Ewch i’r prif gynnwys

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae deall yr agweddau damcaniaethol Economeg yn galluogi myfyrwyr i addunedu gyda nifer o broblemau a materion polisiau.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Economics student inside the trading room

Trosolwg y cwrs

The Business Economics degree programme with French provides students with an understanding of economic theory, in particular the organisational and managerial characteristics of the modern business enterprise. It also aims to provide a high level of competence in French and knowledge of the economy of France.

The programme aims to inform you of the main features of the UK industrial economy and the key developments in business. 

You will examine government and international business policy to identify their ramifications for the development of markets and firms. You will also be introduced to subject areas outside the economics discipline with the opportunity to follow modules in business finance, marketing and other aspects of management.

Through the study of Business Economics and French, the programme encourages a range of transferable discipline-specific and core skills that will be of value to you in future education and in your subsequent careers. 

Nodweddion nodedig

The distinctive features of the Economics Programme include:

 • the opportunity to specialise in economic analysis through all three years of study and therefore to build up considerable knowledge and skills in the discipline;
 • the intellectual challenge derived from exposure to recent developments in economic theory;
 • the development of substantial quantitative and empirical research skills;
 • the chance to proceed to postgraduate study in economics at the UK’s premier Universities;
 • the possibility of moving into careers in the government economic service and major economic consultancies;
 • study abroad year in France.
Côd UCASL1R9
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe school typically has 425 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe school typically receives 2850 applications.

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Gofynion mynediad

AAB-ABB including a B in French or equivalent. Please note, General Studies, Critical Thinking and Citizenship Studies will not be accepted. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DD in a BTEC Diploma in Business plus Grade B in French A-Level.

IB 34-32 including 6 in HL French, or 665-655 in 3 HL subjects including 6 in HL French.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Busnes Caerdydd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE Maths grade B or 6. GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£18,450Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

The Business Economics with French course is a full-time 4 year course of study, involving both compulsory and optional modules in all 4 years.  Students usually attain 120 credits each year and 480 in total. 

A significant proportion of the modules included in the programme are taught by the Business School’s Economics Section.  Certain modules, notably in year one, are taught by other sections of the Business School.  The language modules are taught by the University’s School of Modern Languages.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

In year one you take two compulsory double modules, plus one further compulsory double module per semester (Microeconomics and Macroeconomics) in Business Economics along with a compulsory language module. 

 

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Applied Stats and Maths in Econ and BusinessBS150120 credydau
Economic HistoryBS154620 credydau
MicroeconomicsBS155120 credydau
MacroeconomicsBS165220 credydau
Advanced French Language Year 1ML618840 credydau

Blwyddyn dau

In year two you will take 60 credits of core modules in the Business School and 60 credit core modules in the School of Modern Languages.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Microeconomic TheoryBS255020 credydau
Managerial EconomicsBS256020 credydau
Introductory EconometricsBS257020 credydau
Ex-Advanced Language Year 2 FrenchML628130 credydau
The World & Language of Business (French)ML628330 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Year three consists of one year's study at a university in France or Switzerland as part of your degree. The programme of study is subject to approval by Cardiff Business School and will be equivalent to 6 double or 12 single Cardiff Business School modules (120 credits). It will consist of modules in economics, management, business, accounting etc., taught and assessed in French, providing a competency in the language within a framework of economics, accounting. We have developed links with several universities or equivalent institutions in France, Spain, Switzerland and Germany. It is intended that the size of each group from the School at any host institution will be two to four students. Students studying in Europe as part of their degree programme may be eligible for a grant from the Erasmus scheme, operated by the British Council.

We have international partnership agreements with high ranking institutions in Europe and currently have bi-lateral exchange agreements with:

In France:

 • BBA ESSEC Ecole de Management International
 • Audencia Nantes School of Management
 • Universite Pantheon-Assas, Paris II
 • Toulouse Business School
 • ESSCA Ecole de Management

In Switzerland

 • University of Lausanne
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Intercalary Study Programme in EuropeBS4009120 credydau

Blwyddyn pedwar

In year four you will take 60 credits of core modules and 30 credits of optional modules in the Business School, alongside a core 30 credit module in the School of Modern Languages. (Note: Module titles may not be duplicated in choosing optional modules)

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Business ApplicationsBS354720 credydau
Modern Business EnterpriseBS356120 credydau
Applied Macroeconomics and FinanceBS357020 credydau
High-Level Proficiency in French LanguageML636630 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
EconometricsBS355120 credydau
International Economic HistoryBS355620 credydau
Labour EconomicsBS355820 credydau
International TradeBS356820 credydau
Industrial EconomicsBS357220 credydau
Economic Statistics in Theory and PracticeBS357820 credydau
Development EconomicsBS359520 credydau
EconometricsBS955110 credydau
International Economic HistoryBS955610 credydau
Labour EconomicsBS955810 credydau
International TradeBS956810 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. While our internationally recognised faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learned from their most recent research into the classroom, giving you access to critical business thinking and contemporary real life examples and scenarios.

We will provide your teaching and learning resources, and will be responsive to your needs and views. For your part, you will need to put in the necessary amount of work both during and outside formal teaching sessions, and make good use of the facilities provided.

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials). 

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas. Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lectures. Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small-group work and student-led presentations.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

26%

Astudio annibynnol dan arweiniad

74%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

null%

Astudio annibynnol dan arweiniad

null%

Lleoliadau ments

null%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

0%

Astudio annibynnol dan arweiniad

0%

Lleoliadau ments

100%

Blwyddyn 4

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

22%

Astudio annibynnol dan arweiniad

78%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; she/he will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. You are required to meet with your personal tutor three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Undergraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 8am to 6pm each weekday during term time to answer your questions.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with regular feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work, and generic written feedback.

You will be given general feedback following each examination period and will be able to discuss your overall performance with your personal tutor.

Sut caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, and individual and group projects.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

85%

Arholiadau ymarferol

5%

Gwaith cwrs

10%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

null%

Arholiadau ymarferol

null%

Gwaith cwrs

null%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

100%

Blwyddyn 4

Arholiadau ysgrifenedig

91%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

9%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • grasp complex issues with confidence
 • ask the right questions of complex texts
 • have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically
 • identify and apply relevant data
 • develop practical research skills
 • propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence
 • communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech
 • sourcing, interpreting and presenting relevant numerical information – to support the composition of projects reports and business cases
 • work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time
 • work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving
 • use IT programmes and standard software packages, where appropriate
 • take responsibility for your own learning programme and professional development.

Gwybodaeth arall

Our Trading Room is used as part of some economics and accounting courses but is open to all Business School students. This facility is supervised by trained PhD students who will help you become familiar with the software and modelling techniques used in real-life trading rooms.

 

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Our business degrees give students a broad range of skills which are valued by a range of employers in the private and public sectors. In 2015/16, 92% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

In addition to the central University Careers Service, our students benefit from a dedicated on-site Careers and Placements service to help them find internships, job opportunities and to access business-industry specific advice, training and guidance.

 

Swyddi

 • Accountant
 • Business Analyst
 • Economist
 • Lecturer
 • HR Manager
 • Marketing Executive
 • Production Manager
 • Stockbroker

Lleoliadau

We recognise the importance of gaining work experience during your studies. Our dedicated Placements Manager offers advice on available work placements, internships, work experience and opportunities to enhance your CV and broaden your horizons. Support with job applications and interview techniques is also available from the Business School’s in-house Careers Consultant.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais