Ewch i’r prif gynnwys

Hanes yr Henfyd (BA) Rhan-amser

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r cwrs hwn yn anelu at hyrwyddo dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol y cymdeithasau Groegaidd a Rhufeinig a’u cyflawniadau pwysicaf.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Ancient History

Trosolwg y cwrs

Astudiwch wareiddiadau hynafol dros gyfnod o ddwy fil o flynyddoedd mewn gradd sy'n ymestyn ymhell y tu hwnt i Hen Roeg a Rhufain o’r Oes Efydd i dwf Islam (c. 1500 BCE to CE 800).

Mae ein gradd yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau hynafol y Dwyrain Agos a Môr y Canoldir.

Yn anarferol yn y DU, mae ein rhaglen hefyd yn caniatáu i chi archwilio Mesopotamia, y lefant a'r Aifft, Persia a'r ymerodraeth Fysantaidd.

I ni, mae topigau cymdeithasol a diwylliannol yr un mor bwysig â chyfnod hanesyddol. Byddwch yn dod i gysylltiad â themâu diddorol gyda pherthnasedd cyfoes, o ryfela, rhywedd, crefydd, celfyddyd a llenyddiaeth i feddygaeth a gwyddoniaeth. Yn arbennig o boblogaidd y mae sut y portreadu’r henfyd mewn ffilm a diwylliant poblogaidd.

Mae ein gradd wedi’i dylunio i’ch helpu i feithrin sgiliau hanesydd. Byddwch yn meistrioli asesu  ystod o dystiolaeth ac yn gwerthuso dehongliadau amrywiol sy’n gwrthdaro weithiau i adeiladu eich dadl gadarn a chydlynol eich hun. Byddwch yn ymarfer mynegi eich canfyddiadau newydd mewn ffurfiau ysgrifenedig sy'n fwyfwy arloesol yn ogystal ag ar lafar mewn amgylchedd meithringar.

Nodweddion nodedig

Ancient History at Cardiff University offers a balance between modules covering specific historical periods and thematic modules that examine broad social and cultural topics, such as warfare, gender, religion, art, medicine and science. It provides the training necessary for students who wish to study Ancient History at postgraduate level, and a valuable range of intellectual and transferable skills for students who enter other professions.

Cyflwyno cais ar gyfer 2019 neu 2020

Côd UCASMynediad uniongyrchol
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd6 blwyddyn
Modd (astudio)Rhan-amser
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School of History, Archaeology and Religion typically has 320 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School of History, Archaeology and Religion typically receives 1800 applications.

Gofynion mynediad

ABB - BBB. Please note, General Studies will not be accepted.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

32-30 points, or 665-655 in 3 HL subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE English or Welsh Language at grade C or grade 4. Alternatively, IGCSE English First Language or English Second Language will be considered at grade C.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Codir ffioedd ar gyfer y cwrs hwn fesul modiwl. Ewch i'n tudalen Cyrsiau a godir ffi fesul modiwl am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Codir ffioedd ar gyfer y cwrs hwn fesul modiwl. Ewch i'n tudalen Cyrsiau a godir ffi fesul modiwl am ragor o wybodaeth.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

The BA in Ancient History (part-time) is a six year programme, with two semesters per year. The programme comprises of core modules, which provide essential skills and training, and a wide variety of optional modules that allow you to tailor your degree to meet your interests. You will study modules totalling 120 credits each year.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

You will study 120 credits in Year One. In Year One you will study 80 credits of modules in Ancient History (four 20-credit modules) and 40 credits from another subject in the School of History, Archaeology and Religion or from participating academic schools in the College of Arts, Humanities and Social Science.

The first year provides you with a focused introduction to the study of Greek and Roman history at University which fosters your critical and analytical skills through close engagement with the ancient sources and modern interpretations.

Part-time students will normally complete this period of study over two years, taking modules worth 60 credits per year.

Blwyddyn dau

In Year Two, you will take two 20-credit core modules plus 80 credits of optional modules.

You may be able to take one or two modules from another Academic School, selected from the University’s Free Standing Module Collection.

Part-time students will normally complete this period of study over two years, taking modules worth 60 credits per year.

Blwyddyn tri

In Year Three, all students write a dissertation on a topic of their choice (40 credits) and take 80 credits of optional modules.

Part-time students will normally complete this period of study over two years, taking modules worth 60 credits per year.

Blwyddyn pedwar

Blwyddyn pump

Blwyddyn chwech

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

The School enables you to develop in a high-quality learning environment, supported by a student-orientated approach to the acquisition of knowledge and skills. Teaching is delivered through a mixture of lectures, seminars, classes, practical workshops, field trips, and individual tutorials. You will also undertake independent study and research, under the guidance of a supervisor.

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping students to carry out independent research for the seminars and to develop their own ideas.

Seminars provide an opportunity for students to explore the ideas outlined in the lecture in a small group environment. Seminars would usually consist of about 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small group work and student-led presentations. Seminars offer a rewarding opportunity to engage critically with the key ideas and reading of a topic, and to explore areas of particular interest with an expert in the field. It is vital that students prepare for seminars (undertaking any set reading, developing independent critical thought) in order to gain the maximum benefit from the sessions.

Lectures and seminars enable students to develop communication and analytical skills, and to develop critical thinking in a supportive environment.

Sut y caf fy nghefnogi?

As well as having regular feedback from your personal tutor, you will have a reading week each semester for guided study and a chance to catch up on assessed work, reading and revision. These weeks are also used by staff to visit students on their year abroad.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback during tutorials, personalised feedback on written work, feedback lectures, generic written feedback and feedback on tutorial performance.

Coursework will be marked by your module tutor and your tutor will give you written feedback on your work. You will be given general feedback in relation to examinations following the May/June examination period and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor as part of the monitored student self-assessment scheme.

Sut caf fy asesu?

Modules are assessed by various methods, including coursework essays, written reports, source criticisms, examinations, class tests, and oral presentations. The format of the assessed work for the second-year Independent Study is chosen by you; possible formats include an extended essay, a piece of creative writing, sample pages from a book or magazine, a teachers’ pack, a film, or a reconstruction drawing or model. All students write a final-year dissertation of up to 10,000 words.

Coursework and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacity to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Students will acquire and develop a range of essential transferable and discipline-specific skills, including:

  • Intellectual skills - Such as critical thinking, reasoning, assimilating and summarising complex information and ideas, analysing and evaluating evidence, critiquing interpretations or arguments, coping with uncertain or incomplete data, constructing arguments based on evidence, and presenting them effectively in writing and in debate.

  • Employability skills - Such as effective communication through written reports and oral presentations, contributing to group discussions, working independently and in teams, using IT resources effectively, and time management.

  • Enterprise skills - Such as creativity (practised especially in the Independent Study project), problem-solving, initiative, and independent thinking.

  • Research skills - (Developed especially in the Independent Study and Dissertation): defining a project, formulating research questions, locating relevant information, and presenting the results in an oral presentation and an extended written report.

  • Discipline-specific skills - Analysing historical problems, locating and using appropriate evidence and bibliographic resources, handling literary and archaeological material, analysing images, reading inscriptions, papyri and coins, and understanding the scholarly conventions used in relation to these types of evidence.

  • Language skills - The programme offers an option for students to study Latin and Greek at beginners’ and intermediate level, and to read texts in the original languages.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

In 2013/14, 92% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

We organise interactive workshops with the Careers Service to help students identify their skills and attributes. History graduates find work in a wide range of related and non-related professional employment. Some choose to undertake postgraduate study at Cardiff or elsewhere, and some have become internationally reputed historians.

We believe in giving our graduates the best opportunities to find employment. We organise interactive workshops with the Careers Service to help students identify their skills and attributes and have our own, in-School Workplace Placements and employability officer. Some of our graduates enter professions which make direct use of their academic expertise. The majority however compete very successfully in a wide range of other fields.

Swyddi

  • Historian
  • Lecturer
  • Curator

Lleoliadau

The school has a dedicated Work Placements Officer who supports students with work experience opportunities both in and out of term time.

Gwaith maes

Trips to museums.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gwneud cais ar gyfer 2018 neu 2019