Peirianneg Drydanol ac Electronig gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Bydd y radd yma sy’n cael ei arwain gan ymchwil, yn darparu llwybr cyflym tuag at gyrraedd statws Peiriannydd Siartredig gyda Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Studying Electrical and Electronic Engineering puts you at the centre of a vibrant and fast-moving discipline of relevance to industries such as electronics, information technology, manufacturing, energy generation and supply, transport, and communications.

Choosing the MEng Electrical and Electronic Engineering degree offers you a quicker, more direct route to Chartered Engineer status than the shorter BEng. It allows you to use the last two years to expand and strengthen your knowledge in electrical and electronic engineering. You will benefit from advanced learning in design and management and an appreciation of the techniques needed to manage and organise a multidisciplinary engineering design project.

This course includes the opportunity to take a year of industrial placement between your second and third years of academic study. With this option we will support you in finding a placement that will allow you to experience at first- hand, a professional working environment. If you are successful in securing a placement you will be paid a salary and will enhance your employability skills through direct experience of working in business, industry or the public sector.

The course is reviewed annually with input from our industrial partners to ensure that the modules taught are at the cutting edge and reflect the current state of the industry.

Other Cardiff University Electrical and Electronic Engineering courses include:

 • A thorough grounding in the fundamentals of electrical and electronic engineering if you choose a BEng course.
 • The opportunity to study abroad at a partner institution for one semester if you choose the relevant MEng (International) degree option.

Nodweddion nodedig

The distinctive features of the course include:

 • Fast-track route to Chartered Engineer status.
 • The facilities that come with a successful research unit.
 • The opportunity to learn from leaders in their fields, through direct access to academic staff, many of whom are Chartered Engineers or have worked in industry
 • Some external scholarships may be available from the UK Power Academy and UK Electronic Skills Foundation UKESF (Cardiff is a member of both schemes).
 • The course is accredited by the Institution of Engineering Technology (IET).
 • An open and engaging culture between students and staff.
 • The opportunity to follow a sandwich year in industry.

Achrediadau

Côd UCASH600
Derbyniad nesafMedi 2018
Hyd5 blwyddyn
Modd (astudio)Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has approx 230 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives approx 1270 applications.

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Gofynion mynediad

AAB - ABB including Mathematics. If you are studying a science A level, a pass in the practical element (where applicable) will be required. Please note, General Studies will not be accepted. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

36-32 points including 5 or above in Higer Level Mathematics, or 666-665 in 3 Higher Level subjects to include Mathematics.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Peirianneg.

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE English or Welsh Language at grade C or grade 4. Alternatively, IGCSE English First Language or English Second Language will be considered at grade C. 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2018/19)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Nodiadau:

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn unol â'r gyfraith neu bolisïau Llywodraeth Cymru yn yr ail flwyddyn neu flynyddoedd dilynol cyrsiau. Lle bo'n berthnasol, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth fydd y cynnydd yn y ffi erbyn diwedd Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn y flwyddyn academaidd lle fydd y ffi yn codi.

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2018/19)

Ffioedd DysguBlaendal
£19,950Dim

Nodiadau:

Caiff y ffioedd i fyfyrwyr rhyngwladol eu pennu ar gyfer y mwyafrif o gyrsiau israddedig tair blynedd o hyd. Mae hyn yn golygu y byddwch yn talu'r un pris ym mlwyddyn un ag y byddwch chi ym mlynyddoedd dau a thri. Mae rhai cyrsiau wedi'u heithrio, yn cynnwys rhaglenni pedair a phum mlynedd o hyd a chyrsiau Meddygol a Deintyddol. Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

No specific equipment is needed. The University will provide resources such as computers and associated software, laboratory equipment (including any safety equipment) and a variety of other learning resources.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2018. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2018 i ddangos y newidiadau.

This is a five-year full-time degree with the third year spent working in industry. The course includes a carefully chosen balance of core modules and optional modules. Most modules are worth 10 credits, some are worth 20 and a few, including the year four and year five projects, are each worth up to 40 credits. You need to earn 120 credits a year.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2018/19. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2018

Blwyddyn un

Year one consists of a series of lectures underpinned by practical laboratory sessions.

Blwyddyn dau

Year two again consists of a series of lectures underpinned by practical laboratory sessions.

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Year three is spent working in industry. You are normally expected to be in employment for a minimum of 30 weeks to satisfy the minimum University requirement, although the Cardiff School of Engineering expects the placement to last for the whole academic year.

During your placement you will be visited by your industrial training tutor or nominee at least once, but preferably twice, if you are based in the UK.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Industrial TrainingEN3090120 credydau

Blwyddyn pedwar

Year four includes a major project, totalling 40 credits.  For this you will work individually, alongside a supervising staff member. 

Core modules include Project Management but there is also a choice of optional modules, building upon the foundations established in the earlier years.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Engineering Project ManagementEN302410 credydau
Automatic ControlEN305710 credydau
Embedded SystemsEN308710 credydau
Individual ProjectEN340040 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Commercialising InnovationEN300610 credydau
Power ElectronicsEN305810 credydau
HF and RF EngineeringEN308210 credydau
Object Oriented Engineering ComputingEN308510 credydau
Power Systems AEN370110 credydau
Electrical Machines and Drives AEN370210 credydau
Renewable Energy TechnologiesEN370810 credydau
Grid Integration of RenewablesEN370910 credydau
Advanced Analogue IC DesignEN380510 credydau
Analogue and Digital Communication SystemsEN381820 credydau
Introduction to Magnetic MaterialsEN382010 credydau

Blwyddyn pump

Year five includes two group projects which are linked to topical research. In total, these make up half of the overall assessment.

There is also a core module in Management in Industry and a choice of optional modules.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Teaching is through lectures and tutorials, supplemented by practical laboratory and project-based work. The taught modules in the first two years are largely compulsory, but options are usually available in years four and five. All students must complete a 40 credit individual project in year four, for which they are allocated a supervisor from among the teaching staff. There are opportunities for interactions with potential employers.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

41%

Astudio annibynnol dan arweiniad

59%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

31%

Astudio annibynnol dan arweiniad

69%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

0%

Astudio annibynnol dan arweiniad

0%

Lleoliadau ments

100%

Blwyddyn 4

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

31%

Astudio annibynnol dan arweiniad

69%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 5

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

29%

Astudio annibynnol dan arweiniad

71%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be assigned a personal tutor who is a member of the academic staff associated with your degree course. Your tutor will be there to advise you on academic, non-academic and personal matters in a confidential and informal manner when you need some guidance. We aim to help you overcome any problem, however big or small, as smoothly and quickly as possible.

For the 40 credit project in year four, you will be allocated a supervisor in the broad area of research specialism and meet regularly.

During your placement year you will be visited by your industrial training tutor or nominee at least once, but preferably twice, if you are based in the UK.

The tutor will interview you, check your logbook/diary and discuss progress with you, the company training officer and/or the manager with direct responsibility for your training. A summary report will be filed.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback in classes like design and project work and via return of marked coursework.

The opportunity to test your knowledge and understanding will be provided throughout the semester via class tests in Years 1 and 2, plus feedback on written assessments.  Occasionally, peer assessment of an individual’s contribution to a group may be used, and you may also receive oral feedback on presentations and contributions to group activities.

Sut caf fy asesu?

Your progress in each module is usually assessed at various stages through each semester (through a short test) to give you feedback on your progress, then finally at the end of the appropriate semester. Assessment is undertaken using methods including formal written examinations, case studies, assignments and project work.

Examinations count for 60% to 70% of all assessment throughout the course, depending on the options chosen. The remainder composed mainly of project work and larger pieces of coursework, plus performance in laboratories.

The opportunity to test knowledge and understanding is given through class tests throughout Year 1, plus feedback on written assessments. Occasionally, peer assessment of an individual’s contribution to a group may be used, and students may also receive oral feedback on presentations and contributions to group activities.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

73%

Arholiadau ymarferol

2%

Gwaith cwrs

25%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

68%

Arholiadau ymarferol

10%

Gwaith cwrs

21%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

100%

Blwyddyn 4

Arholiadau ysgrifenedig

63%

Arholiadau ymarferol

7%

Gwaith cwrs

31%

Blwyddyn 5

Arholiadau ysgrifenedig

33%

Arholiadau ymarferol

3%

Gwaith cwrs

64%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

This course is accredited via the Engineering Council, meaning the core competencies of UK-SPEC (UK Standard for Professional Engineering Competence) are integrated throughout the taught years

Through lab work you will develop practical skills focused on the application of a range of engineering principles to real-life technological, regulatory and ethical problems encountered in the engineering profession.

You will also:

 • Enhance your communication skills, both orally and in writing through a series of reports and assignments
 • Develop your knowledge, skills and confidence to solve multidisciplinary problems in a engineering context.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 95% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

Our electrical and electronic engineering graduates hold key positions in leading firms such as National Instruments, Babcock, BAE Systems, RWE npower, Network Rail, Rolls Royce, Ford, Nokia, Bosch and the National Grid.

Being at the forefront of engineering research means Cardiff has excellent links with industry. These links have been developed with companies, both in the UK and overseas, through our Year in Industry schemes and through consultancy work by staff. This involves advising on matters such as energy policy, bridge design, magnetic materials and semiconductor devices.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Mercher 27 Mawrth

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais