Ewch i’r prif gynnwys

Ymarfer Mewndriniaethol ac Amdriniaethol (Anaesthesia) (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r rhaglen BSc amser llawn wedi’i ddylunio i adeiladu ar addysg cyn cofrestru ymarferwyr yn gweithio yn y maes heriol o ymarfer amlawdriniaethol.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Mae’r cwrs hwn fod ar gael yn Clirio ac Addasu ar gyfer mynediad 2019. Ffoniwch +44 (0)33 3241 2800 i drafod eich cyfleoedd neu weld ein holl leoedd gwag.

Trosolwg y cwrs

This full-time BSc programme is designed to build upon the pre-registration education of practitioners working in the challenging field of perioperative practice. It is intended that the programme will enable practitioners to develop the knowledge, understanding and skills to research into, and reflect upon, their role within the multi-disciplinary theatre team. The programme will also prepare practitioners for more advanced roles in a variety of contexts and thereby encourage them to analyse and evaluate current practice. Further, the programme is seen as a focus for the continued professional development of perioperative personnel.

The principal aims of the programme are to provide an opportunity for students to:

 • Develop a critical approach to intra and perioperative practice using established techniques of analysis and enquiry;
 • Apply advanced skills, knowledge and understanding in a variety of complex clinical contexts and healthcare environments;
 • Explore and critically evaluate current evidence and research and participate at the forefront of the professions in developing intra and perioperative practice;
 • Plan, implement and reflect upon the provision of intra and perioperative care, which is delivered by self and others and which is based on the needs of the patient;
 • Undertake research into a specific area of practice.

This programme aims to encourage students to develop the habit of intellectual inquiry through exploration of texts and active participation in discussion with other healthcare professionals.

By developing students’ ability to become critical, independent, life-long learners the BSc’s goal is to enable the students to adapt to the changing role, responsibilities, working practices and environments of intra and perioperative practice. It is envisaged that, on completion of the programme, successful students will have the skills and experience to enable them to develop their own research/evidence based practice, and that of others, with the consequent improvement in patient care.

Nodweddion nodedig

The distinctive features of the course include:

 • The School of Healthcare Sciences has an international reputation for its education provision, rating strongly in formal audits of its programmes, as well as by the students themselves.
 • The 2012 Times Good University Guide ranked the University as joint 4th in the UK for the quality of its healthcare programmes ('Subjects Allied to Medicine') on the basis of student satisfaction, entry standards and graduate prospects.
 • All our programmes of study have been designed to be stimulating, flexible and relevant to the needs of a professional healthcare career. Great emphasis has been placed on the practical and clinical aspects of the programmes, all of which have been accredited by the relevant professional bodies.
 • A diverse range of learning and teaching methods are used throughout the Schools' Programmes, reflecting the module content and students' developing knowledge and expertise. All modules have a formalised teaching and learning structure which will employ, for example, formal lectures, seminars, workshops, skills laboratories and case scenarios, as and when appropriate.
 • The School provides pre-registration courses recognised by the UK Health & Care Professions Council in radiotherapy and oncology, occupational therapy, operating department practice, physiotherapy and diagnostic radiography and imaging. It also provides pre-registration courses in nursing and midwifery. This contributes to a vibrant interdisciplinary environment, with opportunities for shared learning and inter-professional education not available at many institutions.

Cyflwyno cais ar gyfer 2018 neu 2019

Côd UCASMynediad uniongyrchol
Derbyniad nesafMai 2020
Hyd15 mis
Modd (astudio)Amser llawn

Gofynion mynediad

Please contact the School of Healthcare Sciences for further information.

Please contact the School of Healthcare Sciences for further information.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Please contact the School of Healthcare Sciences for further information.

Please contact the School of Healthcare Sciences for further information.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Please contact the School of Healthcare Sciences for further information.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o'r DU/UE ar hyn o bryd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£26,188Dim

Nodiadau:

Caiff y ffioedd i fyfyrwyr rhyngwladol eu pennu ar gyfer y mwyafrif o gyrsiau israddedig tair blynedd o hyd. Mae hyn yn golygu y byddwch yn talu'r un pris ym mlwyddyn un ag y byddwch chi ym mlynyddoedd dau a thri. Mae rhai cyrsiau wedi'u heithrio, yn cynnwys rhaglenni pedair a phum mlynedd o hyd a chyrsiau Meddygol a Deintyddol. Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

The Programme Outcomes have been informed by the Quality Assurance Agency Framework for Higher Education. Other strategic drivers include the Knowledge and Skills Framework; the Skills for Health Competence-based Career Framework for Allied Health Professions; the Skills for Health Sector Skills Agreement; the Credit and Qualifications Framework for Wales.

Upon completion of the programme a typical student will be able to:

 • Critically evaluate the impact of government and professional drivers on the delivery of healthcare in general and intra and perioperative practice in particular;
 • Demonstrate a commitment to lifelong learning through engaging in a process of continued professional development;
 • Engage in intellectual enquiry and evaluation of the practice of healthcare through critical appraisal;
 • Plan and undertake a research study/audit/extended literature review with support from a supervisor;
 • Practise his/her profession using an analytical and problem-solving approach;
 • Develop professional practice and standards of healthcare practice based on reflective thinking and problem-solving;
 • Incorporate an holistic approach to the provision of healthcare including the ability to function as a part of the multi-disciplinary team in a variety of healthcare settings.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This full-time programme spans one extended academic year equating to 150 credits at level 6. 

The programme consists of six core modules accounting for 130 credits, and one 20 credit optional modules.

Assessment is considered a vital part of the learning process and forms an integral part of the Programme rather than being an additional, separate aspect.  Assessment therefore, will take into account the progressive nature of the Programme.  There will be formative and summative assessment specific to each module, which together will demonstrate the application and consolidation of learning throughout the Programme.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019

Blwyddyn un

See course structure for details.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Research SkillsHC307420 credydau
Professional Practice DevelopmentHC307520 credydau
DissertationHC307640 credydau
Anaesthesia and Post Anaesthesia Practice DevelopmentHC307720 credydau
Advanced Emergency CareHC307920 credydau
Study SkillsHC310110 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Management in Intra and Perioperative PracticeHC308020 credydau
Paediatric Practice DevelopmentHC308120 credydau
Surgical First AssistantHC315020 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

The School of Healthcare Sciences has recently invested in new facilities and equipment, ensuring some of the best technology and modern facilities at your disposal throughout your career as a student. This includes the development of a mock theatre environment with human factors observation deck facilities and the latest in Learde ®l SIM technology.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will have regular meetings with your personal tutor who will provide pastoral support and academic guidance throughout the programme. In addition you will be assigned an academic supervisor who will support you in the development of your dissertation.

Our virtual learning environment is accessible via desktop and mobile devices, allowing you to access electronic resources from anywhere. Dedicated computer labs, student study rooms, campus-wide WiFi networks, printing facilities and a dedicated healthcare library are available year-round. Staff are available on site to assist students and provide support and advice.

The School of Healthcare Sciences has recently invested in new facilities and equipment, including a Clinical Simulation Suite, aiming to provide some of the best technology and modern facilities at your disposal.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We will provide you with feedback on your work in a variety of formats. These will include oral feedback during tutorials, feedback provided during lectures, written feedback provided through online module discussion forums, and electronic written feedback on assessed coursework through GradeMark. You will be provided with summary written feedback in relation to examinations and you can discuss your overall performance with your personal tutor. 

Sut caf fy asesu?

Assessment includes the evaluation of student knowledge and understanding in order to demonstrate the achievement of the learning outcomes, it employs a variety of methods. Formative assessment is designed to prepare you for the summative assessment of each module.

The formative methods include:

 • Self-assessment exercises;
 • Short answer questions;
 • Presentations;
 • Group work, debate and discussions;
 • Reflective reports;
 • Guided assessment exercises;
 • Workshops and scenario based exercises;

The summative assessment methods include:

 • Written assignments, for example case studies and reflective reports;
 • Examinations;
 • Development of a research proposal;
 • Dissertation

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

As a School of Healthcare Sciences  97% of our graduates were in employment and/or further study six months after graduating. Our courses offer a considerable amount of time on practical learning opportunities which help develop your confidence, abilities and employability as a healthcare professional.

Employers can include: various Health Boards and NHS Trusts, international health services and higher education institutions.

Graduate destinations statistics are based on HESA Destination of Leavers of Higher Education 2013/14 data.

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Gwener 5 Gorffennaf

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gwneud cais ar gyfer 2018 neu 2019