Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg a Ffiseg gyda Blwyddyn Astudio Dramor (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae‘r ffin rhwng Mathemateg a Ffiseg yn dod yn llai clir, ac os ydych chi’n chwilio am astudiaeth ehangach na’r hyn y gall gradd anrhydedd sengl ei gynnig, mae’r radd BSc gydanrhydedd hon mewn Ffiseg a Mathemateg wedi ei chynllunio gyda chi mewn golwg.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Mathematics and physics are subjects that naturally overlap in fields such as applied mathematics and theoretical physics.  This joint course offers preparation for careers including industrial or academic research and development, computing, education and areas needing a pragmatic, numerate and analytical approach to problem solving.

Designed for those with an enquiring mind, this degree provides a broad education in how theoretical and experimental physics can be used to describe the universe, alongside mathematics modules designed to challenge and stimulate your academic curiosity.

Throughout your course you will devote half your time to physics and half to mathematics. You can choose between a theoretical project and laboratory work in your final year, depending on your interests. We support you to become an independent learner, able to effectively tackle unseen problems.

This particular version of the degree allows you to spend your third year studying abroad before returning to Cardiff for a final year. The Schools of Mathematics and Physics have agreements with institutions across Europe, the United States, Canada and Australia, and you will have support when applying for your overseas year.

Nodweddion nodedig

 • the opportunity to broaden your experience and enhance your employability by spending a year at a university abroad;
 • the involvement of research-active staff in course design and delivery;
 • frequent opportunities to conduct practical work laboratory facilities in the School of Physics and Astronomy;
 • an opportunity to develop an ease with abstract mathematical concepts, logical argument and deductive reasoning;
 • a firm basis for conducting physics research in a range of theoretical and practical areas, including the skills to manage an extended project;
 • an accredited route into a physics or mathematics profession - all the core content required for the degree to be accredited by Institute of Physics (IoP) and the Institute of Mathematics and its Applications (IMA)

Achrediadau

Côd UCAS133K
Derbyniad nesafMedi 2019
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Llawn amser gyda blwyddyn dramor

Gofynion mynediad

  AAB-A*BB including A*/A in Maths and B in Physics. If you are studying a science A level, a pass in the Science practical element (where applicable) will be required.  Please note, General Studies and Critical Thinking will not be accepted. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Please contact the University for further information.

34-32 including 6 in HL Maths & 5 in HL Physics or 666-665 in 3 HL's including 6 in Maths and 5 in Physics

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Mathemateg.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE English Language at grade C or grade 4. Alternatively, IGCSE English First Language or English Second Language will be considered at grade C. 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£20,950Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

There are no additional costs associated with the Years of Study based at Cardiff University. For the Year of Study Abroad, students are entitled to their normal Student Loan and the tuition fee is only 15% of the normal fee. Students need to consider additional costs such as airfares, health insurance etc. but this would be made clear to students before they finalise their university choice. The Global Opportunities Centre offers support towards airfares of between £500 and £700. For exchange partners within the EU, the Erasmus scheme offers financial support. 

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a three-year, full-time course, consisting of 120 credits a year. In the first year all modules are compulsory and include foundational mathematics topics such as algebra and calculus, together with modules on the theoretical and practical side of Physics.

The modules in year two will build on your foundational understanding of both Mathematics and Physics and you will be able to choose between Pure and Applied areas of Mathematics, or a combination of the two. Year three is spent at an institution abroad. There are opportunities in the USA, Canada, Australia and many European countries.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019

Blwyddyn un

You will take 60 credits in Mathematics and 60 credits in Physics. All modules are compulsory. The modules in Mathematics cover the foundational areas of Calculus, Algebra and Analysis. The modules in Physics include both theoretical and experimental aspects.   

Students are required to achieve at least a 50% average to continue their studies on the Year of Study Abroad scheme.  

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Elementary Differential EquationsMA100110 credydau
Foundations of Mathematics IMA100520 credydau
Foundations of Mathematics IIMA100620 credydau
Linear Algebra IMA100810 credydau
Mechanics and MatterPX112120 credydau
Experimental Physics 1PX112310 credydau
Electricity, Magnetism and WavesPX122120 credydau
Computational Skills for Problem SolvingPX122410 credydau

Blwyddyn dau

You will take 60 credits in each subject area. The Physics component is made up of two 20 credit modules and two 10 credit modules.  In Mathematics, you will study six 10 credit modules. Two modules are compulsory, the other four are chosen from a selection of six focussing on the areas of Pure and Applied Mathematics.

 

 

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Calculus of Several VariablesMA200110 credydau
Series and TransformsMA200410 credydau
Linear Algebra IIMA200820 credydau
The Physics of Fields and FlowsPX213120 credydau
Introductory Quantum MechanicsPX213210 credydau
Thermal and Statistical PhysicsPX223120 credydau
OpticsPX223210 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Modelling with Differential EquationsMA023210 credydau
Complex AnalysisMA200310 credydau
Real AnalysisMA200610 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Year three is spent at a university abroad. At least one third of your modular program should be made up of Mathematics modules, and a further third of Physics modules. Students are free to study up to a third of their program in a separate subject(s).

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Study AbroadMA9990120 credydau

Blwyddyn pedwar

The final year is made up of 60 credits from the School of Mathematics and 60 credits from the School of Physics. The Physics modules are compulsory and include carrying out a 20 credit research project under the supervision of an academic member of staff. This may be theoretical or experimental in nature or a mixture of both and might involve substantial computing, numerical modelling or analysis.

The Mathematics modules are all optional and include a combination of 10 and 20 credit modules. These modules are in the area of Pure and Applied Mathematics and the subjects are closely aligned to the research interests of the School of Mathematics. 

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Atomic and Nuclear PhysicsPX314120 credydau
Particle Physics and Special RelativityPX324120 credydau
Physics ProjectPX331520 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
KnotsMA032210 credydau
Fluid DynamicsMA033210 credydau
Complex Function TheoryMA300010 credydau
CombinatoricsMA300410 credydau
Coding TheoryMA300710 credydau
Differential Geometry of Curves and SurfacesMA301010 credydau
Theoretical and Computational Partial Differential EquationsMA330320 credydau
Methods of Applied MathematicsMA330420 credydau
Game TheoryMA360410 credydau
Mathematical Methods for Data MiningMA370010 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Core knowledge is taught through a mixture of lectures, exercise classes, small-group tutorials and guided study. Physics and mathematics are hierarchical disciplines so the structure of the course is systematic, building on fundamental understanding.

The first two years offer a foundation for your final year of study, which covers a range of contemporary subject material, reflecting research interests in the Schools. Throughout the delivery of the programme, wherever possible, recent research results are used to illustrate and illuminate the subject.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will also be allocated a personal tutor in both the School of Mathematics and the School of Physics and Astronomy for the duration of the course. These are members of the academic staff who can give pastoral support and academic advice as well as helping you with Module selection and career planning.

All lecturing staff can be contacted by email and have either an ‘open door’ policy for students with specific queries about course material, or a system to book meeting times. Both Schools have Directors of Learning and Teaching who can advise you on academic issues, and each year of study has a year co-ordinator able to advise on administrative issues. The School of Mathematics has an Education and Students Manager who can assist students with administrative issues. Similarly the School of Physics has a Student Services Administrator who can advise students.  

Further learning support is currently also available via the University-wide Maths Support Service. This provides relaxed and informal daily drop-in sessions where you are encouraged to discuss any elements of your studies with a tutor on a one-to-one or small group basis.

 

Sut caf fy asesu?

Assessment is mainly through written examination at the end of a semester, but some modules involve some continuous assessment including problem-solving exercises, written reports, computer programs and oral presentation. Laboratory, Computational Skills and Projects in Physics are currently solely based on continuous assessment.

Feedback on progress is typically provided through a combination of discussion in class, written comments on submitted work and review of outline solutions to problems.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Studying this course will enable you to acquire and develop a range of valuable skills, both discipline specific and more generic ‘employability skills’. You will:

 • develop the skills of objectivity, creativity and independent thinking;
 • develop your knowledge of core Mathematics and Physics;
 • further your experimental, analytical and investigative skills in laboratory sessions;
 • enhance your ability to communicate ideas, principles and theories clearly and concisely, orally and in writing;
 • increase your understanding of the principles and techniques of proof;
 • develop skills that will enable you to sustain a critical argument in written mathematics;
 • learn how to solve well-defined and open-ended problems and identify key issues;
 • conduct independent research using source materials such as textbooks, scientific journals and electronic databases

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Specialist numerical skills and logical and analytical thought are qualities in demand across a range of stimulating and rewarding careers. Employers of graduates from the School of Mathematics include the financial services sector and organisations such as the Office of National Statistics and the Meteorological Office.

The School of Mathematics also has a Careers Management Skills Programme, company presentations held in the School, presentations by students returning from industry and a range of sponsored prizes awarded for academic achievement.

In 2015/16, 89% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 17% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais