Ewch i’r prif gynnwys

Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Mae'r rhaglenni israddedig yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, y gallwch gyflwyno cais ar eu cyfer ar-lein, wedi'u rhestru yn ogystal â dyddiadau dechrau posibl.

I barhau â'ch cais:

  • nodwch y rhaglen yr hoffech gyflwyno cais ar ei chyfer
  • penderfynwch a hoffech astudio'n amser llawn neu'n rhan amser
  • dewiswch y dyddiad dechrau fyddai orau gennych.
Enw'r rhaglenModd astudioDyddiad dechrau
Rhaglen Gydweithredol Fferylliaeth Prifysgol TaylorsAmser llawn19 Medi 2016
MPharm FferylliaethAmser llawn19 Medi 2016

Os ydych yn cael trafferth dod o hyd i'r rhaglen yr hoffech wneud cais ar ei chyfer, gwiriwch enw'r rhaglen drwy'r chwiliwr cyrsiau israddedig gan ddefnyddio'r prosbectws i israddedigion.

Gallwch hefyd gysylltu â'r Tîm Derbyn drwy: