Ewch i’r prif gynnwys

Hanes yr Henfyd a'r Oesoedd Canol (BA)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r rhaglen integredig hon yn rhychwantu’r bydoedd Ewropeaidd a Chanoldirol o’r Oes Efydd i ddiwedd y cyfnod canoloesol.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Ancient History

Trosolwg y cwrs

The BA in Ancient and Medieval History is concerned with the European and Mediterranean worlds from the Aegean Bronze Age to the end of the Middle Ages.  It aims to develop students’ knowledge and critical understanding of the political, social, economic, and cultural structures of Greek, Roman and medieval societies, which were significantly different from modern industrialised societies, but have exercised a profound and continuing influence on the subsequent development of European societies and cultures and many others.

The degree will provide you with an opportunity to study two historical fields which are often pursued in isolation from one another, but where continuities and changes can profitably be explored. Ancient and Medieval History offers a balance between modules covering specific historical periods and thematic modules that examine broad social and cultural topics, such as warfare, politics, gender, slavery, kingship, religion, art, medicine and science.

This degree is designed to cultivate the skills of the historian, namely, the ability to assess evidence critically, to evaluate different interpretations of the evidence, to construct arguments on the basis of evidence, and to express opinions cogently in speech and in writing.

Nodweddion nodedig

The programme provides the training necessary for students who wish to study Ancient or Medieval History at postgraduate level, and a valuable range of intellectual and transferable skills for students who enter other professions.

Côd UCASV116
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School of History, Archaeology and Religion typically has 320 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School of History, Archaeology and Religion typically receives 1800 applications.

Gofynion mynediad

BBC-BCC. Please note Critical Thinking and General Studies will not be accepted.    

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DMM Humanties or Social Science. Any other BTEC subject if combined with an A-Level excluding General Studies and Critical Thinking.

Achieve the IB Diploma with 655 in 3 HL Subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£17,700Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a three-year degree programme comprising core modules that provide essential skills and training as well as a wide variety of optional modules for you to select from in order to tailor your degree to meet your interests. You can also take further modules in the humanities and social sciences, thereby developing your range of skills and knowledge.  You normally take 120 credits in each year.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

In the first year, you take 40 credits from each of the degree subjects, including 60 credits of compulsory modules that provide a general introduction to Roman history, the history of Europe during the middle ages, and the skills of the historian. You will choose your remaining credits from optional modules within the School or approved modules from participating Academic Schools.

The first year provides you with a focused introduction to the study of history at University which fosters your critical and analytical skills through close engagement with the ancient sources and modern interpretations.

Blwyddyn dau

Students take 120 credits of modules in year two, 60 in Ancient History and 60 in Medieval History, including a core module on historical methods and an independent study which may include a dissertation on a topic of your choice in either Ancient or Medieval History.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Now and Next: From Academia to Employment (30 Credits)HS000330 credydau
Now and Next: From Academia to Employment (20 Credits)HS000420 credydau
Approaches to HistoryHS170130 credydau
Exploring Historical DebateHS170230 credydau
War, Peace and Diplomacy, c.900-c.1250HS170730 credydau
Heresy and Dissent, 1000-1450HS171030 credydau
Poverty and Relief in Medieval EuropeHS171430 credydau
The Archaeology of the Anglo-SaxonsHS220120 credydau
Post-Roman Celtic BritainHS234020 credydau
Art and Archaeology of Classical GreeceHS238920 credydau
Reading Latin 2HS332220 credydau
Reading Greek 2HS332420 credydau
Roman Imperial History, 31BC- AD138HS333520 credydau
The Later Roman Empire, AD284-480HS333720 credydau
Tyrants, Kings and Democrats: the Rise of Classical GreeceHS337420 credydau
Greek and Roman MedicineHS337620 credydau
Assyria: Life and Thought in Ancient MesopotamiaHS337920 credydau
Drama in Context: Ancient Greek Theatre, Politics and SocietyHS338120 credydau
The World of CleopatraHS338320 credydau
Rebelling Against Rome: Local Identity and Resistance across the Roman EmpireHS338420 credydau
Religion in Rome and ItalyHS338520 credydau
Byzantium: the Golden Age, AD 842-1056HS339320 credydau
Reading Latin 1HS342120 credydau
Reading Greek IHS342320 credydau
Death and Burial in the Roman WorldHS430820 credydau
Independent 2nd Year StudyHS433420 credydau
Pots, Poems and Pictures: Using Evidence for Ancient HistoryHS433620 credydau
At Home with the Romans: Domestic Space and SocietyHS433920 credydau
Greek WarfareHS436620 credydau
Life in Ancient RomeHS437020 credydau
History and Religion of Ancient IsraelRT230120 credydau

Blwyddyn tri

Students take 120 credits of modules in year three, 60 in Ancient History and 60 in Medieval History including a dissertation option. 

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

The School of History, Archaeology and Religion enables you to develop in a high-quality learning environment, supported by a student-orientated approach to the acquisition of knowledge and skills.

Teaching methods include lectures, seminars, practicals, field trips, and one-to-one tutorials. You will also undertake independent study and research, with guidance from tutors.

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas.  Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lecture in a small group environment.

Seminars usually consist of about 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small group work and student-led presentations. They offer a rewarding opportunity to engage critically with the key ideas and reading of a topic, and to explore areas of particular interest with an expert in the field.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

18%

Astudio annibynnol dan arweiniad

82%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

13%

Astudio annibynnol dan arweiniad

87%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

11%

Astudio annibynnol dan arweiniad

89%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

All modules make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment, Learning Central, where you can access course materials and links to related reading and online resources. In addition to the main University libraries, you will have access to the Sheila White Library, which contains additional copies of books on Greek and Roman history and culture.

You will be assigned a Personal Tutor, who is able to advise you on academic and pastoral matters in a confidential and informal manner. Personal Tutors meet with you regularly to discuss progress and provide advice and guidance, and are available for consultation at other times as needed. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are made available through a structured programme of Personal Development Planning and through scheduled meetings with Personal Tutors.

Feedback

You will receive written feedback on all your coursework assessments, and oral feedback on assessed presentations and seminar work. You will also receive oral and written feedback from your supervisor on preparatory work and drafts for the Independent Study and Dissertation. Individual written feedback is provided for exams.

Sut caf fy asesu?

Modules are assessed by various methods, including coursework essays, written reports, source criticisms, critical reviews, examinations, class tests and oral presentations.

Coursework and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments.  Assessment, including coursework, exams, and oral presentations, will test the different skills you have learned. 

The format of the assessed work for the second-year Ancient History Independent Study is chosen you; possible formats include an extended essay, a piece of creative writing, sample pages from a book or magazine, a teachers’ pack, a film, or a reconstruction drawing or model.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

33%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

67%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

29%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

71%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

33%

Arholiadau ymarferol

5%

Gwaith cwrs

61%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of essential transferable and discipline-specific skills, including:

  • intellectual skills - such as critical thinking, reasoning, assimilating and summarising complex information and ideas, analysing and evaluating evidence, critiquing interpretations or arguments, coping with uncertainty or incomplete data, constructing arguments based on evidence, and presenting them effectively in writing and in debate;
  • employability skills - such as effective communication through written reports and oral presentations, contributing to group discussions, working independently and in teams, using IT resources effectively, and time management;
  • enterprise skills - such as creativity, problem-solving, initiative, and independent thinking;
  • research skills - such as defining a project, formulating research questions, locating relevant information, and presenting the results in an oral presentation and an extended written report;
  • discipline-specific skills - such as analysing historical problems, locating and using appropriate evidence and bibliographic resources, handling literary and archaeological material, analysing images, reading inscriptions, papyri and coins, and understanding the scholarly conventions used in relation to these types of evidence;
  • language skills - the programme offers an opportunity for students to study Latin and Greek at beginner’s and intermediate level, and to read texts in the original languages.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 94% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

We organise interactive workshops with the Careers Service to help students identify their skills and attributes. History graduates find work in a wide range of related and non-related professional employment. Some choose to undertake postgraduate study at Cardiff or elsewhere, and some have become internationally reputed historians.

We believe in giving our graduates the best opportunities to find employment. We organise interactive workshops with the Careers Service to help students identify their skills and attributes and have our own, in-School Workplace Placements and employability officer. Some of our graduates enter professions which make direct use of their academic expertise. The majority however compete very successfully in a wide range of other fields. 
 

Swyddi

  • Historian
  • Lecturer
  • Curator
icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais