Ewch i’r prif gynnwys

Cynllun gwarantu cynnig

Gallech fod yn gymwys ar gyfer ein cynllun gwarantu cynnig os ydych yn nodi ein prifysgol ni fel eich dewis cadarn.

Ar gyfer y rhan fwyaf o’n cyrsiau israddedig, bydd y graddau fydd eu hangen arnoch un radd yn is os ydych:

  • yn cymryd cymhwyster Lefel 3 cymwys am y tro cyntaf
  • yn derbyn cynnig safonol
  • ac yn ein nodi ein prifysgol ni fel eich dewis cadarn.

Er enghraifft, os oedd angen i chi gael AAB yn wreiddiol, byddwn yn newid hyn i ABB os ydych yn ein gwneud ni yn ddewis cadarn.

Dyma beth sydd angen i chi ei wneud

Bydd angen i chi ein nodi ni fel eich dewis cadarn ar UCAS Track cyn y dyddiad cau a roddwyd gan UCAS.

Os ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun, byddwn yn anfon ebost atoch i gadarnhau’r cynnig a warentir i chi.

Ni fydd eich cynnig ar UCAS Track yn newid i adlewyrchu’r cynnig newydd. Byddwn yn rhoi’r cynnig a warentir ar waith ar ôl cael eich canlyniadau.

Pa gyrsiau sy’n gymwys?

Mae’r cynllun gwarantu cynnig yn gymwys ar gyfer ein holl gyrsiau israddedig ar wahân i’r canlynol:

Ar gyfer cyrsiau israddedig yn yr Ysgolion Pensaernïaeth, Biowyddorau, Busnes, yn ogystal â’r BSc mewn Optometreg a’n cyrsiau yn y gyfraith, mae’r gwarant o gynnig yn berthnasol i ymgeiswyr y mae angen AAB neu uwch arnynt.

Cynigion is na’r gofynion mynediad safonol

Efallai na fydd y gwarant yn berthnasol os ydym eisoes wedi gwneud cynnig is na’r gofynion mynediad safonol ar sail ffactorau eraill.

Gofynion penodol o ran graddau

Bydd angen i chi gyflawni’r graddau penodol sydd yn eich cynnig ffurfiol o hyd, er enghraifft:

Cymwysterau Lefel 3

Mae’r cymwysterau Lefel 3 canlynol yn berthnasol ar gyfer y cynllun:

  • Safon Uwch
  • Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru
  • Y Fagloriaeth Ryngwladol
  • Cymhwyster Cyn Prifysgol Caergrawnt.

Mae'r cynllun hefyd ar gael i fyfyrwyr Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol (EPQ/IPQ) sy'n cael cynnig pwrpasol fel y manylir ar dudalennau’r cyrsiau unigol.

Cysylltwch â ni

Ymholiadau ymgeiswyr

Oriau swyddfa: 08:30 i 17:00 GMT dydd Llun i ddydd Gwener