Ewch i’r prif gynnwys

Daeareg Fforio ac Adnoddau (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae Caerdydd yn brifysgol sy’n rhedeg cyrsiau israddedig yn enwedig mewn Daeareg Fforio ac Adnoddau sydd wedi esblygu o draddodiad mwyngloddio yn Ne Cymru.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Globally there is an ever-increasing need for oil, gas, metals and construction materials in a world where resources are finite. Even renewable technologies depend on minerals, metals and other resources.

An exploration geologist needs a broad range of skills including an aptitude for fieldwork, good IT skills and the ability to make key decisions from limited information. These are the traits we aim to develop in our students through this applied degree programme.

This BSc degree will give you a solid grounding in the fundamentals of geology. You will learn about the processes that lead to the formation of a natural resource, be it a hydrocarbon or a metalliferous deposit. We will focus on understanding the Earth’s natural resources and apply this to discovering and managing them. Between years two and three you will be able to apply your knowledge and skills in depth during either an industrial placement or an applied geological mapping project.

Nodweddion nodedig

This BSc degree will provide you with the opportunity to learn in a School which has a strong research focus with sophisticated analytical equipment routinely used on site.

Research active staff are involved in programme design and delivery and there are a variety of modules on offer based on academic research as well as applied studies including placement opportunities.

This programme involves a common first term allowing you to experience aspects of Earth sciences and geography before finally deciding upon which honours degree course you wish to pursue.

The generic nature of the course will provide you with professional skills appropriate for a range of career pathways or advanced training options.

We currently offer two overseas fieldtrips on each programme with travel and accommodation costs covered by your tuition fees

The School has links with local consultancy companies and exploration companies worldwide and we have a thriving Society of Economic Geologists (SEG) chapter that links us to this international society and lets us attract specialist visiting lecturers and arrange field visits to working quarries and mines such as in Ireland and Scandanavia

Achrediadau

Côd UCASF621
Derbyniad nesafMedi 2019
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has approx 150 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives approx 740 applications.

Gofynion mynediad

BBB, including two sciences (from Chemistry, Physics, Biology,Geography, Geology, Mathematics, Applied Science, Environmental Studies, Archaeology, Computing, ICT, Physical Education (PE), Psychology, and Sports Science) and, where applicable, a pass in the practical element of the science A level. Please note, General Studies will not be accepted.   

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM - DMM in one of the following subjects: Applied Science, Sports and Exercise Science, Health Science, Animal Science, ICT.

30 points, including two sciences at HL from Chemistry, Physics, Biology, Geography, Geology, Mathematics, Applied Science, Environmental Studies, Archaeology, Computing, ICT, Psychology, Physical Education (PE), and Sports Science.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE Maths at grade B or grade 6 and GCSE English Language at grade C or grade 4. 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£20,950Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Specialist equipment for working in the field and any other equipment appropriate for your degree will be provided by the School.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a three-year full-time degree. Years one and two contain compulsory modules and there are some options in year three.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019

Blwyddyn un

 All of our Earth and ocean science degree programmes share a common first semester. This is designed to give you a sound foundation in Earth sciences upon which to build. In total you will earn 120 credits for the year, through a mixture of 10-credit and 20-credit modules.

At the end of your first semester you will decide whether to continue with your original degree choice or choose another of our Earth science degrees.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Planet EarthEA120110 credydau
Earth Surface ProcessesEA120220 credydau
Dangerous EarthEA120310 credydau
Geographical Information SystemsEA120410 credydau
Earth Science Field SkillsEA120520 credydau
Georesources and EnergyEA120810 credydau
Earth MaterialsEA120920 credydau
Geological Maps and StructuresEA121010 credydau
History of LifeEA121110 credydau

Blwyddyn dau

You take a suite of modules aimed at providing the basic tools for understanding exploration geology and for fieldwork. In total you will earn 120 credits for the year, through a mixture of 10-credit and 20-credit modules.

Extensive field training during this year currently includes residential trips to Dorset, Cornwall and Spain. During these trips you will learn a wide range of practical skills that are an essential training for exploration geologists.

In your summer between years two and three you are encouraged to undertake an industrial placement project with an exploration company in the UK or overseas. Alternatively, you can complete an exploration project or geological mapping topic under our academic supervision.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Exploration Case StudiesEA220120 credydau
Field MappingEA220320 credydau
Solid EarthEA220420 credydau
Geological ResourcesEA220510 credydau
GeophysicsEA220610 credydau
Structural GeologyEA220710 credydau
Sedimentology and StratigraphyEA220820 credydau
Geoscience Data AnalysisEA220910 credydau

Blwyddyn tri

In your third year, you will write up a research report on your placement or mapping project. You will also follow core modules in both mineral and hydrocarbon resources, visit ore deposits in North Wales and take part in an overseas field course - currently to Cyprus.

You will meet visiting guest lecturers and learn to design a professional exploration project.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Exploration and Resource Geology FieldcourseEA311110 credydau
Petroleum Geology and Basin AnalysisEA311920 credydau
Ores and Ore GenesisEA312420 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Volcanic and Magmatic ProcessesEA310110 credydau
Exploration and Resource Geology ProjectEA311230 credydau
Exploration Placement ProjectEA311330 credydau
Water ResourcesEA311710 credydau
Advanced Sedimentology and StratigraphyEA311810 credydau
Engineering GeologyEA312310 credydau
Structural TechniquesEA313110 credydau
Environmental LawEA313410 credydau
Hazards and RiskEA313910 credydau
Applied MineralogyEA314410 credydau
Isotope GeoscienceEA321410 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

The School of Earth and Ocean Sciences has an excellent tradition of teaching, delivered by lecturers who are at the cutting edge of international research. In addition the School is able to maintain a friendly and informal approach brought about by staff-student interactions during fieldwork.

The modular course structure enables the School to offer an exciting and relevant spectrum of vocational degree courses. These cover a wide range of modern geosciences from traditional geology to the more industry-focused exploration and resource geology, through to the equally applied environmental geoscience and water-borne marine geography.

The first semester is common to all degree programmes and you then confirm your chosen course in January of your first year. This offers you a chance to sample university teaching styles before committing to a particular degree or pathway.

Teaching in the School is conducted by a variety of methods:

 • formal lectures
 • laboratory practicals
 • IT practicals
 • fieldwork.

Formal lectures and practical classes have an emphasis on students taking ownership of their own learning programme and ‘learning how to learn’.

Fieldwork is a vital format for understanding the Earth sciences and all students go on  one residential field trip during Year 1 and two residential trips during each of Years 2 and 3 as well as numerous specialist day trips.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

38%

Astudio annibynnol dan arweiniad

62%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

42%

Astudio annibynnol dan arweiniad

58%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

41%

Astudio annibynnol dan arweiniad

59%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

All students are assigned a personal tutor who will hold timetabled tutorials: fortnightly in year one and monthly during other years. Your tutor will be a specialist in your degree programme and will advise you on both academic and pastoral matters.

You will have a nominated supervisor for your major final year project.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module.

Where facilities exist your lectures will be videoed for you to further study in your own time.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Modern exploration geology has a heavy focus on GIS prospectivity evaluation, so there is space for professionals that are essentially desk bound. For disabled students we can offer a 3D modelling project instead of field mapping.

FEEDBACK

You will receive written feedback for written coursework assignments and oral feedback for assessed presentations

Sut caf fy asesu?

Modules will be assessed to test knowledge and understanding through:

 • practical assignments
 • essay assignments
 • Geological reports, technical data representation, geological map interpretation
 • oral presentations
 • dissertation
 • formal examinations

 

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

59%

Arholiadau ymarferol

28%

Gwaith cwrs

13%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

44%

Arholiadau ymarferol

17%

Gwaith cwrs

39%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

40%

Arholiadau ymarferol

8%

Gwaith cwrs

52%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 •  understanding of the multi-disciplinary nature of Exploration and Resource Geology
 • critically evaluate knowledge of the core principles of Exploration and Resource Geology including basic themes such as igneous, metamorphic, structural and sedimentary geology, petrology, geochemistry and geophysics and therefore processes that concentrate ores, oil and industrial minerals
 • show a systematic knowledge of terminology, nomenclature and classification of earth materials, structures and resources

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • originality and creativity in research, frame a cogent argument, orally and in writing and solve problems
 • The ability to use knowledge and scientific evidence-based methods in the assessment and solution of challenges in the field of exploration and resource geology

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to collect, evaluate, synthesise and interpret qualitative and quantitative data in a variety of ways, especially using spatial data representation methods and GIS
 •  an appropriate level of practical and technical skills in the recognition and description of rocks, ore deposits
 • the ability to go out into the field and explore for natural resources using all the techniques listed above, including geological mapping

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Communication ideas, principles and theories effectively by oral and written means
 • The ability to work effectively in a team and as an individual
 • Effective time management and organisational skills

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Based on responses from the 2016-17 Destinations of Leavers from Higher Education (DLHE) survey 90% of Earth science graduates were in employment or engaged in further study within six months of graduation, with others taking time out to travel.

Employers included local government and companies and organisations such as Gemcom Software, SRK Exploration, Kuwait Oil Company and Anglo American.

Typical career destinations for graduates in Exploration Geology include engineering geologist, geological consultant, exploration geologist, field geologist, mineralogist, mineral exploration, geological consultant, field mapping, oil geologist, mining software analyst, geophysical surveying and the water industry.

Swyddi

 • Engineering Geologist
 • Geological Consultant
 • Field Mapping
 • Oil Geologist
 • Mining Software Analyst
 • Geophysical Surveying
 • Water Industry

Lleoliadau

No

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais