Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Student speaking with other person

Trosolwg y cwrs

The four-year degree in Business Management with German combines the main elements (modules and teaching) of the business management programme with the study of German language and culture.

The first year provides the core building blocks of management and business subjects, together with one module in German.

Year two develops from this base, giving equal weighting to the business and language subjects. You will continue to focus on core Business Management modules, whilst the language component concentrates on expression, translation and business language, providing the ideal preparation for the third year which is spent abroad. Here, you will be taught level two Business Management in German.

In your fourth year (having returned to Cardiff) the business and management content of the degree will be extended with three core and three optional modules, together with one module which maintains the language input.

German is the native language of nearly one hundred million people. To speak German is to be part of a crucially important political, economic and cultural world. A recent survey by the UK's leading employers' organisation, the CBI, rated German as the language most valued by UK managers. Germany is considered to be the lynchpin of the European Union, making knowledge of the language as important in Brussels as in Berlin.

You will develop high-level language skills with the aim of achieving near-native competency along with in-depth knowledge of aspects of the culture, history, politics and society of Germany. You will spend your third year in a German-speaking country, practising and developing your language skills. We offer German for both advanced students and beginners.

Overall, the degree of Business Management with German prepares you for a career in international business with an ability to work in German as well as in English.

Nodweddion nodedig

 • the opportunity to study in a School that was ranked 6th in the UK for research quality and joint 1st for research environment in the 2014 Research Excellent Framework (REF)
 • The involvement of research-active staff in teaching
 • The emphasis on independent learning in a research-led environment
 • The variety of modules on offer in a multidisciplinary and interdisciplinary School
 • Progression through core and specialist option modules
 • A study abroad year in Germany or a German-speaking country

Achrediadau

Côd UCASN1R2
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe school typically has 425 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe school typically receives 2850 applications.

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Gofynion mynediad

AAB-ABB including a B in German or equivalent. Please note, General Studies, Critical Thinking and Citizenship Studies will not be accepted. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DD in a BTEC Diploma in Business plus Grade B in German A-Level.

IB 34-32 including 6 in HL German, or 665-655 in 3 HL subjects including 6 in HL German

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Busnes Caerdydd.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE Maths grade B or 6. GCSE English Language Grade C or 4.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2020. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2020 i ddangos y newidiadau.

This is a four-year, full-time course, consisting of 120 credits a year, split between the two subjects. The first and second years are spent in Cardiff studying a range of modules in business disciplines including accounting, economics, marketing and management as well as the language component. The third year is spent studying business related modules in one of our partner universities in Germany before returning to complete the final year in Cardiff.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Year one is a foundation year to give you the skills for advanced study and an overview of the two subjects to inform your later choices. It provides the core building blocks of management and business subjects, together with one module in German.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Introduction to AccountingBS150320 credydau
Management: Theory and EvidenceBS151120 credydau
MarketingBS152820 credydau
People in OrganisationsBS152920 credydau
Advanced German Language Year 1ML718840 credydau

Blwyddyn dau

Year two develops from this base, you will continue to focus on core Business Management modules, whilst the language component concentrates on expression, translation and business language, providing the ideal preparation for the third year which is spent abroad.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Excellence in Managing OperationsBS200320 credydau
Marketing and StrategyBS254020 credydau
Managing PeopleBS254220 credydau
Ex-Advanced Language Year 2 GermanML725130 credydau
The World & Language of Business (German)ML728330 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Year three consists of one year's study at a university in Germany as part of your degree. The programme of study is subject to approval by the Business School and will be equivalent to 6 double or 12 single Cardiff Business School modules (120 credits). It will consist of modules in business, management, economics, accounting etc., taught and assessed in German. This provides a competency in the language within a framework of business, accounting, and economics specialisations.

We have developed links with several universities or equivalent institutions in France, Spain, Switzerland and Germany. It is intended that the size of each group from the Business School at any host institution will be two to four students. Students studying in Europe as part of their degree programme may be eligible for a grant from the Erasmus scheme, operated by the British Council.

We have international partnership agreements with high ranking institutions in Europe and currently have bi-lateral exchange agreements with:

 • Mannheim University
 • Konstanz University
 • Tu Munich
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Intercalary Study Programme in EuropeBS4009120 credydau

Blwyddyn pedwar

In your fourth year (having returned to Cardiff) the business and management content of the degree will be extended with two core modules and a selection of optional modules. Another core double module maintains the language input.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. While our internationally recognised faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learned from their most recent research into the classroom, giving you access to critical business thinking and contemporary real life examples and scenarios.

We will provide your teaching and learning resources, and will be responsive to your needs and views. For your part, you will need to put in the necessary amount of work both during and outside formal teaching sessions, and make good use of the facilities provided.

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials). 

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas. Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lectures. Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small-group work and student-led presentations.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

22%

Astudio annibynnol dan arweiniad

78%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

null%

Astudio annibynnol dan arweiniad

null%

Lleoliadau ments

null%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

null%

Astudio annibynnol dan arweiniad

null%

Lleoliadau ments

null%

Blwyddyn 4

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

null%

Astudio annibynnol dan arweiniad

null%

Lleoliadau ments

null%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; she/he will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. You are required to meet with your personal tutor three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Undergraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 8am to 6pm each weekday during term time to answer your questions.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with regular feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work, and generic written feedback.

You will be given general feedback following each examination period and will be able to discuss your overall performance with your personal tutor.

Sut caf fy asesu?

A range of assessment methods are used, including essays, examinations, presentations, portfolios, creative assignments and individual or group projects.

Essays and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments. Dedicated essay workshops and individual advice enable you to produce your best work, and written feedback on essays feeds forward into future work, enabling you to develop your strengths and address any weaker areas.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

80%

Arholiadau ymarferol

5%

Gwaith cwrs

15%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

null%

Arholiadau ymarferol

null%

Gwaith cwrs

null%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

null%

Arholiadau ymarferol

null%

Gwaith cwrs

null%

Blwyddyn 4

Arholiadau ysgrifenedig

null%

Arholiadau ymarferol

null%

Gwaith cwrs

null%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • grasp complex issues with confidence
 • ask the right questions of complex texts
 • have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically
 • identify and apply relevant data
 • develop practical research skills
 • propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence
 • communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech
 • sourcing, interpreting and presenting relevant numerical information – to support the composition of projects reports and business cases
 • work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time
 • work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving
 • use IT programmes and standard software packages, where appropriate
 • take responsibility for your own learning programme and professional development.

Gwybodaeth arall

Our Trading Room is used as part of some economics and accounting courses but is open to all School students. This facility is supervised by trained PhD students who will help you become familiar with the software and modelling techniques used in real-life trading rooms.

As part of the opportunities presented by the Business School to undergraduates, you will be offered the opportunity to undertake the Thomson Reuters Certification qualification, a leading industry qualification to prove your ability in using this commercial platform. This five-element training process involves one-to-one training and phone conferences with a Thomson Reuters representative. The Trading Room therefore gives you the opportunity to become attractive potential graduates in the City, where the job market is becoming ever more competitive.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Business degrees give students a broad range of skills which are valued by a range of employers in the private and public sectors. In 2015/16, 92% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

In addition to the central University Careers Service, you will benefit from a dedicated on-site Careers and Placements service to help you find internships, job opportunities and gives you access to business-industry specific advice, training and guidance.

Swyddi

 • Accountant
 • Business Analyst
 • Economist
 • HR Manager
 • Lecturer
 • Marketing Executive
 • Production Manager
 • Stockbroker

Lleoliadau

We recognise the importance of gaining work experience during your studies.

Our dedicated Placements Manager offers advice on available work placements, internships, work experience and opportunities to enhance your CV and broaden your horizons. Support with job applications and interview techniques is also available from the Business School’s in-house Careers Consultant.

Year three is spent working or studying in a German-speaking country.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais