Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddorau Gofal Iechyd

Bydwreigiaeth

Ar gyfer holl raglenni cyn-gofrestru israddedig mewn Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Nyrsio

Ar gyfer holl raglenni cyn-gofrestru israddedig mewn Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Therapi Galwedigaethol

Ar gyfer y BSc (Hons) mewn Therapi Galwedigaethol tair blynedd llawn amser.

Ymarfer Gofal Llawdriniaethol

Ar gyfer BSc (Hons) mewn Arferion Adrannau Llawfeddygaeth, tair blynedd llawn amser.

Radiograffeg Diagnostig

Ar gyfer BSc (Hons) mewn Radiograffeg: Radiograffeg a Delweddu Diagnostig a’r BSc (Hons) mewn Radiotherapi ac Oncoleg.

Radiotherapi ac Oncoleg

Ar gyfer BSc (Hons) mewn Radiograffeg: Radiograffeg a Delweddu Diagnostig a’r BSc (Hons) mewn Radiotherapi ac Oncoleg.

Ffisiotherapi

Ar gyfer rhaglen BSc israddedig mewn Ffisiotherapi.