Ewch i’r prif gynnwys

Cemeg (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae Cemeg yn ddisgyblaeth sylfaenol a diddorol, ac un sy’n chwarae rôl sylweddol mewn nifer o feysydd gwyddoniaeth ac ym mywyd bob dydd.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Chemistry laboratory bench

Trosolwg y cwrs

The BSc Chemistry course aims to give you a flexible and dynamic education in the knowledge and skills needed to advance into a successful chemistry career. We aim to develop your research, mathematical and computational skills alongside practical training.

Accredited by the Royal Society of Chemistry, the course provides an excellent platform to chemistry careers and is also a respected bridge to careers outside of chemistry and related disciplines. The skills and knowledge gained throughout the course can be applied in broader working contexts such as business, teaching or research.

Nodweddion nodedig

 • This course is accredited by the Royal Society of Chemistry.
 • If you are unable to meet the requirements for admission to year one of the course, it is possible to gain entry by taking a preliminary year of study. 
 • There are opportunities for students who are interested in a placement abroad or in industry to transfer to the BSc Chemistry with a Year in Industry, the BSc Chemistry with a Placement Year Abroad, the MChem Chemistry with a Year in Industry, or the MChem Chemistry with a Placement Year Abroad courses.
 • There are a variety of opportunities to undertake summer research projects in Cardiff under academic staff supervision.

Achrediadau

Côd UCASF100
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has around 170 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives around 600 applications.

Gofynion mynediad

AAB-ABB including Grade B in Chemistry with (where applicable) a pass in the practical element of the A-level. Please note that General Studies is not accepted for entry.  

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM - DMM in BTEC Applied Science.

30 - 34 points to include Chemistry.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Cemeg.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE Maths grade C/4. GCSE English Language grade C/4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

The School covers the cost of everything that is an essential part of the programme; this will be clearly detailed in all programme information and in any verbal instructions given by tutors. You may be required to cover additional costs that are either not essential or are basic costs that a student should be expected to cover themselves. This includes but is not limited to laptop computers, calculators, general stationery, textbooks (assumed to be available in the library), and basic copying/ printing.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

You do not need any specific equipment. We will provide you with a lab coat, a pair of safety glasses, a laboratory notebook and a molecular modelling kit. Chemical drawing software, ChemDraw is available on all University computers, and you will be able to download it to your own computers for free.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2020. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2020 i ddangos y newidiadau.

All our chemistry degrees share a common first and second year. Transfer to the BSc Chemistry course is possible at the end of year one or two. Transferring to a MChem course is also an option at this stage, if you have achieved an adequate average grade in the preceding year.
Most compulsory modules in years one and two are worth 20 credits, run over the whole academic year, and incorporate both lectures and practical work.  Optional modules are usually worth 10 credits and last a single semester. 

The BSc Chemistry is a three-year course.

In year one you take compulsory chemistry modules worth 90 credits, and optional modules worth 30 credits, which may be in chemistry or any other subject.  If you do not have A-level mathematics, you must take Mathematical Methods for Chemists as one of your options.    In year two you will take compulsory chemistry modules in various different subject areas.

In year three you will undertake practical work in the autumn semester. This is followed by a research project in the spring semester.  You will also take a compulsory theory module in each branch of the subject in the autumn semester and choose from a range of optional modules in the spring semester.   

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Our year one modules aim to stimulate your interest in the subject, whilst giving a solid knowledge base to build upon in the following years. Our core chemistry modules are based around five principal subject areas (analytical inorganic, organic, physical and solid state chemistry), and include coverage of key skills for chemists. These are complemented by a range of optional modules, allowing you to exercise choice over your studies and extend your breadth of experience. You may also take optional modules in disciplines such as biological sciences, physics or modern languages.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Forensic ChemistryCH211210 credydau
Chemistry of the CosmosCH211510 credydau
Mathematical Methods for ChemistryCH211610 credydau
Environmental ChemistryCH211710 credydau
Energy Resources and MaterialsCH211810 credydau
Communicating ChemistryCH312010 credydau

Blwyddyn dau

In year two you will take more advanced compulsory modules that enable you to practise and consolidate new skills through application to a wide range of problems.

If you achieve at least 55% overall in year two, you have the opportunity to transfer to a MChem course before the start of year three. If a placement is attractive to you, you need to register your interest by the start of year two, and transfer to the BSc Chemistry with a Year in Industry or BSc Chemistry with a Placement Year Abroad courses by the start of year three.   

Blwyddyn tri

In year three a substantial research project is undertaken in the spring semester. You will take a compulsory theory module in four branches of the subject and select from a range of optional modules.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Advanced Spectroscopy and DiffractionCH330710 credydau
Bioinorganic ChemistryCH330810 credydau
Heterogeneous CatalysisCH331010 credydau
Structure and Mechanism in Organic ChemistryCH331510 credydau
Homogeneous CatalysisCH331610 credydau
Engineering BiosynthesisCH331710 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.
Chemistry student in laboratory
Lectures are supplemented with practical work in our well-equipped laboratory facilities.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

We aim to provide an exceptional environment for chemical education and our undergraduate degrees reflect our current research strengths and interests, with final-year projects fully integrated into our research groups. Your course of study has been carefully designed to enable you to realise your maximum potential. We aim to deliver expert teaching and comprehensive pastoral care.

Teaching is undertaken through a series of lectures, tutorials, workshops and practical classes. These are supported by material hosted on Learning Central, the University’s virtual learning environment.

Lectures

The major element of teaching is through lectures, typically 10-12 per week of 50 minutes duration. Subject matter is supported in various ways depending on the topic. This can include slides, computer presentations, handouts and course summaries.

Laboratory work

The second part of teaching involves practical classes, again typically averaging about 10-12 hours each week. In year one the emphasis is on basic techniques and simple but accurate recording of observations. Skills are taught by practical demonstrations and supported by a range of e-learning resources freely available and readily accessible to all students.

Self-testing offers insight into different practical techniques, and the chance to correct mistakes before attending laboratory sessions.

Laboratory work progresses towards substantial experiments that need careful planning, analysis and interpretation of results, as well as professional standard reporting. Practical work is currently integrated into each core module in the first two years, providing experience in all the main laboratory procedures and techniques. Training is designed to extend your level of proficiency in practical chemistry, preparing you to undertake an independent research project in the final stages of your degree.

Small-group teaching

Small group tutorial classes are given in all years, allowing practice, discussion and analysis of the lecture material, as well as the development of communication skills. Sessions are delivered by three allocated staff members, one specialist in each of the areas of organic, inorganic and physical chemistry. The same three tutors usually remain assigned to each group throughout your degree.

Research project

All our Chemistry courses have a major element of independent, supervised research. In the final year of the BSc course you will join a research group working in your preferred area of chemistry, and be allocated a topic to investigate. Working under the guidance of an expert in the field, you will present results of your work orally and in writing. In the past, this has led to undergraduates co-authoring published papers.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

36%

Astudio annibynnol dan arweiniad

64%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

42%

Astudio annibynnol dan arweiniad

58%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

38%

Astudio annibynnol dan arweiniad

62%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

Every student has three academic tutors, one of whom also acts as your personal tutor. You will see one of your tutors each week, either as part of a small tutorial group or on a one-to-one basis in a personal tutorial.  All staff operate an open-door policy, meaning you can always approach staff with issues, academic or otherwise.  

You will be given access to a comprehensive handbook appropriate to your year of study, containing details of the School’s procedures and policies.

We make extensive use of the University’s Virtual Learning Environment (Learning Central) to share information.  Marks for in-course assessment will usually be available via Learning Central within three weeks of the deadline.

Feedback

You will receive regular oral and written feedback on your progress throughout the course. Feedback is usually given on coursework such as practical scripts, workshops and tutorials. You will also have the opportunity to discuss your results and feedback with your tutor in more depth at weekly tutorials and regular personal tutorials.

Sut caf fy asesu?

Formative and summative assessments are carried out during each year of study. This gives a measure of performance to inform you, us as staff and potential employers about your progress and achievement. It can also help the learning process by highlighting areas of success and areas needing more attention. Assessment for the BSc degree involves methods that are selected to suit the particular outcomes of each module and the course as a whole. These methods include the following:

 • Formal examinations with fixed time-limits
 • Class tests
 • Reports on laboratory work
 • Planning, conduct and reporting of project work
 • Essays
 • Problem-solving exercises (as workshop assignments)
 • Oral presentations
 • Preparation and display of posters.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

53%

Arholiadau ymarferol

17%

Gwaith cwrs

29%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

52%

Arholiadau ymarferol

25%

Gwaith cwrs

23%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

41%

Arholiadau ymarferol

28%

Gwaith cwrs

32%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

 

Knowledge and Understanding

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate systematic knowledge and a critical comprehensive understanding of essential facts, concepts, principles and theories relating to the subject area of chemistry. Specifically,

 • Chemical terminology, nomenclature, conventions and units.
 • The structural and stereochemical features of chemical elements and their compounds, including conformational analysis.
 • The characteristic properties and behaviour of elements and their compounds including group relationships and trends within the Periodic Table.
 • The principles and procedures used in chemical analysis and the characterisation of chemical compounds, including the application of spectroscopies to the determination of structure and properties of chemical entities.
 • The properties of the different states of matter and the theories used to describe them, and the relation between bulk properties and the properties of individual atoms, molecules and functional groups, including macromolecules.
 • The role of energy changes in chemical systems, including knowledge of the laws of thermodynamics and the ability to use quantitative methods to account for energy changes in chemical systems.
 • The factors that affect the rate of chemical change, the way in which they influence the rate and the use of mechanistic understanding to explain the course of chemical reactions.
 • The basic principles of quantum mechanics and their application to the description of the structure and properties of atoms and molecules, and an understanding of the theories of bonding and their applications.
 • The major types of chemical reaction and the main characteristics associated with them.
 • The properties and reactions of inorganic, organic, organometallic and coordination compounds.
 • Major pathways in synthetic chemistry, including functional group interconversions and bond formation, and the idea of retro-synthetic analysis.
 • The structures and chemical reactivity of the principal classes of biomolecule.
 • Awareness of major issues at the frontiers of chemical research.
 • Mathematical knowledge in basic algebra and calculus and numerical manipulation appropriate for the analysis and evaluation of chemical problems.

Intellectual Skills

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • apply knowledge and understanding of the subject areas identified above to the solution of qualitative and quantitative problems of a familiar and unfamiliar nature.
 • recognise and analyse novel problems and strategies, criticise techniques applicable to their own advanced scholarship, and plan strategies for their solution.

Professional Practical Skills

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • handle chemical materials safely, taking account of physical and chemical properties, assessing risk for experimental procedures and chemical substances and reporting specific hazards associated with their use.
 • carry out standard laboratory procedures for preparation, purification, and analysis of a range of substances, and use appropriate instrumental techniques for their study.
 • operate standard and advanced chemical instruments, such as those used for structural investigation and separation.
 • monitor chemical properties or changes, by observation and measurement, and record, in a systematic and reliable fashion, documentation relating to these events in a manner appropriate for a professional chemist working in an academic or industrial situation.
 • research, review, plan, design and execute practical investigations, select appropriate procedures from literature and knowledge, and proceed from the problem-recognition stage through to the evaluation and critical appraisal of results with subsequent suggestion of approaches to address shortfalls in current findings.
 • interpret data derived from laboratory observations and measurements in terms of their current significance and the theory underlying them, to assess their significance and place in context.
 • plan, recognise and implement good measurement science and practice across a wide range of chemistry.
 • present scientific material and arguments clearly and correctly, in writing and orally, to a range of audiences including peer-reviewed chemistry journals, research seminars and colloquia.
 • demonstrate computational, data-processing skills and electronic searching skills, relating to chemical information, data and the primary literature.

Transferrable/Key Skills

On successful completion of the Programme you will be able to:

 • communicate orally and in writing.
 • evaluate, interpret, manipulate and synthesise chemical information and data.
 • apply information technology such as word processing, spreadsheets, data-logging and storage, web communication and chemical drawing packages.
 • interact with other people and engage in team-working.
 • plan and implement projects working towards a goal relevant to current chemical understanding and/or industrial targets.
 • independently identify and undertake study needed for continuing professional development.

In years one and two you take compulsory ‘key skills’ modules, during which you will learn and practise some or all of the above skills.  You also receive training in CV writing, completing application forms and interview techniques, delivered in collaboration with the Careers Service.

Group of students working in laboratory
We encourage group working during our laboratory practicals.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Graduate chemists have an array of career options. Many join the chemical industry, while others enter academia or government establishments. A number of graduates use the logical and practical training they have gained to enter marketing, sales, management or finance.

Scientific journalism, publishing and teaching are all realistic potential destinations. Equally, the specific skills gained in laboratories can provide a stepping stone to roles in the manufacturing industry.              

In 2015/16, 91% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation. Employers of BSc graduates included Hichrom Ltd, Johnson Matthey, Patent Seekers and Price Bailey LLP.

Career destinations included product development chemist, technical graduate, patent analyst, trainee accountant and quality control scientist.

Swyddi

 • Healthcare assistant
 • Trainee chemistry teacher
 • Health and safety assistant
 • Trainee accountant

Lleoliadau

Students who are interested in a placement abroad or in industry may request a transfer to the BSc Chemistry with a Year in Industry, BSc Chemistry with a Placement Year Abroad, MChem Chemistry with a Year in Industry, or MChem Chemistry with a Placement Year Abroad course.

There are usually also opportunities to undertake summer research projects in Cardiff, under academic staff supervision.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais