Ewch i’r prif gynnwys

Archaeoleg a Hanes yr Oesoedd Canol (BA)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r BA Cydanrhydedd mewn Archaeoleg a Hanes yr Oesoedd Canol yn darparu'r cyfle i fyfyrwyr gyfuno astudiaeth draddodiadol academaidd gyda datblygiad o sgiliau ymarferol.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

An Egyptian archaeological artefact

Trosolwg y cwrs

The BA in Archaeology and Medieval History gives you the opportunity to combine the study of the human past from pre-history to the medieval era through its material remains with particular insight into the history of people in the medieval period. 

The programme offers a balance between modules covering the medieval historical period and, thematic modules that examine broad social and cultural topics, such as warfare, gender, religion, art and science, as well as modules that provide training in archaeological skills, methods and techniques. It is designed to cultivate the skills of the historian and of the archaeologist, namely, the ability to assess evidence critically, to evaluate different interpretations of the evidence, to construct arguments on the basis of evidence, and to express opinions cogently in speech and in writing.

It provides the training necessary for students who wish to study Medieval History or Archaeology at postgraduate level and a valuable range of transferable skills for students who enter other professions.

Côd UCASVV1K
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School of History, Archaeology and Religion typically has 320 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School of History, Archaeology and Religion typically receives 1800 applications.

Gofynion mynediad

BBC - BCC. Please note Critical Thinking and General Studies will not be accepted.   

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DMM Humanties or Social Science. Any other BTEC subject if combined with an A-Level excluding General Studies and Critical Thinking.

Achieve the IB Diploma with 655 in 3 HL subjects. 6 in HL History, Classics or Ancient History preferable.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Dewis

As per Cardiff University admissions policy.  “Non-traditional” applicants (such as those returning to education via an Access course) might be interviewed for entry.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£17,700Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

You will need suitable clothing (e.g. waterproofs and suitable footwear) and sometimes accommodation (e.g. tent and sleeping bag) for field trips and fieldwork.  The University has funds available for students experiencing financial difficulties in purchasing this equipment.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a three-year degree programme of 360 credits, 120 credits in each year comprising core modules, which provide essential skills and training, and a wide variety of optional modules that allow you to tailor your degree to meet your interests.

You can also take further modules in the humanities and social sciences, thereby extending your range of skills and knowledge as well as progressing in depth from more general modules at first to more specialised topics later on. The course is structured so that you acquire in successive years the knowledge and skills required to become an independent researcher, equipped for high-level professional employment. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

In Year one you take 80 credits of core modules covering the history of Medieval Europe, the archaeology of Britain, and initial training in the techniques and approaches that archaeologists and historians employ. You will select your remaining 40 credits from a list of approved optional modules. 

The Year Two archaeology fieldwork project is taken in the summer at the end of the first year, although it is credited to the Autumn Semester of Year Two.  This project is taught through four-weeks of student participation in archaeological excavations, field-surveys, museum curatorial projects or other post-excavation, laboratory-based activities.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Voices of the Past: the Hidden History of the Ancient WorldCE513210 credydau
Medieval QueenshipCE521710 credydau
If These Finds Could Talk: The Archaeology of ObjectsCE533510 credydau
Migration and the Making of Multicultural BritainCE533610 credydau
A World Full of GodsHS000120 credydau
Projecting the Past: Film, Media and HeritageHS000220 credydau
Inventing a Nation: Politics, Culture and HeritageHS110920 credydau
Medieval Worlds, AD 500 -1500HS111220 credydau
Renaissance, Reformation and RevolutionHS111720 credydau
History in Practice Part 1: Questions, Frameworks and Audiences.HS111920 credydau
History in Practice Part 2: Sources, Evidence and Argument.HS112020 credydau
Introduction to Conservation SkillsHS200020 credydau
Conservation Skills in PracticeHS200220 credydau
Visual Analysis of ArtefactsHS200320 credydau
Chemistry of Conservation MaterialsHS200420 credydau
The Archaeology of Mediterranean Societies: Egypt, Greece and RomeHS212320 credydau
Analysing ArchaeologyHS212520 credydau
Discovering ArchaeologyHS212620 credydau
The Archaeology of Britain: Prehistory to PresentHS213020 credydau
The Ancient World in 20 ObjectsHS310420 credydau
Introduction to Ancient History 1: Gods, Kings and Citizens, 1000-323 BCEHS310520 credydau
Introduction to Ancient History 2: Empires East and West, 323 BCE to 680 CEHS310620 credydau
Reading Latin1HS312120 credydau
Reading Latin 2HS312220 credydau
Reading Greek 1HS312320 credydau
Reading Greek 2HS312420 credydau
The Origins and Legacies of Religion in the Modern WorldRT010120 credydau
Themes and Issues in the Study of ReligionRT010220 credydau
Introduction to a Scriptural Language 1RT010320 credydau
Introduction to a Scriptural Language 2RT010420 credydau
Introduction to the BibleRT010520 credydau
The Story of ChristianityRT010620 credydau

Blwyddyn dau

In Year Two, you take 60 credits of Archaeology and 60 credits of Medieval History. Year two Archaeology for joint honours students includes one 10 credit fieldwork project and 50 credits from a wide range of period, topic, or technique specific modules within Archaeology and Ancient History, allowing students a great deal of flexibility to follow the subjects they are most interested in.

 The Year Three fieldwork project is taken in the summer at the end of the second year, although it is credited to the Autumn Semester of Year Three.  This project is taught through four-weeks of student participation on archaeological excavations, field-surveys, museum curatorial projects or other post-excavation, laboratory-based activities.

Blwyddyn tri

In Year Three, you choose a further 60 credits of Archaeology and 60 credits of History, which may include a dissertation on a topic of your choice in either Archaeology or History (as long as you have taken the pre-requisite Year Two independent study in the same discipline).

Final year Archaeology for joint honours students includes one 10 credit fieldwork project and 50 credits from a wide range of period, topic, or technique specific modules within Archaeology and Ancient History, allowing students a great deal of flexibility to follow the subjects they are most interested in.

The Year Three fieldwork project is taken in the summer at the end of the second year, although it is credited to the Autumn Semester of Year Three.  This project is taught through four-weeks of student participation in archaeological excavations, field-surveys, museum curatorial projects or other post-excavation, laboratory-based activities.   

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

The School of History, Archaeology and Religion enables you to develop in a high-quality learning environment, supported by a student-orientated approach to the acquisition of knowledge and skills.

Teaching methods include lectures, seminars, practicals, field trips, and one-to-one tutorials. You will also undertake independent study and research, with guidance from tutors.

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas.  Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lecture in a small group environment.

Seminars usually consist of about 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small group work and student-led presentations. They offer a rewarding opportunity to engage critically with the key ideas and reading of a topic, and to explore areas of particular interest with an expert in the field.

Welsh language teaching

The History side of the degree provides significant opportunities for learning and teaching through the medium of Welsh. Subject to staff availability, seminar teaching in Welsh is available on some or all of the major core courses, and at least one Welsh language option is offered in Years Two and Three. Welsh language supervision is also available for long essays (Exploring Historical Debate) and dissertations, and students may elect to write all or some of their assessed work and examinations in Welsh.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

21%

Astudio annibynnol dan arweiniad

79%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

22%

Astudio annibynnol dan arweiniad

78%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

24%

Astudio annibynnol dan arweiniad

76%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

All modules make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment, Learning Central, where you can access course materials and links to related reading and online resources. In addition to the main University libraries, you will have access to the Sheila White Library, which contains additional copies of books on Greek and Roman history and culture.

You will be assigned a Personal Tutor, who is able to advise you on academic and pastoral matters in a confidential and informal manner. Personal Tutors meet with you regularly to discuss progress and provide advice and guidance, and are available for consultation at other times as needed. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are made available through a structured programme of Personal Development Planning and through scheduled meetings with Personal Tutors.

Sut caf fy asesu?

Modules are assessed by various methods, including coursework essays, written reports, source criticisms, critical reviews, examinations, class tests and oral presentations.

Coursework and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments.  Assessment, including coursework, exams, and oral presentations, will test the different skills you have learned. 

Progression is built into assessment, in that you will do smaller guided tasks in Year One, as well as formative essays in Years Two and Three. Progression is also evident in the growing emphasis on lengthier, independent work culminating in an optional 10,000-word dissertation in Year Three.  Final Year modules also demand deeper engagement with independent methods of working, together with greater demands on handling critically a larger number of bibliographical tasks and items.

Feedback

You will receive written feedback on all your coursework assessments, and oral feedback on assessed presentations and seminar work. You will also receive oral and written feedback from your supervisor on preparatory work and drafts for the Independent Study and Dissertation. Individual written feedback is provided for exams.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

25%

Arholiadau ymarferol

8%

Gwaith cwrs

67%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

38%

Arholiadau ymarferol

8%

Gwaith cwrs

55%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

25%

Arholiadau ymarferol

7%

Gwaith cwrs

68%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

  • Intellectual skills -  such as critical thinking, reasoning, assimilating and summarising complex information and ideas, analysing and evaluating evidence, critiquing interpretations or arguments, coping with uncertainty or incomplete data, constructing arguments based on evidence, and presenting them effectively in writing and in debate;
  • Employability skills - such as effective communication through written reports and oral presentations, contributing to group discussions, working independently and in teams, using IT resources effectively, and time management;
  • Enterprise skills - such as creativity (practised especially in the Independent Study project), problem-solving, initiative, and independent thinking;
  • Research skills - (developed especially in the Independent Study and Dissertation): defining a project, formulating research questions, locating relevant information, and presenting the results in an oral presentation and an extended written report;
  • Discipline-specific skills - analysing historical and archaeological problems, locating and using appropriate evidence and bibliographic resources, handling literary and archaeological material, analysing images,  and understanding the scholarly conventions used in relation to these types of evidence;
  • Practical archaeological skills - such as fieldwork skills, illustration, photography, surveying, geophysics, GIS, dating, scientific analysis of artefacts, bones, soils and plant remains, museum practice and public outreach.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 94% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

We organise interactive workshops with the Careers Service to help students identify their skills and attributes. History graduates find work in a wide range of related and non-related professional employment. Some choose to undertake postgraduate study at Cardiff or elsewhere, and some have become internationally reputed historians.

Swyddi

  • Historian
  • Curator
  • Lecturer

Lleoliadau

The School of History, Archaeology and Religion has a dedicated Work Placements Officer who supports students with work experience opportunities both in and out of term time and careers advice.

We offer workplace experience to our students through our four-week, funded excavation, museum and heritage work placements at the end of the first and second year.

Students are also encouraged and financially supported to attend fieldwork placements abroad. Archaeology students are also encouraged to take advance of the Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme (CUROP) which provides summer placements for undergraduates in the University research environment. CUROP offers a stipend to support a student on a placement of up to eight weeks duration, working with supervision on staff-defined research projects. There are also opportunities to work with heritage industry professionals (e.g. Cadw) as part of fieldwork placements or the Heritage Communication module and to gain further experience in working with the public of all ages via a range of initiatives (e.g. the Guerilla Archaeology outreach group, the CAER heritage project and the Share With Schools scheme). Finally, there are weekly research seminars with international guest speakers, a student Archaeology Society and a range of other events (e.g. conferences, Bushcraft weekends).

Gwaith maes

The Years Two and Three fieldwork projects are taken in the summer preceding those academic years.  The Fieldwork projects are taught through four weeks of student participation in archaeological excavations, field-surveys, museum curatorial projects or other post-excavation, laboratory-based activities.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais