Ewch i’r prif gynnwys

Archaeoleg a Hanes yr Henfyd (BA) Rhan-amser

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r BA integredig mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd yn gyfle perffaith i fyfyrwyr i gyfuno astudiaeth academaidd draddodiadol gyda datblygu sgiliau ymarferol.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

An Egyptian archaeological artefact

Trosolwg y cwrs

Mae’r rhaglen ryngddisgyblaethol yn cyfuno ymagweddau archeolegol a hanesyddol tuag at astudio Ewrop a’r Canoldir dros bum milenia [4ydd mileniwm CC i 11eg Ganrif OC]. 

Mae ein gradd yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau o oes Efydd yr Aegeaidd i gwymp yr Ymerodraeth Rufeinig, gan ymestyn i Brydain ôl-Rufeinig a ' r ymerodraeth Fysantaidd.

I ni, mae ymgysylltu â phynciau cymdeithasol a diwylliannol yr un mor bwysig â datblygu sgiliau hanesyddol ac archeolegol. Byddwch yn dod ar draws themâu diddorol sydd â pherthnasedd cyfoes, o ryfela, rhywedd, crefydd, celfyddyd a llenyddiaeth i feddygaeth a gwyddoniaeth.

Byddwch yn elwa ar adnoddau sy’n cynnwys addysgu ac ymchwil archeolegol un-pwrpas , labordai addysgu ac ymchwil, offer arolygu a geoffisegol pwrpasol ac amrywiaeth o offer soffistigedig ar gyfer dadansoddi arteffactau, gan gynnwys microsgop electron sganio.

Yn ein gradd amrywiol, cewch wyth wythnos o brofiad gwaith maes archeolegol a ariennir yn llawn drwy ein rhaglen lleoliadau. Mae ein lleoliadau cofiadwy’n digwydd gartref yn y DU a thramor.

Mae ein gradd wedi'i chynllunio i'ch helpu i feithrin sgiliau'r archeolegydd a hanesydd. Byddwch yn meistroli asesu ystod o dystiolaeth ac yn gwerthuso dehongliadau amrywiol sy'n gwrthdaro weithiau i lunio eich dadl gadarn a chydlynol eich hunan. At hynny, byddwch yn ymarfer mynegi eich canfyddiadau newydd mewn ffurfiau ysgrifenedig sy'n fwyfwy arloesol yn ogystal ag ar lafar mewn amgylchedd meithringar.

Nodweddion nodedig

The integrated honours BA Archaeology and Ancient History degree programme provides the training necessary for students who wish to study Ancient History or Archaeology at postgraduate level and a valuable range of intellectual and transferable skills for students who enter other professions.

Cyflwyno cais ar gyfer 2019 neu 2020

Côd UCASMynediad uniongyrchol
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd6 blwyddyn
Modd (astudio)Rhan-amser
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School of History, Archaeology and Religion typically has 320 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School of History, Archaeology and Religion typically receives 1800 applications.

Gofynion mynediad

ABB-BBB. Please note General Studies and Critical Thinking will not be accepted.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

32-30 points, or 665-655 in 3HL subjects

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade C or 4, IGCSE English First Language grade C, IGCSE English as a Second Language grade C.

Dewis

As per Cardiff University’s admissions policy.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£3,500Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£8,850Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

You will need suitable clothing (e.g. waterproofs and suitable footwear) and sometimes accommodation (e.g. tent and sleeping bag) for field trips and fieldwork. The University has funds available for students experiencing financial difficulties in purchasing this equipment.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

The BA in Archaeology and Ancient History (Integrated) (part-time) is a six-year programme, with two semesters per year. The programme comprises core modules, which provide essential skills and training, and a wide variety of optional modules that allow you to tailor your degree to meet your interests. The course is structured so that you acquire in successive years the knowledge and skills required to become an independent researcher, equipped for high-level professional employment. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

You will study 120 credits in Year One, taking 80 credits of core modules. You will select your remaining 40 credits from another subject in the School of History, Archaeology and Religion or from participating academic schools in the College of Arts, Humanities and Social Science.

The first year provides students with a focused introduction to Ancient Greek and Roman history; an introduction to the archaeology of Britain and of Mediterranean Societies; and initial training in the techniques and approaches that archaeologists employ.

Part-time students will normally complete this period of study over two years, taking modules worth 60 credits per year.

Blwyddyn dau

Years Two and Three are taught together as ‘Part Two’ and modules are offered in alternate years to ensure breadth of options.  Over the two years, students must complete 240 credits of modules, normally 120 credits each in Archaeology and Ancient History. 

Part-time students will normally complete this period of study over two years, taking modules worth 60 credits per year.

Blwyddyn tri

Years Two and Three are taught together as ‘Part Two’ and modules are offered in alternate years to ensure breadth of options. Over the two years, students must complete 240 credits of modules, normally 120 credits each in Archaeology and Ancient History. 

You are required to undertake an independent study during Year Two and one further core module in Ancient History. An archaeology fieldwork project is a core Archaeology requirement of each year and takes place during the summer preceding that academic year (between years One and Two and between years Two and Three). This project is taught through four-weeks of student participation in archaeological excavations, field-surveys, museum curatorial projects or other post-excavation, laboratory-based activities.

Over Years Two and Three you will be required to take one pair of complementary modules in Ancient History and Archaeology where the same chronological period is covered for either Greek or Roman society. 

The optional 40-credit final year dissertation may be written on a topic that requires both archaeological and historical material or on a topic that uses historical or archaeological material alone.

Part-time students will normally complete this period of study over two years, taking modules worth 60 credits per year.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Now and Next: From Academia to Employment (20 Credits)HS000420 credydau
The Archaeology of the Anglo-SaxonsHS220120 credydau
Geophysical SurveyingHS220220 credydau
Archaeology Field and Practical Skills 1HS220320 credydau
Iron Age BritainHS230620 credydau
Post-Roman Celtic BritainHS234020 credydau
The History of Archaeological ThoughtHS234820 credydau
Aegean Bronze Age: Emergence to CollapseHS238720 credydau
Art and Archaeology of Classical GreeceHS238920 credydau
Pharaohs of the SunHS241020 credydau
BioarchaeologyHS243220 credydau
Museums' Collections ManagementHS244120 credydau
Archaeological Illustration and PhotographyHS244620 credydau
Spatial Technologies and Geographical Information SystemsHS245120 credydau
Reading Latin 2HS332220 credydau
Reading Greek 2HS332420 credydau
Roman Imperial History, 31BC- AD138HS333520 credydau
The Later Roman Empire, AD284-480HS333720 credydau
Tyrants, Kings and Democrats: the Rise of Classical GreeceHS337420 credydau
Greek and Roman MedicineHS337620 credydau
Assyria: Life and Thought in Ancient MesopotamiaHS337920 credydau
Drama in Context: Ancient Greek Theatre, Politics and SocietyHS338120 credydau
The World of CleopatraHS338320 credydau
Rebelling Against Rome: Local Identity and Resistance across the Roman EmpireHS338420 credydau
Religion in Rome and ItalyHS338520 credydau
Byzantium: the Golden Age, AD 842-1056HS339320 credydau
Reading Latin 1HS342120 credydau
Reading Greek IHS342320 credydau
Death and Burial in the Roman WorldHS430820 credydau
Independent 2nd Year StudyHS433420 credydau
Pots, Poems and Pictures: Using Evidence for Ancient HistoryHS433620 credydau
At Home with the Romans: Domestic Space and SocietyHS433920 credydau
Greek WarfareHS436620 credydau
Life in Ancient RomeHS437020 credydau
History and Religion of Ancient IsraelRT230120 credydau

Blwyddyn pedwar

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Now and Next: From Academia to Employment (20 Credits)HS000420 credydau
The Archaeology of the Anglo-SaxonsHS220120 credydau
Geophysical SurveyingHS220220 credydau
Archaeology Field and Practical Skills 1HS220320 credydau
Iron Age BritainHS230620 credydau
Post-Roman Celtic BritainHS234020 credydau
The History of Archaeological ThoughtHS234820 credydau
Aegean Bronze Age: Emergence to CollapseHS238720 credydau
Art and Archaeology of Classical GreeceHS238920 credydau
Pharaohs of the SunHS241020 credydau
BioarchaeologyHS243220 credydau
Museums' Collections ManagementHS244120 credydau
Archaeological Illustration and PhotographyHS244620 credydau
Spatial Technologies and Geographical Information SystemsHS245120 credydau
Reading Latin 2HS332220 credydau
Reading Greek 2HS332420 credydau
Roman Imperial History, 31BC- AD138HS333520 credydau
The Later Roman Empire, AD284-480HS333720 credydau
Tyrants, Kings and Democrats: the Rise of Classical GreeceHS337420 credydau
Greek and Roman MedicineHS337620 credydau
Assyria: Life and Thought in Ancient MesopotamiaHS337920 credydau
Drama in Context: Ancient Greek Theatre, Politics and SocietyHS338120 credydau
The World of CleopatraHS338320 credydau
Rebelling Against Rome: Local Identity and Resistance across the Roman EmpireHS338420 credydau
Religion in Rome and ItalyHS338520 credydau
Byzantium: the Golden Age, AD 842-1056HS339320 credydau
Reading Latin 1HS342120 credydau
Reading Greek IHS342320 credydau
Death and Burial in the Roman WorldHS430820 credydau
Independent 2nd Year StudyHS433420 credydau
Pots, Poems and Pictures: Using Evidence for Ancient HistoryHS433620 credydau
At Home with the Romans: Domestic Space and SocietyHS433920 credydau
Greek WarfareHS436620 credydau
Life in Ancient RomeHS437020 credydau
History and Religion of Ancient IsraelRT230120 credydau

Blwyddyn pump

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
The Archaeology of the Anglo-SaxonsHS220120 credydau
Geophysical SurveyingHS220220 credydau
Archaeology Field and Practical Skills 2HS220420 credydau
Iron Age BritainHS230620 credydau
Post-Roman Celtic BritainHS234020 credydau
Aegean Bronze Age: Emergence to CollapseHS238720 credydau
Art and Archaeology of Classical GreeceHS238920 credydau
Pharaohs of the SunHS241020 credydau
BioarchaeologyHS243220 credydau
Museums' Collections ManagementHS244120 credydau
Archaeological Illustration and PhotographyHS244620 credydau
Spatial Technologies and Geographical Information SystemsHS245120 credydau
Reading Latin 2HS332220 credydau
Reading Greek 2HS332420 credydau
Roman Imperial History, 31BC- AD138HS333520 credydau
The Later Roman Empire, AD284-480HS333720 credydau
Tyrants, Kings and Democrats: the Rise of Classical GreeceHS337420 credydau
Greek and Roman MedicineHS337620 credydau
Assyria: Life and Thought in Ancient MesopotamiaHS337920 credydau
Drama in Context: Ancient Greek Theatre, Politics and SocietyHS338120 credydau
The World of CleopatraHS338320 credydau
Rebelling Against Rome: Local Identity and Resistance across the Roman EmpireHS338420 credydau
Religion in Rome and ItalyHS338520 credydau
Byzantium: the Golden Age, AD 842-1056HS339320 credydau
Reading Latin 1HS342120 credydau
Reading Greek IHS342320 credydau
Death and Burial in the Roman WorldHS430820 credydau
Researching the Ancient World: Final Year DissertationHS433540 credydau
At Home with the Romans: Domestic Space and SocietyHS433920 credydau
Greek WarfareHS436620 credydau
Life in Ancient RomeHS437020 credydau
History and Religion of Ancient IsraelRT230120 credydau

Blwyddyn chwech

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
The Archaeology of the Anglo-SaxonsHS220120 credydau
Geophysical SurveyingHS220220 credydau
Archaeology Field and Practical Skills 2HS220420 credydau
Iron Age BritainHS230620 credydau
Post-Roman Celtic BritainHS234020 credydau
Aegean Bronze Age: Emergence to CollapseHS238720 credydau
Art and Archaeology of Classical GreeceHS238920 credydau
Pharaohs of the SunHS241020 credydau
BioarchaeologyHS243220 credydau
Museums' Collections ManagementHS244120 credydau
Archaeological Illustration and PhotographyHS244620 credydau
Spatial Technologies and Geographical Information SystemsHS245120 credydau
Reading Latin 2HS332220 credydau
Reading Greek 2HS332420 credydau
Roman Imperial History, 31BC- AD138HS333520 credydau
The Later Roman Empire, AD284-480HS333720 credydau
Tyrants, Kings and Democrats: the Rise of Classical GreeceHS337420 credydau
Greek and Roman MedicineHS337620 credydau
Assyria: Life and Thought in Ancient MesopotamiaHS337920 credydau
Drama in Context: Ancient Greek Theatre, Politics and SocietyHS338120 credydau
The World of CleopatraHS338320 credydau
Rebelling Against Rome: Local Identity and Resistance across the Roman EmpireHS338420 credydau
Religion in Rome and ItalyHS338520 credydau
Byzantium: the Golden Age, AD 842-1056HS339320 credydau
Reading Latin 1HS342120 credydau
Reading Greek IHS342320 credydau
Death and Burial in the Roman WorldHS430820 credydau
Researching the Ancient World: Final Year DissertationHS433540 credydau
At Home with the Romans: Domestic Space and SocietyHS433920 credydau
Greek WarfareHS436620 credydau
Life in Ancient RomeHS437020 credydau
History and Religion of Ancient IsraelRT230120 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

The School of History, Archaeology and Religion enables you to develop in a high-quality learning environment, supported by a student-orientated approach to the acquisition of knowledge and skills.

Teaching methods include lectures, seminars, practicals, field trips, and one-to-one tutorials. You will also undertake independent study and research, with guidance from tutors.

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas. Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lecture in a small group environment.

Seminars usually consist of about 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small group work and student-led presentations. They offer a rewarding opportunity to engage critically with the key ideas and reading of a topic, and to explore areas of particular interest with an expert in the field.

Archaeological skills are promoted through a range of designed practicals and direct participation on fieldwork projects, including excavation, surveys, post-excavation programmes and curatorial projects in museums.

Sut y caf fy nghefnogi?

All modules make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment, Learning Central, where you can access course materials and links to related reading and online resources. In addition to the main University libraries, you will have access to the Sheila White Library, which contains additional copies of books on Greek and Roman history and culture.

You will be assigned a Personal Tutor, who is able to advise you on academic and pastoral matters in a confidential and informal manner. Personal Tutors meet with you regularly to discuss progress and provide advice and guidance, and are available for consultation at other times as needed. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are made available through a structured programme of Personal Development Planning and through scheduled meetings with Personal Tutors.

Feedback

You will receive written and oral feedback from module tutors on your assessed course work. Each student is allocated with a personal tutor who you will meet with regularly throughout the year to discuss your personal development. Every member of staff has weekly office hours advertising when they are available for students to drop in for further support.

Students receive written feedback and a one-to-one tutorial on all their coursework assessments, and oral feedback on assessed presentations, seminar and practical work, and fieldwork. They also receive oral and written feedback from their supervisor on preparatory work and drafts for the Independent Study and Dissertation. Individual written feedback is provided for exams, as well as a general report on the performance of the class as a whole.

 

Sut caf fy asesu?

Modules are assessed by various methods, including coursework essays, written reports, source criticisms, critical reviews, examinations, class tests and oral presentations.

Coursework and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments.  Assessment, including coursework, exams, and oral presentations, will test the different skills you have learned. 

Progression is built into assessment, in that you will do smaller guided tasks in Year One, as well as formative essays in Years Two and Three. Progression is also evident in the growing emphasis on lengthier, independent work culminating in an optional 10,000-word dissertation in Year Three.  Final Year modules also demand deeper engagement with independent methods of working, together with greater demands on handling critically a larger number of bibliographical tasks and items.

The format of the assessed work for the second-year Independent Study is chosen by the student; possible formats include an extended essay, a piece of creative writing, sample pages from a book or magazine, a teachers’ pack, a film, or a reconstruction drawing or model.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

The BA Archaeology and Ancient History degree combines practical and research skills and encourages students to develop a range of discipline-specific skills that employer’s value. Students learn to assess critically a body of knowledge, to develop hypotheses, test them against qualitative and quantitative evidence, and present conclusions both in writing and orally. They learn to work both independently and as part of a team.

Students will acquire and develop a range of essential transferable and discipline-specific skills, including:

  • Intellectual skills - Such as critical thinking, reasoning, assimilating and summarising complex information and ideas, analysing and evaluating evidence, critiquing interpretations or arguments, coping with uncertain or incomplete data, constructing arguments based on evidence, and presenting them effectively in writing and in debate.
  • Employability skills - Such as effective communication through written reports and oral presentations, contributing to group discussions, working independently and in teams, using IT resources effectively, and time management.
  • Enterprise skills - Such as creativity (practised especially in the Independent Study project), problem-solving, initiative, and independent thinking.
  • Research skills - (Developed especially in the Independent Study and Dissertation): defining a project, formulating research questions, locating relevant information, and presenting the results in an oral presentation and an extended written report.
  • Discipline-specific skills - Analysing historical and archaeological problems, locating and using appropriate evidence and bibliographic resources, handling literary and archaeological material, analysing images, reading inscriptions, papyri and coins, and understanding the scholarly conventions used in relation to these types of evidence.
  • Practical archaeological skills - Such as fieldwork skills, illustration, photography, surveying, geophysics, GIS, dating, scientific analysis of artefacts, bones, soils and plant remains, museum practice and public outreach.
  • Language skills - The programme offers an opportunity for students to study Latin and Greek at beginner’s and intermediate level, and to read texts in the original languages.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 94% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

We organise interactive workshops with the Careers Service to help students identify their skills and attributes. History graduates find work in a wide range of related and non-related professional employment. Some choose to undertake postgraduate study at Cardiff or elsewhere, and some have become internationally reputed historians.

Lleoliadau

We offer workplace experience to our students through our four-week, funded excavation, museum and heritage work placements at the end of the first and second year.

Students are also encouraged and financially supported to attend fieldwork placements abroad. Archaeology students are also encouraged to take advance of the Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme (CUROP) which provides summer placements for undergraduates in the University research environment. CUROP offers a stipend to support a student on a placement of up to eight weeks duration, working with supervision on staff-defined research projects.

There are also opportunities to work with heritage industry professionals (e.g. Cadw) as part of fieldwork placements or the Heritage Communication module and to gain further experience in working with the public of all ages via a range of initiatives (e.g. the Guerilla Archaeology outreach group, the CAER heritage project and the Share With Schools scheme). Finally, there are weekly research seminars with international guest speakers, a student Archaeology Society and a range of other events (e.g. conferences, Bushcraft weekends).

Gwaith maes

The Years Two and Three fieldwork projects are taken in the summer preceding those academic years. The Fieldwork projects are taught through four weeks of student participation in archaeological excavations, field-surveys, museum curatorial projects or other post-excavation, laboratory-based activities.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gwneud cais ar gyfer 2018 neu 2019