Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg Ariannol gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Astudiwch fathemateg gan ei bod yn bwnc diddorol, heriol ac urddasol. Mae hefyd yn darparu'r sgiliau y mae galw amdanynt mewn ystod eang o yrfaoedd.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Do you want to explore new cultures and practices while you delve deeper into the fascinating world of financial mathematics?

On this course, you’ll study at a university abroad during your third year before returning to Cardiff for a final year. There are plenty of partner institutions for you to choose from in countries across:

 • Europe
 • Australia
 • Canada
 • USA
 • New Zealand
 • China
 • and many more

To manage the complex financial sector, banks and financial institutions need talented mathematicians who are fluent in the language of finance. This course offers a broad and inspiring curriculum that will expand your understanding of mathematics and help you gain a strong background in this discipline. You will study topics such as, high frequency trading, fund management, time series analysis and stochastic OR models. This will equip you will the knowledge and skills that are essential for jobs in the finance industry.

Nodweddion nodedig

Flexible Year Abroad – You will study at a university abroad where you can learn while you travel and experience the practices and culture of a different country. You don’t need to choose a university abroad until the autumn semester of Year Two, so there’s plenty of time to explore your options and decide where you would like to go;

Specialist knowledge - Alongside learning mathematical techniques, you will gain the in-depth knowledge and skills needed to secure a role in the finance industry;

Student satisfaction – We were voted top among all Russell Group Universities in the main category of Overall Satisfaction in this year’s National Student Survey 2018;

Student support - You will have your own Personal Tutor allocated at the start of the first year as well as weekly tutorials, supervised computer laboratories, and access to daily drop-in sessions for one-to-one support.

Achrediadau

Côd UCAS15R5
Derbyniad nesafMedi 2019
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Llawn amser gyda blwyddyn dramor

Gofynion mynediad

AAA-AAB including an A in Mathematics. Please note, General Studies will not be accepted. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DD in BTEC plus A in Maths at A-level. Any BTEC accompanied by Maths A-Level.

Achieve 34-32 overall in the IB Diploma with 6 in HL Maths or achieve the IB Diploma with 665-655 in 3 HL subjects including 6 in Maths.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Mathemateg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE English Language at grade C or grade 4. Alternatively, IGCSE English First Language or English Second Language will be considered at grade C. 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£20,950Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

No specific equipment is needed.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a four-year full-time degree with year three spent studying abroad. The course includes a carefully chosen balance of core modules and optional modules. Modules are worth 10 or 20 credits and you need to earn 120 credits a year. The modules you choose in year two will inform the choices available to you in years three and four.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019

Blwyddyn un

All of our courses have a core of pure mathematics in Year 1 but you will also take modules in financial mathematics, statistics, computing and operational research.  The finance modules will introduce you to techniques and tools of corporate financial management at firm level. 

Blwyddyn dau

There is a choice of optional modules in year two and the modules you select will inform the choices available to you in year three.  Alongside specialist financial mathematics modules you will continue to broaden your knowledge of areas like statistics and operational research.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Operational ResearchMA026120 credydau
Calculus of Several VariablesMA200110 credydau
Series and TransformsMA200410 credydau
Linear Algebra IIMA200820 credydau
Foundations of Probability and StatisticsMA250020 credydau
Finance II: Investment ManagementMA280010 credydau
Econometrics for Financial MathematicsMA280110 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Modelling with Differential EquationsMA023210 credydau
Complex AnalysisMA200310 credydau
Real AnalysisMA200610 credydau
Programming and StatisticsMA250110 credydau
Problem SolvingMA290010 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

The School of Mathematics gives you an opportunity to spend a year in a university abroad to experience the practices and culture of a different country. We have partner institutions in a number of European countries, as well as in Australia, Canada, and the USA.

The placement is organised by the School and in some cases funding is available for travel and living costs.

If you wish to take part in the study abroad you need to achieve at least a 50% average from your first year of study and you must pass at least 100 credits from year two.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Study AbroadMA9990120 credydau

Blwyddyn pedwar

The modules available in year four are closely aligned to the research interests of the School. There are no compulsory modules and your options are wide-ranging. As well as taught modules, you may choose a 10-credit or 20-credit project, giving you the opportunity to develop communication and presentational skills and to learn how to apply your mathematical skills to an investigation of your choice.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Teaching is carried out through lectures, small-group tutorials and examples classes. Increased independent learning is encouraged throughout the course.

In all years the classes are used to discuss theoretical concepts and essential mathematical techniques. You are encouraged to undertake additional reading outside of timetabled classes and reflect upon assessments and feedback.

We have established the simulated trading room for students to have opportunities to implement what they have learned in the classroom and to gain a taste of the real financial world and investment decision making scenarios

Sut y caf fy nghefnogi?

At the start of each year you will be given a guide to module aims, learning outcomes, methods of assessment, module syllabuses, and reading lists. You will be allocated a personal tutor, a member of the academic staff who will provide pastoral support and academic advice during your course.

All lecturing staff can be contacted by email and have either an ‘open door’ policy for students with specific queries about course material, or a system to book meeting times. The School Office can answer most administrative queries immediately.

For the placement abroad in year three you will be assigned a personal tutor in the host institution, to give you pastoral support and guidance. The School’s study abroad coordinator will also maintain regular contact to review your personal and academic progress. 

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Further learning support is also available via the University wide Maths Support Service. This provides relaxed and informal daily drop-in sessions where students are encouraged to discuss any elements of their studies with a tutor on a one-to-one or small group basis.

Feedback:

Written feedback and outline solutions on in-course assessment give you an opportunity to reflect on your progress. Further feedback is provided in examples classes and tutorials (in year one) to review problems in more detail and discuss potential solutions. You should discuss any queries related to specific modules with individual lecturers.

Sut caf fy asesu?

Many modules have written examinations at the end of the Autumn or Spring Semesters, with some also having an element of continuous assessment. This may include problem-solving exercises, written reports, computer programs and oral presentations.  Feedback on progress is typically provided through a combination of discussion in class, written comments on submitted work and review of outline solutions to problems. You are encouraged to discuss any queries related to specific modules with individual lecturers.

The grade of your final degree will be based on 20% from your year two studies, 10% from the year three placement and 70% from year four.

Your year abroad will be assessed on the results from the courses studied in the host institution and a presentation and oral exam at the start of the next term back in Cardiff.

You may also be asked to share your experiences with students considering the study-abroad option.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, both discipline specific and more generic employability skills. You will:

 • develop your knowledge of core mathematics including calculus, algebra, analysis and complex variable theory;
 • enhance your understanding of the principles and some of the techniques of proof;
 • develop the skills needed in mathematical reasoning and manipulation;
 • learn how to apply the principles and techniques of mathematical/statistical modelling and formulate and solve mathematical problems;
 • enhance your ability to perform mathematical calculations with attention to precision and logic;
 • develop your self-management and organisational skills;
 • develop your time management and presentational skills through independent and group working.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

You can use your BSc in Financial Mathematics with a Year Abroad as a pathway to the workforce where you may meet our alumni working in finance, government, marketing or even agriculture. Or, you might choose to widen your career options to include a range of related fields by completing postgraduate studies in mathematics, the sciences, computing or engineering.

In 2017/18, 89% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation. Some of our previous students are now working at the Office of National Statistics and the Meteorological Office.

Maths Careers Support

In the Spring semester of your first year, there are a range of masterclasses available to you to help support your future career prospects. The classes cover work experience, CV and covering letters, application forms, interview techniques, and an introduction to LinkedIn.

We have a regularly-updated student jobs board featuring a range of volunteering, internship, placement, and graduate opportunities. Plus, we organise a full programme of student and employer presentations every year with employers, such as Lloyds Banking Group, HSBC, PwC, Institute and Faculty of Actuaries, Sainsburys, Network Rail, GSK, Office of National Statistics, Welsh Government, the MOD, Welsh Water, and the Met Office.

The School of Mathematics also has a Careers Management Skills Programme, company presentations held in the School, presentations by students returning from industry and a range of sponsored prizes awarded for academic achievement.

Lleoliadau

The option of spending year three studying abroad extends the BSc degree to four years.  We have agreements with a number of institutions across Europe, the United States, Canada and Australia. In some cases funding is available for travel and living costs.

If you decide not to do a placement abroad, you will have two options.  You can change to a three year BSc Mathematics programme, or a degree programme that includes a year of Professional Placement.  A year of Professional Placement will keep the duration of your BSc degree at four years.  This option may be dependent on your academic performance.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 35% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais