Ewch i’r prif gynnwys

UCAS extra

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio gradd israddedig ym mis Medi 2019, ond rydych wedi defnyddio eich pum dewis UCAS a heb dderbyn unrhyw gynigion, gallech fod yn gymwys ar gyfer UCAS Extra.

Mae UCAS Extra ar agor tan 4 Gorffennaf.

I gael manylion am gyrsiau Prifysgol Caerdydd sydd ar gael drwy UCAS Extra, ewch i wefan UCAS.

UCAS - Sut i ddefnyddio Extra

Sut i wneud cais

1. Defnyddiwch Declyn Chwilio UCAS

Chwiliwch am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi a chysylltwch â’n tîm derbyn myfyrwyr i weld a ydym yn fodlon ystyried eich cais.

2. Gwnewch gais am y cwrs drwy UCAS

Ar ôl cadarnhau pa gwrs sydd o ddiddordeb i chi, gallwch wneud cais drwy Extra. Yr oll sydd angen ei wneud yw ychwanegu’r manylion at UCAS Track. Dim ond un cwrs allwch chi wneud cais ar ei gyfer ar y tro. Bydd y Brifysgol yn ystyried eich cais wedi hynny.

3. Derbyn cynnig

Os ydym yn cynnig lle i chi, bydd yn rhaid i chi ddewis p’un a i’w dderbyn neu i’w wrthod drwy ddefnyddio UCAS Track (ar yr amod eich bod yn bodloni unrhyw ofynion).

Rhagor am ein lleoedd gwag ar UCAS Extra.