Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifeg (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae ein rhaglen achrededig yn edrych i’r dyfodol, gan sicrhau y cewch chi offerynnau a thechnegau arbenigol i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn cyfrifeg.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

accounting and finance

Trosolwg y cwrs

Mae gweithwyr cyfrifeg proffesiynol effeithiol, effeithlon a brwdfrydig yn rhan ganolog o lwyddiant sefydliadau cyfoes. Felly bydd galw mawr amdanoch mewn rolau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector gyda chyflogau cystadleuol a rhagolygon gwych o ran datblygu gyrfa.

Caiff ein rhaglen BSc Cyfrifeg ei hachredu gan y Cyrff Cyfrifeg Proffesiynol ac mae wedi'i chynllunio i sicrhau sgiliau ymarferol a hyder proffesiynol i chi fynd i yrfa lwyddiannus ym maes cyfrifeg neu baratoi at astudio ac ymchwil ôl-raddedig.

Cewch ddatblygu arbenigedd busnes a chyllid gyda'n tîm o ymchwilwyr rhyngwladol a gweithwyr cyfrifeg proffesiynol cymwys. Cewch eich cyflwyno i gyfrifeg ariannol a rheoli a chyllid corfforaethol a chewch eich annog i ystyried goblygiadau cymdeithasol, economaidd a moesegol eich penderfyniadau.

Bydd rhaglen o weithdai penodol i'r diwydiant, a drefnir ar y cyd â chwmnïau cyfrifeg proffesiynol a chyrff achredu, yn ategu eich astudiaethau academaidd gyda chysylltiad â sefyllfaoedd busnes yn y byd go iawn.

Nodweddion nodedig

 • Study on a degree accredited by the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) and the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
 • Acquire business and finance skills from leading international researchers and qualified accounting professionals.
 • Prepare for your accounting career with exemptions from chartered accounting professional examinations.
 • Attend industry-specific workshops organised in partnership with professional accounting firms and accrediting bodies.

Achrediadau

Côd UCASN400
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe school typically has 425 places available
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe school typically receives 2850 applications

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Fast-track your career with exemptions from chartered accounting professional examinations.

Gofynion mynediad

AAB-ABB. Please note, General Studies, Critical Thinking and Citizenship Studies will not be accepted.   

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDD-DDM in Business only.

IB 34-32, or 665-655 in 3 HL subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Busnes Caerdydd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE Maths grade B or 6. GCSE English Language Grade C or 4. 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a three-year, full-time course, consisting of 120 credits a year.   All modules are compulsory in year one.  In year two and year three, you choose modules to the value of 120 credits from a range of core and optional modules. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Get to grips with the fundamentals of financial and management accounting.

You’ll discover how these core business disciplines intersect with economics, statistics, law and marketing.

Blwyddyn dau

Combine theory and practice as your understanding of the basics grow.

You’ll start to appreciate current developments in real-world accounting scenarios before choosing from a range specialist pathways.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Management AccountingBS250720 credydau
Corporate Financial ManagementBS250820 credydau
TaxationBS250920 credydau
Auditing and AssuranceBS251520 credydau
Corporate ReportingBS251620 credydau

Blwyddyn tri

Master advanced aspects of accounting as theory and practice continue to coalesce in your final year.

Modules in corporate reporting and strategy, accounting management and control will preface opportunities to tailor your degree to your career ambitions.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. While our internationally recognised faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learned from their most recent research into the classroom, giving you access to critical business thinking and contemporary real life examples and scenarios.

We will provide your teaching and learning resources, and will be responsive to your needs and views. For your part, you will need to put in the necessary amount of work both during and outside formal teaching sessions, and make good use of the facilities provided.

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials). 

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas. Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lectures. Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small-group work and student-led presentations.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

22%

Astudio annibynnol dan arweiniad

78%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

24%

Astudio annibynnol dan arweiniad

76%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

22%

Astudio annibynnol dan arweiniad

78%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; she/he will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. You are required to meet with your personal tutor three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Undergraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 8am to 6pm each weekday during term time to answer your questions.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with regular feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work, and generic written feedback.

You will be given general feedback following each examination period and will be able to discuss your overall performance with your personal tutor.

Sut caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, and individual and group projects.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

97%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

3%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

93%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

7%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

93%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

7%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • grasp complex issues with confidence
 • ask the right questions of complex texts
 • have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically
 • identify and apply relevant data
 • develop practical research skills
 • propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence
 • communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech
 • sourcing, interpreting and presenting relevant numerical information – to support the composition of projects reports and business cases
 • work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time
 • work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving
 • use IT programmes and standard software packages, where appropriate
 • take responsibility for your own learning programme and professional development.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Our track record speaks for itself. 97% of our students are in employment and/or further study within six months of graduating.

Our dedicated career professionals have got you covered on things like industry placements, internships, work experience and insights.

You’ll benefit from career consultations, interview and CV writing workshops, industry-specific events and specialist psychometric assessment and broad skills training.

Swyddi

 • Accountant
 • Business Analyst
 • Economist
 • HR Manager
 • Lecturer
 • Marketing Executive
 • Production Manager
 • Stockbroker

Lleoliadau

We recognise the importance of gaining work experience during your studies. Our dedicated Placements Manager offers advice on available work placements, internships, work experience and opportunities to enhance your CV and broaden your horizons. Support with job applications and interview techniques is also available from the Business School’s in-house Careers Consultant.

If you decide that you would like to undertake a year-long placement, you can either apply to one of our ‘with Professional Placement Year’ programmes or transfer into one at any time up until the end of your second year of study. The placement is undertaken in the third year of a four-year degree programme. 

International Study

To give students the opportunity to gain a global perspective, we offer four-year degree programmes “with a Year Abroad”. You may apply during your second year for a place on these programmes and if you are successful you will transfer in to the four year degree scheme. The Year Abroad will become an integral part of the degree.

We have exchange agreements with high ranking Business Schools and universities worldwide where you will study modules taught and assessed in English. A list of partner institutions, all of which offer modules taught in English, can be found at: http://business.cardiff.ac.uk/courses/exchanges/partners.

Our Exchange team and the University Global Opportunity Centre work closely with students in preparation for and during their studies abroad.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais