Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae ein rhaglen sy’n canolbwyntio ar arfer yn rhoi sgiliau a thechnegau arbenigol i chi er mwyn gwneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn adnoddau dynol.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Student speaking with other person

Trosolwg y cwrs

Effective, enthusiastic and empathetic HR professionals are central to the success of contemporary organisations. So you’ll be in high demand for roles in the public, private and third sectors with competitive salaries and excellent prospects for career progression.

This means you’ll be in high demand for roles in the public, private and third sectors with competitive salaries and excellent prospects for career progression.

Our BSc Business Management (Human Resource Management) focuses on organisations of all kinds from multinational corporations to social enterprises and charities. This holistic approach ensures you develop the skills to respond to the evolving needs of all businesses, irrespective of sector.

You’ll develop people management expertise from our team of international researchers and HR practitioners. They’ll introduce you to roles and relations in employment and the practices of managing people in multicultural organisations, strategy, analysis and effecting change.

With their support, you’ll build a skill set to respond to contemporary issues in work and employment, while preparing to launch your HR career or pursue further postgraduate study and research.

Nodweddion nodedig

 • The opportunity to study in a School that was ranked 6th in the UK for research quality and joint 1st for research environment in the 2014 Research Excellent Framework (REF).
 • The involvement of research-active staff in teaching.
 • An emphasis on independent learning in a research-led environment.
 • A wide variety of modules available in a School committed to multidisciplinary and interdisciplinary scholarship.
 • Progression through core and specialist option modules.
 • The opportunity to study abroad with or without a language component.

Achrediadau

Côd UCASNN26
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe school typically has 425 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe school typically receives 2850 applications.

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Gofynion mynediad

AAB-ABB. Please note, General Studies, Critical Thinking and Citizenship Studies will not be accepted.   

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDD-DDM in Business

IB 34-32, or 665-655 in 3 HL subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Busnes Caerdydd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE Maths grade B or 6. GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

There are no additional costs

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a three-year full-time programme, consisting 120 credits a year. All Students, regardless of route, take a common Year 1, which does not count towards the final degree classification.  At the end of Year 1, you have the option to either stay with the BSc Business Management (Human Resource Management) degree or to move to one of the other Business Management programmes if you have developed an interest in another area.

In Years 2 and 3, compulsory modules are determined by the choice of route but you also choose optional modules from an approved list enabling you to further tailor the degree to your interests.

 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

You will study seven compulsory modules in your first year which provide a solid grounding the disciplines necessary for a Business Management graduate. All students on the Business Management programmes pursue the same first year modules which provide a common basis from which the specialised routes develop in the second and final years and allow you to experience a range of different subject specialisms prior to entering your second year.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Society and EconomyBS100120 credydau
Operations ManagementBS100210 credydau
Introduction to AccountingBS150320 credydau
Management: Theory and EvidenceBS151120 credydau
MarketingBS152820 credydau
People in OrganisationsBS152920 credydau
Technology and the Digital AgeBS153210 credydau

Blwyddyn dau

In Year two you will take five compulsory double modules and either one double module or two single modules from the optional list.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Challenges in Managing and Leading OrganizationsBS200220 credydau
Performance and Financial ManagementBS251720 credydau
Employment RelationsBS253420 credydau
Marketing and StrategyBS254020 credydau
Managing PeopleBS254220 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Purchasing and Supply ManagementBS200120 credydau
Excellence in Managing OperationsBS200320 credydau
Logistics NetworksBS200410 credydau
Project ManagementBS200510 credydau
Inferential Statistics, Statistical Modelling and Survey MethodsBS250620 credydau
Business, Government and SocietyBS251820 credydau
Marketing and SocietyBS251920 credydau
Employment RelationsBS253420 credydau
Buyer BehaviourBS253520 credydau
International ManagementBS253720 credydau
Marketing ResearchBS253920 credydau

Blwyddyn tri

In the final year you will undertake two core double modules. The remainder of the programme is made up of optional modules (either double or single) at least half of which you will be required to select from the group of Human Resource Management modules. This gives you a degree of flexibility and allows you to tailor your studies to your interests.

A range of optional modules are offered each year but the specific modules on offer may change from year to year to allow the programme to remain up to date and relevant to current issues in business and management.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Asian Management SystemsBS300220 credydau
Entrepreneurship and Business Start-UpsBS300320 credydau
Digital MarketingBS301210 credydau
Exploratory Data AnalysisBS351910 credydau
Corporate Reporting and FinanceBS359320 credydau
European Business EnvironmentBS359420 credydau
Modelling in Management ScienceBS361910 credydau
Advertising and Marketing Communications ManagementBS372520 credydau
Ethics and Morality of BusinessBS372820 credydau
Advanced Operations ManagementBS373920 credydau
Services MarketingBS374620 credydau
Cultural MarketingBS374710 credydau
Business DesignBS374810 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. Internationally recognised faculty, who are at the forefront of knowledge within their field, bring the lessons learned from their most recent research into the classroom, giving you access to critical business thinking and contemporary real life examples and scenarios.

We will provide your teaching and learning resources, and will be responsive to your needs and views. For your part, you will need to put in the necessary amount of work both during and outside formal teaching sessions, and make good use of the facilities provided.

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials).

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas. Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lectures. Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small-group work and student-led presentations.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

22%

Astudio annibynnol dan arweiniad

78%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

23%

Astudio annibynnol dan arweiniad

77%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

23%

Astudio annibynnol dan arweiniad

78%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; they will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. You are required to meet with your personal tutor three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Undergraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 8am to 6pm each weekday during term time to answer your questions.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

 

Sut caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, and individual and group projects.

Feedback

We will provide you with regular feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work, and generic written feedback.

You will be given general feedback following each examination period and will be able to discuss your overall performance with your personal tutor.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

90%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

10%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

68%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

32%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

60%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

40%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Understanding of the internal aspects of the structure, governance, functions and processes of organisations.
 • An appreciation of the dynamic interaction between organisations and the social and economic business environment within which they operate.
 • Knowledge of various processes, procedures and practices for the effective and responsible management of organisations.
 • An appreciation of the importance to organisations of understanding and managing their markets.
 • Understanding of how people interact within organisations and how they can be led, managed and developed.
 • Knowledge of different systems and processes for the effective management of operations within and between organisations.
 • Awareness of appropriate policies and strategies to meet stakeholder interests, manage risk and maximise achievement of strategic objectives.
 • An appreciation of how organisations can create social as well as economic improvement.
 • An appreciation of the factors that influence the management of people at work.
 • Understanding of policy making in Human Resource Management and the factors that need to be considered in designing work and organisational systems.
 • Knowledge of Human Resource processes including methods of resourcing, development, reward, and employee involvement.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Critical capacity to analyse, evaluate and synthesise information.
 • Ability to solve problems.
 • Competence in exhibiting balanced and informed critical arguments.
 • Capability to apply relevant theories and approaches to practice.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Skills in People Management.
 • An ability to use research to take an evidence-based approach to management.
 • Commercial acumen.
 • Innovation, creativity and enterprise.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Effective self-management and a propensity for personal development.
 • An ability to communicate effectively through a variety of media, and to both specialist and non-specialist audiences.
 • A capacity to exercise co-operation skills and work effectively with others

 

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Our business degrees give students a broad range of skills which are valued by a range of employers in the private and public sectors. In 2016/17, 97% of our graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

In addition to the central University Careers Service, you will benefit from a dedicated on-site Careers and Placements service to help you find internships, job opportunities and to access business-industry specific advice, training and guidance.

 

Swyddi

 • Accountant
 • Business Analyst
 • Economist
 • HR Manager
 • Lecturer
 • Marketing Executive
 • Production Manager
 • Stockbroker

Lleoliadau

We recognise the importance of gaining work experience during your studies. Our dedicated Placement Manager offers advice on available work placements, internships, work experience and opportunities to enhance your CV and broaden your horizons. Support with job applications and interview techniques is also available from our in-house Careers Consultant.

On the BSc Business Management (Human Resource Management) programme there is the opportunity to undertake a year-long placement. If you decide you would like to take up this opportunity you can either apply for the four-year BSc Business Management (Human Resource Management) with a Professional Placement Year programme or transfer onto it at any time up until the end of your second year of study. The placement is undertaken in the third year of the four-year degree programme. 

International Study

The programme provides the opportunity to spend a year of study abroad during year 3. We have exchange agreements with high ranking Business Schools and universities worldwide where you will study modules taught and assessed in English at the partner university. A list of partner institutions, all of which offer modules taught in English, can be found on our website.

Our Exchange team and the University Global Opportunity Centre work closely with you in preparation for and during your studies abroad.”

.

 

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais