Ewch i’r prif gynnwys

Daearyddiaeth (Ddynol) (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r rhaglen hon yn rhoi trosolwg cynhwysfawr o’r pwnc yn ogystal â chyfleoedd i arbenigo mewn meysydd penodol fel daearyddiaeth diwylliannol, datblygu, economeg, amgylcheddol neu wleidyddol.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

A key aspect of the Human Geography BSc course lies in its emphasis on the relevance of the subject. You will learn how to use the knowledge you accumulate to shape the views and actions of elected decision-makers, the voluntary sector and industry in order to improve society.

The course explores geographical ideas and practice at various spatial scales, making connections between the local, regional, national and global levels. It covers the key social, cultural, political, economic, development and environmental components of geography and allows you to take specialist modules which build on your own interests and passions.

You also have a valuable opportunity to translate your geographical knowledge into practice through a work placement module in the second year. This module enables you to ease your transition between education and the ‘real world’ by providing crucial work experience beyond the University.

The course includes a wide range of learning opportunities, from workshops and seminars through to practical projects and field visits.  Field study visits are a key aspect of the course.  Previous destinations include Amsterdam, Hong Kong, New York, Los Angeles and Tanzania.

Note that some field study visits involve additional costs to students.

Nodweddion nodedig

The distinctive features of the course include:

 • the opportunity to study in a School consistently highly rated for its research excellence
 • the involvement of internationally reputed research staff who are active in both scholarly and practitioner/policy networks
 • close links with policy  institutions in the UK, Europe and globally
 • access to a computing laboratory with high-quality printing facilities, GIS (Geographic Information System) and Edina digimap mapping facilities
 • excellent library and access to online journals and databases
 • local, European, and global destination field study visits to explore issues in real world case studies and deploy skills acquired through the degree into practice
 • the facility to undertake assessments in the Welsh language if preferred.

Achrediadau

Côd UCASL700
Derbyniad nesafMedi 2019
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School admits c180 students each year to its undergraduate degree programmes.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferc950 applicants to the undergraduate degree programmes.

Gofynion mynediad

AAA - ABB.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDD - DDM. All BTEC Extended Diplomas acceptable.

666-665 from 3 Higher Level subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth.

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade C or 4, IGCSE English First Language grade C, IGCSE English as a Second Language grade C.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Nodiadau:

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£17,350Dim

Nodiadau:

Caiff y ffioedd i fyfyrwyr rhyngwladol eu pennu ar gyfer y mwyafrif o gyrsiau israddedig tair blynedd o hyd. Mae hyn yn golygu y byddwch yn talu'r un pris ym mlwyddyn un ag y byddwch chi ym mlynyddoedd dau a thri. Mae rhai cyrsiau wedi'u heithrio, yn cynnwys rhaglenni pedair a phum mlynedd o hyd a chyrsiau Meddygol a Deintyddol. Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

Field study visits are included in your fees in year one and year two, but you will be required to subsidise trips in year three.

In year two, one field trip to a European city is included in your fees.  In year three, the global cities field study visits are subsidised by 66%. Students have previously contributed around £400 to the costs.

You should expect to cover the costs of local travel and subsistence on all field study visits.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2019. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2019 i ddangos y newidiadau.

This is a three-year full-time degree. All three years contain compulsory and optional modules. You will need to earn 120 credits a year. Modules are usually worth 20 credits, although some are worth 10 and the final-year dissertation is worth 30 credits.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019

Blwyddyn un

Year one gives an introduction to the key dimensions of Human Geography, a showcase of the innovative approaches geography brings to contemporary issues and strong overview of urban, environmental and rural development issues. Through a study skills module, you will also develop the essentials for studying at degree level.

Although you need to earn 120 credits, year one is an introductory year and the modules do not count towards the grade of your final degree.

Blwyddyn dau

Year two builds on the foundations provided in the first year, looking in more depth at the history of geographical thought and the cultural, development, environmental, economic, political and social sub-fields of human geography. The Citizen Geographies module includes the possibility of a work placement. The second year includes an optional field study visit to a European city (currently Amsterdam for 2016).

Blwyddyn tri

Year three explores the broader relevance of geography to policy and society in the Public Geographies module. This and the dissertation are compulsory. You are then enabled to further specialise in particular areas of Human Geography, with a broad choice of modules and field study visits.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Our approach is based upon a commitment to provide the highest quality teaching. As far as possible, we aim to teach in small groups because we believe this encourages a more positive learning environment between staff and students and among students themselves. Typically you will study six modules per year and will receive 12 hours of guided study per week.

We offer a supportive learning environment, where you are enabled to acquire a range of skills and a wealth of specialist knowledge. Our courses foster intellectual skills, such as critical thinking, close analysis, evaluating evidence, constructing arguments, using theory and the effective deployment of language in writing and in debate. We also help you gain experience in team working, independent research and time management.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

26%

Astudio annibynnol dan arweiniad

74%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

21%

Astudio annibynnol dan arweiniad

79%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

20%

Astudio annibynnol dan arweiniad

81%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

As well as having regular feedback from your personal tutor in each course, you will have a reading week each semester for guided study and a chance to catch up on assessed work, reading and revision.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback during tutorials, personalised feedback on written work, feedback lectures, generic written feedback and feedback on tutorial performance

You will receive written feedback on your coursework. You will be given general feedback in relation to examinations following the May/June examination period and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor.

Sut caf fy asesu?

A range of assessment methods are used, including essays, examinations, presentations, report-writing and creative assignments such as videos and posters.

We encourage innovation and creativity in the delivery and assessment of teaching and learning, for example the use of digital media and field study visits.

Essays and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments. Dedicated essay workshops and individual advice enable you to produce your best work, and written feedback on essays feeds forward into future work, enabling you to develop your strengths and address any weaker areas.

The final-year research project provides you with the opportunity to investigate a specific topic of interest to you in depth and to acquire detailed knowledge about a particular field of study, to use your initiative in the collection and presentation of material and present a clear, cogent argument and draw appropriate conclusions.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

17%

Arholiadau ymarferol

3%

Gwaith cwrs

80%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

24%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

76%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

13%

Gwaith cwrs

88%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’.

These include:

 • communicating ideas, principles and theories effectively by oral and written means
 • work effectively in a team and as an individual
 • using the internet, databases, spreadsheets, word processing and graphic packages
 • GIS
 • effective time management and organisational skills
 • a commitment to lifelong learning through engaging in the process of personal development planning and ownership of your own learning
 • problem solving, reliability, loyalty, social conduct, tact, attitude to learning and research, leadership, resilience, decision-making and reasoning.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 91% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

Our graduates occupy key positions in national and local governments, business consultancies, multi-national companies, sustainable energy centres, international development agencies, environmental agencies, housing strategy companies, construction, surveying and are active in both the public and private sectors.

Typical examples of roles open to Geographers include logistics, retail management, economic analyst, aid worker, charity officer, human rights officer, refugee and asylum adviser, environmental campaign organiser, conservation worker, environmental health officer, environmental engineer, pollution analyst, forestry manager, environmental consultant, surveyor, Urban regeneration officer, town planner, transport officer, teacher, public policy researcher, heritage site management, TV researcher, GIS specialist, Census data specialist and Cartographer.

Lleoliadau

A work placement module is offered in year two.

Gwaith maes

In the School of Geography and Planning we place a great emphasis on practical learning. To this end there are field study visits available in each year of the undergraduate course.

In year one, these field study visits are local to the Cardiff city region. In year two, you can opt to enjoy a residential field study visit to a European city. In your final year, you can opt for a field study visit to a global city location. Please see the ‘additional costs’ section for more information.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Gwener 5 Gorffennaf

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais