Ewch i’r prif gynnwys

Gwleidyddiaeth ac Economeg (BSc Econ)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae dealltwriaeth o economeg yn arwain at well dealltwriaeth o wleidyddiaeth ac fel arall felly yn gwneud Gwleidyddiaeth ac Economeg yn gyfuniad astudio delfrydol.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Politics is a fascinating subject that has a significant impact on our everyday lives. The field of politics allows students to explore how parliaments and governments function and evaluate political ideas such as power, freedom, democracy, conflict, legitimacy or accountability.

This programme aims to enable you to develop a thorough understanding of economic analysis and to encourage you to value this analysis in understanding economic problems and a wide range of social and political issues.

Studying Economics at Cardiff will provide you with rigorous training that will be a useful grounding for your future career.

Is austerity economics the way to more sustained economic growth in the future? Should Europe retain the single currency? How can the NHS be reformed to increase efficiency and equity? These are just some of the many issues and debates which may lead students to study Economics with Politics.

An Economics degree at Cardiff University provides students with a thorough understanding of economic analysis and aims to stimulate students to value this analysis in understanding economic problems and a wider range of social and political issues.

Nodweddion nodedig

 • The opportunity to specialise in economic analysis through all three years of study and therefore to build up considerable knowledge and skills in the discipline;
 • The intellectual challenge derived from exposure to recent developments in economic theory;
 • The development of substantial quantitative and empirical research skills;
 • The possibility of moving into careers in the government economic service and major economic consultancies;
 • Unrivalled academic links with the National Assembly for Wales via the Welsh Governance Centre and long established relationships with national and international organisations such as the Westminster parliament, European Union and NATO.
Côd UCASLL12
Derbyniad nesafMedi 2019
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
 1. Ysgol Busnes Caerdydd

  Adeilad Aberconwy

  Rhodfa Colum

  Cathays

  Caerdydd

  CF10 3EU

 2. Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

  Adeilad y Gyfraith

  Rhodfa'r Amgueddfa

  Caerdydd

  CF10 3AX

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Gofynion mynediad

ABB. You will not need to achieve these from any specific subjects but please note that General Studies, Citizenship Studies and Critical Thinking will not be accepted.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

D in BTEC plus BB in two A-Level subjects excluding General Studies, Critical Thinking and Citizenship Studies.  

Award of the IB Diploma with 34 points including 665 in 3 HL subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Busnes Caerdydd ac Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gyda 6.5 ar gyfer ysgrifennu ac o leiaf 6.0 yn yr holl is-sgoriau eraill.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 22 o leiaf ar gyfer ysgrifennu a 20 ym mhob cydran arall.

PTE Academic

O leiaf 62 gyda 62 ar gyfer ysgrifennu a dim llai na 54 ym mhob cydran arall.

Trinity ISE II/III

II: Rhagoriaeth mewn ysgrifennu ac o leiaf un Rhagoriaeth a dau Deilyngdod mewn cydrannau eraill.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE Maths at grade B or grade 6 and English or Welsh Language at grade B or grade 6. Alternatively, IGCSE English First Language grade B will be considered, IGCSE English as a Second Language not accepted.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£17,650Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Any equipment required will be supplied by the School.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a three year, full time course consisting of 120 credits per year. You will take an equal number of credits in Politics and Economics modules in each year, allowing you to tailor your degree to reflect your specific interests. 

The first year is an introductory year with results from Years 2 and 3 determining your degree classification.  A particular feature is the option of writing a dissertation in your final year. This is highly regarded by employers because it indicates that you can undertake original research.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019

Blwyddyn un

The first year provides a graduated transition to studying economics and politics at degree level, and offers instruction in the skills, techniques and arguments that you will use.

 You will study 60 credits in Politics and 60 credits in Economics during your first year of study.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Applied Stats and Maths in Econ and BusinessBS150120 credydau
MicroeconomicsBS155120 credydau
MacroeconomicsBS165220 credydau

Blwyddyn dau

You will take 60 credits in compulsory and optional Economics modules and 60 credits in optional Politics modules in Year 2.

Blwyddyn tri

You will take 60 credits in optional Economics modules and 60 credits in optional Politics modules in Year 3.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Business ApplicationsBS354720 credydau
EconometricsBS355120 credydau
Financial EconomicsBS355420 credydau
International FinanceBS355520 credydau
International Economic HistoryBS355620 credydau
Labour EconomicsBS355820 credydau
Modern Business EnterpriseBS356120 credydau
Macroeconomic AnalysisBS356520 credydau
Microeconomic AnalysisBS356620 credydau
International TradeBS356820 credydau
Applied Macroeconomics and FinanceBS357020 credydau
Economics of BankingBS357120 credydau
Industrial EconomicsBS357220 credydau
The Economics of DevelopmentBS357320 credydau
Social WelfareBS357420 credydau
International Politics in the Nuclear AgePL932020 credydau
Global Environmental PoliticsPL932220 credydau
Bombs, Bullets and Ballot-boxes: the Northern Ireland Conflict, 1969 to 1998PL932420 credydau
Political Economy: Rationality in an Irrational World?PL932520 credydau
Popular Culture and World PoliticsPL932820 credydau
China in the WorldPL933020 credydau
Cybersecurity: Diplomacy and Digital Rights in Global PoliticsPL933220 credydau
A History of British IntelligencePL933320 credydau
The Politics of Violence and KillingPL933520 credydau
Justice, Legitimacy and International LawPL933620 credydau
Latin American PoliticsPL933720 credydau
Sex, Drugs and Public PolicyPL933820 credydau
Visual Global PoliticsPL933920 credydau
Politics in Practice: Work Placement ModulePL934020 credydau
The Soul and the City: Plato’s Political PhilosophyPL934120 credydau
US Government and PoliticsPL937420 credydau
The Limits of Ethics in International RelationsPL937620 credydau
Cyfiawnder Byd-eangPL937720 credydau
Parliamentary Studies ModulePL938020 credydau
International Relations DissertationPL938520 credydau
Politics DissertationPL938620 credydau
Elections in the UKPL938720 credydau
Global International Organisation in World PoliticsPL939120 credydau
Personality and PowerPL939220 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

We offer a supportive learning environment, where you are enabled to acquire a range of skills and a wealth of specialist knowledge. Our courses foster intellectual skills, such as critical thinking, close analysis, evaluating evidence, constructing arguments, using theory and the effective deployment of language in writing and in debate. We also help you gain experience in team working, independent research and time management.

You will be taught both by lecture and seminar. Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas. Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lectures.

Seminars usually consist of about 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small-group work and student-led presentations.

Politics and International Relations provides opportunities for learning and teaching through the medium of Welsh. Seminar teaching in Welsh is available in modules in each of Years 1, 2 and 3.  Students may elect to write all or some of their assessed work and examinations in Welsh. 

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

24%

Astudio annibynnol dan arweiniad

76%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

20%

Astudio annibynnol dan arweiniad

80%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

21%

Astudio annibynnol dan arweiniad

79%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

As well as having regular feedback from your personal tutor in each course, you will have a reading week each semester for guided study and a chance to catch up on assessed work, reading and revision.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback during tutorials, personalised feedback on written work, feedback lectures, generic written feedback and feedback on tutorial performance

Coursework will be marked by your module tutor and your tutor will give you written feedback on your work. You will also have a feedback class after each assessment. Students will be given general feedback in relation to examinations following the May/June examination period and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor as part of the monitored student self-assessment scheme.

Sut caf fy asesu?

A range of assessment methods are used, including essays, examinations, presentations, portfolios and creative assignments.

Essays and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments. Dedicated essay workshops and individual advice enable you to produce your best work, and written feedback on essays feeds forward into future work, enabling you to develop your strengths and address any weaker areas.

The optional final-year dissertation provides you with the opportunity to investigate a specific topic of interest to you in depth and to acquire detailed knowledge about a particular field of study, to use your initiative in the collection and presentation of material and present a clear, cogent argument and draw appropriate conclusions.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

80%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

20%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

69%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

31%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

55%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

45%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • grasp complex issues with confidence
 • ask the right questions of complex texts
 • have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically
 • identify and apply relevant data
 • develop practical research skills
 • propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence
 • communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech
 • work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time
 • learn from constructive criticism and incorporate its insights
 • work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving
 • use IT programmes and digital media, where appropriate
 • take responsibility for your own learning programme and professional development.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

School of Law and Politics

In 2015/16, 97% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

Politics at Cardiff is a respected recruitment pool for a variety of employers within this sector with the Public Service Ombudsman for Wales, the Department for Education, , the UK Border Agency and a range of political parties all recruiting from the last graduating year.

Outside of the political sector, the degree is of interest to employers in both the public and private sectors, with graduates taking up management training opportunities within EY, Enterprise Rent A Car, Zurich Insurance and King Worldwide.

Economics

In 2015/16, 92% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

Economics is an intellectually stimulating discipline and the skills of Economics graduates are often in demand by employers in both the public and private sector. Some Economics graduates take a period of additional training after completing their degree, a postgraduate course perhaps or a further training course which will allow them to convert to another profession such as accountancy or law. Whatever career you pursue, the skills acquired during your Economics degree (problem solving ability, quantitative techniques, analytical skills etc), will undoubtedly be welcomed by employers.

In addition to the University Careers Service, we have invested in our own, dedicated Careers Centre to help students find internships, job opportunities and access business industry specific advice and guidance.

Swyddi

 • Journalist
 • Government officer
 • Manager
 • Publisher
 • Lawyer
 • Banker
 • Accountant
 • Policy researcher
 • Civil servant

Lleoliadau

Cardiff Business School has a dedicated Placements Manager offers advice on available work placements, internships, work experience and opportunities to enhance your CV and broaden your horizons.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais