Ewch i’r prif gynnwys

Archaeoleg (BA) Rhan-amser

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae ein cynlluniau gradd archaeoleg yn nodedig am eu ehangder daearyddol a chronolegol ac am yr amrywiaeth o ddewisiadau i fyfyrwyr maent yn cynnig.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

An Egyptian archaeological artefact

Trosolwg y cwrs

Archaeoleg yw'r astudiaeth o olion cymdeithasau'r gorffennol, o'r gwrthrychau bach a wisgir ar y corff i gyfadeiladau anferth fel Côr y Cewri. Gan gymysgu'r gwyddorau a'r dyniaethau, bydd archaeoleg yn eich arfogi i ddeall yn well beth yw bod yn ddynol. Dyma ' r unig ddisgyblaeth sy'n eich galluogi i astudio dynoliaeth o ' r hominidiaid cynharaf 5 miliwn o flynyddoedd yn ôl hyd heddiw.

A ninnau’n un o arloeswyr y ddisgyblaeth yn y DU, rydym yn dathlu 100 mlynedd o Archaeoleg a Chadwraeth yn 2020. Heddiw, mae ein harbenigwyr yn dod â darganfyddiadau newydd a'r syniadau diweddaraf i mewn i addysgu bob dydd, gan arbenigo yn nwyrain y Canoldir, yr Aifft, Ewrop ac Ynysoedd Prydain.

Bydd ein gradd yn eich cyflwyno i'r ystod o dystiolaeth a astudiwyd gan archaeolegwyr; o dirweddau, adeiladau a henebion i weddillion bwyd a gwrthrychau bob dydd.

Byddwch yn datblygu'r sgiliau penodol sydd eu hangen i astudio'r dystiolaeth amrywiol hon ynghyd â gwybodaeth eang am eu cyd-destun ehangach.

Yn arbennig o ddeniadol yw ein ffocws ar ddatblygu sgiliau ymarferol, yn y maes ac yn y labordy. Byddwch yn profi gwaith maes archeolegol a ariennir yn llawn trwy ein rhaglen a gymeradwyir. Mae’r lleoliadau cofiadwy hyn yn digwydd gartref yn y DU a thramor, yn ystod yr hafau fel arfer yn dilyn Blwyddyn Un a Blwyddyn Dau.

Mae ein myfyrwyr Archaeoleg yn symud ymlaen i ystod o yrfaoedd, gyda graddedigion diweddar yn dewis gweithio o fewn y sector treftadaeth (e.e. i gontractwyr archeolegol, amgueddfeydd a chyrff treftadaeth) neu mewn sectorau lefel graddedigion yn amrywio o addysgu i fyd teledu. Mae astudio archaeoleg yn ffordd ardderchog o ddatblygu ystod o sgiliau a werthfawrogir gan gyflogwyr, er enghraifft trwy ddatblygu sgiliau gwaith tîm ac arweinyddiaeth yn y maes a dysgu sut i gyfleu straeon cymhleth am y gorffennol i ystod o gynulleidfaoedd.

Nodweddion nodedig

Our Archaeology degree schemes are noted for their geographical and chronological breadth and the range of choice they offer. As a student at one of the highly respected Russell group universities, you will learn with staff who undertake exciting research in archaeology and history as well as developing innovative techniques in forensics, dating, and osteology.

Cyflwyno cais ar gyfer 2019 neu 2020

Côd UCASMynediad uniongyrchol
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd6 blwyddyn
Modd (astudio)Rhan-amser
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School of History, Archaeology and Religion typically has 320 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School of History, Archaeology and Religion typically receives 1800 applications.

Gofynion mynediad

BBB-BBC. You will not need to achieve these from any specific subjects but please note General Studies and Critical Thinking will not be accepted.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE English or Welsh Language at grade C or grade 4. Alternatively, IGCSE English First Language or English Second Language will be considered at grade C.  Archaeology welcomes students with non-traditional qualifications and those with relevant practical experience.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£3,500Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

You will need suitable clothing (e.g. waterproofs and suitable footwear) and sometimes accommodation (e.g. tent and sleeping bag) for field trips and fieldwork. The University has funds available for students experiencing financial difficulties in purchasing this equipment.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

The BA in Archaeology (part-time) is a six year degree programme, with two semesters per year. This programme provides a level of training, skill and knowledge that is respected within professional archaeology and which serves students well when applying for postgraduate study, for employment in archaeology and the heritage sector, and for employment outside of the discipline. It offers a huge range of choice which students can tailor to their own interests. You will study modules totalling 60 credits per year.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

You will study 120 credits in Year One, taking 80 credits of modules in Archaeology and 40 credits from another subject in the School of History, Archaeology and Religion or from participating academic schools in the College of Arts, Humanities and Social Science.

The Archaeology modules aim to introduce the techniques and approaches that archaeologists employ, as well as the archaeology of specific societies. 

The Year Two fieldwork project is taken in the summer at the end of the first year, although it is credited to the autumn semester of Year Two. This project is taught through four-weeks of student participation on archaeological excavations, field-surveys, museum curatorial projects or other post-excavation, laboratory-based activities.

Part-time students will normally complete this period of study over two years, taking modules worth 60 credits per year.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Voices of the Past: the Hidden History of the Ancient WorldCE513210 credydau
Medieval QueenshipCE521710 credydau
If These Finds Could Talk: The Archaeology of ObjectsCE533510 credydau
Migration and the Making of Multicultural BritainCE533610 credydau
A World Full of GodsHS000120 credydau
Projecting the Past: Film, Media and HeritageHS000220 credydau
Inventing a Nation: Politics, Culture and HeritageHS110920 credydau
Medieval Worlds, AD 500 -1500HS111220 credydau
Introduction to Conservation SkillsHS200020 credydau
Conservation Skills in PracticeHS200220 credydau
Visual Analysis of ArtefactsHS200320 credydau
Chemistry of Conservation MaterialsHS200420 credydau
The Archaeology of Mediterranean Societies: Egypt, Greece and RomeHS212320 credydau
Analysing ArchaeologyHS212520 credydau
Discovering ArchaeologyHS212620 credydau
The Archaeology of Britain: Prehistory to PresentHS213020 credydau
The Ancient World in 20 ObjectsHS310420 credydau
Introduction to Ancient History 1: Gods, Kings and Citizens, 1000-323 BCEHS310520 credydau
Introduction to Ancient History 2: Empires East and West, 323 BCE to 680 CEHS310620 credydau
Reading Latin1HS312120 credydau
Reading Latin 2HS312220 credydau
Reading Greek 1HS312320 credydau
Reading Greek 2HS312420 credydau
The Origins and Legacies of Religion in the Modern WorldRT010120 credydau
Themes and Issues in the Study of ReligionRT010220 credydau
Introduction to a Scriptural Language 1RT010320 credydau
Introduction to a Scriptural Language 2RT010420 credydau
Introduction to the BibleRT010520 credydau
The Story of ChristianityRT010620 credydau

Blwyddyn dau

Years Two and Three are taught together as ‘Part Two’ and modules are offered on alternate years. Over the two years, you must complete 240 credits of modules of which 70 credits consist of core requirements and 130 credits come from a wide range of period, topic, or technique-specific modules within Archaeology and Ancient History, allowing you a great deal of flexibility to follow the subjects you are most interested in. You may also take up to 40 credits from another Academic School (subject to approval by the Board of Studies). 

In Year Two, you will take the Archaeological Independent Study module and in the Year Three you have the option of taking the Archaeology Dissertation module. In both these modules you have the chance to follow your own special interests. 

The Year Three fieldwork project is taken in the summer at the end of the second year, although it is credited to the Autumn Semester of Year Three.  This project is taught through four-weeks of student participation on archaeological excavations, field-surveys, museum curatorial projects or other post-excavation, laboratory-based activities.

Part-time students will normally complete this period of study over two years, taking modules worth 60 credits per year.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Voices of the Past: the Hidden History of the Ancient WorldCE513210 credydau
Medieval QueenshipCE521710 credydau
If These Finds Could Talk: The Archaeology of ObjectsCE533510 credydau
Migration and the Making of Multicultural BritainCE533610 credydau
A World Full of GodsHS000120 credydau
Projecting the Past: Film, Media and HeritageHS000220 credydau
Inventing a Nation: Politics, Culture and HeritageHS110920 credydau
Medieval Worlds, AD 500 -1500HS111220 credydau
Introduction to Conservation SkillsHS200020 credydau
Conservation Skills in PracticeHS200220 credydau
Visual Analysis of ArtefactsHS200320 credydau
Chemistry of Conservation MaterialsHS200420 credydau
The Archaeology of Mediterranean Societies: Egypt, Greece and RomeHS212320 credydau
Analysing ArchaeologyHS212520 credydau
Discovering ArchaeologyHS212620 credydau
The Archaeology of Britain: Prehistory to PresentHS213020 credydau
The Ancient World in 20 ObjectsHS310420 credydau
Introduction to Ancient History 1: Gods, Kings and Citizens, 1000-323 BCEHS310520 credydau
Introduction to Ancient History 2: Empires East and West, 323 BCE to 680 CEHS310620 credydau
Reading Latin1HS312120 credydau
Reading Latin 2HS312220 credydau
Reading Greek 1HS312320 credydau
Reading Greek 2HS312420 credydau
The Origins and Legacies of Religion in the Modern WorldRT010120 credydau
Themes and Issues in the Study of ReligionRT010220 credydau
Introduction to a Scriptural Language 1RT010320 credydau
Introduction to a Scriptural Language 2RT010420 credydau
Introduction to the BibleRT010520 credydau
The Story of ChristianityRT010620 credydau

Blwyddyn tri

Years Two and Three are taught together as ‘Part Two’ and modules are offered on alternate years. Over the two years, you must complete 240 credits of modules of which 70 credits consist of core requirements and 130 credits come from a wide range of period, topic, or technique specific modules within Archaeology and Ancient History, allowing you a great deal of flexibility to follow the subjects you are most interested in. You may also take up to 40 credits from another Academic School (subject to approval by the Board of Studies). 

In Year Two, you will take the Archaeological Independent Study module and in the Year Three you have the option of taking the Archaeology Dissertation module. In both these modules you have the chance to follow your own special interests. 

The Year Three fieldwork project is taken in the summer at the end of the second year, although it is credited to the Autumn Semester of Year Three.  This project is taught through four-weeks of student participation on archaeological excavations, field-surveys, museum curatorial projects or other post-excavation, laboratory-based activities.

Part-time students will normally complete this period of study over two years, taking modules worth 60 credits per year.

Blwyddyn pedwar

Blwyddyn pump

Blwyddyn chwech

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

 

The School of History, Archaeology and Religion enables you to develop in a high-quality learning environment, supported by a student-orientated approach to the acquisition of knowledge and skills.

Teaching methods include lectures, seminars, practicals, field trips, and one-to-one tutorials. You will also undertake independent study and research, with guidance from tutors.

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas. Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lecture in a small group environment.

Seminars usually consist of about 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small group work and student-led presentations. They offer a rewarding opportunity to engage critically with the key ideas and reading of a topic, and to explore areas of particular interest with an expert in the field.

Archaeological skills are promoted through a range of designed practicals and direct participation on fieldwork projects, including excavation, surveys, post-excavation programmes and curatorial projects in museums.

Sut y caf fy nghefnogi?

All modules make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment, Learning Central, where you can access course materials and links to related reading and online resources. In addition to the main University libraries, you will have access to the Sheila White Library, which contains additional copies of books on Greek and Roman history and culture.

You will be assigned a Personal Tutor, who is able to advise you on academic and pastoral matters in a confidential and informal manner. Personal Tutors meet with you regularly to discuss progress and provide advice and guidance, and are available for consultation at other times as needed. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are made available through a structured programme of Personal Development Planning and through scheduled meetings with Personal Tutors.

Sut caf fy asesu?

Intellectual skills are assessed summatively through written coursework, unseen examinations, class/laboratory tests and oral presentations. Practical archaeological skills are assessed summatively through written coursework, class tests and fieldwork reports. Formative assessment is provided during seminars, coursework and during fieldwork placements.

Assessment of transferable skills is through coursework, independent study and dissertation modules, presentations and written examinations. Teamwork is assessed in fieldwork and through collaborative projects such as site visits and study tours.

Formative feedback is provided during seminars, essay tutorials, laboratories and fieldwork placements. Feedback is also provided via written work proformas and exam mark returns.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Archaeology combines practical and research skills and encourages students to develop a range of discipline-specific skills that employer’s value. Students learn to assess critically a body of knowledge, to develop hypotheses, test them against qualitative and quantitative evidence, and present conclusions both in writing and orally. They learn to work both independently and as part of a team.

Transferable Skills

 • Generation of coherent strategies and propositions in response to complex situations.
 • Structuring and writing reports of appropriate length on set questions and research topics.
 • Effective communication of ideas and arguments in oral and written presentations.
 • Organised and efficient working practices – individually as well as in a team.
 • Utilisation of information from a variety of resources, including libraries and the internet.
 • Employment of Information Technology e.g. spatial technologies (including GIS), visualization, data management, archaeological prospecting, modelling, social media, digital film and audio.
 • Rigorous and professional practices: able to take initiatives and accept significant responsibility within organisations.
 • Evidence based critical thinking.

Students can enhance their communications skills by working with schools, museums, businesses and community groups as part of our innovative public engagement activities. 

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

In 2013/14, 92% of the School's graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

An archaeology degree represents a challenging, interesting and exciting way to prepare for the future. 

In your archaeology course you will work as part of a team in the field and in the laboratory; you will research ideas, form opinions and present them in your own terms; you will develop your writing to address a range of audiences; you will use a range of software programmes and develop a wide range of practical skills. These transferable skills will be of benefit in your future career.

Our graduates have found work in journalism, banking, finance, teaching and a wide range of other areas. We organise interactive workshops with the Careers Service to help students identify their skills and attributes and the School has our own in-house Workplace Partnerships and Employability Officer. Many of our graduates enter professions which make direct use of their academic expertise but the majority compete very successfully in a wide range of other fields.

 

Swyddi

 • Field Archaeologist
 • Lecturer
 • Heritage Conservationist

Lleoliadau

We offer workplace experience to our students through our four-week, funded excavation, museum and heritage work placements at the end of the first and second year.

You are also encouraged and financially supported to attend fieldwork placements abroad.

Archaeology students are also encouraged to take advantage of the Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme (CUROP) which provides summer placements for undergraduates in the University research environment. CUROP offers a stipend to support a student on a placement of up to eight weeks duration, working with supervision on staff-defined research projects.

There are also opportunities to work with heritage industry professionals (e.g. Cadw) as part of fieldwork placements or the Heritage Communication module and to gain further experience in working with the public of all ages via a range of initiatives (e.g. the Guerilla Archaeology outreach group, the CAER heritage project and the Share with Schools scheme). Finally, there are weekly research seminars with international guest speakers, a student Archaeology Society and a range of other events (e.g. conferences, Bushcraft weekends).
 

Gwaith maes

The Years Two and Three fieldwork projects are taken in the summer preceding those academic years. The Fieldwork projects are taught through four weeks of student participation on archaeological excavations, field-surveys, museum curatorial projects or other post-excavation, laboratory-based activities.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gwneud cais ar gyfer 2018 neu 2019