their compounds, including conformational analysis.
 • The characteristic properties and behaviour of elements and their compounds including group relationships and trends within the Periodic Table.
 • The principles and procedures used in chemical analysis and the characterisation of chemical compounds, including the application of spectroscopies to the determination of structure and properties of chemical entities.
 • The properties of the different states of matter and the theories used to describe them, and the relation between bulk properties and the properties of individual atoms, molecules and functional groups, including macromolecules.
 • The role of energy changes in chemical systems, including knowledge of the laws of thermodynamics and the ability to use quantitative methods to account for energy changes in chemical systems.
 • The factors that affect the rate of chemical change, the way in which they influence the rate and the use of mechanistic understanding to explain the course of chemical reactions.
 • The basic principles of quantum mechanics and their application to the description of the structure and properties of atoms and molecules, and an understanding of the theories of bonding and their applications.
 • The major types of chemical reaction and the main characteristics associated with them.
 • The properties and reactions of inorganic, organic, organometallic and coordination compounds.
 • Major pathways in synthetic chemistry, including functional group interconversions and bond formation, and the idea of retro-synthetic analysis.
 • The structures and chemical reactivity of the principal classes of biomolecule.
 • Awareness of major issues at the frontiers of chemical research.
 • Mathematical knowledge in basic algebra and calculus and numerical manipulation appropriate for the analysis and evaluation of chemical problems.

Intellectual Skills

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • apply knowledge and understanding of the subject areas identified above to the solution of qualitative and quantitative problems of a familiar and unfamiliar nature.
 • recognise and analyse novel problems and strategies, criticise techniques applicable to their own advanced scholarship, and plan strategies for their solution.
 • use conceptual understanding to evaluate current research and advanced scholarship, develop critiques and, where appropriate, propose new approaches.
 • display originality in the application of knowledge, together with a practical understanding of how established techniques of research and enquiry are used to create and interpret knowledge in the discipline.
 • appreciate the uncertainty, ambiguity and limits of current knowledge.

Professional Practical Skills

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • handle chemical materials safely, taking account of physical and chemical properties, assessing risk for experimental procedures and chemical substances and reporting specific hazards associated with their use.
 • carry out standard laboratory procedures for preparation, purification, and analysis of a range of substances, and use appropriate instrumental techniques for their study.
 • operate standard and advanced chemical instruments, such as those used for structural investigation and separation.
 • monitor chemical properties or changes, by observation and measurement, and record, in a systematic and reliable fashion, documentation relating to these events in a manner appropriate for a professional chemist working in an academic or industrial situation.
 • research, review, plan, design and execute practical investigations, select appropriate procedures from literature and knowledge, and proceed from the problem-recognition stage through to the evaluation and critical appraisal of results with subsequent suggestion of approaches to address shortfalls in current findings.
 • interpret data derived from laboratory observations and measurements in terms of their current significance and the theory underlying them, to assess their significance and place in context.
 • plan, recognise and implement good measurement science and practice across a wide range of chemistry.
 • present scientific material and arguments clearly and correctly, in writing and orally, to a range of audiences including peer-reviewed chemistry journals, research seminars and colloquia.
 • demonstrate computational, data-processing skills and electronic searching skills, relating to chemical information, data and the primary literature.

Transferrable/Key Skills

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • communicate orally and in writing.
 • evaluate, interpret, manipulate and synthesise chemical information and data.
 • apply information technology such as word processing, spreadsheets, data-logging and storage, web communication and chemical drawing packages.
 • interact with other people and engage in team-working.
 • plan and implement projects working towards a goal relevant to current chemical understanding and/or industrial targets.
 • independently identify and undertake study needed for continuing professional development.

In years one and two you take compulsory ‘key skills’ modules, during which you will learn and practise some or all of the above skills.  You also receive training in CV writing, completing application forms, and interview techniques, delivered in collaboration with the Careers Service.

Group of students working in laboratory
We encourage group working during our laboratory practicals.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Graduate chemists have an array of career options. Many join the chemical industry, while others enter academia or government establishments. A number of graduates use the logical and practical training they have gained to enter marketing, sales, management or finance.

Scientific journalism, publishing and teaching are all realistic potential destinations. Equally, the specific skills gained in laboratories can provide a stepping stone to roles in the manufacturing industry.

In 2015/16, 91% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.. Employers of MChem graduates included PCI Pharma, Randox, Hazlewoods LLP and Dŵr Cymru Welsh Water.

Career destinations included research scientist, formulation scientist, quality control analyst, laboratory technician and trainee accountant.

Swyddi

 • Research scientist
 • Technologist
 • Associate consultant
 • PhD researcher

Lleoliadau

Students who are interested in a placement abroad or in industry may request a transfer to the MChem Chemistry with a Year in Industry, or MChem Chemistry with a Year Abroad course.

Advice and guidance in applying for placements is given throughout year two.  Placements overseas are available in most European countries through the ERASMUS programme, and also in Australia, Canada, the USA, South Africa, Japan, Hong Kong and China. Industrial placements are competitive, but generally available nationwide in all branches of the chemical, pharmaceutical and manufacturing industry.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 14 Medi

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais