Ewch i’r prif gynnwys

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r cwrs gradd yma yn eich darparu nid yn unig gyda’r hyfforddiant priodol ar gyfer ymarfer o fancio a gyrfaoedd cyllidol eraill. Ond hefyd gydag esgusodiad o arholiadau penodol o Sefydliad Siartredig y Bancwyr.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

accounting and finance

Trosolwg y cwrs

The Banking and Finance degree is of particular interest to those wishing to enter the financial sector. It will provide you with the opportunity to acquire specialist economic knowledge of the operation of the monetary and financial sectors.

In addition to providing you with training relevant to the practice of banking and other financial careers, it also provides exemptions from certain examinations of the Chartered Institute of Bankers.

This course, Banking and Finance with German, provides you with an understanding of economic theory, particularly that which focuses on the organisational and managerial characteristics of the modern business enterprise. It also aims to engender a high level of competence in German and knowledge of the economy of Germany.

Nodweddion nodedig

Distinctive features of the course include:

 • economic principles with an emphasis on issues relating to Banking and Finance;
 • the central role of year two core modules of Macroeconomics, Microeconomics and Introductory Econometrics implicit to the Banking and Finance degree course;
 • the use of simulated financial trading to understand the behaviour of financial trading markets in the context of different micro financial structures;
 • core specialist modules of Money, Banking and Finance (year two) and Economics of Banking, Financial Economics, and International Finance (year three) that explicitly define the degree;
 • a study year abroad in Germany.

Achrediadau

Côd UCASN3R2
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe school typically has 425 places available
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe school typically receives 2850 applications
 1. Ysgol Busnes Caerdydd

  Adeilad Aberconwy

  Rhodfa Colum

  Cathays

  Caerdydd

  CF10 3EU

 2. Yr Ysgol Ieithoedd Modern

  66a Plas y Parc

  Cathays

  Caerdydd

  CF10 3AS

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Gofynion mynediad

AAB-ABB including a B in German or equivalent. Please note, General Studies, Critical Thinking and Citizenship Studies will not be accepted. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Grades DD in a BTEC diploma in Business, plus grade B in A-Level German.

IB 34-32 including 6 in HL German, or 665-655 in 3 HL subjects including 6 in HL German.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Busnes Caerdydd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE Maths grade B or 6. GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£18,450Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

The Banking and Finance degree is a full-time four year course of study, involving both compulsory and optional modules.  You would normally attain 120 credits each year and 360 in total. 

A significant proportion of the modules included in the course are taught by the School’s Economics Section while certain modules, notably in year one, are taught by other sections of the School.

The third year is spent studying business related modules in one of our partner universities in Germany before returning to complete the final year in Cardiff.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

In year one you take two compulsory double modules and one further compulsory double module per semester (Microeconomics and Macroeconomics) along with a compulsory language module.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Applied Stats and Maths in Econ and BusinessBS150120 credydau
Introduction to AccountingBS150320 credydau
MicroeconomicsBS155120 credydau
MacroeconomicsBS165220 credydau
Advanced German Language Year 1ML718840 credydau

Blwyddyn dau

In year two you will take 60 credits of core modules in the Business School and 60 credits of core modules in the School of Modern Languages.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Microeconomic TheoryBS255020 credydau
Money Banking and FinanceBS255120 credydau
Introductory EconometricsBS257020 credydau
Ex-Advanced Language Year 2 GermanML725130 credydau
The World & Language of Business (German)ML728330 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Year three consists of one year's study at a university in Germany as part of your degree. The programme of study is subject to approval by Cardiff Business School and will be equivalent to 6 double or 12 single Cardiff Business School modules (120 credits). It will consist of modules in economics, management, business, accounting etc., taught and assessed in German, and will thus provide competency in the language within a framework of economics, accounting, and business specialisations.

Cardiff Business School has developed links with several universities or equivalent institutions in France, Spain, Switzerland and Germany. It is intended that the size of each group from Cardiff Business School at any host institution will be two to four students. Students studying in Europe as part of their degree programme may be eligible for a grant from the Erasmus scheme, operated by the British Council.

Cardiff Business School has international partnership agreements with high ranking institutions in Europe. The School currently has bi-lateral exchange agreements with:

In Germany

 • Mannheim University
 • Konstanz University
 • Tu Munich
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Intercalary Study Programme in EuropeBS4009120 credydau

Blwyddyn pedwar

In year four you will take 60 credits of core modules and 30 credits of optional modules in the Business School, alongside a core 30 credit module in the School of Modern Languages. (Note: Module titles may not be duplicated in choosing optional modules).

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Financial EconomicsBS355420 credydau
International FinanceBS355520 credydau
Economics of BankingBS357120 credydau
High-Level Proficiency in German LanguageML736630 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Financial DerivativesBS351510 credydau
EconometricsBS355120 credydau
International Economic HistoryBS355620 credydau
Labour EconomicsBS355820 credydau
International TradeBS356820 credydau
Industrial EconomicsBS357220 credydau
Economic Statistics in Theory and PracticeBS357820 credydau
Development EconomicsBS359520 credydau
Security Analysis and Portfolio ManagementBS361510 credydau
EconometricsBS955110 credydau
International Economic HistoryBS955610 credydau
Labour EconomicsBS955810 credydau
International TradeBS956810 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. While our internationally recognised faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learned from their most recent research into the classroom, giving you access to critical business thinking and contemporary real life examples and scenarios.

We will provide your teaching and learning resources, and will be responsive to your needs and views. For your part, you will need to put in the necessary amount of work both during and outside formal teaching sessions, and make good use of the facilities provided.

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials). 

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas. Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lectures. Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small-group work and student-led presentations.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; she/he will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. You are required to meet with your personal tutor three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Undergraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 8am to 6pm each weekday during term time to answer your questions.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with regular feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work, and generic written feedback.

You will be given general feedback following each examination period and will be able to discuss your overall performance with your personal tutor.

Sut caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, and individual and group projects.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

What skills will I practise and develop?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • grasp complex issues with confidence
 • ask the right questions of complex texts
 • have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically
 • identify and apply relevant data
 • develop practical research skills
 • propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence
 • communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech
 • sourcing, interpreting and presenting relevant numerical information – to support the composition of projects reports and business cases
 • work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time
 • work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving
 • use IT programmes and standard software packages, where appropriate
 • take responsibility for your own learning programme and professional development.

Gwybodaeth arall

Our Trading Room is used as part of some economics and accounting courses but is open to all Business School students. This facility is supervised by trained PhD students who will help you become familiar with the software and modelling techniques used in real-life trading rooms.

 

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 92% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating. Our business degrees give students a broad range of skills which are valued by a range of employers in the private and public sectors.

The banking and finance degree provides opportunities for careers within banking, accountancy and other financial institutions. Graduates also gain exemption from certain examinations of the Chartered Institute of Bankers.

In addition to the University Careers Service, we have invested in our own, dedicated Careers Centre to help students find internships, job opportunities and access business industry specific advice and guidance.

Swyddi

 • Accountant
 • Business Analyst
 • Economist
 • HR Manager
 • Lecturer
 • Marketing Executive
 • Production Manager
 • Stockbroker

Lleoliadau

We recognise the importance of gaining work experience during your studies. Our dedicated Placements Manager offers advice on available work placements, internships, work experience and opportunities to enhance your CV and broaden your horizons. Support with job applications and interview techniques is also available from the Business School’s in-house Careers Consultant.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais