Ewch i’r prif gynnwys

Adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus

Mae'r Brifysgol yn ymroddedig i roi cyfle i ymgeiswyr aflwyddiannus dderbyn adborth priodol ar eu ceisiadau.

Gall ymgeiswyr ofyn am adborth ar y penderfyniad cychwynnol o ran dethol a anfonwyd atyn nhw gan y Brifysgol.

Rhaid i geisiadau am adborth:

  • gael eu cyflwyno'n ysgrifenedig gan yr ymgeisydd i'r Tîm Derbyn. Mae deddfwriaeth diogelu data yn golygu nad yw'r Brifysgol yn gallu ymateb i geisiadau am adborth a gyflwynir gan drydydd partïon
  • gynnwys y cyfeirnod cais, enw llawn a'r rhaglen astudio yr ymgeisiwyd amdani yn y cais ysgrifenedig.

Bydd y Brifysgol yn darparu ei hadborth i’r cais mewn un ymateb ysgrifenedig. Yn anffodus ni allwn gynnal trafodaeth gydag ymgeiswyr wrth ddarparu adborth, yn wyneb y nifer fawr o geisiadau a dderbynnir bob blwyddyn.

Os yw Ysgol Academaidd yn fodlon darparu arweiniad ychwanegol i ymgeisydd ynghylch gwneud cais yn y dyfodol, boed i Brifysgol Caerdydd neu i sefydliad arall, bydd hyn yn cael ei nodi ym meini prawf derbyn yr Ysgol.

Dylid cyfeirio ceisiadau am adborth at admissions@caerdydd.ac.uk.

Y Tîm Derbyn
Prifysgol Caerdydd
Tŷ McKenzie
30-36 Ffordd Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE

Oherwydd y coronafeirws (COVID-19), nid ydym yn argymell anfon dogfennau yn y post gan y bydd oedi wrth eu prosesu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau e-bostiwch admissions@caerdydd.ac.uk

Gallwch hefyd ddarllen ein gweithdrefn Cwyno ac Apelio

Mae’r fframwaith derbyniadau a’i pholisïau cysylltiol o dan adolygiad ar hyn o bryd. Mae’r wybodaeth uchod yn gywir ar hyn o bryd, gallai fod yn agored i newid unwaith i’r adolygiad gael ei gwblhau.

Ymholiadau Ymgeiswyr

Oriau swyddfa: 08:30 i 17:00 GMT dydd Llun i ddydd Gwener