Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Busnes gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheoli gan adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

We offer a range of programmes for students who want to pursue a career in business and management reflecting the breadth of our research expertise and current developments in the business world.

Through your study of Business Management you will gain a thorough knowledge of the main disciplines relevant to management and business together with an appreciation of the different operational areas involved in business organisations. The solid foundation of knowledge that you will gain prepares and enables you to then specialise in areas that you find interesting and that reflect your career aspirations.

Nodweddion nodedig

 • The opportunity to study in a School that was ranked 6th in the UK for research quality and joint 1st for research environment in the 2014 Research Excellent Framework (REF).
 • The involvement of research-active staff in teaching.
 • An emphasis on independent learning in a research-led environment.
 • A wide variety of modules available in a School committed to multidisciplinary and interdisciplinary scholarship.
 • Progression through core and specialist option modules.
 • The opportunity to study abroad with or without a language component.
 • A year spent on Professional Placement in industry.

Achrediadau

Côd UCAS457D
Derbyniad nesafMedi 2019
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Gofynion mynediad

AAB. Please note, General Studies, Critical Thinking and Citizenship Studies will not be accepted. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDD in BTEC Level 3 National Extended Diploma in Business.  

IB 35-32, or 665 in 3 HL subjects.  

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Busnes Caerdydd.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE Maths grade B or 6, and  GCSE English Language Grade C or 4. 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£17,650Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

There are no additional costs. 

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a four-year full-time programme, consisting 120 credits a year.  All Students, regardless of route, take a common Year 1, which does not count towards the final degree classification.  At the end of Year 1, you have the option to either stay with the general BSc Business Management degree or to move to one of the named routes if you have developed an interest in a particular area.

In Years 2 and 4, compulsory modules are determined by the choice of route but you also choose optional modules from an approved list enabling you to further tailor the degree to your interests.

Year three is spent on Professional Placement where you will put into practice the knowledge and skills you have already developed through your taught modules.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019

Blwyddyn un

You will study seven compulsory modules in your first year which provide a solid grounding the disciplines necessary for a Business Management graduate. All students on the Business Management programmes pursue the same first year modules which provide a common basis from which the specialised routes develop in the second and final years and allow you to experience a range of different subject specialisms prior to entering your second year. 

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Introduction to AccountingBS150320 credydau
Management: Theory and EvidenceBS151120 credydau
MarketingBS152820 credydau
People in OrganisationsBS152920 credydau
Technology and the Digital AgeBS153210 credydau
Introduction to EconomicsBS154720 credydau
Business EnvironmentBS162910 credydau

Blwyddyn dau

In Year two you will take five compulsory double modules and either one double module or two single modules from the optional list.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Performance and Financial ManagementBS251720 credydau
Organisational BehaviourBS253020 credydau
Marketing and StrategyBS254020 credydau
Managing PeopleBS254220 credydau
Operations ManagementBS258220 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Year three is spent on a Professional Placement. This can be a very valuable part of your programme as there are many benefits that you can gain from it:

 • You can access support throughout the application and recruitment process through tailored workshops and one-to-one advice.
 • You will be supported whilst on placement. Most students settle into their placements very quickly but we are on hand to help and to advise if you need us.
 • Your academic performance should improve - students who complete a placement year generally demonstrate an improved performance in their final year.
 • You will gain an insight into an organisation and industry without any long-term obligations - this will help you with future career planning.
 • You may be able to enter an organisation at a higher level on completion of your studies
 • You will have the chance to earn whilst you study.
 • You will develop new skills and add to your CV.

Acceptance onto this programme does not guarantee you a placement. You will be responsible for sourcing your placement, although our Careers and Employability team will assist you in finding something suitable, and in preparing you for the application and recruitment process.

We strongly advise that you start the process of finding a placement sooner rather than later. The recruitment process of many graduate employers opens around 12 months before the placements actually begin. There are often numerous stages to go through, including psychometric testing and assessment centres, and the whole process can take up to four months (sometimes longer) from beginning to end; it is really important that you start your search early.

We strongly encourage all students to source and secure paid work placements. However, we will consider unpaid placements providing it is evident that the experience allows you to meet the learning outcomes of the programme, and that you are fully aware of any financial implications.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Professional PlacementBS4020120 credydau

Blwyddyn pedwar

In the final year you will undertake two core double modules and the remainder of the programme is made up of optional modules (either double or single). This gives you a degree of flexibility and allows you to tailor your studies to your interests.

A range of optional modules are offered each year but the specific modules on offer may change from year to year enabling the programme to remain up to date and relevant to current and emerging issues in business and management.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Our teaching is heavily informed by research and combines academic rigour with practical relevance. Internationally recognised faculty, who are at the forefront of knowledge within their field, bring the lessons learned from their most recent research into the classroom, giving you access to critical business thinking and contemporary real life examples and scenarios.

We will provide your teaching and learning resources, and will be responsive to your needs and views. For your part, you will need to put in the necessary amount of work both during and outside formal teaching sessions, and make good use of the facilities provided.

Most modules involve a mixture of lectures and small group teaching (called classes, seminars, workshops or tutorials).

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas. Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lectures. Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small-group work and student-led presentations.  

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor at the beginning of your studies. Normally, your personal tutor will teach on your own degree course and you will keep the same personal tutor throughout your course.

Your personal tutor will be able to give you advice on academic issues, including module choice and assessment. If you encounter any problems which affect your studies, your personal tutor should always be your first point of contact; they will be able to put you in touch with the wide range of expert student support services provided by the University and the Students' Union as appropriate. You are required to meet with your personal tutor three points during each academic year but you are also encouraged to get in touch with them at any other point if you need help or advice.

For day-to-day information, the staff of our Undergraduate Student Hub are available, in person, by telephone or by email, from 8am to 6pm each weekday during term time to answer your questions.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Sut caf fy asesu?

Assessment methods vary from module to module but, across your degree scheme as a whole, you can expect a mixture of exams, coursework, essays, practical work, presentations, and individual and group projects.

Feedback

We will provide you with regular feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work, and generic written feedback.

You will be given general feedback following each examination period and will be able to discuss your overall performance with your personal tutor.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Understanding of the internal aspects of the structure, governance, functions and processes of organisations.
 • An appreciation of the dynamic interaction between organisations and the social and economic business environment within which they operate.
 • Knowledge of various processes, procedures and practices for the effective and responsible management of organisations.
 • An appreciation of the importance to organisations of understanding and managing their markets.
 • Understanding of how people interact within organisations and how they can be led, managed and developed.
 • Knowledge of different systems and processes for the effective management of operations within and between organisations.
 • Awareness of appropriate policies and strategies to meet stakeholder interests, manage risk and maximise achievement of strategic objectives.
 • An appreciation of how organisations can create social as well as economic improvement.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Critical capacity to analyse, evaluate and synthesise information.
 • Ability to solve problems.
 • Competence in exhibiting balanced and informed critical arguments.
 • Capability to apply relevant theories and approaches to practice.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Skills in People Management.
 • An ability to use research to take an evidence-based approach to management.
 • Commercial acumen.
 • Innovation, creativity and enterprise.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Effective self-management and a propensity for personal development.
 • An ability to communicate effectively through a variety of media, and to both specialist and non-specialist audiences.
 • A capacity to exercise co-operation skills and work effectively with others.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Our business degrees give students a broad range of skills which are valued by a range of employers in the private and public sectors. In 2016/17, 97% of our graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

In addition to the central University Careers Service, you will benefit from a dedicated on-site Careers and Placements service to help you find internships, job opportunities and to access business-industry specific advice, training and guidance.

Lleoliadau

This programme includes a professional placement year during year 3 of the four-year programme. You will be responsible for sourcing your own placement, though support will be given by the School’s employability team. If you are unable to secure a suitable placement you will be permitted to transfer to the equivalent ‘non-placement’ programme, assuming the relevant academic requirements are met. Placements can be conducted in English or in Welsh.

International Study

To give you the opportunity to gain a global perspective, subject to meeting the eligibility criteria (overall average mark of 60% or higher in the first year and a successful interview with the Director of International Exchange) you may transfer to the Semester Abroad programme. On the semester abroad programme you take six compulsory single modules in the first semester of year 2 before spending the Spring semester of year 2 at one of our partner universities abroad studying relevant modules in English.

We have exchange agreements with high ranking Business Schools and universities worldwide where you will study modules taught and assessed in English at the partner university. A list of partner institutions, all of which offer modules taught in English, can be found on our website.

Our Exchange team and the University Global Opportunity Centre work closely with you in preparation for and during your studies abroad.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais