Ewch i’r prif gynnwys

Llawfeddygaeth Ddeintyddol gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BDS)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae hon yn rhaglen chwe blynedd, gan gynnwys blwyddyn sylfaen, sy’n rhoi cyfle i chi sicrhau cymhwyster BDS, hyd yn oed os nad ydych wedi dewis y pynciau gwyddoniaeth sy’n ofynnol ar gyfer y rhaglen bum mlynedd.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

The 6 year BDS programme includes a preliminary foundation year which gives students who haven’t studied the science subjects required for the five year course the opportunity to progress to the full BDS course. At the end of the full programme you will have knowledge, skills and behaviours needed to register with the General Dental Council (GDC). This will allow you to complete your Dental Foundation Training (DFT) year, and join the professional world of dentistry. 

Studying at the only Dental Hospital in Wales you will have the opportunity to serve and manage a diverse group of patients with a wide range of dental diseases. 

Clinical skills are developed in the School’s state of the art clinical skills laboratory, a facility that closely simulates the real clinical experience, allowing you to prepare and practice for patient care. You will have the opportunity to train alongside dental therapists, dental hygienists and dentists learning the same skills. This will support your understanding of how your role fits into the dental team. You will be taught by a dedicated team of academic clinical staff and consultants within the dental hospital and clinical staff working in the primary care environment. 

The School of Dentistry is located in the University Dental Hospital on Cardiff University’s Heath Park campus, a 53-acre site shared with the University Hospital of Wales. This is where the majority of clinical teaching takes place. With around 100 undergraduate students per year, we are still a relatively small dental school. We believe that this helps facilitate a friendly and supportive sense of community ensuring that our students succeed.  

Our students have one of the best employability records amongst the UK dental schools, in 2017, 100% of our undergraduate students secured a UK Dental Foundation Training (DFT) placement.  

Offers made to the School’s capped number programmes are made in good faith on the information provided as part of the application process. If an applicant’s fee status changes following a review of the submitted information, the School will where possible honour the offer. However, due to the restrictions on quota numbers enforced by Welsh Government, the School may only be in a position to defer the offer for the following academic year / intake period. 

 

Nodweddion nodedig

 • Opportunity to gain a BDS qualification without the required science background 

 • The course is delivered in the only Dental hospital in Wales. 

 • Students benefit from early clinical exposure in year one 

 • Integrated learning alongside other dental students 

 • The course offers extensive clinical training in the University Dental Hospital clinics in addition to outreach clinical teaching facilities in purpose built education units, community dental service clinics and district general hospitals 

“We are given early clinical exposure, the staff work closely together to ensure that we never feel out of our depth clinically and that we are supported throughout so that we are competent and confident dentists when we graduate” 

Maggie Merrony BDS 

Achrediadau

Côd UCASA204
Derbyniad nesafMedi 2019
Hyd6 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferPlease contact the school for more information.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferPlease contact the school for more information.

Gofynion mynediad

AAA, with either NO SCIENCE subjects or a maximum of ONE SCIENCE subject (Chemistry, Biology or Physics) to be taken. For applicants taking Science A-Levels with an English exam board, a pass in the separate practical element will be required. Please note, General Studies and Critical thinking A levels will not be accepted.     

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Not accepted for this course.

Overall 36 points excluding Theory of Knowledge and the Extended Essay.  Minimum of 19 at HL including 6,6 in Biology and Chemistry OR 19 points at HL including 6 in Chemistry and a 6 at HL in Physics, Mathematics or Statistics and SL 7 Biology OR 19 points at HL including 6 in Biology and a 6 at HL in Physics, Mathematics or Statistics and SL 7 Chemistry.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Deintyddiaeth.

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

In addition to grade A or grade 8/7 in GCSE/IGCSE English Language or Welsh (First) Language, GCSE/IGCSE grades must include grade A or grade 8/7 in the single sciences or a minimum of grade AA or grade 8/7 in the Double Award. Please note, you will also be required to sit the UKCAT test as part of the admissions process. If you are successful in both academic and non-academic assessment you will also be invited to attend a multiple mini interview.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£20,950Dim

Nodiadau:

Caiff y ffioedd i fyfyrwyr rhyngwladol eu pennu ar gyfer y mwyafrif o gyrsiau israddedig tair blynedd o hyd. Mae hyn yn golygu y byddwch yn talu'r un pris ym mlwyddyn un ag y byddwch chi ym mlynyddoedd dau a thri. Mae rhai cyrsiau wedi'u heithrio, yn cynnwys rhaglenni pedair a phum mlynedd o hyd a chyrsiau Meddygol a Deintyddol. Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

You do not need any specific equipment.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Teaching on the BDS programme is integrated, so you will learn the scientific and pathological processes underlying oral and dental disease at the same time as you acquire the necessary skills to manage patients effectively.  In the Preliminary year you will be based in the School of Biosciences on the Cathays Park campus.  In year one you will spend one day a week at the Dental School, with the remainder of teaching at the School of Biosciences.

In years two to five you will be based in the School of Dentistry. As you become more experienced in your fourth and fifth year, you will spend time away from the Dental School in primary care settings for a period of around five weeks.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019

Blwyddyn ragarweiniol

During the preliminary year you will study 120 credits alongside students from other science disciplines. Your combination of modules will depend on your prior qualifications, but this usually includes modules on biological and chemical sciences, mathematics and optional modules in subjects such as psychology and languages. A 10 credit module has been developed to allow early integration with clinical practice, where you will shadow year four and five students at St David's Hospital in Cardiff.

Provided you satisfactorily complete the preliminary year, you will progress onto year one of the five year BDS course.

Blwyddyn un

During year one, you will spend much of your time pursuing your studies in the School of Biosciences. Here you will learn about the human body in health and disease as well as disease of the teeth and the supporting tissues. You will spend every Friday in the School of Dentistry, where you will be introduced to aspects of clinical dentistry. As you progress through the course, you’ll learn more advanced skills in patient management, the importance of whole patient care, and their long-term management – just as if you were a qualified dental surgeon.

Blwyddyn dau

In year two onwards you will be based in the School of Dentistry. Initially in year two you will develop your clinical skills and knowledge through a variety of lectures, seminars and simulated clinical activities. Under close supervision you will see your first patient and from then on you will have patients allocated to you to manage and treat.

To underpin this you will need to understand the basics of disease including those that affect the dento-facial area, their management and prevention along with the diagnostic tools required for clinical practice. Fundamental to clinical practice is the requirement to work professionally and ethically and be able to communicate effectively to patients and staff. These essential skills are explored in detail at many points during the course through innovative and exciting interactive sessions.

Blwyddyn tri

In year three you will continue to develop your clinical skills and knowledge through a variety of lectures, seminars and simulated clinical activities. In addition, you will further enhance your ability to manage and treat patients.

You will continue to understand the basics of disease including those that affect the dento-facial area, their management and prevention along with the diagnostic tools required for clinical practice.

The requirement to work professionally and ethically and be able to communicate effectively to patients and staff will remain important elements of your teaching. These essential skills are explored in detail at many points during the course through innovative and exciting interactive sessions.

Blwyddyn pedwar

In year four emphasis is on developing clinical skills in a variety of environments including the School of Dentistry, community dental clinics, district general hospitals and dedicated outreach teaching facilities in and around Cardiff. A deeper understanding of the treatment planning process, the management options, including preventive orientated patient care, are developed giving our students a very broad based education to prepare them for their exciting careers.

Blwyddyn pump

In year five there is continued emphasis on developing clinical skills in a variety of environments including the School of Dentistry, community dental clinics, district general hospitals and dedicated outreach teaching facilities in and around Cardiff. A deeper understanding of the treatment planning process, the management options, including preventive orientated patient care, are developed giving our students a very broad based education to prepare them for their exciting careers.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

We use a variety of methods to enrich your learning experience. These include lectures, small-group seminars and tutorials, individual teaching on clinics and e-learning. Project work allows you to work in groups or individually and you will be encouraged to research topics and present work to your peers. Other methods include problem solving exercises and practical classes. Simulation is used to deliver and develop key skills such as managing medical emergencies.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

34%

Astudio annibynnol dan arweiniad

66%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

null%

Astudio annibynnol dan arweiniad

null%

Lleoliadau ments

null%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

null%

Astudio annibynnol dan arweiniad

null%

Lleoliadau ments

null%

Blwyddyn 4

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

null%

Astudio annibynnol dan arweiniad

null%

Lleoliadau ments

null%

Blwyddyn 5

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

null%

Astudio annibynnol dan arweiniad

null%

Lleoliadau ments

null%

Blwyddyn 6

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

null%

Astudio annibynnol dan arweiniad

null%

Lleoliadau ments

null%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will receive the support of personal tutors when based in the School of Biosciences in your preliminary and first years and then in the School of Dentistry from year two onward. When on placements, you will be supported by an experienced clinical lead.

General communication will typically be delivered using Learning Central, the University’s Virtual Learning Environment, to which all students have access. Notes from lectures and other course material, as well as online assessments, will be available on Learning Central. Our SMS Service also allows important information to be sent directly to mobile phones.

The School of Dentistry operates an inclusive curriculum policy. This means that, for most academic assessments, reasonable adjustments can be made in line with recommendations from the Student Support Unit. High professional standards are expected, and although reasonable adjustments will be met as far as possible, the School will need to consider the requirements of the General Dental Council. If you have concerns regarding adjustments you may need, we are happy to discuss the nature, implications and potential solutions as part of the pre-application process.

Feedback

Formative feedback is provided following assessment tasks at all stages and students are encouraged to use personalised feedback to inform their future learning. Assessments at each level are scheduled at appropriate stages, and are identifiable within an assessment blueprint so that students can plan their studies.

Sut caf fy asesu?

The assessment schedule is designed to demonstrate that you have: 

 • attained the standards required by Cardiff University for the award of a Bachelor’s degree. (Students achieving a high standard will be awarded a BDS with honours or commendation)
 • achieved the required level of competency to become an independent practising dental surgeon having met the registration standards expected by the General Dental Council (GDC).

This will be measured across four domains identified by the GDC: clinical, communication, professionalism, management and leadership (GDC-Preparing for Practise 2012).

For further information please visit the GDC’s website:

www.gdc-uk.org

Knowledge, skills and professional attitudes are assessed both formatively and summatively throughout the course, using a range of assessment tools. This will help you to develop as learners by signposting your progress on the course. Assessment tasks include written examinations, written assignments, case reports, practical skills tests, projects, portfolios, online assessments, oral presentations and clinical oral examinations.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

50%

Arholiadau ymarferol

16%

Gwaith cwrs

34%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

null%

Arholiadau ymarferol

null%

Gwaith cwrs

null%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

null%

Arholiadau ymarferol

null%

Gwaith cwrs

null%

Blwyddyn 4

Arholiadau ysgrifenedig

null%

Arholiadau ymarferol

null%

Gwaith cwrs

null%

Blwyddyn 5

Arholiadau ysgrifenedig

null%

Arholiadau ymarferol

null%

Gwaith cwrs

null%

Blwyddyn 6

Arholiadau ysgrifenedig

null%

Arholiadau ymarferol

null%

Gwaith cwrs

null%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

 • Clinical skills - You will develop the clinical skills required to graduate as an independent practising dental surgeon.
 • Team-working - You will undertake a variety of group-based activities, working in pairs and alternating between operating and assisting. This develops your ability to work collaboratively. We ensure that you work closely with the wider Dental Team, including; NHS Consultants, Dental Care Professionals, Dental Nurses, Dental Technicians and administrative staff.
 • Communication skills - You will develop the ability to communicate effectively throughout the course, from formal lectures to interaction with individuals from different backgrounds. You are expected to demonstrate this ability through a commitment to a reflective practice ePortfolio.
 • Self-directed learning - You are expected to commit a substantial amount of time to self- directed learning, using the vast information resource provided. Your ability to drive your learning and development will be vital in continued personal and professional development.
 • Information technology. Skills will be developed through Computer Aided Learning, Word Processing, Statistical Packages, Presentation software, information skills and the computer-based patient booking and electronic record system SALUD.
 • Interview skills - You are prepared for interviews by dedicated sessions with actors. This gives valuable practice for scenarios you could face during OSCEs (Objective Structured Clinical Examination) along with techniques for formal interviews.

Upon graduation, as a result of engaging fully with the course, you will be able to:

 • practise safely and effectively, making the high quality long term care of patients your first concern;
 • recognise the role and responsibility of being a dental practitioner, and demonstrate professionalism through their education, training and practice in accordance with GDC guidance;
 • demonstrate effective clinical decision making;
 • describe principles of good research, how to access research and interpret it as part of an evidence based approach to practice;
 • apply an evidence-based approach to learning, practice, clinical judgment and decision making, using critical thinking and problem solving skills;
 • accurately assess your capabilities and limitations, demonstrating reflective practice in the interest of high quality patient care;
 • recognise the importance of lifelong learning and apply it to practice.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Once you have qualified there are a number of different careers open to you. Everybody needs to undergo a period of vocational training whatever branch of dentistry they initially take up. Advice to help you make the appropriate choice is available from your tutor as well as other members of staff. 

In 2017 100% of our BDS students secured a Dental Foundation Training (DFT) placement, ensuring that we have one of the strongest BDS employability records among dental schools in the UK.

Swyddi

 • Specialist Dental Practice
 • Community Dental Practice
 • Medical Research Post

Lleoliadau

We have a long tradition of clinical teaching and experience outside the School. These experiences are valued by employers. As you become more experienced in your fourth and fifth year, you will spend time away from the Dental School in primary care settings for a period of around five weeks. These placements give you the opportunity to observe and treat an extended range of patients in community dental practice and district general hospitals throughout Wales and England. In addition, the School has two dedicated outreach centres located in the city centre and surrounding areas where you will regularly manage your own patients in a primary care setting over the last two years of the course.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Mercher 27 Mawrth

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais