Ewch i’r prif gynnwys

Economeg a Chyllid (BSc Econ)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae'r rhaglen radd BScEcon Economeg a Chyllid wedi ei gynllunio i ddatblygu sgiliau academaidd a thechnegol i'ch paratoi ar gyfer gyrfa mewn economeg, cyllid a busnes, yn ogystal â darparu sylfeini ar gyfer astudiaeth bellach.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

The Economics and Finance course offers you the opportunity to combine the main elements of Economics with the study of Finance.

The programme emphasises the close relationship between Economics and Finance, and places those subjects in their broader organisational, social and political contexts.

You will also be given the opportunity to pursue specialist areas of particular interest.

A mixture of core and optional modules will be employed, which allows you to follow certain areas of interest, while acquiring a sound knowledge of the main elements of both subjects. Equal weighting is given to both subjects throughout the three years of the degree.

Nodweddion nodedig

Distinctive features of the course include:

 • the involvement of research-active staff in Course design and delivery;
 • the emphasis on independent learning in a research-led environment;
 • the emphasis on acquisition of high quality practical skills and the development of innovative ideas;
 • the exposure to different trading environments through use of the Trading Room, and the option to self-study for the Reuters certificate;
 • flexibility, permitting graduates to pursue careers in a broad range of economic and financial areas or continue to postgraduate study.

Achrediadau

Côd UCASLN13
Derbyniad nesafMedi 2019
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe school typically has 425 places available
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe school typically receives 2850 applicants

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Gofynion mynediad

AAB including Mathematics. Please note, General Studies, Critical Thinking and Citizenship Studies will not be accepted. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Grades DD in a BTEC diploma in Business, plus grade B in A-Level Mathematics. .

IB 35-32 including 6 in Maths at HL, or 665 in 3 HL subjects including 6 in HL Maths.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Busnes Caerdydd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade C or 4.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£17,650Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

The Economics and Finance course is a three year full-time course of study, involving both compulsory and optional modules.  You will normally attain 120 credits each year and 360 in total. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019

Blwyddyn un

In year one you take four compulsory double modules, plus two compulsory single modules and one optional double module.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Applied Stats and Maths in Econ and BusinessBS150120 credydau
Introduction to AccountingBS150320 credydau
Introduction to Management and OrganisationBS151010 credydau
MicroeconomicsBS155120 credydau
Fundamentals of FinanceBS161210 credydau
MacroeconomicsBS165220 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Legal StudiesBS150520 credydau
Contemporary Economic IssuesBS154520 credydau
Economic HistoryBS154620 credydau

Blwyddyn dau

In year two you take five compulsory double modules and one optional double module.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Corporate Financial ManagementBS250820 credydau
Financial Markets and InstitutionsBS251420 credydau
Macroeconomic TheoryBS254920 credydau
Microeconomic TheoryBS255020 credydau
Introductory EconometricsBS257020 credydau

Blwyddyn tri

In year three you take five compulsory double modules and one single module per semester or one double module.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
EconometricsBS355120 credydau
Macroeconomic AnalysisBS356520 credydau
Microeconomic AnalysisBS356620 credydau
Corporate Finance and StrategyBS357720 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Financial DerivativesBS351510 credydau
Financial EconomicsBS355420 credydau
International FinanceBS355520 credydau
International Financial ManagementBS357610 credydau
Security Analysis and Portfolio ManagementBS361510 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. While our internationally recognised faculty consists of academics who are at the forefront of knowledge within their field. They bring the lessons learned from their most recent research into the classroom, giving you access to critical business thinking and contemporary real life examples and scenarios.

We will provide your teaching and learning resources, and will be responsive to your needs and views. For your part, you will need to put in the necessary amount of work both during and outside formal teaching sessions, and make good use of the facilities provided.

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials). 

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas. Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lectures. Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small-group work and student-led presentations.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

26%

Astudio annibynnol dan arweiniad

74%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

25%

Astudio annibynnol dan arweiniad

75%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

24%

Astudio annibynnol dan arweiniad

76%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; she/he will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. You are required to meet with your personal tutor three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Undergraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 8am to 6pm each weekday during term time to answer your questions.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with regular feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work, and generic written feedback.

You will be given general feedback following each examination period and will be able to discuss your overall performance with your personal tutor.

Sut caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, and individual and group projects.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

100%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

0%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

93%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

8%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

93%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

7%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • grasp complex issues with confidence
 • ask the right questions of complex texts
 • have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically
 • identify and apply relevant data
 • develop practical research skills
 • propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence
 • communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech
 • sourcing, interpreting and presenting relevant numerical information – to support the composition of projects reports and business cases
 • work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time
 • work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving
 • use IT programmes and standard software packages, where appropriate
 • take responsibility for your own learning programme and professional development.

Gwybodaeth arall

Our Trading Room is used as part of some economics and accounting courses but is open to all Business School students. This facility is supervised by trained PhD students who will help you become familiar with the software and modelling techniques used in real-life trading rooms.

 

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 92% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

The City of London is the most profitable square mile in the world. Finance is considered by many employers as an essential training for employment in the financial services sector. Economics is the foundation of modern finance. A degree bringing together these two subjects prepares the student for careers in financial institutions both as a specialist and a generalist. It is also a good foundation for postgraduate study.

In addition to the University Careers Service, we have invested in our own, dedicated Careers Centre to help students find internships, job opportunities and access business industry specific advice and guidance.

Swyddi

 • Accountant
 • Business Analyst
 • Economist
 • HR Manager
 • Lecturer
 • Production Manager
 • Marketing Executive
 • Stockbroker

Lleoliadau

We recognise the importance of gaining work experience during your studies. Our dedicated Placements Manager offers advice on available work placements, internships, work experience and opportunities to enhance your CV and broaden your horizons. Support with job applications and interview techniques is also available from the Business School’s in-house Careers Consultant.

If you decide that you would like to undertake a year-long placement, you can either apply to one of our ‘with Professional Placement Year’ programmes or transfer into one at any time up until the end of your second year of study. The placement is undertaken in the third year of a four-year degree programme. 

International Study

To give students the opportunity to gain a global perspective, we offer four-year degree programmes “with a Year Abroad”. You may apply during your second year for a place on these programmes and if you are successful you will transfer in to the four year degree scheme. The Year Abroad will become an integral part of the degree.

We have exchange agreements with high ranking Business Schools and universities worldwide where you will study modules taught and assessed in English. A list of partner institutions, all of which offer modules taught in English, can be found on our website.

Our Exchange team and the University Global Opportunity Centre work closely with students in preparation for and during their studies abroad.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais