Ewch i’r prif gynnwys

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r radd anrhydedd mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn rhoi’r cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc gwerthfawr sy’n cydweddu’n dda gyda’i gilydd.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

This single honours degree allows you to combine English Language and Literature in a cohesive and creative way. The first year is split equally between the two subjects, but in years two and three you will be able to choose to take more of your modules in either language or literature, depending on your own interests and career aspirations.

In English Language, you will be provided with a rigorous grounding in the analysis of the language. You will learn such essential linguistic tools as phonetics, grammar and discourse analysis from those who are helping develop those fields. Since we take a broad approach to language, you will also learn how to analyse the types of multimodal texts (for example combining word, image and sound) that predominate in contemporary media.

English literature offers access to the whole chronological span of English literature, from the Anglo-Saxon period to the 21st century. You will be able to study writing in English from England, Wales, Ireland, Scotland, North America, the Caribbean, India and Australia. In addition, there are modules in creative writing throughout the degree.

The curriculum is not restricted to the printed word – we are intrigued by the connections between literature and film, art, music, history, language, and popular culture, and our teaching reflects these interests.

We offer a challenging course of modules drawn from each subject, supported by a friendly atmosphere and excellent staff-student relationships.

Nodweddion nodedig

 • core modules that provide a solid base for all, but then allow you to carve out a programme that will best fit your interests and career aspirations
 • teaching across the whole chronological and geographical span of English Literature, from the Anglo-Saxon period to the 21st century
 • research-led teaching that allows you to engage with new ideas that are helping to shape the future of both English Language and Literature studies
 • a reputation for theoretically informed reading, bringing texts from all periods into dialogue with contemporary concerns about gender, identity, sexuality, nationality, race, the body, the environment, and digital technology
 • a strong tradition in creative writing, taught by writers making their mark on today’s culture
Côd UCASQ300
Derbyniad nesafMedi 2019
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School of English, Communication and Philosophy typically has 350 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School of English, Communication and Philosophy typically receives 1450 applications.

Gofynion mynediad

ABB i gynnwys Llenyddiaeth Saesneg, Llenyddiaeth Saesneg a iaith neu Ysgrifennu Creadigol.  Sylwch na dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol a Meddwl Beirniadol. NEU A yn Cymhwyster Prosiect Estynedig gyda BBB yn cynnwys Llenyddiaeth Saesneg, Llenyddiaeth Saesneg a iaith neu Ysgrifennu Creadigol. Sylwch na dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol a Meddwl Beirniadol.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol

Gwobr yn y Diploma Bagloriaeth Rhyngwladol gyda 665 mewn 3 pwnc Lefel Uwch

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Astudiaethau Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Bydd angen TGAU Saesneg neu Gymraeg arnoch ar radd C neu radd 4. Fel arall, ystyrir IGCSE Saesneg Iaith Cyntaf neu Saesneg Ail Iaith ar radd C.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£16,950Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

You will not need any specific equipment.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This full-time course lasts for three years with two semesters per year. There are 120 credits a year. Most modules are worth 20 credits.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019

Blwyddyn un

Year one is a foundation year to give you the skills for advanced study and an overview of the two subjects to inform your later choices.

You will take 80 credits within English Language and English Literature and another 40 credits from the School.

The two core modules (40 credits) in English language provide an excellent grounding in language description, analysis and interpretation and in sociolinguistics. You will also need to take at least two 20-credit optional modules as well as an additional 40 credits, either in English Language, English Literature or Philosophy

 

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
How Language Works 1SE111320 credydau
How Language Works 2SE111420 credydau
Critical Reading and Critical WritingSE214620 credydau

Blwyddyn dau

The core ‘Style and Genre’ module introduces you to the study of linguistic style in a broad range of creative and literary texts. The module counts as 10 credits each for Language and Literature.

In English Language you will take one further core module, which covers essential elements of phonetics, grammar and lexical semantics (word meaning), building a common stock of knowledge and understanding.

You will also choose four options across language and literature (either two of each, or three of one and one of the other).

In English language we offer a range of ‘foundation’ modules that provide engaging introductions to key areas of study in English language. The training provided by these modules prepares you to make your choice from the more specialised, research-led ‘extension’ modules in year three.

In English literature you may select from a range of modules based on period, genre or theme, reading a variety of texts in their historical and cultural contexts.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sound, Structure and MeaningSE141120 credydau
Style and GenreSE141620 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Children, Language and CommunicationSE131220 credydau
Sounds of SpeechSE133620 credydau
DiscourseSE136220 credydau
SociolinguisticsSE136920 credydau
Words and MeaningSE137020 credydau
Visual CommunicationSE137320 credydau
History of EnglishSE139820 credydau
Language and GenderSE140320 credydau
Fiction of the Indian SubcontinentSE228320 credydau
Children's Literature: Form and FunctionSE244720 credydau
Introduction to Romantic PoetrySE245020 credydau
African-American LiteratureSE245120 credydau
Imaginary Journeys: More to HuxleySE245720 credydau
Modernism and the CitySE246320 credydau
Gothic Fiction: The Romantic AgeSE246820 credydau
Romanticism, Politics, AestheticsSE246920 credydau
Modern and Contemporary Women's PoetrySE247420 credydau
Visual VictoriansSE247520 credydau
Seventeenth and Eighteenth Century Women WritersSE247620 credydau
Shakespeare's Tragedies and HistoriesSE247720 credydau
Wild West: Literary and Cinematic WesternsSE247920 credydau
Contemporary Poetry: Tradition and InnovationSE248120 credydau
GirlsSE248220 credydau
Creative Writing: Children's and Young Adult FictionSE248320 credydau
Creative Writing: Experiments in FictionSE248420 credydau
Creative Writing: MicrofictionSE248620 credydau
Creative Writing: Poetry lSE248720 credydau
Creative Writing: Playwriting - Stage and RadioSE248820 credydau
Creative Writing: ScreenwritingSE248920 credydau
Creative Writing: Poetry IISE249020 credydau
Creative Writing: The Short StorySE249120 credydau
Experimental Elizabethan DramaSE249220 credydau
Portraits of the ArtistSE249320 credydau
Object Women in Literature and FilmSE249420 credydau
Coming of Age Fiction: Society and the Creative VoiceSE249520 credydau
Epic and SagaSE249620 credydau
Renaissance Poetry, Prose and Drama: The Principal Genres, Issues and AuthorsSE249720 credydau
Decadent Men, 1890s-1910s: Wilde to ForsterSE249820 credydau
Creative Writing: Stories from the Real World -- NarrativeSE249920 credydau
ENCAP Employability ModuleSE625520 credydau

Blwyddyn tri

In year three you will choose six modules across Language and Literature (either two of each, or three of one and one of the other.

The year three English Language modules are offered in the subject areas in which our staff are currently working, giving you a unique insight into some of the most up-to-date and innovative research. These modules often require you to gather and analyse your own data.

Currently the modules address areas such as communication disorders, forensic linguistics, persuasive communication, language learning and teaching, language and ideology, phonology, corpus linguistics and media discourse.

There are also opportunities to undertake a project or dissertation (20 credits) in a subject of your choice in either of the two subjects, or an extended dissertation (40 credits) on a topic that combines both language and literature (subject to performance in year two).

By year three of English Literature you will have gained an experience of a variety of literary periods, topics, genres and approaches, developing your critical faculties and your skills in analysing texts and contexts. You will therefore be in an excellent position to choose between a range of more specialised modules in which you will be able to engage with current issues in research and scholarship in relation to authors and texts both well-known and possibly less well-known to you.

 

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Forensic LinguisticsSE132420 credydau
Language Learning and TeachingSE132920 credydau
Functions of GrammarSE134020 credydau
Communicating in RelationshipsSE134420 credydau
Communication DisordersSE134720 credydau
Dissertation in Language and Communication 1SE138320 credydau
Dissertation in Language and Communication 2SE138420 credydau
Extended Dissertation in English Language and LiteratureSE138640 credydau
Patterns of LanguageSE139620 credydau
Media DiscourseSE140820 credydau
Persuasion in the Legal ProcessSE141420 credydau
Professional and Intercultural CommunicationSE141720 credydau
Experimental Approaches to PsycholinguisticsSE141820 credydau
Language and Popular CultureSE141920 credydau
The Robin Hood TraditionSE236720 credydau
The Illustrated BookSE239520 credydau
Modern Welsh Writing in EnglishSE244820 credydau
Fictive Histories/Historical FictionsSE246720 credydau
DissertationSE252420 credydau
HitchcockSE254420 credydau
Modern Drama: Page, Stage, ScreenSE255120 credydau
Utopia: Suffrage to CyberpunkSE258120 credydau
Second-generation Romantic PoetsSE258220 credydau
Bluestockings, Britannia, Unsexed Females: Women in Public Life, 1770-1800SE258820 credydau
Gothic Fiction: The VictoriansSE258920 credydau
Postcolonial TheorySE259320 credydau
Visions of Past and Future in Children's LiteratureSE259520 credydau
Military Masculinities in the Long Nineteenth CenturySE259720 credydau
Island Stories: Literatures of the North AtlanticSE259820 credydau
Creative Writing ProjectSE260240 credydau
American Poetry after ModernismSE260620 credydau
The American Short StorySE260920 credydau
Renaissance DramaSE261020 credydau
Apocalypse Then and NowSE261120 credydau
Criminal ShakespeareSE261220 credydau
Scandal and Outrage: Controversial Literature of the Twentieth and Twenty-First CenturiesSE261320 credydau
Writing Nature from Romanticism to the PresentSE261420 credydau
The High Drama of Work: Taskscapes in Early Modern PlaysSE261520 credydau
Representing Race in Contemporary AmericaSE261620 credydau
International Study Abroad (60 credits) AutumnSE625160 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

We offer a supportive learning environment, enabling you to acquire a range of skills and a wealth of specialist knowledge. Our courses foster intellectual skills, such as critical thinking, close analysis, evaluating evidence, constructing arguments, using theory and the effective deployment of language in writing and in debate. We also help you gain experience in team working, independent research and time management

You will be taught both by lecture and seminar. Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas. Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lectures.

Seminars usually consist of about 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small-group work and student-led presentations.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

20%

Astudio annibynnol dan arweiniad

80%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

20%

Astudio annibynnol dan arweiniad

80%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

19%

Astudio annibynnol dan arweiniad

81%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

Your scheduled contact hours will be supplemented by the opportunity for individual meetings with academic staff, by supportive academic progress meetings with your personal tutor and by the opportunity to attend research seminars and careers activities.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback during tutorials, personalised feedback on written work, feedback lectures, generic written feedback and feedback on tutorial performance

Coursework will be marked by your module tutor and your tutor will give you written feedback on your work. You will also have a feedback class after each assessment. Students will be given general feedback in relation to examinations following the May/June examination period and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor as part of the monitored student self-assessment scheme.

Sut caf fy asesu?

A range of formative and summative assessment methods are used, including essays, examinations, presentations, portfolios and creative assignments.

Essays and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments. Dedicated essay workshops and individual advice enable you to produce your best work, and written feedback on essays feeds forward into future work, enabling you to develop your strengths and address any weaker areas.

The optional final-year dissertation provides you with the opportunity to investigate a specific topic of interest to you in depth and to acquire detailed knowledge about a particular field of study, to use your initiative in the collection and presentation of material and present a clear, cogent argument and draw appropriate conclusions.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

25%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

75%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

33%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

67%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

50%

Arholiadau ymarferol

3%

Gwaith cwrs

47%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • grasp complex issues with confidence
 • ask the right questions of complex texts
 • have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically
 • identify and apply relevant data
 • propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence
 • communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech
 • work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time
 • learn from constructive criticism and incorporate its insights
 • work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving
 • use IT programmes and digital media, where appropriate
 • take responsibility for your own learning programme and professional development

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 95% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

Degrees in English Language combine the best of humanities skills (flexibility, communication, critique) and social science skills (technical analysis and systematic method). Common destinations include primary and secondary school teaching, teaching English as a foreign language, (digital) journalism, marketing and public relations, sales and advertising, the civil service and public administration.

English Literature graduates have excellent analytic and communication skills that fit them for a full range of professions and further training. Their cultural expertise and intellectual abilities are valued in the public and private sector, and in contexts as varied as the classroom, the law courts or the media.

Swyddi

 • Army Officer
 • Crime Intelligence Analyst
 • Lecturer
 • Teacher
 • Writer
icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais