Ewch i’r prif gynnwys

Archaeoleg ac Almaeneg (BA)

 • UCAS code: RV24
 • Next intake: September 2020
 • Duration: 4 years
 • Mode: Full time

Clearing and Adjustment

This course is available in Clearing and Adjustment for 2020 entry. Call us on 0333 241 2800 to discuss your options or view all of our vacancies.

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Entry Year

An Egyptian archaeological artefact

Why study this course

Ein nod yn yr Ysgol Ieithoedd Modern a’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd yw datblygu ac addysgu ein myfyrwyr i fod yn 'ddinasyddion byd-eang'.  Drwy gyfuno Almaeneg ac Archaeoleg, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth drosglwyddadwy sy'n fuddiol i fyd gwaith, gan roi mantais gystadleuol i chi a’ch gwneud yn ddeniadol i weithlu cynyddol fyd-eang, ac agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa

Gydag astudiaeth fanwl o Archaeoleg ac Almaeneg, byddwch yn datblygu dulliau i gystadlu mewn gweithlu sy'n gynyddol fyd-eang. Mae’r radd yn anelu at ddatblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth feirniadol ynghylch deunydd materol ar gyfer amrywiaeth eang o gyfnodau a chymdeithasau, a meithrin sgiliau deallusol fel y gallu i asesu tystiolaeth yn feirniadol, gwerthuso gwahanol ddehongliadau o’r dystiolaeth, llunio dadleuon ar sail tystiolaeth, a mynegi barn yn gadarn ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Mae Archaeoleg yn mynd i'r afael â chwestiynau mawr am y gorffennol dynol, nad oes cofnod ysgrifenedig ar gael ar gyfer llawer ohono. Mae'r cwrs Archaeoleg ym Mhrifysgol Caerdydd yn canolbwyntio ar Ynysoedd Prydain, Ewrop a gwledydd dwyrain Môr y Canoldir, yn cynnwys yr Aifft. Byddwch yn dysgu gyda staff sy'n gwneud gwaith ymchwil cyffrous ar bob cyfnod, o darddiad y ddynoliaeth gynnar i'r gorffennol diweddar. Byddwch hefyd yn elwa ar gyfleusterau’r adran, sy’n cynnwys labordai addysgu ac ymchwil pwrpasol, offer arolygu a geoffisegol pwrpasol ac amrywiaeth o offer soffistigedig ar gyfer dadansoddi arteffactau.

Yn ogystal â datblygu sgiliau iaith Almaeneg lefel uchel, cewch gyfle i feithrin dealltwriaeth ryngddiwylliannol drylwyr sy'n cwmpasu gwybodaeth benodol am ddiwylliannau Almaenig. Byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu lefel uchel a sgiliau meddwl yn feirniadol, ac yn meithrin gwytnwch ac annibyniaeth yn sgil yr amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor.

Mae'r Almaen yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Almaeneg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol yr Undeb Ewropeaidd a'r Cenhedloedd Unedig.

Rydym yn cynnig Almaeneg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr. Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, yn ogystal â'ch gwersi iaith, bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant yr Almaen yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi ddilyn eich cwrs.

Bydd eich dealltwriaeth o’r iaith yn cael ei datblygu a’i mireinio ymhellach yn ystod eich blwyddyn dramor, pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad Almaeneg ei hiaith. 

Yn y flwyddyn olaf, byddwch yn cael cyfle i ysgrifennu traethawd hir, fydd yn ysgogi menter a gall fod yn baratoad defnyddiol ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig. 

Mae’n bwysig cofio nad astudio’r iaith yn unig rydych chi wrth astudio ieithoedd - mae’n cynnwys archwilio sawl agwedd ar wlad, a’n nod yw cynnig cwrs gwirioneddol eang sy'n cynnig modiwlau heriol ac ysgogol. 

Fel myfyriwr cyd-anrhydedd, fe welwch fod meysydd a safbwyntiau ategol sy'n aml yn cysylltu pynciau, boed yn ddadansoddiad beirniadol, yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil ddiweddar. Ar ôl cwblhau’r rhaglen bedair blynedd hon, bydd gennych lefel uchel o hyfedredd iaith, yn ogystal â dealltwriaeth feirniadol o agweddau allweddol ar hanes, diwylliant, llenyddiaeth, gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes yr Almaen. 

Distinctive features

 • Research led teaching that allows you to engage with new ideas that are shaping the future of Archaeology and German studies.
 • High-quality language teaching delivered by native speakers.
 • A vibrant programme of extra-curricular activities to support your language learning and immersion into German culture.
 • A curriculum with a clear learning arc, drawing on the latest research and providing a thorough understanding of German culture.
 • A structured skills programme which embeds academic, transferable and employability skills into learning from the very beginning.
 • The option of taking a credit-bearing work placement.
 • The opportunity to spend your third year either studying or working in Germany or a German-speaking country.
 • An exciting range of opportunities beyond your formal studies to engage with local schools and communities in promoting language learning and develop your own skills and profile.

Where you'll study

Yr Ysgol Ieithoedd Modern

Un o ysgolion iethioedd modern fwyaf dynamig y Deyrnas Unedig. Rydym yn ymgysylltu ag ystod o randdeiliaid er mwyn hyrwyddo manteision amlieithrwydd.

 • icon-chatGet in touch
 • Telephone+44 (0)29 2087 0824
 • MarkerCathays, Caerdydd, CF10 3AS

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Rydym yn chwilfrydig am brofiadau bodau dynol dros filoedd o flynyddoedd a diwylliannau, ac eisiau deall ein gorffennol yn well er mwyn goleuo ein presennol a gwella ein dyfodol.

 • icon-chatGet in touch
 • Telephone+44 (0)29 2087 4470
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Entry requirements

BBC-BCC Please note General Studies and Critical Thinking will not be accepted.   

Extended Project Qualification: Applicants with grade A in the EPQ will typically receive an offer one grade lower than the standard A level offer. Please note that any subject specific requirements must still be met.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

DMM in Humanities, Social Science, Applied Science or Computing Any other BTEC subject if combined with an A-Level excluding General Studies and Critical Thinking.

Achieve the IB Diploma with 655 in 3 HL subjects

Other UK qualifications may also be accepted, often in lieu of A-levels, but subject requirements must be met. If you are offering non-UK qualifications, our qualification equivalences guide should allow you to calculate what kind of offer you are likely to receive.

Please be aware that this is a general guide, and that some programmes may have more detailed or specific entry requirements which will be reflected in your offer.

Find out about our Schools' admissions criteria, offer guarantee scheme, changes to programmes and translating your documents.

GCSE

Grade C or grade 4 in GCSE English Language.

IELTS (academic)

At least 6.5 overall with a minimum of 5.5 in each subskill.

TOEFL iBT

At least 90 overall with minimum scores of 17 for writing, 17 for listening, 18 for reading and 20 for speaking.

PTE Academic

At least 62 overall with a minimum of 51 in all communicative skills.

Trinity ISE II/III

II: at least two Distinctions and two Merits.
III: at least a Pass in all components.

Other accepted qualifications

Please visit our English Language requirements page for more information on our other accepted language qualifications.

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Interview or selection process

Each candidate’s profile is considered as a complete picture, taking into account your interest in and suitability for the degree, as shown in your personal statement and referee’s report, as well as achieved and predicted grades. Your ability to present an argument, evidence of intellectual curiosity and your enthusiasm for and commitment to studying will also be assessed.

Tuition fees

UK and EU students (2020/21)

Tuition feeDeposit
£9,000 None

Learn about our tuition fees

Financial support may be available to individuals who meet certain criteria. For more information visit our funding section. Please note that these sources of financial support are limited and therefore not everyone who meets the criteria are guaranteed to receive the support.

Students from outside the EU (2020/21)

Tuition feeDeposit
£17,700 None

Learn about our tuition fees

Financial support may be available to individuals who meet certain criteria. For more information visit our funding section. Please note that these sources of financial support are limited and therefore not everyone who meets the criteria are guaranteed to receive the support.

Additional costs

Bydd angen dillad addas (e.e. dillad ac esgidiau addas) ac weithiau llety (e.e. pabell a bag cysgu) ar gyfer teithiau maes a gwaith maes.  Mae gan y Brifysgol arian ar gael i fyfyrwyr sy'n wynebu anawsterau ariannol o ran prynu’r offer hwn.

Course specific equipment

Many students choose to invest in personal copies of unabridged bilingual dictionaries and reference grammars. While copies of most course materials are available in the library, many students opt to acquire personal copies of set texts.

You will need suitable clothing (e.g. waterproofs and suitable footwear) and sometimes accommodation (e.g. tent and sleeping bag) for field trips and fieldwork.

Accommodation

We have a range of residences to suit your needs and budget. Find out more on our accommodation pages.

Course structure

Mae'r cwrs BA mewn Archaeoleg ac Almaeneg yn rhaglen radd dros gyfnod o bedair blynedd. Mae wedi ei strwythuro yn y fath fodd fel y byddwch yn caffael cymwyseddau iaith ac archaeoleg ar lefel uchel i fod yn feddyliwr annibynnol a beirniadol, yn barod ar gyfer gwaith proffesiynol.

Ym mhob blwyddyn o’r rhaglen byddwch yn astudio 120 o gredydau, wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 o gredydau mewn Archaeoleg a 60 o gredydau mewn Almaeneg. Treulir eich trydedd flwyddyn yn astudio neu’n gweithio dramor yn yr Almaen neu mewn gwlad arall lle siaredir Almaeneg.

The modules shown are an example of the typical curriculum and will be reviewed prior to the 2020/21 academic year. The final modules will be published by September 2020.

Year one

Year one is a foundation year to give you the skills for advanced study and an overview of the two subjects to inform your later choices. You will take 120 credits in total equally split between 60 credits in Archaeology and 60 credits in German.

In year one we run two pathways for students; an advanced pathway for students with an A-level or equivalent competence in German and a beginner’s pathway for students with limited or no knowledge of German. The first year of this programme provides a thorough foundation in the grammar of the language for those students on the beginner’s pathway, and develops the linguistic skills for post A-level students on the advanced pathway. You will also study a non-language module which introduces you to the development of Germany as a nation, exploring what it has symbolised for different groups at different moments. The module will enable you to develop a good understanding of intercultural awareness, and the highly-prized ability to mediate between cultures.

To provide a foundation for more specialised studies, Year One Archaeology provides you with a focused introduction to the study of Greek and Roman Archaeology at University which fosters your critical and analytical skills through close engagement with the ancient sources and modern interpretations. You will study two core modules in Archaeology. The Year Two fieldwork project is taken in the summer at the end of the first year, although it is credited to the Autumn Semester of Year Two.  This project is taught through four-weeks of student participation in archaeological excavations, field-surveys, museum curatorial projects or other post-excavation, laboratory-based activities.

Year two

In year two you will again take 60 credits in Archaeology and 60 credits in German.

The language elements build on the work undertaken in year one, and prepare you for your year abroad.

In addition to language, you will study 30 credits looking at Germany in a transnational context. This will introduce you to key approaches, methodologies and critical tools which you can apply to an in-depth study, looking at a range of topics such as culture, history and politics, in addition to 60 credits in Archaeology modules.

Year two Archaeology for joint honours students includes one 20 credit fieldwork project and 40 credits from a wide range of period, topic, or technique specific modules within Archaeology and Ancient History, allowing you a great deal of flexibility to follow the subjects that you are most interested in.

The Year Four fieldwork project is taken in the summer at the end of the second year, although it is credited to the Autumn Semester of Year Four.  This project is taught through four-weeks of student participation in archaeological excavations, field-surveys, museum curatorial projects or other post-excavation, laboratory-based activities.

Year three: Sandwich year

Your third year is spent in Germany or another German-speaking country. The year abroad will enable you to develop your language skills, deepen your understanding of the German culture and develop your independence, resourcefulness and resilience.

Your options will include:

 • studying at one of our partner universities,
 • working as an English assistant in a school through the British Council Scheme, or
 • working for a German organisation or company.

If you choose the study option, we have established exchange programmes which provide opportunities to study in institutions in German cities such as Berlin, Hamburg, Munich and Cologne

Placements for teaching assistants on a scheme run by the British Council can take you to either a major city or a small, rural town. This option provides first-hand teaching experience and allows you to earn a salary sufficient to live on, although you only work on a part-time basis. Prior to the start of your placement, the British Council provides a training weekend in the destination country. In addition, the school you have been assigned to should also guide you in your role as a teacher and help you to find a place to live.

The third option consists of a work placement with an organisation or company in the German-speaking world. The necessary arrangements can be made through personal contacts you may have or by approaching organisations directly. In order to ensure that your work placement affords you plenty of opportunity to speak German and provides you with a beneficial experience, such arrangements will require prior approval by the School.

No matter what you choose, the year abroad is a great opportunity for you to improve your understanding of the language, immerse yourself in another culture, and gain international study or work experience. It is also excellent preparation for your final year and gives you a level of self-confidence and maturity that has proven popular with employers.

Any student who undertakes a study placement or a traineeship/work placement in Europe is currently eligible to apply for an Erasmus grant.

Year four

When we welcome you back to Cardiff in your final year, you will continue to develop your language skills, studying 30 credits of language and a 30 credit German option module, in addition to 60 credits from Archaeology option modules.

You will have the opportunity to build on the broad base of knowledge and skills you have developed to study an area of research expertise in the School, through taught modules and/or a dissertation. You will also have the opportunity to take part in our very popular teaching module, an accredited module where you will build on study and workshops at the University to undertake a teaching placement at one of our partner schools on the area.

Your Year Four fieldwork project is taken in the summer at the end of the second year, although it is credited to the Autumn Semester of Year Four.  This project is taught through four-weeks of participation in archaeological excavations, field-surveys, museum curatorial projects or other post-excavation, laboratory-based activities.

The final year dissertation module gives you the option to engage more deeply with a chosen topic area, as well as extending your research and analytical skills. Students choosing the Final Year Archaeology Dissertation must have taken the prerequisite Independent Archaeological Study in Year Two.

The University is committed to providing a wide range of module options where possible, but please be aware that whilst every effort is made to offer choice this may be limited in certain circumstances. This is due to the fact that some modules have limited numbers of places available, which are allocated on a first-come, first-served basis, while others have minimum student numbers required before they will run, to ensure that an appropriate quality of education can be delivered; some modules require students to have already taken particular subjects, and others are core or required on the programme you are taking. Modules may also be limited due to timetable clashes, and although the University works to minimise disruption to choice, we advise you to seek advice from the relevant School on the module choices available.

Learning and assessment

Mae'r rhan fwyaf o'n modiwlau yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd, seminarau a dosbarthiadau iaith sy'n eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi, ac i ddatblygu meddwl beirniadol mewn amgylchedd cefnogol. Mae addysgu yn cwmpasu’r holl gymwyseddau allweddol, ac yn cael ei wella drwy gynnwys dysgu digidol.

Mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan.

Mae'r seminarau yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu â syniadau allweddol yn feirniadol ac archwilio syniadau a amlinellir mewn darlithoedd mewn amgylchedd grŵp bach, fel arfer sy’n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ac arweinydd seminar (aelod o'r tîm addysgu). Gall ffurf y seminarau amrywio, gan gynnwys trafodaeth grŵp sy’n cynnwys pawb, gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy’n cael eu harwain gan y myfyrwyr.

Caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol. Bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar, dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu, a addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol. Mae’r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a’u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd. Mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith. Mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau, fideos, ffilmiau, nofelau, ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n ategu gweithgareddau’r ystafell ddosbarth ac yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol. Mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes, gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant.

Mae astudio’n annibynnol yn rhan allweddol o'ch gwaith dysgu, ac mae ein portffolios dysgu annibynnol wedi cael eu datblygu i ddarparu adnoddau ar-lein i fod o gymorth gyda’ch gwaith dysgu iaith yn annibynnol.

How will I be supported?

Mae ein rhaglen BA mewn Archaeoleg ac Almaeneg yn cael ei haddysgu gan dîm, gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan Gyfarwyddwr y Rhaglen. Byddwch yn cael cymorth gan nifer o staff gwahanol, rhai yn canolbwyntio ar berfformiad academaidd mewn maes penodol a rhai’n rhoi sylw i ddysgu a chynnydd mewn ffordd fwy cyfannol.

Mae gan bob aelod o staff academaidd oriau dynodedig pan fyddant ar gael i gyfarfod â chi i gynnig cyngor ac adborth ar y pynciau maen nhw'n eu haddysgu.

Yn ogystal, bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ar eich cyfer, a fydd yn cyfarfod â chi'n rheolaidd i fyfyrio ar eich cynnydd a’ch datblygiad ar draws eich astudiaethau, ac i feddwl am sut i adeiladu ar eich cyflawniadau a hyrwyddo ymhellach. Gall y tiwtor personol hefyd eich cyfeirio chi at gymorth priodol os ydych chi’n cael trafferth.

Tra byddwch chi i ffwrdd o Gaerdydd, bydd Cydlynydd Blwyddyn Dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer, a fydd yn cadw mewn cysylltiad â chi ac yn monitro eich cynnydd. Efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o’ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi’n ei chael ar bethau.

Mae wythnos datblygu sgiliau bob semester yn caniatáu i chi astudio dan arweiniad ac yn rhoi cyfle i chi ddal i fyny ar waith i’w asesu, darllen ac adolygu. Defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff i ymweld â myfyrwyr ar eu blwyddyn dramor. 

Drwy wefan Dysgu Canolog, byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferion electronig a chylchoedd trafod.

Rydym yn ymfalchïo yn lefel y cyswllt sydd gennym â’n corff myfyrwyr, gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau’r Ysgol lle bo’n bosibl. Rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneud yn siŵr ein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer.   

Mae gan yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Swyddog Lleoliadau Gwaith penodedig sydd yn eich cefnogi gyda chyfleoedd profiad gwaith yn ystod y tymor ac yn ystod y gwyliau. 

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, y Ganolfan Datblygu Sgiliau Academaidd a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Adborth

Rhoddir adborth ar eich gwaith yn aml ac mewn amrywiaeth eang o fformatau, a’i fwriad yw eich helpu chi i nodi cryfderau a gwendidau yn eich dysg, yn ogystal â rhoi arwyddion o sut gallech wella eich perfformiad mewn arholiadau a gwaith cwrs.

Byddwch yn cael adborth cyffredinol mewn perthynas ag arholiadau ar ôl y cyfnod arholiadau a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun hunan asesu myfyrwyr sy’n cael ei fonitro. 

What skills will I practise and develop?

Mae'r Canlyniadau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio beth y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i’ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall beth a ddisgwylir gennych. 

Gellir gweld y Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • Y gallu i siarad, ysgrifennu a deall un neu ragor o ieithoedd tramor i lefel uchel o gymhwysedd.
 • Dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl gan gynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eraill, sy’n gysylltiedig â gallu i lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diwylliant.
 • Dealltwriaeth o arferion archaeolegol a setiau sgiliau a gallu cymhwyso rhai neu’r cyfan o'r rhain yn ystod y gweithgareddau gwaith maes.
 • Gwybodaeth eang am y ffyrdd mae archaeolegwyr yn archwilio’r dirwedd archaeolegol.
 • Dealltwriaeth o'r ffyrdd y mae archaeolegwyr yn disgrifio henebion archaeolegol.
 • Dealltwriaeth o'r dulliau a ddefnyddiwyd i gloddio a chofnodi gwaith cloddio archaeolegol.
 • Dulliau a ddefnyddiwyd i lunio cronolegau am y gorffennol.
 • Y gallu i nodi newidiadau dros gyfnod neu gymharu gwahanol wareiddiadau a diwylliannau hynafol
 • Y rhesymeg y tu ôl i brosiect penodol a’i waith cynllunio.
 • Cysylltu prosiect ymarferol penodol â’i gyd-destun ymchwil ehangach.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • Sgiliau ieithyddol uwch, yn ogystal â gwerthfawrogiad eang o ddiwylliant, llenyddiaeth a hanes yr Almaen a gwledydd lle siaredir Almaeneg
 • Y gallu i gyfathrebu'n glir, yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar, yn Saesneg ac Almaeneg.
 • Sgiliau rhesymu a cynllunio, a dilyn gwaith maes archaeolegol sylfaenol neu mewn amgueddfa.
 • Gwerthuso addasrwydd dulliau mewn perthynas ag amcanion.
 • Y cydberthyniad rhwng tystiolaeth o agweddau gwahanol ar waith maes.
 • Sgiliau cyfosod tystiolaeth gwaith maes â gwaith ymchwil cefndirol wedi ei gyhoeddi.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Defnyddio amrywiaeth o raglenni TG a'r cyfryngau digidol, lle bo'n briodol.
 • Dangos gwytnwch ac annibyniaeth drwy'r amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor.
 • Dangos sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol.
 • Gweithio yn unol â therfynau amser a blaenoriaethau, a rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd.
 • Amlygu sgiliau wrth weithio fel rhan o dîm, gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • Cofnodi'r broses gloddio yn effeithiol a sut i ymdrin â deunydd archaeolegol ar ôl cloddio mewn amgylchedd labordy neu amgueddfa.
 • Adfer a dadansoddi gweddillion organig; samplu amgylcheddol; cymryd samplau ar gyfer dyddio; llunio adrannau; llunio cynlluniau; tynnu lluniau o waith cloddio; tynnu lluniau o’r canfyddiadau; cerdded meysydd; archwiliadau geoffisegol.
 • Trafod a chatalogio gwrthrychau amgueddfeydd; a chofnodi adeiladau a henebion.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • Deall pynciau cymhleth yn hyderus.
 • Dadansoddi testunau cymhleth.
 • Dehongli a defnyddio data perthnasol.
 • Arddangos sgiliau ymchwil ymarferol.
 • Llunio eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth.
 • Dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol ac ymgorffori ei mewnwelediadau.
 • Cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a’ch datblygiad proffesiynol eich hun.
 • Arddangos sgiliau beirniadol (rhesymu, gwerthuso tystiolaeth, datrys problemau, cysylltu theori ac ymarfer).
 • Arddangos creadigrwydd a meddwl yn arloesol.
 • Arddangos sgiliau arweinyddiaeth, gwaith tîm a hunan-reoli.
 • Nodi, cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol.
 • Arddangos technegau cloddio a chofnodi archaeolegol.
 • Cymryd rhan mewn prosiectau grŵp; rhoi sylw i anghenion prosiect mawr; gweithio o dan amodau anodd ac anghyfarwydd.
 • Trafod a dehongli deunydd archaeolegol mewn amgylchedd labordy neu amgueddfa.

Careers and placements

Career prospects

School of Modern Languages

In 2015/16, 94% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

Many graduates enjoy their year overseas so much that they take time out for more travel, or go abroad on graduation in search of employment.

Of those who choose to remain in the UK, many pursue postgraduate studies such as one of the School’s Postgraduate Taught degrees or a PGCE. Others start work immediately following their graduation, and our graduates go on to secure excellent careers in international diplomacy, the Civil Service, teaching, business and journalism. Other employment options include roles as translators, language assistants, export assistants and proof-readers.

School of History, Archaeology and Religion

In 2015/16, 94% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

We organise interactive workshops with the Careers Service to help students identify their skills and attributes. History graduates find work in a wide range of related and non-related professional employment. Some choose to undertake postgraduate study at Cardiff or elsewhere, and some have become internationally reputed historians.

Placements

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysgu, mae’n bosibl y gallech chi gwblhau interniaeth yn addysgu iaith mewn ysgol uwchradd yn y Deyrnas Unedig yn eich blwyddyn olaf.

Yn achos Archaeoleg, rydym yn cynnig profiad yn y gweithle i’n myfyrwyr drwy ein lleoliadau gwaith wedi eu cyllido dros gyfnod o bedair wythnos, ym meysydd cloddio, amgueddfeydd a threftadaeth ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn.

Rydych hefyd yn cael eich annog a’ch cefnogi’n ariannol i fynd ar leoliadau gwaith maes dramor. Mae myfyrwyr Archaeoleg hefyd yn cael eu hannog i fanteisio ar Raglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Caerdydd (CUROP), sy’n cynnig lleoliadau dros yr haf i israddedigion Prifysgol Caerdydd yn amgylchedd ymchwil y Brifysgol. Mae CUROP yn cynnig taliad i helpu myfyrwyr sydd ar leoliad am hyd at wyth wythnos, gan weithio o dan oruchwyliaeth ar brosiectau ymchwil sydd wedi’u diffinio gan y staff.

Mae cyfleoedd i weithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant treftadaeth (e.e. Cadw) fel rhan o'r modiwl lleoliadau gwaith maes neu’r modiwl cyfathrebu treftadaeth ac i gael rhagor o brofiad o weithio gyda'r cyhoedd o bob oedran drwy amrywiaeth o fentrau (e.e. y grŵp allgymorth Archaeoleg gerila, prosiect treftadaeth CAER a’r cynllun Rhannu gydag Ysgolion).

Wrth astudio Archaeoleg, gwneir prosiectau gwaith maes blynyddoedd dau a tri yn ystod yr haf cyn y blynyddoedd academaidd blaenorol hynny.  Caiff y prosiectau gwaith maes eu haddysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archaeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio.

Next steps

icon-academic

Open Day visits

Register for information about our 2020 dates
icon-international

International

Learn more about our truly global university.
icon-contact

Get in touch

Contact us for help with any questions you have
icon-pen

How to apply

Find out how to apply for this course

Discover more