Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Crefyddol ac Archaeoleg (BA)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Bydd myfyrwyr yn astudio cymunedau dynol o’r gorffennol o olion materol gydag elfen ychwanegol o grefydd.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

A line of statues

Trosolwg y cwrs

The joint honours BA in Religious Studies and Archaeology allows you the opportunity to combine the study of religion with the study of past human communities through material excavations, from the earliest human origins through to the late middle-ages. Additionally it provides a range of important transferable skills useful for entry into the graduate job market.

You will have the opportunity to explore some of the fundamental questions of existence in a flourishing centre of research. Archaeology addresses big questions about the human past for much of which no written record is available. The Archaeology courses at Cardiff University concentrate on the British Isles, Europe and the eastern Mediterranean, including Egypt. You will learn with staff who undertake exciting research on all periods from early human origins to the recent past. You will also benefit from the department’s facilities which include bespoke teaching and research laboratories, dedicated geophysical and surveying equipment and a range of sophisticated equipment for the analysis of artefacts. 

Religion has been part of human experience from the earliest traces of human existence up to the present day. It has been the way most cultures have sought to express their understanding of the purpose of life and the foundation of personal and social behaviour.  Your lecturers are active researchers in their fields, bringing the latest research into teaching.  The course aims to cultivate intellectual skills such as the ability to assess evidence critically, to evaluate different interpretations of the evidence, to construct arguments on the basis of evidence and to express opinions cogently.

Côd UCASVV64
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School of History, Archaeology and Religion typically has 320 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School of History, Archaeology and Religion typically receives 1800 applications.

Gofynion mynediad

BBC- BCC. Please note that General Studies and Critical Thinking will not be accepted.   

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DMM Humanties or Social Science. Any other BTEC subject if combined with an A-Level excluding General Studies and Critical Thinking.

Achieve the IB Diploma with 655 in 3 HL subjects.6 in HL History, Classics or Ancient History preferable

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£17,700Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

You will need suitable clothing (e.g. waterproofs and suitable footwear) and sometimes accommodation (e.g. tent and sleeping bag) for field trips and fieldwork.  The University has funds available for students experiencing financial difficulties in purchasing this equipment.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a three-year degree programme comprising core modules, which provide essential skills and training, and a wide variety of optional modules that allow you to tailor your degree to meet your interests. You will study 120 credits per year. 

 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

In Year One, you take 60 credits of Religious Studies modules and 60 credits of Archaeology modules. 

You may study religion through texts, poetry, art, film, biographies, fieldwork and drama. A series of research-led case studies on issues such as blasphemy and slavery introduce key ideas about ritual, gender and place that provide a dynamic foundation for further study across a range of modules offered in Years 2 and 3.  You also have the chance to study one of the original languages of religious texts on offer (e.g. Introduction to Arabic) or acquire broad knowledge of the history of Christian theology (The Story of Christianity) and Christian theological thought (Introduction to the Bible). 

First year joint honours students take two core modules in Archaeology, one studying the Archaeology of Britain and the other of Mediterranean Societies.

The Year Two fieldwork project is taken in the summer at the end of the first year, although it is credited to the Autumn Semester of Year Two.  This project is taught through four-weeks of student participation in archaeological excavations, field-surveys, museum curatorial projects or other post-excavation, laboratory-based activities.

Blwyddyn dau

In Year Two, you take 60 credits of Religious Studies modules and 60 credits of Archaeology modules. 

In Religious Studies you will have the opportunity to develop a more advanced knowledge of a range of religious traditions, building on introductory modules undertaken in year one and develop your awareness of the role of religion in shaping the cultural, intellectual, and ethical concerns of contemporary societies.

Year two Archaeology for joint honours students includes one 10 credit fieldwork project and 50 credits from a wide range of period, topic, or technique specific modules within Archaeology and Ancient History, allowing students a great deal of flexibility to follow the subjects they are most interested in. 

The Year Three fieldwork project is taken in the summer at the end of the second year, although it is credited to the Autumn Semester of Year Three.  This project is taught through four-weeks of student participation in archaeological excavations, field-surveys, museum curatorial projects or other post-excavation, laboratory-based activities.  

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Archaeology Field and Practical Skills 1HS220320 credydau
What is ReligionRT020120 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Now and Next: From Academia to Employment (20 Credits)HS000420 credydau
The Archaeology of the Anglo-SaxonsHS220120 credydau
Geophysical SurveyingHS220220 credydau
Iron Age BritainHS230620 credydau
Post-Roman Celtic BritainHS234020 credydau
The History of Archaeological ThoughtHS234820 credydau
Aegean Bronze Age: Emergence to CollapseHS238720 credydau
Art and Archaeology of Classical GreeceHS238920 credydau
Pharaohs of the SunHS241020 credydau
BioarchaeologyHS243220 credydau
Evidence Based Preservation of OrganicsHS243920 credydau
Managing Metallic and Inorganic Cultural Heritage HS244020 credydau
Museums' Collections ManagementHS244120 credydau
Archaeology Independent StudyHS244220 credydau
Archaeological Illustration and PhotographyHS244620 credydau
Spatial Technologies and Geographical Information SystemsHS245120 credydau
Greek WarfareHS436620 credydau
Life in Ancient RomeHS437020 credydau
Independent Study or Critical TranslationRT020220 credydau
Exploring Christian DoctrineRT020320 credydau
Christian EthicsRT020420 credydau
The Hebrew Bible: Stories, Suffering and JusticeRT020520 credydau
Buddhism: The First Thousand YearsRT020820 credydau
Intermediate Scriptual LanguageRT021120 credydau
Elementary Language for the Study of ReligionRT021220 credydau
Further Elementary Language for the Study of ReligionRT021320 credydau
Emotions, Symbols and Rituals: Introducing the Anthropology of Religion through FilmRT021420 credydau
Foundational EthicsRT021520 credydau
From Jesus to the New Jerusalem: New Testament StudiesRT021620 credydau
History and Religion of Ancient IsraelRT230120 credydau

Blwyddyn tri

In Year Three, you take 60 credits of Religious Studies modules and 60 credits of Archaeology modules. 

You will have the opportunity to deepen your understanding of religious themes and topics with a range of specialised modules and also have the chance to acquire skills in qualitative and quantitative research into religion(s) in contemporary societies.

Final year Archaeology for joint honours students includes one 10 credit fieldwork project and 50 credits from a wide range of period, topic, or technique specific modules within Archaeology and Ancient History, allowing students a great deal of flexibility to follow the subjects they are most interested in. 

The Year Three Fieldwork project is taken in the summer at the end of the second year, although it is credited to the Autumn Semester of Year Three.  This project is taught through four-weeks of student participation in archaeological excavations, field-surveys, museum curatorial projects or other post-excavation, laboratory-based activities.

If you wish, you can write a dissertation on a topic of your choice in either Religious Studies or Archaeology. This provides a chance for you to focus your interests on a particular area, period or technique.  (Students choosing the Final Year Archaeology Dissertation must have taken the prerequisite Independent Archaeological Study in Year Two).

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Teaching methods include lectures, seminars, and one-to-one tutorials. You will also undertake independent study and research, with guidance from tutors. Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping students to carry out independent research for the seminars and to develop their own ideas.

Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lecture in a small group environment. Seminars would usually consist of about 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small group work and student-led presentations. Seminars offer a rewarding opportunity to engage critically with the key ideas and reading of a topic, and to explore areas of particular interest with an expert in the field.

Archaeological skills are taught through practicals and participation in fieldwork projects, including excavation, surveys, post-excavation programmes and curatorial projects in museums.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

20%

Astudio annibynnol dan arweiniad

80%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

23%

Astudio annibynnol dan arweiniad

76%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

null%

Astudio annibynnol dan arweiniad

null%

Lleoliadau ments

null%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be assigned a Personal Tutor with whom to discuss and reflect upon academic progress and personal development planning.  As well as having regular feedback from your personal tutor in, you will have a reading week each semester for guided study and a chance to catch up on assessed work, reading and revision. These weeks are also used by staff to visit students on their year abroad.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

 

Feedback

You will receive written feedback and/or tutorials on all your coursework assessments, and oral feedback on assessed presentations and seminar work. You will also receive oral and written feedback from your supervisor on preparatory work and drafts for the Independent Study and Dissertation. Individual written feedback is provided for exams. Dedicated workshops and individual advice enables you to produce their best work, and written feedback on coursework and exams feeds forward into future work.

Sut caf fy asesu?

Assessment is largely by written examinations and coursework essays. You will also write longer essays, critical reviews of scholarly articles, and a dissertation.  You will receive close academic support from the academic staff in all your work.  In certain courses, you will give oral presentations as part of your assessment. The marking criteria for this work measure the extent to which you have achieved the learning outcomes for the Programme.

Coursework and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments

Progression is built into assessment, in that you do smaller guided tasks in Year one, as well as formative essays in Years Two and Three. Progression is also evident in the growing emphasis on types of lengthier, independent written work, e.g. written portfolios as 100% assessment model. Final Year modules also demand deeper engagement with independent methods of working, together with greater demands on handling critically a larger number of bibliographical tasks and items.

The format of the assessed work for the second-year Archaeology Independent Study is chosen by you; possible formats include an extended essay, a piece of creative writing, sample pages from a book or magazine, a teachers’ pack, a film, or a reconstruction drawing or model. The final-year dissertation is up to 10,000 words in length.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

47%

Arholiadau ymarferol

8%

Gwaith cwrs

45%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

27%

Arholiadau ymarferol

8%

Gwaith cwrs

64%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

null%

Arholiadau ymarferol

null%

Gwaith cwrs

null%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of essential transferable and discipline-specific skills, including:

 

 • intellectual skills such as critical thinking, reasoning, assimilating and summarising complex information and ideas, analysing and evaluating evidence, critiquing interpretations or arguments, coping with uncertain or incomplete data, constructing arguments based on evidence, and presenting them effectively in writing and in debate
 • employability skills such as effective communication through written reports and oral presentations, contributing to group discussions, working independently and in teams, using IT resources effectively, and time management
 • enterprise skills, such as creativity, problem-solving, initiative, and independent thinking;
 • research skills (developed especially in the Dissertation module): defining a project, formulating research questions, locating relevant information, and presenting the results in an oral presentation and an extended written report
 • discipline-specific skills in Religious Studies:
 • analysing historical problems, locating and using appropriate evidence and bibliographic resources, handling literary and archaeological material, analysing images, reading inscriptions, papyri and coins, and understanding the scholarly conventions used in relation to these types of evidence; exploration of different religious traditions; critical analysis of concepts, theories and methods of Religious Studies (History of Religions, Anthropology, Sociology, Philosophy, Theology)
 • language skills: the programme offers an opportunity for students to study Latin, Greek, Arabic, and Sanskrit at beginner’s and intermediate level, and to read texts in the original languages
 • Discipline specific skills in Archaeology:
 • Organised and efficient working practices – individually as well as in a team.
 • Utilisation of information from a variety of resources, including libraries and the internet.
 • Employment of Information Technology e.g. spatial technologies (including GIS), visualization, data management, archaeological prospecting, modelling, social media, digital film and audio.
 • Rigorous and professional practices: able to take initiatives and accept significant responsibility within organisations.
 • Evidence based critical thinking.

Archaeology students may enhance their communications skills by working with schools, museums, businesses and community groups as part of our innovative public engagement activities.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 94% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

We believe in giving our graduates the best opportunities to find employment. We organise interactive workshops with the Careers Service to help you identify your skills and attributes and have our own, in-School Workplace Placements and employability officer. 

Lleoliadau

We have a dedicated Work Placements Officer who supports students with work experience opportunities both in and out of term time and careers advice. We offer you workplace experience through our four-week, funded excavation, museum and heritage work placements at the end of the first and second year. You are also encouraged and financially supported to attend fieldwork placements abroad.

Archaeology students are also encouraged to take advantage of the Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme (CUROP) which provides summer placements for undergraduates in the University research environment. CUROP offers a stipend to support a student on a placement of up to eight weeks duration, working with supervision on staff-defined research projects. There are also opportunities to work with heritage industry professionals (e.g. Cadw) as part of fieldwork placements or the Heritage Communication module and to gain further experience in working with the public of all ages via a range of initiatives (e.g. the Guerilla Archaeology outreach group, the CAER heritage project and the Share With Schools scheme).

Finally, there are weekly research seminars with international guest speakers, a student Archaeology Society and a range of other events (e.g. conferences, Bushcraft weekends).

Gwaith maes

The Years Two and Three fieldwork projects are taken in the summer preceding those academic years.  The Fieldwork projects are taught through four weeks of student participation in archaeological excavations, field-surveys, museum curatorial projects or other post-excavation, laboratory-based activities.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais