Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddorau Biolegol Blwyddyn Ragarweiniol a Hyfforddiant Blwyddyn Proffesiynol (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae ein gradd BSc yn y Gwyddorau Biolegol, sy’n cael ei harwain gan ymchwil, yn cynnig ystod eang o bynciau ac yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau maes gwych yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

cells

Trosolwg y cwrs

Our Biological Sciences degree with Preliminary Year is a four-year course. The Preliminary Year covers key topics in Biology, Chemistry and Mathematics and leads to a BSc in any of the subjects offered by the School of Biosciences. The preliminary year is designed for students who don’t have a sufficient background in science, and it will provide you with the knowledge and understanding needed to thrive in the year one curriculum and beyond. 

Our research-led Biological Sciences degree provides the greatest possible choice and flexibility, allowing you to choose modules across virtually the whole range of subjects on offer at the School.   

We offer a wide choice of subjects across the biological sciences including: animal and plant biology; microbiology; genetics; systems biology; ecology; disease; behaviour; neuroscience; zoology; developmental and stem cell biology; and evolution. As part of our Ecology and Conservation module, we also run a range of subsidised field courses both within the UK and overseas, including River Ecology in Wales, Tropical Marine Ecology in Tobago, and Rainforest Biodiversity in Malaysia. 

As part of this course you will spend your third year on placement at a field centre, zoological or botanical institute, museum, industrial research laboratory, or other approved establishment of your choice. This offers a great opportunity to gain first-hand professional research experience, and it has been shown to greatly enhance your degree and subsequent employment prospects. 

Many placements are in the UK, but in recent years we have had an increasing number of students taking up placements in international locations, including Southeast Asia, South Africa, Germany, Italy, Australia, Madagascar, and the USA. 

Your degree title remains flexible up until your final year, when you can either continue with BSc Biological Sciences, or switch to another of our BSc bioscience degrees. You can also choose to graduate with a more specialist degree title, including BSc Biological Sciences (Genetics) and BSc Biological Sciences (Zoology). Your final degree title will depend on module selection and your Personal Tutor will guide you through the options available to you.  

Our Biological Sciences course provides an excellent foundation for careers within all areas of biological sciences, and offers strong training for research scientists. Our graduates have gone on to a range of exciting and fulfilling careers in both scientific and non-scientific related fields, including marine biology, ecology and conservation, scientific publishing, pharmaceutical industries, molecular biology, journalism, teaching and veterinary science. Many also choose to further their studies by pursuing a master’s degree or PhD. 

Côd UCASC103
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd5 blwyddyn
Modd (astudio)Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has approx 415 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives approx 2500 applications.

Mae ecoleg gyfoethog Cymru yn cynnig amgylchedd delfrydol ar gyfer datblygu a hogi eich sgiliau fel ymchwilydd maes, ac yna gallwch fynd â'r sgiliau hynny gyda chi i bob rhan o’r byd.

Gofynion mynediad

AAB-ABB. Os ydych yn astudio pwnc gwyddonol ar Safon Uwch, bydd yn ofynnol i chi basio’r elfen ymarferol (lle bo'n berthnasol). Sylwer, nid ydym yn derbyn Astudiaethau Cyffredinol a Meddwl yn Feirniadol.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDD a Rhagoriaeth ym mhob un o’r Unedau Craidd/Gorfodol.

Diploma Bagloriaeth Rhyngwladol gyda sgôr 34-32 NEU Diploma BRh gyda 655 ar y Lefel Uwch.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol y Biowyddorau.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Bydd angen TGAU Mathemateg ar radd C neu radd 4 a ThGAU Saesneg radd C neu radd 4

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Field courses which take place abroad incur an additional cost – primarily to cover student travel and accommodation. We strive to keep these to a minimum, for example we maintain our own Field Station and staff in Borneo, whose costs are not recovered from charges to students. We also offer some excellent Wales-based field courses which do not incur additional costs.

No additional charges are made for other aspects of tuition, although some services (such as student printing on demand) may incur a charge.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This BSc course is full-time over five academic years. It begins with the Preliminary Year which covers key topics in Biology, Chemistry and Mathematics, and will underpin future studies.

Year one is made up of six 20-credit modules, with three 40-credit modules taught in year two. Year three is spent on a professional placement and, in the final year, the research project carries 30 credits and is accompanied by three 30-credit modules.

Year one modules involve lectures and supporting tutorials providing background theoretical knowledge, as well as practical classes. All of our degree schemes share a common year one, which covers all aspects of the biosciences and has the big advantage of giving you flexibility of degree choice. Classes provide students with IT skills for biologists and an understanding of statistical analysis of data, and coursework is used to develop written and oral communication skills.

In year two, extensive laboratory practicals help to develop practical skills and the ability to critically evaluate experimental data. Set assignments and reading are used to promote self-directed learning and the analysis of primary research literature.

The third year is spent on a work placement related to your degree. During this placement you will undertake all aspects of research, including experimental design, data acquisition and analysis and, finally, data presentation.

The final year requires much more independent study, and all students must produce a substantial research-based (laboratory, literature, pedagogic or scientific engagement) report.

Throughout the course we strive to offer as wide a choice as possible to allow you to tailor the degree to your study goals.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn ragarweiniol

Blwyddyn un

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Skills for ScienceBI100120 credydau
Structure and Function of Living OrganismsBI100220 credydau
Organisms and EnvironmentBI100320 credydau
The Dynamic CellBI100420 credydau
Biological ChemistryBI101420 credydau
Genetics and EvolutionBI105120 credydau

Blwyddyn dau

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Animal Diversity and AdaptationBI213140 credydau
Genetics and its ApplicationsBI213240 credydau
Ecology and Conservation - Part ABI213330 credydau
Ecology and Conservation - Part BBI213410 credydau
Cell BiologyBI223140 credydau
BiochemistryBI223240 credydau
Developmental and Stem Cell BiologyBI223340 credydau
Molecular Biology of the GeneBI223440 credydau
PhysiologyBI233140 credydau
Concepts of DiseaseBI233240 credydau
Practical AnatomyBI233340 credydau
Brain and BehaviourBI243140 credydau
Fundamental NeuroscienceBI243240 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sandwich YearBI9999120 credydau

Blwyddyn pedwar

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

We provide a student-centred educational experience based on academic excellence and informed by world-leading research, we seek to support every learner in an inclusive learning culture.

Core knowledge and understanding is acquired via lectures, practical classes or field work, research seminars, workshops and tutorials, whilst independent study, group work and project work help to promote advanced knowledge and understanding.

You will be expected to undertake independent study and increasing independence of learning is expected as the course progresses.

Selected elements of the course can be undertaken through the medium of Welsh and you can also request a Welsh-speaking Personal Tutor for pastoral and academic support if you wish.

Students with disabilities will be fully supported in co-ordination with the University’s Disability and Dyslexia Support Service.

Sut y caf fy nghefnogi?

All of our academic staff are experienced researchers in their respective fields and are passionate about sharing their knowledge and expertise with students.

The primary interaction with academic staff will be during lectures, laboratory practical sessions, workshops or small-group teaching sessions (tutorials). You will also be allocated a Personal Tutor who will provide pastoral support and academic advice throughout the course.

Lecturing staff are contactable in association with teaching sessions or by email, and operate either an ‘open door’ policy for students who have specific queries about course material, or a system of booking meeting times. Each degree also has a degree scheme co-ordinator who can advise on academic issues, whilst each year of study has a year co-ordinator who can advise on administrative issues related to the course. There is also a convenient Education Office with a friendly and experienced team who can answer most administrative queries.

Feedback
Feedback on your study, work, and progress will take many forms, from formal written comments on submitted work to more informal conversations and advice during classes and practicals.  Throughout the course, we will provide detailed feedback on all assessed coursework. This is normally provided through a dedicated online system enabling you to conveniently access your feedback via a computer or tablet device. You will also have the opportunity to discuss your academic and personal development progress with your Personal Tutor, and to discuss examination essay papers in order to improve your performance. During practical work and the research project, you will receive regular feedback from the supervising academic.

Sut caf fy asesu?

Preliminary, first and second year modules are normally assessed through a combination of coursework and examinations. Coursework assessments may take the form of written practical reports, structured reports, class tests, structured answer tests, group work, poster and oral presentations and computing/statistical problem-solving exercises.  Assessments may be summative and count towards the final module mark, or formative, helping you to learn and practice key skills and knowledge through feedback.  End of module examinations comprise a machine-marked structured answer section (assessing breadth of knowledge) and a written answer section (assessing depth of knowledge in specific topics).   

During the Professional Training Year you will produce a placement report, which will count towards your final degree assessment.

In the final year, taught modules are assessed by examination and extended analytical coursework. Your final year research project is assessed by a supervisor’s evaluation and a written report.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Throughout the course you will develop scientific competencies as well as key transferable skills that will be invaluable, whatever your future career choice. These include:

 • independent learning and self-directed study;
 • collating, organising and analysing information to create logical and persuasive arguments;
 • analytical thinking and problem solving;
 • communicating complex ideas in a clear, effective way (using all media);
 • working effectively in a team and as an individual;
 • IT competency, including presentation, graphics and statistics packages;
 • performing and interpreting statistical analyses of data;
 • effective time management and organisational skills.

As a result of engaging fully with this course, you should be able to:

 • critically analyse, synthesise and summarise information from a variety of sources;
 • discuss the relationships between structure/formation and function/regulation of molecules, organelles, cells, tissues, organisms and populations;
 • effectively communicate scientific, and other, information to a variety of audiences, including the general public, using a range of formats and approaches;
 • discuss current issues of research, investigation and/or debate;
 • synthesise an argument or point of view, based on solid data and evidence;
 • determine the validity and rigour of statistical outcomes;
 • build on knowledge and understanding of the role and impact of intellectual property (IP) within a research environment;
 • work effectively within a group-based environment, both as a leader and a member of a team;
 • demonstrate the skills necessary for independent lifelong learning (for example working independently, time management, organisational, enterprise and knowledge transfer skills);
 • identify, and work towards, targets for personal, academic, professional and career development;
 • demonstrate leadership and planning skills for setting, and meeting, achievable goals within the workplace.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Lleoliadau

This course includes a Professional Training Year (PTY) which gives you the opportunity to spend a period of 9-12 months in an academic, clinical or industrial research laboratory, or other approved establishment, in order to gain first-hand research experience.

Many placements are in the UK, but we have also had several placements in other locations, particularly in Europe through the EU ‘ERASMUS’ scheme in which Cardiff is a partner, but also including Southeast Asia, South Africa, Germany, Italy and the USA.

Finding a placement is a competitive process and success cannot be guaranteed. The process will primarily be driven by you since most placements depend on application and selection by the partner company or organisation. However, we provide advice and support, as well as organising the ERASMUS scheme, and to date we have been successful in placing the vast majority of our PTY students.

Should a placement not be available, or should you change your mind, you can switch from the five year degree with PTY to a four year BSc degree. Alternatively, after the second year and subject to academic progress and space availability, you may apply to change to the integrated Master’s MBiol degree.

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais