Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg Bensaernïol gyda Blwyddyn yn Ewrop (Ffrainc) (MEng)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae ein cyrsiau Peirianneg Pensaernïol trwyddedig safonol mewn Ysgol Peirianneg Sifil o fri yn cynnig cyfleoedd gyrfaol cyffrous, heriol a gwerth chweil.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

The creation of buildings is a complex operation that requires the skills of many disciplines. Our Architectural Engineering degree aims to provide you with an in-depth understanding of civil engineering with a specific focus on structural engineering and the built environment.

This course brings together the precision of engineering with the creativity of building design, with an emphasis on environmental factors.

You will develop a thorough understanding of theory, backed up by practical application through laboratory and research work, field trips and design classes, preparing you for a successful career in the civil engineering industry.

An added advantage of this MEng Architectural Engineering course with a year in France is that you study the French language as part of the first three years and spend year four studying engineering at a partner university abroad before returning to Cardiff for the fifth year.

Choosing the MEng degree offers you a quicker, more direct route to Chartered Engineer status than the shorter BEng. It allows you to use years three and five to expand and strengthen your knowledge in architectural engineering. You will benefit from advanced learning in design and management and an appreciation of the techniques needed to manage and organise a multidisciplinary engineering design project.

The MEng degree is fully accredited by the Institutions of Civil and Structural Engineers, and satisfies the educational requirements to become a Chartered Engineer (CEng).

Other Cardiff University Architectural Engineering courses include:

 • A thorough grounding in the fundamentals of architectural engineering if you choose a BEng course.
 • The opportunity to follow a sandwich year in industry if you choose the relevant four-year BEng or five-year MEng degree option.
 • The opportunity to study abroad at a partner institution for one semester if you choose the relevant MEng (International) degree option.

Nodweddion nodedig

The distinctive features of the course include:

 • Fast-track route to Chartered Engineer status.
 • The opportunity to study at the highest-rated civil engineering school in the UK for our research, and the impact of our research (according to the 2014 Research Excellence Framework).
 • The facilities that come with such a successful research unit.
 • The opportunity to learn from leaders in their fields, through direct access to academic staff, many of whom are Chartered Engineers or have worked in industry.
 • An open and engaging culture between students and staff.
 • The opportunity to improve your French language skills.
 • A year spent studying at a French university.

Achrediadau

Côd UCASH291
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd5 blwyddyn
Modd (astudio)Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has approx 230 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives approx 1270 applications.

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Gofynion mynediad

AAA - AAB including Mathematics. If you are studying a science A level, a pass in the practical element (where applicable) will be required. Please note, General Studies and Critical Thinking will not be accepted.  

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DD in BTEC plus grade B in Maths A-Level

36 - 34 points including 5 or above in Higher Level Mathematics, or 665 in 3 Higher Level subjects to include Mathematics.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Peirianneg.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE Maths grade C or 4. GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£21,950Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

No specific equipment is needed. The University will provide resources such as computers and associated software, laboratory equipment (including any safety equipment) and a variety of additional learning resources.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a five-year full-time degree with the fourth year spent studying in France at the designated partner university. The course includes a carefully chosen balance of core modules and optional modules. Most modules are worth 10 credits, some are worth 20 and a few, including the year three and year five projects, are each worth 30. You need to earn 120 credits a year.

There are two semesters each year, each semester consisting of 11 teaching weeks, one revision week and an examination period.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Year one consists of a series of lectures underpinned by practical laboratory sessions. The core modules include two language modules for French.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
French for Year in EuropeEN101610 credydau
French for Year in EuropeEN102110 credydau
Engineering AnalysisEN109120 credydau
Computing 1EN109210 credydau
Environmental Fluid and GeomechanicsEN191120 credydau
Materials and ConstructionEN191220 credydau
Design StudiesEN191520 credydau
StructuresEN191620 credydau
Professional EngineeringEN191710 credydau

Blwyddyn dau

Year two again consists of a series of lectures underpinned by practical laboratory sessions. The core modules include two language modules for French.

There is an off-site residential field-course for five days in the spring semester, as part of the Field Studies of the Natural and Built Environment module.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
French for Year in EuropeEN201610 credydau
French for Year in EuropeEN201910 credydau
Engineering AnalysisEN202620 credydau
History of Western ArchitectureEN220710 credydau
Computing 2EN220810 credydau
Hydraulics and Soil MechanicsEN231420 credydau
Professional Studies and ConstructionEN231520 credydau
Structural Analysis and DesignEN240040 credydau

Blwyddyn tri

Year three includes a major project, with a value of a quarter of the overall year.  For this you will work individually, alongside a supervising staff member. 

The core modules include two language modules for French.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
French for Year in EuropeEN301810 credydau
French for Year in EuropeEN302110 credydau
Construction and Construction ManagementEN310410 credydau
Integrated Building DesignEN320110 credydau
Architectural Engineering Design StudioEN321110 credydau
Tensile StructuresEN321310 credydau
ProjectEN330030 credydau
Structural AnalysisEN330210 credydau
Geotechnical EngineeringEN330410 credydau
Structural Design StudiesEN330710 credydau

Blwyddyn pedwar: Blwyddyn Ryngosod

Year four is spent studying at the designated partner university in France, through the medium of French.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Year in EuropeEN3089120 credydau

Blwyddyn pump

Year five includes a group project, which makes up a quarter of the overall assessment.

There are also several core and optional modules.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Integrated Building DesignEN410230 credydau
Building and Infrastructure Information ModellingEN430810 credydau
Professional Engineering StudiesEN432110 credydau
DynamicsEN457010 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Applied Numerical Methods in EngineeringEN401810 credydau
Finite Element Theory and PracticeEN430210 credydau
Design FeasibilityEN430610 credydau
Soil MechanicsEN432510 credydau
Structural EngineeringEN432610 credydau
Environmental Building StudiesEN457210 credydau
Steel StructuresEN457310 credydau
Advanced Structural MechanicsEN457410 credydau
Fundamentals of NanomechanicsEN463010 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Teaching is through lectures, examples classes and extensive laboratory, IT and practical work. The taught modules in the first two years are largely compulsory, but options are usually available in years three and five. All students must complete a 30-credit individual project in year three, for which they are allocated a supervisor from among the teaching staff. There are opportunities for interactions with potential employers.

The year abroad will be taught through the medium of French, using the delivery methods of the overseas institution, including lectures, seminars, workshops, group work and laboratories.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be assigned a personal tutor who is a member of the academic staff associated with your degree course. Your tutor will be there to advise you on academic, non-academic and personal matters in a confidential and informal manner when you need some guidance. We aim to help you overcome any problem, however big or small, as smoothly and quickly as possible.

For the 30-credit project in year three, you will be allocated a supervisor in the broad area of research specialism and meet regularly.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback in classes like design and project work and via return of marked coursework.

The opportunity to test your knowledge and understanding will be provided throughout the semester via class tests in Years 1 and 2, plus feedback on written assessments.  Occasionally, peer assessment of an individual’s contribution to a group may be used, and you may also receive oral feedback on presentations and contributions to group activities.

Sut caf fy asesu?

Your progress in each module is usually assessed at various stages through each semester (through a short test) to give you feedback on your progress, then finally at the end of the appropriate semester. Assessment is undertaken using methods including formal written examinations, case studies, assignments and project work.

Examinations count for 60% to 70% of all assessment throughout the course, depending on the options chosen. The remainder is composed mainly of project work and larger pieces of coursework, plus performance in laboratories.

The opportunity to test knowledge and understanding is given through class tests throughout years one and two, plus feedback on written assessments. Occasionally, peer assessment of an individual’s contribution to a group may be used, and students may also receive oral feedback on presentations and contributions to group activities.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

This course is accredited via the Engineering Council, meaning the core competencies of UK-SPEC (UK Standard for Professional Engineering Competence) are integrated throughout the taught years of the course. 

Through lab work you will develop practical skills focused on the application of a range of engineering principles to real-life technological, regulatory and ethical problems encountered in the engineering profession.

You will also:

 • develop your understanding of architecture, building conceptual design and building services within the context of engineering and construction
 • enhance your communication skills, both orally and in writing through a series of reports and assignments
 • develop your knowledge, skills and confidence to solve multidisciplinary problems in a civil engineering context

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Rhagolygon gyrfa

Our graduates are mainly employed in the civil and structural engineering fields with major consultancy and contracting firms, with roles such as graduate civil or structural engineer or building design engineer.

In 2015/16, 95% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

Our graduates are typically employed in major companies such as Arup, Atkins, Capita Symonds and Ramboll, in destinations all over the UK and further afield. We also have graduates working for architectural and building services practices.

A number of graduates have opted for further study, either at MSc or PhD level, at institutions across the UK.

Others have chosen to work for national and multinational companies. Recent examples include companies in the financial, media and marketing sectors with destinations including Deloitte, PwC and Virgin.

Gwaith maes

There is an off-site residential field-course for five days in year two, as part of the Field Studies of the Natural and Built Environment core module.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais