Ewch i’r prif gynnwys

Economeg Busnes (BSc Econ)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Pontio’r bwlch rhwng theori ac ymarfer wrth i chi astudio economeg busnes ar y rhaglen arbenigol hon.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Economics student inside the trading room

Trosolwg y cwrs

Professionals with the analytical ability to connect the dots between economic trends and business trajectories are central to the success of contemporary organisations. So you’ll be in high demand for roles in the public, private and third sectors with competitive salaries and excellent prospects for career progression.

Our BScEcon Business Economics is designed to equip you with practical skills and professional confidence for a successful career in the Government Economic Service, think tanks and consultancy firms or in preparation for postgraduate study and research.

You’ll develop quantitative and empirical expertise from our team of international researchers and professional economists. They’ll introduce you to real-world challenges affecting the global economy and international business while encouraging you to consider the social, economic and ethical implications of your professional behaviour.

Opportunities to specialise in industrial, labour or international economics means your learning experience is wide-ranging and varied helping you to prepare for a career where you can make a difference.

Nodweddion nodedig

The distinctive features of the Economics Programme include:

 • the opportunity to specialise in economic analysis through all three years of study and therefore to build up considerable knowledge and skills in the discipline;
 • the intellectual challenge derived from exposure to recent developments in economic theory;
 • the development of substantial quantitative and empirical research skills;
 • the chance to proceed to postgraduate study in economics at the UK’s premier Universities;
 • the possibility of moving into careers in the government economic service and major economic consultancies.

Achrediadau

Côd UCASL114
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe school typically has 425 places available
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe school typically receives 2850 applicants

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

With quantitative and empirical research skills at your fingertips, you’ll be in high demand for careers with high graduate salaries.

Gofynion mynediad

AAB-ABB. Please note, General Studies, Critical Thinking and Citizenship Studies will not be accepted. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDD-DDM in Business. 

IB 34-32 or 665-655 in 3 HL subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Busnes Caerdydd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE Maths grade B or 6. GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£18,450Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

The Economics course is a 3 year full-time course of study, involving both compulsory and optional modules.  Students normally attain 120 credits each year and 360 in total. 

A significant proportion of the modules included in the programme are taught by the School’s Economics Section while certain modules, notably in year one, are taught by other sections of the School. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

In year one you take two compulsory double modules, plus one further compulsory double module per semester (Microeconomics, and Macroeconomics). You also take either two optional double modules or one optional double module and two single modules.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Applied Stats and Maths in Econ and BusinessBS150120 credydau
Economic HistoryBS154620 credydau
MicroeconomicsBS155120 credydau
MacroeconomicsBS165220 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Introduction to AccountingBS150320 credydau
Legal StudiesBS150520 credydau
Introduction to Management and OrganisationBS151010 credydau
Contemporary Economic IssuesBS154520 credydau
Principles of Marketing and StrategyBS163010 credydau

Blwyddyn dau

In year two you take four compulsory double modules and two optional double modules.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Macroeconomic TheoryBS254920 credydau
Microeconomic TheoryBS255020 credydau
Managerial EconomicsBS256020 credydau
Introductory EconometricsBS257020 credydau

Blwyddyn tri

In year three you take three compulsory double modules and three further optional modules.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Business ApplicationsBS354720 credydau
Modern Business EnterpriseBS356120 credydau
Applied Macroeconomics and FinanceBS357020 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Contemporary Issues in Work and EmploymentBS300120 credydau
Entrepreneurship and Business Start-UpsBS300320 credydau
Strategic ManagementBS354320 credydau
EconometricsBS355120 credydau
International Economic HistoryBS355620 credydau
Labour EconomicsBS355820 credydau
International TradeBS356820 credydau
Industrial EconomicsBS357220 credydau
Economic Statistics in Theory and PracticeBS357820 credydau
Corporate Reporting and FinanceBS359320 credydau
Development EconomicsBS359520 credydau
Ethics and Morality of BusinessBS372820 credydau
Cultural MarketingBS374710 credydau
Business DesignBS374810 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. While our internationally recognised faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learned from their most recent research into the classroom, giving you access to critical business thinking and contemporary real life examples and scenarios.

We will provide your teaching and learning resources, and will be responsive to your needs and views. For your part, you will need to put in the necessary amount of work both during and outside formal teaching sessions, and make good use of the facilities provided.

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials). 

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas. Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lectures. Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small-group work and student-led presentations.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

26%

Astudio annibynnol dan arweiniad

74%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

25%

Astudio annibynnol dan arweiniad

75%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

22%

Astudio annibynnol dan arweiniad

78%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; she/he will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. You are required to meet with your personal tutor three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Undergraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 8am to 6pm each weekday during term time to answer your questions.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with regular feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work, and generic written feedback.

You will be given general feedback following each examination period and will be able to discuss your overall performance with your personal tutor.

Sut caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, and individual and group projects.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

95%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

5%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

89%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

11%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

90%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

10%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • grasp complex issues with confidence
 • ask the right questions of complex texts
 • have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically
 • identify and apply relevant data
 • develop practical research skills
 • propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence
 • communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech
 • sourcing, interpreting and presenting relevant numerical information – to support the composition of projects reports and business cases
 • work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time
 • work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving
 • use IT programmes and standard software packages, where appropriate
 • take responsibility for your own learning programme and professional development.

Gwybodaeth arall

Our Trading Room is used as part of some economics and accounting courses but is open to all Business School students. This facility is supervised by trained PhD students who will help you become familiar with the software and modelling techniques used in real-life trading rooms.

 

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 92% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

Economics is an intellectually stimulating discipline and the skills of Economics graduates are often in demand by employers in both the public and private sector. Some Economics graduates take a period of additional training after completing their degree, a postgraduate course perhaps or a further training course which will allow them to convert to another profession such as accountancy or law. Whatever career you pursue, the skills acquired during your Economics degree (problem solving ability, quantitative techniques, analytical skills etc), will undoubtedly be welcomed by employers.

In addition to the University Careers Service, we have invested in our own, dedicated Careers Centre to help students find internships, job opportunities and access business industry specific advice and guidance.

Swyddi

 • Accountant
 • Business Analyst
 • Economist
 • HR Manager
 • Lecturer
 • Marketing Executive
 • Production Manager
 • Stockbroker

Lleoliadau

We recognise the importance of gaining work experience during your studies. Our dedicated Placements Manager offers advice on available work placements, internships, work experience and opportunities to enhance your CV and broaden your horizons. Support with job applications and interview techniques is also available from the Business School’s in-house Careers Consultant.

If you decide that you would like to undertake a year-long placement, you can either apply to one of our ‘with Professional Placement Year’ programmes or transfer into one at any time up until the end of your second year of study. The placement is undertaken in the third year of a four-year degree programme. 

International Study

To give students the opportunity to gain a global perspective, we offer four-year degree programmes “with a Year Abroad”. You may apply during your second year for a place on these programmes and if you are successful you will transfer in to the four year degree scheme. The Year Abroad will become an integral part of the degree.

We have exchange agreements with high ranking Business Schools and universities worldwide where you will study modules taught and assessed in English. A list of partner institutions, all of which offer modules taught in English, can be found on our website.

Our Exchange team and the University Global Opportunity Centre work closely with students in preparation for and during their studies abroad.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais