Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifeg a Chyllid gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae ein rhaglen achrededig yn cydbwyso theori ac ymarfer er mwyn i chi allu datblygu gwybodaeth a sgiliau i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa cyfrifeg a chyllid.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

accounting and finance

Trosolwg y cwrs

The Accounting and Finance degree programme shares a common first year syllabus with the Accounting degree programme, providing an essential grounding in a range of business related areas including statistics, economics, law, marketing and management.

The second and fourth years of the programme combine the study of the core areas of financial accounting, business finance and management accounting with a diverse range of specialist finance topics. In your final year you will have the opportunity to select areas of relevance and benefit to your career interests.

The programme will provide students with the necessary skills and knowledge, both theoretical and practical, through the professional placement year, to take on responsible positions early in a variety of careers in various sectors of the accounting or finance professions.

Nodweddion nodedig

 • Study on a degree accredited by the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) and the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
 • Acquire business and finance skills from leading international researchers and qualified accounting professionals.
 • Train in our state-of-the-art Trading Room, the largest in Wales.
 • Prepare for your career in finance with exemptions from chartered accounting professional examinations.
 • Attend industry-specific workshops organised in partnership with professionals from the leading financial sector organisations and accrediting bodies.
 • Pursue a professional placement year to kick start your professional training and stand out in the employment market.

Achrediadau

Côd UCAS751G
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Get career-ready on a professional placement and fast-track your career with exemptions from chartered accounting professional examinations.

Gofynion mynediad

Mae’r gofynion mynediad a ddangosir ar gyfer darpar fyfyrwyr fydd yn dechrau yn 2019. Bydd y gofynion mynediad ar gyfer 2020 ar gael ym mis Awst 2019.

AAB excluding General Studies, Citizenship Studies and Critical thinking.   

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDD in Business only.

IB 35-32, or 665 in 3 HL subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Busnes Caerdydd.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE Maths grade B or 6, and  GCSE English Language Grade C or 4. 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a four-year, full-time course, consisting of 120 credits a year.   All modules are compulsory in year one.  In year two and year four, you choose modules to the value of 120 credits from a range of core and optional modules. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Get to grips with the fundamentals of accounting and finance.

You’ll discover how these core business disciplines intersect with economics, statistics, law and marketing.

Blwyddyn dau

Combine theory and practice as your understanding of the basics grow.

You’ll start to appreciate current developments in real-world accounting and finance scenarios before choosing from a range of specialist pathways.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Management AccountingBS250720 credydau
Corporate Financial ManagementBS250820 credydau
Financial Markets and InstitutionsBS251420 credydau
Corporate ReportingBS251620 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Apply your university know-how in the real world, as you embark on a salaried placement year.

This is your chance to enhance your career prospects by building a network of business contacts.

You’ll gain insights into organisations and industries with no long-term obligations, develop new skills and hone your competitive edge ready to stand-out in the graduate job market.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Professional PlacementBS4020120 credydau

Blwyddyn pedwar

Master advanced aspects of financial management as you bring your professional experience back to the lecture theatre in your final year.

Modules in security analysis and portfolio management, corporate finance and financial derivatives will preface opportunities to tailor your degree to your career ambitions.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. While our internationally recognised faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learned from their most recent research into the classroom, giving you access to critical business thinking and contemporary real life examples and scenarios.

We will provide your teaching and learning resources, and will be responsive to your needs and views. For your part, you will need to put in the necessary amount of work both during and outside formal teaching sessions, and make good use of the facilities provided.

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials). 

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas. Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lectures. Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small-group work and student-led presentations.

Beth a ddisgwylir ohonof?

 

 

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; she/he will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. It is normally your personal tutor who writes references for job applications and therefore you should keep your personal tutor informed about how you are getting on. You are required to meet with your personal tutor three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Undergraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 8am to 6pm each weekday during term time to answer your questions.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with regular feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work, and generic written feedback.

You will be given general feedback in relation to examinations following the May/June examination period and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor. 

Sut caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, and individual and group projects.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • grasp complex issues with confidence
 • ask the right questions of complex texts
 • have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically
 • identify and apply relevant data
 • develop practical research skills
 • propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence
 • communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech
 • sourcing, interpreting and presenting relevant numerical information – to support the composition of projects reports and business cases
 • work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time
 • learn from constructive criticism and incorporate its insights
 • work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving
 • use IT programmes and digital media, where appropriate
 • take responsibility for your own learning programme and professional development

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Our track record speaks for itself. 97% of our students are in employment and/or further study within six months of graduating.

Our dedicated career professionals have got you covered on things like industry placements, internships, work experience and insights.

You’ll benefit from career consultations, interview and CV writing workshops, industry-specific events and specialist psychometric assessment and broad skills training.

Lleoliadau

Students are responsible for finding their own placements, though support will be given by the School’s employability team. Students unable to secure a suitable placement will be permitted to transfer to the equivalent ‘non-placement’ programme, assuming the relevant academic requirements are met. Placements can be conducted in English or in Welsh.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 14 Medi

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais